הנתונים בהשהייה של 20 דקות.  
  נמצאו 672 ניירות ערך העונים על קריטריון החיפוש.
שם נייר ערך
 
עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי
יומי
שינוי יומי
באחוזים
נפח מסחר
באלפי ש"ח
יומי
גבוה
יומי
נמוך
תשואה
ברוטו
ערך
פארי
ריבית
נקובה
הוסף
לתיק
           
 
online קניה ומכירה של ני"ע אאורה אגח ח רציף
 102.69
0.00 0.00%   102.69 102.69 +1.52% 101.81 6.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אאורה אגח ט 14:44:00
 103.000
0.00 0.00% 50.90 103.000 102.98 +3.77% 100.28 5.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אאורה אגח י 13:12:00
 100.50
-0.40 -0.40% 78.04 100.95 100.50 +3.80% 100.20 3.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אאורה אגח יא 10:01:00
 100.45
+0.32 +0.32% 10.04 100.45 100.45 +3.39% 100.18 3.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אבגול אגח ב 14:44:00
 102.72
0.00 0.00% 32.49 102.72 102.71 +0.93% 100.31 6.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אבגול אגח ג 15:07:00
 107.75
+0.30 +0.28% 334.46 107.83 107.49 +2.73% 100.23 4.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אבגול אגח ד 14:59:00
 96.81
-0.26 -0.27% 439.15 97.40 96.81 +4.62% 100.03 3.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אביב ארלן אגח ה רציף
 106.60
0.00 0.00%   106.60 106.60 +2.55% 102.19 5.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אביב ארלן אגח ו רציף
 99.79
0.00 0.00%   99.79 99.79 +5.42% 100.67 5.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אביב בניה אגח 5 רציף
 106.17
0.00 0.00%   106.17 106.17 +2.68% 101.20 5.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אברות אגח ד רציף
 104.000
0.00 0.00%   104.000 104.000 +4.42% 100.28 5.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אגוד הנ נדחה כא 15:14:00
 5,041,708.00
-22,791.00 -0.45% 605.44 5,050,000.00 5,041,708.00 +2.20% 5,143,313.00 1.69% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אגוד הנ שה נד 1 14:34:00
 122.40
+0.01 +0.01% 62.18 122.40 122.40 -0.09% 109.77 5.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אגוד הנ שה נד 2 רציף
 103.98
0.00 0.00%   103.98 103.98 +0.95% 100.29 2.68% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אגוד הנפ אגח ו 11:57:00
 103.97
+0.01 +0.01% 34.72 103.97 103.95 +1.32% 103.96 1.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אגוד הנפ אגח ז 13:49:00
 104.000
0.00 0.00% 953.94 104.01 104.000 +1.09% 100.92 2.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אגוד הנפ אגח ח 15:07:00
 100.98
-0.22 -0.22% 197.36 101.11 100.97 +0.60% 100.14 1.04% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אגוד הנפ אגח ט 14:57:00
 103.90
+0.01 +0.01% 1,207.63 103.90 103.87 +0.22% 101.26 0.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אגוד הנפ התח יח 12:18:00
 101.32
-0.50 -0.49% 27.62 101.36 101.32 +0.77% 100.21 1.58% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אגוד הנפ התח יט 09:46:00
 112.54
+0.08 +0.07% 0.23 112.54 112.54 -0.07% 103.94 4.15% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אגוד הנפ נדחה כ 13:35:00
 5,299,000.00
+14,000.00 +0.26% 211.80 5,299,000.00 5,283,000.00 +1.91% 5,156,712.00 2.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אדגר אגח ז 14:54:00
 111.59
0.00 0.00% 145.06 111.59 111.58 +0.33% 106.30 5.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אדגר אגח ח 15:06:00
 105.96
-0.03 -0.03% 226.44 105.99 105.88 +1.08% 100.17 3.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אדגר אגח ט 14:55:00
 112.64
-0.13 -0.12% 1,698.22 112.77 111.99 +2.14% 100.82 4.65% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אדגר אגח י רציף
 101.48
0.00 0.00%   101.48 101.48 +2.98% 102.19 2.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אדמה אגח ב 15:15:00
 146.70
-0.24 -0.16% 3,995.28 146.95 146.57 +2.77% 121.53 5.15% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אדרי-אל אגח ב רציף
 104.15
0.00 0.00%   104.15 104.15 +33.30% 105.37 11.04% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע או פי סי אגח א 14:46:00
 104.86
-0.01 -0.01% 62.36 104.94 104.80 +3.70% 100.23 4.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אול-יר אגח ב 15:03:00
 104.70
-0.20 -0.19% 767.94 105.06 104.70 +5.38% 100.92 6.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אול-יר אגח ג 15:05:00
 101.13
+0.23 +0.23% 2,991.96 101.29 100.70 +4.10% 101.53 3.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אול-יר אגח ד 15:03:00
 98.20
-0.42 -0.43% 920.97 98.89 98.20 +7.10% 102.82 6.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אול-יר אגח ה 14:23:00
 95.13
+0.02 +0.02% 589.83 95.58 95.12 +4.25% 101.34 3.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אופטיבייס אגח א רציף
 105.000
0.00 0.00%   105.000 105.000 +4.20% 100.33 6.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אופל בלאנס אגחג 14:18:00
 100.02
-0.36 -0.36% 53.22 100.07 100.02 +3.01% 100.75 2.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אורבנקורפ אגח א הפסקת מסחר
 47.11
0.00 0.00%   47.11 47.11 +161.10% 100.45 8.65% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אורון אגח א 15:16:00
 99.26
+0.15 +0.15% 939.35 99.26 99.18 +4.77% 100.20 4.15% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אוריין אגח ב 12:04:00
 97.35
0.00 0.00% 48.68 97.35 97.35 +3.83% 100.17 3.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אורן השק אגח ד רציף
 106.000
0.00 0.00%   106.000 106.000 +5.45% 102.91 6.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אורשי אגח א רציף
 100.00
0.00 0.00%   100.00 100.00 +3.19% 100.16 3.04% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אזורים אגח 10 14:35:00
 105.38
+0.04 +0.04% 119.42 105.40 105.37 +2.24% 100.25 5.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אזורים אגח 11 14:45:00
 105.40
+0.01 +0.01% 171.90 105.69 105.40 +2.79% 100.23 4.65% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אזורים אגח 12 14:59:00
 99.80
-0.02 -0.02% 715.71 100.22 99.80 +3.27% 100.16 3.15% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אזורים אגח 9 10:37:00
 110.92
-0.04 -0.04% 33.09 110.94 110.92 +0.88% 102.15 5.35% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אידיבי פת אגח ט 15:12:00
 87.05
-0.19 -0.22% 387.27 87.39 86.83 +13.72% 121.43 4.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אידיבי פת אגח י רציף
 105.55
0.00 0.00%   105.55 105.55 +2.54% 104.00 6.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אידיביפת אגח יא 12:40:00
 105.42
0.00 0.00% 12.65 105.42 105.42 +1.52% 101.71 4.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אידיביפת אגח יג 15:15:00
 103.17
-0.07 -0.07% 674.81 103.20 102.96 +3.62% 100.77 5.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אידיביפת אגח יד 15:07:00
 88.20
+0.14 +0.16% 1,472.67 88.35 87.94 +8.52% 100.26 5.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע איידיאו אגח ז 15:13:00
 111.46
+0.06 +0.05% 455.53 111.64 111.30 +0.73% 100.29 4.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע איידיאו אגח ח 14:49:00
 106.34
+0.29 +0.27% 193.88 106.79 106.15 +1.65% 101.43 2.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע איידיאייהנ הת ב 15:08:00
 108.72
+0.12 +0.11% 21.74 108.72 108.72 +0.39% 106.80 5.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע איידיאייהנ הת ג 15:06:00
 111.08
+0.07 +0.06% 400.70 111.08 111.05 +0.49% 101.82 4.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע איידיאייהנ הת ד רציף
 108.50
0.00 0.00%   108.50 108.50 +2.14% 100.05 4.35% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע איילון אגח א רציף
 100.05
0.00 0.00%   100.05 100.05 +3.82% 101.11 3.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אינטר גרין אגחא 10:49:00
 100.05
0.00 0.00% 30.02 100.05 100.05 +2.11% 101.10 1.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אינטרנט זהבאגחג רציף
 109.99
0.00 0.00%   109.99 109.99 +2.11% 108.39 4.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אינטרנט זהבאגחד 15:11:00
 98.20
-0.98 -0.99% 1,828.66 99.25 98.20 +8.03% 102.56 6.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלביט הד אגח ט 11:02:00
 112.40
+0.23 +0.21% 12.04 112.40 112.09 +19.03% 126.42 6.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלביט מערכ אגחא 14:46:00
 106.05
+0.02 +0.02% 42.30 106.05 106.04 +0.80% 100.24 4.84% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלבר אגח טו 14:53:00
 100.44
+0.06 +0.06% 162.88 100.46 100.38 +3.07% 100.53 3.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלבר אגח טז 14:35:00
 102.94
-0.06 -0.06% 250.49 103.10 102.92 +1.77% 101.48 2.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלבר אגח יג רציף
 103.45
0.00 0.00%   103.45 103.45 +0.78% 101.78 4.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלבר אגח יד 14:50:00
 101.48
-0.09 -0.09% 139.54 101.57 101.47 +2.78% 100.59 3.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלבר נעמ 4 13:47:00
 986.75
+0.03 0.00% 503.60 986.75 986.75 +1.94% 1,000.00 --- הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלדן תחב מסחרי4 10:46:00
 985.20
-0.01 0.00% 39.41 985.20 985.20 +3.25% 1,000.00 --- הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלדן תחבו אגח א 14:35:00
 101.60
+0.01 +0.01% 870.11 101.74 101.60 +3.56% 100.57 4.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלדן תחבו אגח ב 14:29:00
 101.65
+0.35 +0.35% 159.74 101.94 101.49 +3.93% 100.86 4.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלדן תחבו אגח ג 14:27:00
 100.51
+0.01 +0.01% 243.54 100.64 100.50 +3.87% 100.81 3.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלדן תחבו אגח ד 14:51:00
 102.09
+0.03 +0.03% 210.01 102.09 101.93 +2.74% 101.83 2.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלה פקדון אגח א 15:05:00
 101.25
+0.43 +0.43% 2,316.63 101.28 101.12 +3.34% 103.30 2.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלה פקדון אגח ב 15:13:00
 102.48
+0.15 +0.15% 2,953.62 102.48 102.30 +0.40% 101.45 0.62% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלומיי אגח א 12:44:00
 104.47
+0.06 +0.06% 9.40 104.47 104.47 +3.08% 100.23 4.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלומיי אגח ב 13:53:00
 99.40
0.00 0.00% 84.56 99.50 99.40 +3.96% 100.19 3.69% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלון רבוע אגח ד 15:16:00
 97.20
-0.23 -0.24% 2,389.55 97.36 97.04 +5.48% 100.24 4.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלוני חץ אגח ו 14:12:00
 126.15
0.00 0.00% 61.20 126.16 126.15 +0.11% 123.08 4.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלוני חץ אגח ח 15:07:00
 116.22
-0.12 -0.10% 1,701.67 116.26 116.01 +0.32% 105.18 4.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלוני חץ אגח ט 15:09:00
 106.01
+0.05 +0.05% 5,792.93 106.01 105.65 +2.94% 101.49 3.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלוני חץ אגח י 15:12:00
 105.26
-0.54 -0.51% 15,621.51 105.29 104.95 +1.61% 100.31 2.34% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלטיטיוד אגח א 09:36:00
 99.26
-0.07 -0.07% 0.01 99.26 99.26 +7.27% 102.14 6.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלמוגים אגח ב הפסקת מסחר
 103.75
0.00 0.00%   103.75 103.75 +14.76% 102.18 7.35% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלמוגים אגח ג 09:54:00
 108.000
0.00 0.00% 6.96 108.000 108.000 +3.16% 103.09 8.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלמוגים אגח ד רציף
 99.17
0.00 0.00%   99.17 99.17 +5.76% 100.26 5.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלמוגים אגח ה רציף
 102.32
0.00 0.00%   102.32 102.32 +5.90% 102.40 5.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלעזרא אגח ב רציף
 110.12
0.00 0.00%   110.12 110.12 +3.85% 102.69 7.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלעזרא אגח ד 14:30:00
 99.90
-0.10 -0.10% 75.03 100.00 99.90 +6.44% 100.31 6.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלקו אגח יא 13:49:00
 109.60
+0.03 +0.03% 42.83 109.61 109.60 +1.82% 100.29 5.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלקטרה אגח ג 09:45:00
 132.30
+0.09 +0.07% 0.03 132.30 132.30 +0.14% 122.58 4.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלקטרה אגח ד 14:54:00
 106.20
+0.20 +0.19% 515.90 106.22 106.000 +2.31% 100.18 3.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלקטרה נדלןאגחד 15:12:00
 112.30
-0.11 -0.10% 62.50 112.30 112.30 +0.90% 107.44 4.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלקטרה נדלןאגחה 14:48:00
 103.90
-0.07 -0.07% 234.63 103.90 103.90 +3.66% 100.18 4.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלרוב נדלן אגחב 14:23:00
 109.18
-0.05 -0.05% 173.59 109.33 109.18 +0.52% 104.66 4.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלרוב נדלן אגחג 15:02:00
 103.16
+0.02 +0.02% 113.56 103.16 103.03 +0.73% 100.53 1.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלרוב נדלן אגחד 14:57:00
 105.15
+0.06 +0.06% 537.45 105.15 105.11 +1.38% 101.43 2.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלרן השק אגח ג הפסקת מסחר
 37.00
0.00 0.00%   37.00 37.00 +1,266.23% 112.28 7.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אם.אר.פי אגח ג רציף
 103.72
0.00 0.00%   103.72 103.72 +4.91% 101.43 5.49% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אמ.די.ג'י אגח ב 14:53:00
 98.49
+0.07 +0.07% 29.54 98.49 98.47 +4.71% 100.82 3.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אמ.די.ג'י אגח ג 13:46:00
 91.61
+0.37 +0.41% 702.45 92.07 91.30 +8.69% 101.29 5.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אמות אגח א 12:35:00
 125.32
-0.08 -0.06% 16.38 125.33 125.32 -0.29% 119.30 4.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אמות אגח ב 15:02:00
 115.27
+0.10 +0.09% 336.05 115.37 115.06 +0.15% 102.32 4.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אמות אגח ג 15:14:00
 119.53
-0.01 -0.01% 1,597.00 119.53 119.41 -0.24% 111.33 4.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אמות אגח ד 15:00:00
 111.20
-0.01 -0.01% 553.60 111.25 111.000 +1.57% 100.15 3.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אמות אגח ה 15:00:00
 105.42
+0.17 +0.16% 1,195.54 105.46 105.18 +2.65% 101.82 3.39% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אמיליה פת אגח א רציף
 108.40
0.00 0.00%   108.40 108.40 +3.71% 107.33 6.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אנלייט אנר אגחב רציף
 113.000
0.00 0.00%   113.000 113.000 +2.69% 102.78 7.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אנלייט אנר אגחה 12:16:00
 100.40
+0.10 +0.10% 117.67 100.60 100.20 +4.31% 100.50 4.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אנקור אגח א 14:47:00
 97.79
+0.08 +0.08% 372.20 98.00 97.64 +6.02% 100.27 5.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אנקור אגח ב רציף
 97.06
0.00 0.00%   97.06 97.06 +8.55% 100.37 7.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אספן גרופ אגח ו 14:57:00
 107.76
+0.18 +0.17% 177.36 107.77 107.60 +1.64% 100.19 3.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אספן גרופ אגח ז 14:52:00
 94.94
+0.30 +0.32% 178.46 95.20 94.71 +4.50% 100.18 3.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפקון החז אגח ג רציף
 105.25
0.00 0.00%   105.25 105.25 +1.51% 100.28 5.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפריל נדלןאגח 1 12:48:00
 107.000
+0.08 +0.07% 50.78 107.000 106.86 +2.17% 103.72 6.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפריקה אגח כו 15:10:00
 84.00
0.00 0.00% 440.08 84.00 84.00 +28.29% 124.23 7.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפריקה אגח כז 13:40:00
 77.75
-0.15 -0.19% 193.18 77.75 77.01 +28.22% 114.47 6.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפריקה אגח כח 15:09:00
 58.50
-0.36 -0.61% 98.49 58.50 58.36 +36.65% 112.15 6.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפריקה מג אגח ב 13:16:00
 108.72
+0.16 +0.15% 108.72 108.72 108.71 +0.99% 104.82 4.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפריקה מג אגח ג 14:53:00
 105.02
-0.03 -0.03% 598.64 105.05 105.01 +2.45% 101.16 3.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפריקה מג אגח ד 13:54:00
 94.50
+0.44 +0.47% 160.62 94.58 94.13 +4.12% 100.83 2.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפריקה נכס אגחה 13:27:00
 111.82
-0.02 -0.02% 261.76 111.82 111.82 +0.40% 106.07 5.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפריקה נכס אגחו 14:20:00
 108.27
+0.69 +0.64% 69.38 108.27 107.12 -0.37% 100.27 4.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפריקה נכס אגחז 14:57:00
 106.41
+0.14 +0.13% 298.14 106.42 106.25 +2.27% 101.20 3.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפריקה נכס אגחח 15:05:00
 94.95
0.00 0.00% 5,866.02 95.02 94.75 +3.71% 101.67 2.57% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אקסטל אגח א 14:59:00
 95.69
+0.56 +0.59% 765.12 96.16 95.20 +10.34% 100.24 4.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אקסטל אגח ב 14:22:00
 87.54
-0.18 -0.21% 512.10 87.79 87.08 +11.81% 100.31 6.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ארזים אגח 2 רציף
 61.99
0.00 0.00%   61.99 61.99 +16.21% 133.36 6.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ארזים אגח 4 רציף
 108.46
0.00 0.00%   108.46 108.46 +8.52% 122.24 6.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ארפורט אגח ד 15:13:00
 102.90
+0.07 +0.07% 290.83 102.90 102.72 +0.16% 100.63 1.64% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ארפורט אגח ה 15:16:00
 106.70
+0.26 +0.24% 2,734.01 106.70 106.33 +1.34% 100.90 2.34% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ארפורט אגח ז 15:05:00
 109.23
-0.01 -0.01% 45.53 109.26 109.23 +0.16% 102.62 3.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ארקו אגח ג 12:21:00
 102.37
+0.17 +0.17% 256.38 102.40 102.27 +4.32% 100.24 4.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אשדר אגח א רציף
 129.24
0.00 0.00%   129.24 129.24 +0.46% 122.00 4.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אשדר אגח ג 15:08:00
 112.19
+0.21 +0.19% 53.40 112.08 112.08 +0.49% 104.55 5.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אשדר אגח ד 10:51:00
 103.52
+0.21 +0.20% 15.53 103.52 103.52 +3.11% 100.21 4.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אשטרום נכ אגח 7 רציף
 115.03
0.00 0.00%   115.03 115.03 +0.36% 107.93 4.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אשטרום נכ אגח 8 15:00:00
 111.58
+0.03 +0.03% 612.17 111.58 111.55 +0.58% 102.04 4.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אשטרום נכ אגח 9 15:01:00
 107.85
+0.05 +0.05% 1,429.57 107.95 107.85 +3.78% 101.46 4.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אשטרום נכ אגח10 14:41:00
 105.84
+0.25 +0.24% 496.03 105.89 105.51 +2.21% 101.15 3.06% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אשטרום קב אגח א 15:15:00
 104.45
+0.09 +0.09% 1,756.48 104.49 104.30 +1.42% 100.75 2.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אשטרום קב אגח ב 15:00:00
 103.89
-0.01 -0.01% 1,402.30 104.10 103.88 +3.34% 100.81 4.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אשטרום קב אגח ג 15:16:00
 101.71
-0.09 -0.09% 744.69 101.90 101.70 +4.00% 100.05 4.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בוני תיכון אגחח 13:50:00
 102.40
+0.23 +0.23% 1.03 102.40 102.40 +5.29% 102.08 6.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בוני תיכון אגחי רציף
 100.58
0.00 0.00%   100.58 100.58 +4.08% 100.24 4.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בוניתיכון אגחיא רציף
 100.18
0.00 0.00%   100.18 100.18 +4.88% 100.23 4.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בוניתיכון אגחיב 14:36:00
 99.40
+0.25 +0.25% 64.42 99.40 99.30 +5.51% 100.25 4.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בוניתיכון אגחיג 11:43:00
 100.71
+0.21 +0.21% 10.07 100.71 100.71 +3.79% 100.21 4.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בוניתיכון אגחיד 15:03:00
 97.57
0.00 0.00% 274.13 97.63 97.55 +7.15% 100.32 6.15% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בזן אגח א 15:16:00
 124.65
-0.06 -0.05% 99.45 124.65 124.44 +0.51% 118.39 4.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בזן אגח ד 14:49:00
 107.47
+0.21 +0.20% 477.07 107.47 107.26 +2.20% 100.30 6.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בזן אגח ה 14:44:00
 110.40
+0.03 +0.03% 2,242.35 110.62 110.37 +3.34% 100.29 5.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בזן אגח ו 15:06:00
 100.18
+0.62 +0.62% 1,542.37 100.18 99.60 +4.95% 94.30 6.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בזן אגח ז 14:59:00
 130.94
0.00 0.00% 302.01 130.94 130.94 +0.58% 123.52 5.69% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בזן אגח ט 15:11:00
 97.99
+0.37 +0.38% 1,090.57 97.99 97.63 +5.57% 101.40 4.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בזק אגח 10 15:16:00
 105.01
+0.31 +0.30% 1,878.72 105.10 104.67 +1.45% 100.58 2.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בזק אגח 6 15:17:00
 112.87
-0.01 -0.01% 865.75 112.88 112.69 +0.19% 104.27 3.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בזק אגח 7 15:03:00
 101.78
+0.01 +0.01% 1,615.26 101.78 101.60 +0.92% 100.21 1.58% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בזק אגח 9 15:16:00
 104.46
+0.16 +0.15% 3,981.10 104.54 104.23 +2.96% 100.48 3.65% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בי קומיונק אגחב 14:53:00
 105.48
0.00 0.00% 30.60 105.53 105.48 +1.42% 101.94 6.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בי קומיונק אגחג 15:15:00
 92.80
-0.01 -0.01% 4,277.67 92.95 92.66 +5.27% 100.48 3.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ביג אגח ג 14:47:00
 126.81
-0.08 -0.06% 29.56 126.82 126.81 +0.62% 123.22 4.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ביג אגח ד 14:20:00
 115.78
+0.02 +0.02% 35.18 115.78 115.77 -0.43% 109.25 3.77% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ביג אגח ה 12:32:00
 109.40
-0.11 -0.10% 128.43 109.51 109.40 +0.60% 102.43 2.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ביג אגח ו 14:28:00
 105.40
-0.07 -0.07% 0.07 105.40 105.40 +2.23% 100.15 3.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ביג אגח ז 12:58:00
 106.14
+0.13 +0.12% 483.17 106.15 105.95 +1.46% 100.77 2.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ביג אגח ח 14:12:00
 100.65
+0.19 +0.19% 238.29 100.65 100.48 +1.48% 101.46 1.34% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ביג אגח ט 14:53:00
 101.93
+0.13 +0.13% 1,285.07 102.28 101.90 +1.82% 101.15 1.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ביג אגח י 15:16:00
 102.25
+0.78 +0.77% 1,187.07 102.32 101.45 +4.59% 107.12 3.78% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בינל הנפק אגח ג 12:44:00
 128.36
0.00 0.00% 335.66 128.36 128.36 +0.34% 128.21 4.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בינל הנפק אגח ח 15:03:00
 102.64
-0.04 -0.04% 3,614.15 102.68 102.56 +0.83% 100.99 1.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בינל הנפק אגח ט 15:13:00
 103.98
+0.30 +0.29% 41.77 103.98 103.98 -0.19% 101.96 0.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בינל הנפק התח ד 14:38:00
 130.78
-0.65 -0.49% 19.12 130.79 130.78 +0.41% 123.15 4.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בינל הנפק התח כ 11:52:00
 113.01
-0.34 -0.30% 19.20 113.20 113.01 -0.25% 107.55 3.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בינל הנפק התחכא רציף
 105.43
0.00 0.00%   105.43 105.43 -0.47% 102.16 2.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בינל הנפק התחכב 11:25:00
 5,329,999.00
+10,000.00 +0.19% 53.30 5,329,999.00 5,329,999.00 +1.08% 5,079,072.00 2.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בינל הנפק התחכג רציף
 5,089,999.00
0.00 0.00%   5,089,999.00 5,089,999.00 +1.61% 5,115,764.00 1.49% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בינל הנפק התחכד 14:33:00
 4,999,000.00
+22,400.00 +0.45% 798.79 4,999,999.00 4,989,999.00 +2.26% 5,006,148.00 2.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בינלהנפ שה נד ב 12:42:00
 130.09
+0.05 +0.04% 227.37 130.11 130.09 +0.62% 129.42 5.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בית הזהב אגח ב רציף
 110.07
0.00 0.00%   110.07 110.07 +2.99% 102.34 5.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בית הזהב אגח ג רציף
 104.43
0.00 0.00%   104.43 104.43 +2.72% 100.78 3.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בראק אן וי אגחא 13:39:00
 113.05
-0.17 -0.15% 42.71 113.22 113.05 -0.04% 105.45 4.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בראק אן וי אגחב 09:30:00
 112.10
-0.07 -0.06% 0.00 112.10 112.10 +0.68% 101.44 3.29% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בראק אן וי אגחג רציף
 110.73
0.00 0.00%   110.73 110.73 +1.61% 100.00 3.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ברוקלנד אגח א 14:16:00
 99.59
+2.57 +2.65% 237.05 100.00 91.20 +8.32% 101.43 6.59% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ברוקלנד אגח ב 15:17:00
 93.50
+4.87 +5.49% 1,892.62 93.69 89.10 +14.57% 101.19 9.04% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ברם אגח א 12:58:00
 104.55
-0.05 -0.05% 34.70 104.55 104.55 +3.25% 101.45 4.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גאון אחז אגח ב רציף
 106.61
0.00 0.00%   106.61 106.61 +2.54% 100.93 6.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גב ים אגח ו 15:06:00
 146.40
+0.12 +0.08% 273.49 146.42 146.29 +0.96% 123.18 4.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גב ים אגח ח 15:00:00
 97.53
+0.06 +0.06% 508.62 97.61 97.40 +2.99% 100.13 2.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גבאי מניב אגח ח 10:37:00
 102.60
+0.14 +0.14% 11.57 102.60 102.60 +4.54% 100.46 4.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גולד אגח ג רציף
 101.35
0.00 0.00%   101.35 101.35 +2.33% 100.14 2.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גזית גלוב אגח ד 15:14:00
 130.35
0.00 0.00% 24,457.67 130.38 130.21 +0.52% 120.66 5.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גזית גלוב אגח י 15:16:00
 125.27
-0.13 -0.10% 197.31 125.31 124.92 -0.71% 115.47 6.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גזית גלוב אגחיא 15:17:00
 120.92
+0.21 +0.17% 4,362.99 121.04 120.70 +1.64% 105.32 5.35% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גזית גלוב אגחיב 15:15:00
 110.02
-0.04 -0.04% 2,345.45 110.06 109.71 +2.57% 100.20 4.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גזית גלוב אגחיג 15:14:00
 102.25
+0.13 +0.13% 931.68 102.37 101.86 +2.69% 101.55 2.78% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ג'י.אף.אי אגח א 11:18:00
 106.93
+0.05 +0.05% 116.93 106.93 106.88 +5.53% 102.34 7.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ג'י.אף.אי אגח ב 14:47:00
 97.63
+0.30 +0.31% 31.28 97.68 97.40 +7.36% 101.70 5.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גירון אגח ה 13:56:00
 103.55
+0.05 +0.05% 11.70 103.55 103.55 +2.81% 100.47 3.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גירון אגח ו 14:46:00
 104.22
-0.14 -0.13% 237.16 104.90 104.22 +2.01% 101.43 2.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גירון אגח ז 14:20:00
 96.01
-0.09 -0.09% 564.95 96.10 95.99 +2.58% 100.80 1.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גלובל כנפ אגח ב 14:30:00
 91.96
-0.02 -0.02% 413.35 92.00 91.50 +6.17% 94.74 5.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גלובל פינ8אגח ד רציף
 116.18
0.00 0.00%   116.18 116.18 +25.08% 118.42 4.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גליל 5903 14:29:00
 149.25
+0.06 +0.04% 23,582.69 149.32 149.19 -0.67% 130.67 4.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גליל 5904 14:53:00
 153.78
+0.09 +0.06% 11,447.51 153.86 153.29 -0.04% 123.69 4.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דה זראסאי אגח ג 14:55:00
 102.56
-0.04 -0.04% 1,719.27 102.79 102.52 +3.98% 100.77 4.35% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דה זראסאי אגח ד 12:31:00
 98.38
-0.14 -0.14% 333.67 98.79 98.12 +3.60% 100.38 3.15% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דה לסר אגח ב רציף
 114.63
0.00 0.00%   114.63 114.63 +1.86% 110.31 6.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דה לסר אגח ג 12:48:00
 108.33
-0.51 -0.47% 30.20 108.50 108.33 +2.15% 103.65 5.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דה לסר אגח ד 14:56:00
 94.80
-0.22 -0.23% 910.37 95.34 94.71 +4.97% 100.93 2.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דה לסר אגח ה 15:16:00
 96.55
+0.17 +0.18% 759.05 96.78 96.11 +8.23% 101.23 6.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דור אלון אגח ה 14:46:00
 106.82
-0.10 -0.09% 704.63 106.94 106.68 +2.22% 100.22 4.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דור אלון אגח ו 15:08:00
 101.71
-0.09 -0.09% 475.84 101.87 101.64 +2.62% 100.40 2.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דורסל אגח ב 10:25:00
 102.58
+0.08 +0.08% 455.02 102.60 102.58 +1.23% 100.32 2.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דורסל אגח ג 12:47:00
 100.30
-0.37 -0.37% 161.15 100.47 100.30 +3.49% 100.18 3.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דיסק השק אגח ו 15:09:00
 128.60
-0.29 -0.22% 2,265.36 128.99 128.60 +3.89% 124.21 4.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דיסק השק אגח ח רציף
 124.85
0.00 0.00%   124.85 124.85 +0.95% 120.91 4.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דיסק השק אגח י 15:16:00
 90.58
0.00 0.00% 2,894.48 90.60 90.30 +6.96% 100.25 4.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דיסק התח נד י 14:49:00
 119.09
-0.01 -0.01% 130.44 119.10 119.09 -0.25% 108.46 3.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דיסק התח נד יא 14:46:00
 112.89
-0.05 -0.04% 64.43 112.95 112.85 +1.20% 100.68 6.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דיסק התח נד יב 15:01:00
 5,276,999.00
+2,571.00 +0.05% 369.38 5,276,999.00 5,276,200.00 +2.48% 5,093,699.00 3.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דיסק מנ שה נד 1 15:09:00
 126.57
-0.02 -0.02% 4,843.15 126.62 126.50 -0.23% 113.38 6.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דיסקונט מנ הת ב רציף
 134.13
0.00 0.00%   134.13 134.13 -0.61% 127.80 5.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דיסקונט מנ הת ד 14:50:00
 135.93
+0.05 +0.04% 9.45 135.93 135.90 -0.29% 122.27 4.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דיסקונט מנ הת ה רציף
 105.78
0.00 0.00%   105.78 105.78 +0.48% 102.24 6.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דיסקונט שה א 13:42:00
 139.25
+0.18 +0.13% 136.51 139.25 139.07 +0.72% 121.23 5.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלק אנרגיה אגחה 14:44:00
 113.24
+0.02 +0.02% 11.32 113.24 113.24 +0.68% 108.42 5.15% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלק קב אגח יג 14:20:00
 131.82
-0.03 -0.02% 558.72 131.94 131.80 +0.89% 123.17 4.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלק קב אגח יד הפסקת מסחר
 102.11
0.00 0.00%   102.11 102.11 +5.45% 102.10 8.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלק קב אגח יח 15:06:00
 124.56
+0.06 +0.05% 6,006.42 124.75 124.29 +1.28% 110.40 6.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלק קב אגח יט 15:15:00
 117.09
+0.21 +0.18% 2,897.24 117.30 116.76 +1.27% 107.35 4.65% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלק קב אגח כב 15:12:00
 129.90
+0.07 +0.05% 477.84 129.90 129.80 +1.05% 120.87 4.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלק קב אגח לא 15:17:00
 100.88
-0.13 -0.13% 7,919.91 101.20 100.80 +4.55% 101.76 4.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלק קב אגח לד 14:53:00
 94.67
-0.33 -0.35% 1,837.25 95.27 94.35 +5.49% 100.23 4.48% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלק קידוחיםאגחא 15:16:00
 94.55
+0.39 +0.41% 1,841.24 94.59 94.16 +4.94% 95.79 4.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלק תמלוגיםאגחא 14:57:00
 104.000
+0.31 +0.30% 937.81 104.15 103.90 +5.36% 103.09 5.48% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלשה קפיטל אגחא 09:50:00
 100.33
-0.08 -0.08% 158.01 100.33 100.33 +7.67% 102.03 6.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלשה קפיטל אגחב 14:14:00
 98.05
-0.08 -0.08% 264.01 98.21 98.05 +5.54% 101.39 4.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלשה קפיטל אגחג 12:14:00
 100.00
-0.07 -0.07% 46.57 100.50 100.00 +7.28% 102.38 6.15% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלתא אגח א 14:52:00
 113.47
+0.21 +0.19% 220.11 113.47 113.27 +2.54% 101.93 5.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלתא אגח ב 14:43:00
 106.19
-0.06 -0.06% 513.20 106.28 106.09 +1.27% 100.66 2.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלתא אגח ה 14:43:00
 112.44
+0.06 +0.05% 165.27 112.46 112.25 +1.29% 100.37 7.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלתא אגח ו 14:48:00
 100.28
+0.38 +0.38% 1,082.05 100.55 99.94 +4.07% 101.01 3.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דמרי אגח ד 15:08:00
 104.30
+0.10 +0.10% 144.28 104.30 104.05 +1.18% 100.27 5.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דמרי אגח ה 14:53:00
 103.37
+0.01 +0.01% 106.55 103.39 103.14 +1.67% 100.17 3.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דמרי אגח ו 10:35:00
 103.23
0.00 0.00% 0.00 103.23 103.23 +2.16% 100.18 3.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דמרי אגח ז 13:35:00
 99.00
+0.25 +0.25% 94.91 99.00 98.75 +3.36% 100.16 3.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דקסיה הנ אגח י 15:01:00
 104.44
-0.08 -0.08% 42.34 104.58 104.44 +0.87% 100.79 1.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דקסיה הנ אגח יא רציף
 100.97
0.00 0.00%   100.97 100.97 +0.51% 100.05 1.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דקסיה הנפ אגח ב רציף
 132.62
0.00 0.00%   132.62 132.62 -0.53% 123.88 4.65% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דקסיה הנפ אגח ז 14:49:00
 121.86
+0.11 +0.09% 598.45 121.86 121.75 -0.14% 111.70 3.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דקסיה הנפ נד יג 10:40:00
 108.35
+0.35 +0.32% 1,461.22 108.80 108.08 +0.06% 106.10 4.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דקסיה הנפ נד יד 14:55:00
 106.83
-0.42 -0.39% 30.65 106.91 106.83 +0.27% 102.04 2.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דרבן אגח ד 15:02:00
 131.13
0.00 0.00% 67.29 131.15 131.13 +0.21% 120.80 4.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הוט אגח א 14:37:00
 106.89
-0.01 -0.01% 667.68 106.91 106.89 +1.15% 106.31 3.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הוט אגח ב 11:25:00
 102.99
+0.03 +0.03% 19.57 102.99 102.99 +2.25% 102.06 6.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הכש חב בטוחאגח1 13:51:00
 108.26
+0.15 +0.14% 3,208.75 108.30 108.26 +1.57% 106.30 5.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הכש חב בטוחאגח2 רציף
 102.20
0.00 0.00%   102.20 102.20 +3.18% 101.78 3.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הכשרת ישוב אג15 רציף
 105.50
0.00 0.00%   105.50 105.50 +1.30% 100.64 4.88% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הכשרת ישוב אג16 10:40:00
 109.33
+0.04 +0.04% 10.93 109.33 109.33 +0.42% 102.15 5.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הכשרת ישוב אג17 12:42:00
 107.34
+0.03 +0.03% 10.73 107.34 107.34 +0.79% 100.25 5.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הכשרת ישוב אג18 13:32:00
 105.25
+0.07 +0.07% 53.68 105.25 105.25 +2.60% 100.28 5.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הכשרת ישוב אג19 רציף
 103.000
0.00 0.00%   103.000 103.000 +3.22% 100.21 4.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הכשרת ישוב אג20 15:17:00
 105.52
+0.23 +0.22% 2,388.28 105.91 105.31 +2.20% 101.47 3.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הכשרת ישוב אג21 10:40:00
 99.16
-0.01 -0.01% 58.48 99.16 99.16 +2.07% 101.09 1.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הכשרת ישוב אג22 14:44:00
 100.64
+0.05 +0.05% 283.27 101.29 100.45 +2.30% 100.81 2.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הלמן גמל אגחא 15:08:00
 108.95
-0.22 -0.20% 112.94 109.26 108.95 +3.35% 104.07 5.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע המשביר 365 אגחד 12:11:00
 97.60
-0.42 -0.43% 10.81 97.71 97.60 +9.46% 100.40 7.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הפניקס אגח 1 14:55:00
 126.50
+0.11 +0.09% 160.00 126.50 126.49 +0.48% 123.18 4.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הפניקס אגח 2 12:06:00
 109.65
-0.21 -0.19% 179.22 109.86 109.65 +0.52% 102.52 2.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הפניקס אגח 3 14:04:00
 97.18
+0.10 +0.10% 147.03 97.29 97.18 +2.90% 101.07 2.22% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפ אגח טו 12:10:00
 92.63
+0.10 +0.11% 212.15 92.72 92.53 +3.93% 101.44 3.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפ אגח יא 13:19:00
 108.85
+0.02 +0.02% 99.98 108.85 108.82 +3.31% 100.22 4.36% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפ אגח יב 14:17:00
 104.000
0.00 0.00% 472.68 104.01 103.93 +3.54% 100.21 3.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפ אגח יג 14:58:00
 103.16
+0.18 +0.17% 224.75 103.16 102.98 +3.66% 100.21 3.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפ אגח יד 14:40:00
 94.20
+0.17 +0.18% 42.06 94.22 94.20 +3.82% 101.44 3.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפק אגח א 14:39:00
 134.74
-0.09 -0.07% 33.54 134.92 134.74 -0.01% 123.77 4.65% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפק אגח ג רציף
 101.35
0.00 0.00%   101.35 101.35 +0.74% 100.27 1.99% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפק אגח ד רציף
 117.15
0.00 0.00%   117.15 117.15 -0.13% 108.99 3.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפק אגח ה 15:16:00
 120.36
-0.06 -0.05% 246.94 120.41 120.36 +0.21% 108.99 3.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפק אגח ו רציף
 119.55
0.00 0.00%   119.55 119.55 +0.68% 103.90 3.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפק אגח ז 14:57:00
 120.20
+0.04 +0.03% 73.62 120.20 120.20 +1.07% 103.90 3.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפק אגח ח רציף
 110.85
0.00 0.00%   110.85 110.85 +0.40% 101.56 2.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפק אגח ט 15:01:00
 107.08
+0.12 +0.11% 656.62 107.20 106.88 +1.43% 100.21 2.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפק אגח י 11:46:00
 107.48
+0.18 +0.17% 15.08 107.48 107.48 +1.49% 100.21 2.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הרץ פרופר אגח א 15:12:00
 93.17
+0.09 +0.10% 897.84 93.30 93.01 +7.37% 100.06 5.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע וואן טכנ אגח ג רציף
 103.60
0.00 0.00%   103.60 103.60 +1.67% 100.43 3.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ווטרסטון אגח א 14:46:00
 91.00
+0.04 +0.04% 252.90 91.32 90.88 +9.07% 100.80 5.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע וויי בוקס אגח א 14:40:00
 101.90
+0.45 +0.44% 63.37 101.90 101.50 +5.01% 101.91 4.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ווסיג'י אגח א 12:53:00
 98.10
-0.05 -0.05% 122.02 98.10 98.08 +6.68% 100.30 6.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ווסיג'י אגח ב רציף
 98.16
0.00 0.00%   98.16 98.16 +8.90% 100.39 8.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע וורטון אגח א 14:18:00
 98.96
-0.02 -0.02% 4,851.42 99.21 98.89 +4.45% 100.52 3.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע וילאר אגח ה רציף
 102.57
0.00 0.00%   102.57 102.57 +0.42% 101.97 5.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע וילאר אגח ו רציף
 118.21
0.00 0.00%   118.21 118.21 +0.35% 110.64 3.64% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע וילאר אגח ז 11:19:00
 109.49
0.00 0.00% 44.95 109.50 109.49 +1.81% 100.25 4.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע וילאר אגח ח 11:13:00
 99.57
+0.79 +0.80% 46.47 99.75 98.85 +2.68% 100.15 2.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע וילאר אגח ט רציף
 96.69
0.00 0.00%   96.69 96.69 +1.50% 101.20 0.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ויקטורי אגח א רציף
 104.60
0.00 0.00%   104.60 104.60 +2.21% 101.35 3.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ויתניה אגח ד רציף
 104.65
0.00 0.00%   104.65 104.65 +2.62% 100.20 3.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ויתניה אגח ה 14:59:00
 98.75
0.00 0.00% 604.96 98.99 98.75 +3.10% 100.23 2.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חברה לישראלאגח7 14:39:00
 132.28
+0.04 +0.03% 373.86 132.28 132.21 +0.38% 123.21 4.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חברהלישראלאגח10 15:14:00
 107.18
+0.11 +0.10% 525.06 107.19 107.07 +2.52% 100.58 4.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חברהלישראלאגח11 15:16:00
 98.50
+0.41 +0.42% 2,396.58 98.71 98.02 +4.55% 95.29 5.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חברהלישראלאגח12 14:48:00
 100.36
+0.15 +0.15% 237.19 100.49 100.21 +3.51% 101.04 3.35% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חברהלישראלאגח13 13:22:00
 109.41
+0.65 +0.60% 305.37 109.41 108.77 +5.04% 106.17 5.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חג'ג' אגח ה 12:40:00
 104.10
-0.10 -0.10% 36.44 104.11 104.10 +3.31% 100.30 6.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חג'ג' אגח ו 09:45:00
 106.77
0.00 0.00% 8.33 106.77 106.77 +2.90% 101.32 6.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חג'ג' אגח ז 13:09:00
 101.90
-0.10 -0.10% 58.22 101.96 101.90 +4.57% 100.25 5.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חגג אירופה אגחא 15:11:00
 98.60
+0.10 +0.10% 387.30 98.60 98.50 +10.13% 102.89 8.24% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חלל תקש אגח ו רציף
 102.60
0.00 0.00%   102.60 102.60 +3.77% 100.24 4.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חלל תקש אגח ח 12:07:00
 103.80
-0.01 -0.01% 22.06 103.80 103.80 +2.26% 100.68 3.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חלל תקש אגח ט רציף
 101.65
0.00 0.00%   101.65 101.65 +4.42% 100.28 5.35% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חלל תקש אגח טז 15:02:00
 87.54
0.00 0.00% 459.42 87.99 87.20 +8.06% 95.74 5.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חממה סחר אגח ג רציף
 100.39
0.00 0.00%   100.39 100.39 +5.15% 100.38 5.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חנן מור אגח ה רציף
 105.03
0.00 0.00%   105.03 105.03 +2.62% 100.37 7.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חנן מור אגח ו רציף
 109.000
0.00 0.00%   109.000 109.000 +3.47% 102.53 6.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חנן מור אגח ז רציף
 102.80
0.00 0.00%   102.80 102.80 +4.38% 101.66 4.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חנן מור אגח ח רציף
 100.95
0.00 0.00%   100.95 100.95 +4.55% 100.97 4.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חשמל אגח 26 15:15:00
 112.63
+0.19 +0.17% 12,599.79 112.69 112.44 +1.84% 101.29 4.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חשמל אגח 27 14:59:00
 121.08
+0.23 +0.19% 1,283.39 121.17 120.91 +1.66% 101.83 3.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חשמל אגח 28 14:44:00
 109.76
+0.06 +0.05% 242.28 109.79 109.70 +1.37% 101.74 4.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חשמל אגח 29 15:01:00
 125.57
+0.18 +0.14% 1,480.33 125.57 125.39 +1.26% 103.27 4.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע טאואר אגח ז 15:14:00
 102.91
+0.05 +0.05% 553.28 102.99 102.86 +2.12% 100.83 2.79% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע טמפו משק אגח א רציף
 107.41
0.00 0.00%   107.41 107.41 +0.79% 102.14 5.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע טמפו משק אגח ב רציף
 103.15
0.00 0.00%   103.15 103.15 +2.29% 100.16 3.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע טן דלק אגח ג רציף
 103.24
0.00 0.00%   103.24 103.24 +2.41% 100.62 4.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע יואייארסי אגח א 14:26:00
 98.90
+0.48 +0.49% 233.37 98.90 98.39 +6.81% 101.26 5.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע יואייארסי אגח ב 13:08:00
 99.60
-0.58 -0.58% 19.60 99.60 99.60 +8.87% 101.75 8.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע יואל אגח 4 14:05:00
 100.60
+0.01 +0.01% 251.50 100.60 100.60 +0.63% 100.29 1.06% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע יוניברסל אגח א 15:04:00
 104.74
+0.15 +0.14% 1,391.27 104.75 104.59 +1.12% 100.80 2.65% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע יוניברסל אגח ב 14:49:00
 102.32
-0.09 -0.09% 332.93 102.41 102.30 +2.74% 100.65 3.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע יוניברסל מסחרי1 14:38:00
 996.06
-0.03 0.00% 99.61 996.06 996.06 +1.30% 1,000.00 --- הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע יוניטרוניק אגח4 13:12:00
 108.83
-0.35 -0.32% 100.22 108.85 108.24 +1.02% 104.25 5.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע יוניטרוניק אגח5 רציף
 112.26
0.00 0.00%   112.26 112.26 +2.78% 102.24 5.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע יעקובי קב אגח א 14:49:00
 98.50
+0.40 +0.41% 80.86 98.50 98.10 +3.72% 100.40 3.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ירושליםהנ אגחיג 13:11:00
 100.25
0.00 0.00% 15,072.10 100.27 100.25 +0.79% 100.79 0.68% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ירושליםהנ אגחיד רציף
 100.91
0.00 0.00%   100.91 100.91 +1.01% 100.22 1.64% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ירושליםהנפ אגחח 13:07:00
 100.45
+0.02 +0.02% 517.85 100.77 100.45 +0.95% 100.18 1.39% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ירושליםהנפ אגחט 14:23:00
 107.09
+0.01 +0.01% 20.63 107.09 107.09 -0.05% 103.01 2.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ירושליםהנפ נד10 10:43:00
 106.40
+0.14 +0.13% 46.42 106.40 106.40 +0.19% 102.02 2.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ירושליםהנפ נד11 13:42:00
 5,285,111.00
-889.0000 -0.02% 52.85 5,285,111.00 5,285,111.00 +1.86% 5,089,804.00 1.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ירושליםהנפ נד12 רציף
 4,985,555.00
0.00 0.00%   4,985,555.00 4,985,555.00 +2.16% 5,039,771.00 1.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ישפרו אגח ב רציף
 129.93
0.00 0.00%   129.93 129.93 +0.22% 120.84 5.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ישראל קנדה אגחה רציף
 101.94
0.00 0.00%   101.94 101.94 +4.43% 101.39 4.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ישראמקו אגח א 15:15:00
 97.40
+0.39 +0.40% 2,457.24 97.74 97.39 +4.73% 101.85 3.49% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ישרוטל אגח א 14:58:00
 102.70
0.00 0.00% 15.23 102.70 102.70 +1.84% 100.53 2.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ישרס אגח טו 15:11:00
 102.21
+0.21 +0.21% 145.76 102.21 101.93 +1.48% 101.38 1.58% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ישרס אגח טז 15:15:00
 104.18
-0.05 -0.05% 819.89 104.50 104.000 +2.13% 102.12 2.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ישרס אגח יא 13:30:00
 107.56
+0.01 +0.01% 62.76 107.56 107.55 +1.14% 100.36 7.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ישרס אגח יג 15:15:00
 108.66
+0.03 +0.03% 405.70 108.77 108.66 +0.99% 100.17 3.48% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ישרס אגח יד 14:53:00
 111.72
+0.12 +0.11% 847.24 111.74 111.60 +2.93% 101.94 5.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כיל אגח ה 15:11:00
 101.90
+0.12 +0.12% 1,330.75 101.96 101.82 +2.19% 100.75 2.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כלכלית ים אגחטו 14:14:00
 100.35
+0.03 +0.03% 70.11 100.39 100.33 +2.67% 100.73 2.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כלכלית ים אגחיב 14:22:00
 111.64
+0.10 +0.09% 1,191.32 111.65 111.43 +1.74% 100.58 4.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כלכלית ים אגחיג 14:47:00
 107.34
-0.01 -0.01% 19.97 107.35 107.34 +2.16% 101.10 5.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כלכלית ים אגחיד 15:05:00
 106.40
+0.24 +0.23% 474.14 106.40 106.19 +1.62% 101.42 2.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כללביט אגח א רציף
 130.21
0.00 0.00%   130.21 130.21 +0.20% 119.84 4.89% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כללביט אגח ג 15:16:00
 121.03
+0.02 +0.02% 2,037.26 121.03 120.92 +0.23% 109.57 3.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כללביט אגח ז 13:02:00
 106.91
0.00 0.00% 91.06 107.01 106.91 +1.07% 100.30 2.32% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כללביט אגח ח 14:53:00
 108.29
+0.04 +0.04% 469.25 108.45 108.28 +2.23% 100.20 4.14% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כללביט אגח ט 14:49:00
 110.01
-0.13 -0.12% 331.12 110.14 109.94 +1.21% 101.44 2.48% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כללביט אגח י 15:16:00
 108.47
+0.19 +0.18% 3,703.25 108.55 108.08 +2.75% 101.82 3.92% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כנפיים אגח ז 14:44:00
 108.40
+0.02 +0.02% 328.54 108.59 108.40 +4.04% 101.87 6.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לאומי אגח 177 15:15:00
 101.89
+0.06 +0.06% 13,702.38 101.90 101.79 -0.21% 100.32 0.59% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לאומי אגח 178 15:00:00
 105.70
+0.12 +0.11% 1,869.04 105.76 105.47 +2.12% 100.91 3.01% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לאומי אגח 179 14:30:00
 99.85
+0.10 +0.10% 730.82 99.95 99.82 +0.88% 100.16 0.83% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לאומי התח נד יד 14:59:00
 114.30
+0.08 +0.07% 12,389.84 114.30 114.22 -0.15% 105.79 3.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לאומי התח נד400 14:44:00
 5,173,999.00
+3,998.00 +0.08% 2,171.85 5,173,999.00 5,170,001.00 +1.90% 5,008,459.00 3.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לאומי התח נד401 14:59:00
 5,028,500.00
+16,279.00 +0.32% 1,508.55 5,034,998.00 5,020,000.00 +1.56% 5,007,414.00 1.64% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לאומי התח נד402 14:32:00
 4,959,996.00
-5.00 0.00% 297.60 4,960,000.00 4,959,996.00 +2.92% 5,009,134.00 2.78% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לאומי שה נד 200 15:11:00
 120.57
-0.03 -0.02% 688.46 120.65 120.57 -0.09% 109.33 4.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לאומי שה נד 201 14:54:00
 102.60
-0.15 -0.15% 4,855.13 102.71 102.60 +0.67% 100.33 1.56% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לאומי שה נד 300 15:01:00
 123.16
+0.01 +0.01% 462.38 123.18 123.15 -0.18% 111.37 5.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לאומי שה נד 301 14:27:00
 103.49
-0.09 -0.09% 6,268.74 103.60 103.49 +0.68% 100.42 2.18% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע להב אגח ב רציף
 96.50
0.00 0.00%   96.50 96.50 +6.70% 102.15 5.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לודן אגח ד 12:01:00
 101.80
-1.00 -0.97% 36.35 102.80 101.80 +4.71% 100.27 5.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לוזון קב אגח ו רציף
 112.60
0.00 0.00%   112.60 112.60 +3.72% 109.08 7.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לוזון קב אגח ז 15:12:00
 91.20
+0.59 +0.65% 392.74 91.20 90.98 +8.64% 101.02 3.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לוזון קב אגח ח 13:55:00
 101.24
0.00 0.00% 196.91 101.25 101.24 +5.26% 101.97 5.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לוזון קב אגח י רציף
 96.00
0.00 0.00%   96.00 96.00 +6.95% 101.17 7.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לוינסקי אגח א 13:05:00
 102.03
+0.02 +0.02% 271.20 102.03 102.03 +3.93% 101.60 4.15% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לוינשט נכ אגח א רציף
 101.45
0.00 0.00%   101.45 101.45 +1.05% 100.48 3.68% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לוינשט נכ אגח ב רציף
 105.000
0.00 0.00%   105.000 105.000 +1.55% 101.42 2.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לונשטן הנד אגחג 14:18:00
 105.74
-0.33 -0.31% 49.45 106.000 105.74 +1.89% 101.15 3.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לונשטן הנד אגחד 12:58:00
 98.27
+0.07 +0.07% 60.57 98.27 98.26 +3.51% 100.32 3.03% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לידר השק אגח ה רציף
 131.000
0.00 0.00%   131.000 131.000 +1.22% 109.86 3.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לייטסטון אגח א 14:48:00
 106.87
-0.22 -0.21% 2,009.13 107.35 106.86 +4.47% 100.91 6.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מ. ישיר אג 4-רמ רציף
 99.60
0.00 0.00%   99.60 99.60 +2.38% 100.73 1.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מ. ישיר אגח6-רמ רציף
 99.27
0.00 0.00%   99.27 99.27 +2.76% 101.04 2.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מבני תעש אגח ח רציף
 124.59
0.00 0.00%   124.59 124.59 -0.03% 123.94 4.65% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מבני תעש אגח טו 14:19:00
 112.69
-0.09 -0.08% 351.18 112.78 112.65 +2.15% 101.71 5.74% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מבני תעש אגח טז 13:20:00
 113.10
+0.01 +0.01% 277.10 113.10 113.10 +3.23% 100.28 5.65% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מבני תעש אגח יז 14:41:00
 110.26
+0.42 +0.38% 1,065.11 110.43 109.79 +1.91% 100.37 3.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מבני תעש אגח יח 15:16:00
 111.22
+0.08 +0.07% 448.63 111.22 111.15 +1.29% 102.76 2.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מבני תעש אגח יט 14:59:00
 107.19
-0.08 -0.07% 269.63 107.19 107.10 +1.83% 101.78 2.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מבני תעש אגח כ 13:01:00
 103.10
+0.32 +0.31% 72.48 103.10 103.000 +2.60% 101.45 2.81% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מגדל הון אגח ג 15:04:00
 106.57
+0.15 +0.14% 914.72 106.70 106.33 +2.33% 101.08 3.58% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מגדל הון אגח ד 14:44:00
 105.87
0.00 0.00% 80.54 105.87 105.80 +2.29% 101.02 3.39% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מגדל הון אגח ה 15:12:00
 103.41
+0.15 +0.15% 1,370.89 103.55 103.26 +2.68% 100.17 3.29% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מגדל הון אגח ו 15:12:00
 98.03
+0.05 +0.05% 1,252.18 98.09 97.91 +3.15% 101.43 2.63% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מגדלי תיכוןאגחב 14:12:00
 104.42
+0.09 +0.09% 198.80 104.50 104.10 +2.30% 101.01 3.35% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מגדלי תיכוןאגחג רציף
 96.01
0.00 0.00%   96.01 96.01 +3.28% 100.13 2.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מגה אור אגח ד 15:10:00
 109.60
-0.02 -0.02% 519.91 109.70 109.59 +0.72% 100.76 3.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מגה אור אגח ה 13:12:00
 106.10
+0.25 +0.24% 85.98 106.10 105.85 +2.16% 100.19 3.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מגה אור אגח ו 10:13:00
 103.29
+0.01 +0.01% 134.28 103.64 103.29 +1.71% 101.51 2.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מגה אור אגח ז 10:13:00
 102.61
+0.07 +0.07% 0.02 102.61 102.61 +1.99% 102.20 2.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מגה אור אגח ח 15:12:00
 99.37
-0.32 -0.32% 88.00 99.69 99.37 +1.55% 100.73 1.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מגוריט אגח א 13:47:00
 98.51
+0.07 +0.07% 15.75 98.51 98.45 +1.77% 101.45 1.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מדלי אגח א 13:18:00
 97.43
-0.03 -0.03% 167.51 97.68 97.17 +8.86% 109.60 5.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מויניאן אגח א 15:08:00
 101.56
-0.25 -0.25% 1,685.27 102.000 101.53 +3.89% 100.22 4.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מויניאן אגח ב 15:11:00
 92.12
-0.25 -0.27% 4,409.67 92.91 92.11 +5.02% 100.16 3.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק 35 14:45:00
 106.16
-0.03 -0.03% 928.41 106.20 106.16 -0.30% 104.67 2.58% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק 37 15:08:00
 103.67
-0.01 -0.01% 2,808.11 103.72 103.67 +0.93% 100.36 2.74% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק 38 15:13:00
 101.07
-0.03 -0.03% 4,049.23 101.10 100.93 -0.01% 100.35 0.41% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק 39 14:55:00
 102.000
+0.03 +0.03% 577.79 102.000 101.90 -0.40% 100.38 0.64% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק 40 15:17:00
 103.42
-0.13 -0.13% 1,299.62 103.69 103.42 +2.48% 100.34 2.98% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק 41 14:55:00
 103.23
-0.03 -0.03% 2,112.34 103.37 103.23 +1.68% 100.28 2.47% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק 42 14:14:00
 102.23
+0.07 +0.07% 330.46 102.23 102.12 +0.66% 100.84 0.47% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק 43 14:57:00
 118.12
+0.19 +0.16% 1,775.35 118.13 117.93 -0.08% 105.54 4.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק 44 15:09:00
 104.77
-0.02 -0.02% 1,109.22 104.90 104.77 +0.27% 101.81 0.99% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק 45 15:02:00
 102.35
+0.08 +0.08% 532.52 102.36 102.27 +0.77% 101.80 0.86% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק 46 14:42:00
 101.97
+0.20 +0.20% 644.03 102.000 101.84 +1.23% 102.09 1.22% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק הת31 רציף
 114.08
0.00 0.00%   114.08 114.08 -0.75% 109.36 3.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק הת47 14:41:00
 4,975,000.00
+5,000.00 +0.10% 3,729.95 4,975,000.00 4,970,000.00 +1.55% 5,080,941.00 1.06% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מזרח טפחות שה א 15:11:00
 136.46
+0.11 +0.08% 602.28 136.56 135.55 +0.71% 120.96 4.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מידאס אגח ב 14:03:00
 103.000
+0.50 +0.49% 20.40 103.000 101.98 +5.89% 102.64 5.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מידאס אגח ג 13:42:00
 100.28
+0.41 +0.41% 70.10 100.28 99.70 +7.41% 101.48 6.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מיטב דש אגח ג 15:07:00
 118.73
+0.03 +0.03% 1,322.12 118.73 118.53 +0.90% 106.45 3.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מירלנד אגח ז רציף
 67.82
0.00 0.00%   67.82 67.82 +10.68% 100.55 1.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מישורים אגח ג 13:53:00
 106.45
0.00 0.00% 53.23 106.46 106.45 +1.74% 102.31 6.15% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מישורים אגח ד 13:32:00
 106.000
-0.11 -0.10% 173.08 106.000 106.000 +2.55% 100.44 4.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מישורים אגח ה רציף
 97.96
0.00 0.00%   97.96 97.96 +5.81% 99.08 5.35% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מישורים אגח ו 13:08:00
 98.97
+0.07 +0.07% 24.40 98.97 98.43 +7.00% 104.91 5.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מישורים אגח ח 10:51:00
 93.59
-0.25 -0.27% 14.86 93.59 93.59 +4.35% 102.15 2.65% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליבו אגח ג רציף
 102.50
0.00 0.00%   102.50 102.50 +6.19% 101.91 6.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח ה רציף
 123.31
0.00 0.00%   123.31 123.31 -0.38% 111.42 5.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח ו 14:59:00
 116.79
+0.14 +0.12% 188.48 116.80 116.65 +0.50% 104.56 4.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח ז רציף
 110.89
0.00 0.00%   110.89 110.89 -0.04% 103.08 3.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח ח 14:57:00
 108.88
+0.15 +0.14% 317.68 108.92 108.77 +0.32% 101.41 2.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח ט 13:55:00
 104.43
-0.06 -0.06% 76.67 104.44 104.39 +0.05% 100.20 2.29% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח טו 15:02:00
 100.59
-0.12 -0.12% 3,401.23 100.73 100.52 +3.46% 100.17 3.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח טז 11:35:00
 104.86
-0.11 -0.10% 153.66 104.90 104.76 +1.97% 102.01 2.35% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח י 14:13:00
 103.46
-0.12 -0.12% 211.44 103.50 103.46 +1.49% 101.76 1.76% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח יא 15:13:00
 103.71
+0.18 +0.17% 2,672.76 103.73 103.49 +2.00% 101.77 2.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח יג 15:12:00
 124.52
+0.15 +0.12% 400.98 124.62 124.44 +0.44% 109.29 5.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח יד 14:49:00
 105.83
+0.17 +0.16% 290.96 105.83 105.75 +1.66% 102.42 2.15% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח יז 11:56:00
 101.11
-0.05 -0.05% 79.71 101.88 100.93 +2.31% 101.51 2.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממן אגח ב 13:39:00
 102.57
+0.23 +0.22% 15.39 102.57 102.57 +2.22% 100.15 2.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממן אגח ג 14:54:00
 94.98
-0.01 -0.01% 197.79 94.98 94.88 +3.39% 100.12 2.39% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל משתנה 0520 15:02:00
 100.02
+0.01 +0.01% 12,249.44 100.03 100.02 +0.18% 100.02 0.18% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל משתנה 0526 15:16:00
 99.40
-0.14 -0.14% 5,429.32 99.60 99.40 +0.26% 100.02 0.18% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל משתנה 1121 14:59:00
 99.96
+0.01 +0.01% 11,612.86 99.98 99.93 +0.20% 100.02 0.18% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל צמודה 0527 15:10:00
 104.60
+0.04 +0.04% 28,298.99 104.65 104.56 +0.38% 101.30 0.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל צמודה 0536 15:15:00
 176.57
+0.18 +0.10% 440.96 176.74 176.27 +1.06% 119.71 4.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל צמודה 0545 10:36:00
 89.54
+0.06 +0.07% 30.51 89.54 89.54 +1.52% 101.13 1.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל צמודה 0841 14:30:00
 140.64
+0.12 +0.09% 230.44 140.64 140.50 +1.30% 109.80 2.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל צמודה 0922 15:11:00
 120.14
+0.01 +0.01% 37,739.61 120.21 120.13 -0.44% 106.07 2.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל צמודה 0923 15:05:00
 113.88
+0.08 +0.07% 8,419.17 113.90 113.82 -0.23% 103.32 1.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל צמודה 1019 15:07:00
 118.45
+0.04 +0.03% 34,580.13 118.49 118.16 -1.01% 112.68 3.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל צמודה 1020 15:06:00
 103.19
+0.03 +0.03% 50,625.20 103.21 103.16 -0.81% 101.07 0.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל צמודה 1025 15:10:00
 105.43
+0.02 +0.02% 32,561.88 105.50 105.38 +0.16% 101.13 0.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0120 15:10:00
 109.44
0.00 0.00% 9,393.44 109.52 109.42 +0.35% 102.32 5.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0121 14:38:00
 99.91
-0.01 -0.01% 8,136.29 99.94 99.86 +0.63% 100.23 0.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0122 15:17:00
 118.63
-0.02 -0.02% 18,571.74 118.69 118.61 +0.87% 102.55 5.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0142 15:15:00
 146.07
+0.15 +0.10% 24,085.96 146.10 145.85 +2.92% 102.55 5.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0219 15:10:00
 105.89
+0.01 +0.01% 15,016.31 105.91 105.88 +0.17% 102.32 6.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0323 15:17:00
 115.34
-0.04 -0.03% 43,224.16 115.37 115.23 +1.17% 101.29 4.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0324 15:17:00
 113.95
-0.01 -0.01% 53,586.68 113.96 113.87 +1.40% 101.14 3.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0327 15:17:00
 101.14
-0.06 -0.06% 166,309.12 101.27 101.05 +1.94% 100.61 2.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0347 15:11:00
 111.98
+0.16 +0.14% 3,110.07 112.09 111.80 +3.17% 101.14 3.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0421 15:11:00
 101.14
-0.01 -0.01% 33,331.66 101.14 101.09 +0.67% 100.22 1.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0519 14:42:00
 102.08
+0.01 +0.01% 24,101.31 102.08 102.03 +0.20% 100.30 2.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0825 15:17:00
 101.76
+0.10 +0.10% 125,150.42 101.77 101.64 +1.72% 101.54 1.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0928 15:11:00
 101.08
0.00 0.00% 12,682.07 101.10 100.97 +2.14% 100.10 2.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 1018 15:17:00
 100.47
-0.01 -0.01% 209.44 100.48 100.46 +0.07% 100.36 0.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 1026 15:15:00
 138.30
-0.06 -0.04% 45,789.64 138.34 138.23 +1.82% 104.47 6.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 1122 14:59:00
 101.43
-0.02 -0.02% 34,114.27 101.46 101.38 +1.10% 100.79 1.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מנורה הון אגח א רציף
 133.22
0.00 0.00%   133.22 133.22 -0.13% 120.84 4.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מנורה הון התח ד 15:14:00
 108.83
+0.05 +0.05% 43.51 108.84 108.82 +2.54% 100.20 4.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מנורה הון התח ה 13:59:00
 97.37
+0.15 +0.15% 1,434.99 97.40 97.23 +3.78% 100.18 3.43% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מנורה מב אגח א 13:38:00
 125.99
0.00 0.00% 45.15 125.99 125.98 -0.18% 120.66 4.28% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מנורה מב אגח ג 15:09:00
 105.22
+0.14 +0.13% 145.96 105.32 105.20 +2.34% 102.34 2.94% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מניבים ריט אגחא 11:18:00
 104.28
+0.36 +0.35% 20.86 104.28 104.28 +1.56% 102.14 2.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מנרב אגח א רציף
 104.48
0.00 0.00%   104.48 104.48 +2.26% 100.50 3.71% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מנרב אגח ב 15:08:00
 99.92
-0.27 -0.27% 1,389.80 100.20 97.79 +2.85% 101.23 2.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מנרב אגח ג 14:45:00
 97.81
-0.26 -0.27% 1,540.22 98.79 97.75 +4.41% 101.71 3.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מצלאוי אגח ה 10:33:00
 105.000
0.00 0.00% 26.25 105.000 105.000 +6.64% 103.29 7.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מרכנתיל הנ אגחב 14:15:00
 102.50
+0.15 +0.15% 91.59 102.50 102.35 +1.54% 100.62 2.07% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נאוויטס פט אגחא 09:30:00
 98.80
+0.36 +0.37% 0.01 98.80 98.80 +9.18% 100.81 8.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נאוי אגח ב 13:34:00
 102.05
0.00 0.00% 83.51 102.07 101.90 +1.05% 101.04 2.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נאוי אגח ד 15:09:00
 100.60
-0.05 -0.05% 1,277.19 100.74 100.60 +1.76% 100.95 1.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נאויטס מימ אגחא רציף
 107.64
0.00 0.00%   107.64 107.64 +5.97% 102.58 7.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נאויטס מימ אגחב רציף
 109.08
0.00 0.00%   109.08 109.08 +6.69% 105.83 7.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נאוסיטי אגח א רציף
 123.01
0.00 0.00%   123.01 123.01 +8.58% 124.22 6.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נובל אגח א 14:36:00
 96.59
0.00 0.00% 643.29 96.59 96.59 +8.15% 101.76 6.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נורסטאר אגח ח 14:18:00
 100.04
+0.11 +0.11% 194.54 100.15 99.91 +1.02% 100.04 0.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נורסטאר אגח ט 15:15:00
 115.99
-0.01 -0.01% 203.02 115.99 115.85 +0.47% 109.73 4.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נורסטאר אגח י 15:15:00
 111.89
0.00 0.00% 389.15 111.89 111.73 +1.25% 103.24 4.42% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נורסטאר אגח יא 15:17:00
 106.04
+0.14 +0.13% 1,646.75 106.20 105.91 +2.24% 102.31 3.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נייר חדרה אגח 6 14:46:00
 113.43
+0.01 +0.01% 215.51 113.49 113.07 +2.56% 100.29 5.89% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נכסים ובנ אגח ד 14:39:00
 139.55
0.00 0.00% 713.27 139.69 139.10 +1.73% 121.22 4.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נכסים ובנ אגח ו 14:18:00
 114.86
+0.19 +0.17% 509.14 115.000 114.44 +0.66% 102.15 4.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נכסים ובנ אגח ז 15:02:00
 116.51
+0.08 +0.07% 312.16 116.57 116.40 +3.55% 103.86 7.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נכסים ובנ אגח ח 14:48:00
 105.60
0.00 0.00% 177.03 105.61 105.60 +2.17% 101.14 2.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נכסים ובנ אגח ט 15:13:00
 100.65
+0.16 +0.16% 2,072.94 100.65 100.49 +3.92% 100.21 3.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נמלי ישראל אגחא 14:27:00
 99.70
-0.10 -0.10% 1,654.90 99.80 99.70 +1.03% 101.16 0.83% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נמלי ישראל אגחב 14:05:00
 98.88
-0.02 -0.02% 55.01 98.95 98.88 +1.89% 101.33 1.65% הוסף