שערים יציגים ביחס לשקל

שערים יציגים בש"ח (ציטוט ישיר)נכון ל: 21.09.2018
מטבע שער אחרון
שינוי יומי
מתחילת
החודש

מתחילת
השנה


1 כתר דני 0.5646 ש''ח
+0.34%
-0.05%
+1.24%


1 כתר שוודי 0.4066 ש''ח
+0.25%
+2.68%
-3.67%


1 דולר ארה"ב 3.5730 ש''ח
-0.28%
-0.86%
+3.06%


1 אירו 4.2109 ש''ח
+0.33%
-0.02%
+1.40%


100 ינים יפנים 3.1687 ש''ח
-0.74%
-2.63%
+2.87%


1 ליש"ט 4.7225 ש''ח
-0.34%
+0.61%
+0.87%


1 דולר אוסטרלי 2.6069 ש''ח
+0.05%
-0.28%
-3.73%


1 דולר קנדי 2.7672 ש''ח
-0.38%
-0.10%
+0.09%


1 פרנק שוויצרי 3.7354 ש''ח
+0.70%
+0.10%
+5.09%


1 כתר נורבגי 0.4395 ש''ח
+0.62%
+1.55%
+4.12%


1 ראנד דרא"פ 0.2510 ש''ח
+1.50%
+2.45%
-10.77%


1 לירה מצרית 0.1994 ש''ח
-0.30%
-1.34%
+2.26%


1 דינר ירדני 5.0324 ש''ח
-0.28%
-0.94%
+2.90%


10 לירות לבנוניות 0.0236 ש''ח
-0.42%
-0.84%
+3.06%