שערים יציגים ביחס לשקל

שערים יציגים בש"ח (ציטוט ישיר)נכון ל: 16.11.2018
מטבע שער אחרון
שינוי יומי
מתחילת
החודש

מתחילת
השנה


1 כתר דני 0.5651 ש''ח
+0.93%
+0.12%
+1.33%


1 כתר שוודי 0.4106 ש''ח
+0.81%
+1.41%
-2.72%


1 דולר ארה"ב 3.7170 ש''ח
+0.60%
-0.11%
+7.21%


1 אירו 4.2169 ש''ח
+0.92%
+0.13%
+1.55%


100 ינים יפנים 3.2799 ש''ח
+0.68%
-0.17%
+6.48%


1 ליש"ט 4.7507 ש''ח
+0.60%
+0.23%
+1.47%


1 דולר אוסטרלי 2.6974 ש''ח
+0.48%
+2.29%
-0.38%


1 דולר קנדי 2.8234 ש''ח
+1.06%
-0.37%
+2.12%


1 פרנק שוויצרי 3.6915 ש''ח
+0.39%
-0.07%
+3.85%


1 כתר נורבגי 0.4383 ש''ח
+0.67%
-0.61%
+3.84%


1 ראנד דרא"פ 0.2616 ש''ח
+0.85%
+4.26%
-7.00%


1 לירה מצרית 0.2075 ש''ח
+0.83%
-0.14%
+6.41%


1 דינר ירדני 5.2359 ש''ח
+0.60%
-0.10%
+7.06%


10 לירות לבנוניות 0.0246 ש''ח
+0.82%
---
+7.42%