שערים יציגים ביחס לשקל

שערים יציגים בש"ח (ציטוט ישיר)נכון ל: 17.07.2018
מטבע שער אחרון
שינוי יומי
מתחילת
החודש

מתחילת
השנה


1 כתר דני 0.5704 ש''ח
-0.32%
-0.09%
+2.28%


1 כתר שוודי 0.4128 ש''ח
-0.02%
+0.98%
-2.20%


1 דולר ארה"ב 3.6310 ש''ח
-0.28%
-0.52%
+4.73%


1 אירו 4.2520 ש''ח
-0.32%
-0.07%
+2.39%


100 ינים יפנים 3.2267 ש''ח
-0.44%
-2.12%
+4.75%


1 ליש"ט 4.7945 ש''ח
-0.80%
-0.27%
+2.41%


1 דולר אוסטרלי 2.6893 ש''ח
-0.58%
-0.36%
-0.68%


1 דולר קנדי 2.7613 ש''ח
-0.32%
+0.01%
-0.13%


1 פרנק שוויצרי 3.6487 ש''ח
+0.03%
-0.78%
+2.65%


1 כתר נורבגי 0.4483 ש''ח
-0.42%
-0.07%
+6.21%


1 ראנד דרא"פ 0.2736 ש''ח
-0.90%
+2.82%
-2.74%


1 לירה מצרית 0.2028 ש''ח
-0.30%
-0.59%
+4.00%


1 דינר ירדני 5.1131 ש''ח
-0.35%
-0.53%
+4.55%


10 לירות לבנוניות 0.0240 ש''ח
-0.42%
-0.41%
+4.80%