שערים יציגים ביחס לשקל

שערים יציגים בש"ח (ציטוט ישיר)נכון ל: 16.02.2018
מטבע שער אחרון
שינוי יומי
מתחילת
החודש

מתחילת
השנה


1 כתר דני 0.5945 ש''ח
+0.63%
+4.32%
+6.60%


1 כתר שוודי 0.4471 ש''ח
+0.77%
+2.92%
+5.92%


1 דולר ארה"ב 3.5350 ש''ח
+0.28%
+3.82%
+1.96%


1 אירו 4.4274 ש''ח
+0.60%
+4.39%
+6.62%


100 ינים יפנים 3.3348 ש''ח
+0.81%
+6.52%
+8.26%


1 ליש"ט 4.9842 ש''ח
+0.49%
+10,239.59%
+10,545.68%


1 דולר אוסטרלי 2.8216 ש''ח
+1.00%
+2.21%
+4.20%


1 דולר קנדי 2.8388 ש''ח
+0.61%
+2.43%
+2.68%


1 פרנק שוויצרי 3.8430 ש''ח
+0.82%
+5.28%
+8.11%


1 כתר נורבגי 0.4576 ש''ח
+1.22%
+3.30%
+8.41%


1 ראנד דרא"פ 0.3046 ש''ח
+0.79%
+6.13%
+8.28%


1 לירה מצרית 0.2003 ש''ח
+0.40%
+4.00%
+2.72%


1 דינר ירדני 4.9865 ש''ח
+0.41%
+3.90%
+1.97%


10 לירות לבנוניות 0.0233 ש''ח
+0.00%
+3.56%
+1.75%