שערים יציגים ביחס לשקל

שערים יציגים בש"ח (ציטוט ישיר)נכון ל: 18.05.2018
מטבע שער אחרון
שינוי יומי
מתחילת
החודש

מתחילת
השנה


1 כתר דני 0.5695 ש''ח
+0.35%
-2.20%
+2.12%


1 כתר שוודי 0.4113 ש''ח
+0.00%
-0.41%
-2.56%


1 דולר ארה"ב 3.5890 ש''ח
+0.06%
+0.03%
+3.52%


1 אירו 4.2409 ש''ח
+0.36%
-2.25%
+2.13%


100 ינים יפנים 3.2379 ש''ח
-0.10%
-1.41%
+5.12%


1 ליש"ט 4.8487 ש''ח
+0.31%
+9,751.48%
+10,256.27%


1 דולר אוסטרלי 2.6989 ש''ח
+0.11%
-0.34%
-0.33%


1 דולר קנדי 2.8016 ש''ח
-0.16%
+0.38%
+1.33%


1 פרנק שוויצרי 3.5903 ש''ח
+0.31%
-0.99%
+1.00%


1 כתר נורבגי 0.4422 ש''ח
-0.09%
-1.45%
+4.76%


1 ראנד דרא"פ 0.2865 ש''ח
+0.18%
-0.73%
+1.85%


1 לירה מצרית 0.2015 ש''ח
+0.65%
-0.79%
+3.33%


1 דינר ירדני 5.0591 ש''ח
+0.08%
+0.03%
+3.45%


10 לירות לבנוניות 0.0237 ש''ח
+0.00%
---
+3.49%