שערים יציגים ביחס לשקל

שערים יציגים בש"ח (ציטוט ישיר)נכון ל: 20.02.2019
מטבע שער אחרון
שינוי יומי
מתחילת
החודש

מתחילת
השנה


1 כתר דני 0.5498 ש''ח
+0.18%
-1.94%
-4.32%


1 כתר שוודי 0.3881 ש''ח
+0.49%
-3.86%
-7.35%


1 דולר ארה"ב 3.6170 ש''ח
-0.39%
-0.69%
-3.50%


1 אירו 4.1027 ש''ח
+0.18%
-1.98%
-4.40%


100 ינים יפנים 3.2645 ש''ח
-0.40%
-2.67%
-4.30%


1 ליש"ט 4.7153 ש''ח
+0.52%
-1.52%
-1.63%


1 דולר אוסטרלי 2.5902 ש''ח
+0.37%
-2.29%
-2.08%


1 דולר קנדי 2.7444 ש''ח
+0.18%
-1.01%
-0.27%


1 פרנק שוויצרי 3.6141 ש''ח
+0.11%
-1.46%
-5.07%


1 כתר נורבגי 0.4214 ש''ח
+0.31%
-2.79%
-2.34%


1 ראנד דרא"פ 0.2557 ש''ח
-0.20%
-6.75%
-2.03%


1 לירה מצרית 0.2058 ש''ח
-0.39%
-0.24%
-1.58%


1 דינר ירדני 5.1031 ש''ח
-0.39%
-0.58%
-3.32%


10 לירות לבנוניות 0.0239 ש''ח
-0.83%
-0.83%
-3.63%