הנתונים בהשהייה של 20 דקות.  
  נמצאו 651 ניירות ערך העונים על קריטריון החיפוש.
שם נייר ערך
 
עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי
יומי
שינוי יומי
באחוזים
נפח מסחר
באלפי ש"ח
יומי
גבוה
יומי
נמוך
תשואה
ברוטו
ערך
פארי
ריבית
נקובה
הוסף
לתיק
           
 
online קניה ומכירה של ני"ע אאורה אגח ח רציף
 105.18
0.00 0.00%   105.18 105.18 +1.37% 102.09 6.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אאורה אגח ט רציף
 106.24
0.00 0.00%   106.24 106.24 +2.20% 100.56 5.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אאורה אגח י 09:43:00
 102.01
-0.07 -0.07% 0.80 102.01 102.01 +2.73% 100.38 3.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אאורה אגח יא רציף
 102.58
0.00 0.00%   102.58 102.58 +2.61% 100.35 3.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אבגול אגח ב 12:36:00
 105.28
-0.12 -0.11% 11.50 105.28 105.28 +1.04% 100.62 6.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אבגול אגח ג 12:34:00
 111.14
+0.45 +0.41% 246.26 111.14 110.70 +2.16% 100.47 4.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אבגול אגח ד 11:32:00
 95.20
-0.47 -0.49% 38.32 95.23 95.20 +3.74% 94.18 3.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אביב ארלן אגח ה רציף
 107.31
0.00 0.00%   107.31 107.31 +2.42% 101.57 5.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אביב ארלן אגח ו רציף
 105.35
0.00 0.00%   105.35 105.35 +3.44% 100.92 5.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אביב בניה אגח 5 רציף
 106.78
0.00 0.00%   106.78 106.78 +2.27% 101.46 5.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אברות אגח ד 12:31:00
 105.000
0.00 0.00% 52.50 105.02 105.000 +3.54% 100.57 5.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אגוד הנ נדחה כא רציף
 5,188,926.00
0.00 0.00%   5,188,926.00 5,188,926.00 +1.06% 5,059,460.00 1.69% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אגוד הנ שה נד 1 12:30:00
 122.98
-0.52 -0.42% 104.35 123.20 122.98 +0.44% 109.07 5.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אגוד הנ שה נד 2 רציף
 104.05
0.00 0.00%   104.05 104.05 +0.99% 100.41 2.63% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אגוד הנפ אגח ו 11:52:00
 102.73
+0.01 +0.01% 10.27 102.73 102.73 +0.80% 102.31 1.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אגוד הנפ אגח ז 11:44:00
 106.83
+0.01 +0.01% 14.96 106.83 106.83 +0.90% 102.55 2.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אגוד הנפ אגח ח 12:05:00
 100.65
+0.17 +0.17% 71.83 100.65 100.55 +0.82% 100.18 0.97% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אגוד הנפ אגח ט 12:15:00
 103.24
+0.08 +0.08% 528.97 103.26 102.97 +0.31% 100.88 0.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אגוד הנפ התח יח 11:42:00
 101.41
-0.20 -0.20% 42.12 101.54 101.30 +0.79% 100.27 1.51% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אגוד הנפ התח יט 11:40:00
 114.80
+0.14 +0.12% 1.68 114.80 114.80 +0.41% 105.37 4.15% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אגוד הנפ נדחה כ רציף
 5,337,204.00
0.00 0.00%   5,337,204.00 5,337,204.00 +1.07% 5,047,002.00 2.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אדגר אגח ז 12:35:00
 112.36
+0.01 +0.01% 99.32 112.36 112.36 +1.10% 105.63 5.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אדגר אגח ח 12:41:00
 106.02
+0.12 +0.11% 190.98 106.03 105.84 +1.37% 100.34 3.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אדגר אגח ט 12:41:00
 114.94
+0.18 +0.16% 1,168.84 115.35 114.68 +1.59% 100.45 4.65% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אדמה אגח ב 12:41:00
 152.80
+0.83 +0.55% 2,945.36 152.95 151.97 +2.17% 120.75 5.15% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אדרי-אל אגח ב רציף
 104.45
0.00 0.00%   104.45 104.45 +7.93% 104.56 8.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע או פי סי אגח א 11:58:00
 111.95
+0.50 +0.45% 179.87 111.95 111.34 +3.04% 103.57 4.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אול-יר אגח ב 12:37:00
 113.10
+0.19 +0.17% 670.50 113.30 112.99 +3.10% 101.26 6.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אול-יר אגח ג 12:35:00
 103.48
+0.60 +0.58% 473.43 103.59 102.95 +3.21% 101.71 3.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אול-יר אגח ד 12:15:00
 106.66
+1.04 +0.98% 388.79 107.24 105.69 +4.98% 100.08 6.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אול-יר אגח ה 12:35:00
 98.81
+1.05 +1.07% 2,385.96 98.89 97.94 --- --- --- הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אופטיבייס אגח א רציף
 107.34
0.00 0.00%   107.34 107.34 +3.76% 100.66 6.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אופל בלאנס אגחג רציף
 102.000
0.00 0.00%   102.000 102.000 +2.15% 100.87 2.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אורבנקורפ אגח א הפסקת מסחר
 47.11
0.00 0.00%   47.11 47.11 +133.68% 100.85 8.65% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אורון אגח א רציף
 103.83
0.00 0.00%   103.83 103.83 +1.79% 100.38 3.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אוריין אגח ב 12:05:00
 99.80
+0.24 +0.24% 402.65 99.80 99.79 --- --- --- הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אורן השק אגח ד 12:13:00
 104.79
-0.02 -0.02% 40.00 104.79 104.78 +5.22% 103.29 6.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אורשי אגח א 12:31:00
 101.45
0.00 0.00% 12.01 101.45 101.45 +2.18% 100.30 3.04% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אזורים אגח 10 12:38:00
 107.55
+0.12 +0.11% 74.23 107.58 107.43 +1.77% 100.49 5.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אזורים אגח 11 11:38:00
 107.65
+0.26 +0.24% 135.23 107.80 107.47 +1.96% 100.46 4.65% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אזורים אגח 12 12:41:00
 102.90
+0.24 +0.23% 520.47 103.10 102.70 +2.52% 100.31 3.15% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אזורים אגח 9 11:57:00
 111.76
-0.05 -0.04% 154.09 111.76 111.54 +0.92% 101.51 5.35% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע איאסאראר אגח ד רציף
 108.78
0.00 0.00%   108.78 108.78 +3.38% 102.17 7.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע איאסאראר אגח יד רציף
 106.65
0.00 0.00%   106.65 106.65 +7.89% 106.93 5.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע איאסאראר אגח יח רציף
 100.46
0.00 0.00%   100.46 100.46 +4.21% 100.28 4.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אידיבי פת אגח ז 11:57:00
 127.30
-0.02 -0.02% 243.81 127.35 127.20 +1.99% 126.08 4.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אידיבי פת אגח ט 12:32:00
 120.90
+1.02 +0.85% 254.83 120.90 119.96 +4.47% 120.65 4.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אידיבי פת אגח י 12:35:00
 105.40
+0.12 +0.11% 66.39 105.40 105.35 +1.24% 101.03 6.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אידיביפת אגח יא 11:31:00
 106.01
+0.01 +0.01% 25.27 106.01 106.01 +1.52% 101.00 4.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אידיביפת אגח יג 12:09:00
 105.50
+0.36 +0.34% 390.71 105.50 105.21 +2.86% 101.02 5.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אידיביפת אגח יד 12:38:00
 101.60
+0.48 +0.47% 1,340.88 101.69 101.19 +4.43% 100.51 5.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע איידיאו אגח ז 12:39:00
 111.12
+0.27 +0.24% 171.77 111.22 110.96 +1.19% 100.40 4.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע איידיאו אגח ח 12:39:00
 105.40
+0.08 +0.08% 278.74 105.89 105.32 +1.49% 100.65 2.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע איידיאייהנ הת ב רציף
 109.83
0.00 0.00%   109.83 109.83 +0.71% 106.11 5.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע איידיאייהנ הת ג רציף
 111.42
0.00 0.00%   111.42 111.42 +0.89% 101.13 4.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע איידיאייהנ הת ד רציף
 110.47
0.00 0.00%   110.47 110.47 +1.94% 100.25 4.35% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אינטר גרין אגחא 12:41:00
 101.40
-0.11 -0.11% 10.14 101.40 101.40 +1.55% 100.34 1.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אינטרנט זהבאגחג 12:27:00
 109.07
+0.05 +0.05% 82.68 109.15 109.02 +2.41% 107.66 4.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אינטרנט זהבאגחד 12:36:00
 110.77
+0.51 +0.46% 1,968.60 110.99 109.71 +2.75% 102.35 6.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלביט הד אגח ח רציף
 101.10
0.00 0.00%   101.10 101.10 +4.47% 100.51 6.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלביט הד אגח ט 11:15:00
 122.39
+0.09 +0.07% 5.44 122.39 122.30 +10.86% 123.72 6.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלביט מערכ אגחא 11:19:00
 106.10
-0.23 -0.22% 53.11 106.33 106.10 +0.61% 100.48 4.84% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלבר אגח טו 12:36:00
 101.25
+0.34 +0.34% 866.92 101.35 100.98 +2.56% 100.67 3.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלבר אגח טז 12:05:00
 102.67
0.00 0.00% 416.03 102.67 102.67 +1.47% 100.69 2.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלבר אגח יג 12:06:00
 102.86
+0.11 +0.11% 252.17 102.86 102.68 +1.56% 101.06 4.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלבר אגח יד 12:39:00
 102.38
+0.03 +0.03% 62.70 102.38 102.38 +2.16% 100.00 3.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלבר נעמ 3 רציף
 999.30
0.00 0.00%   999.30 999.30 +0.30% 1,000.00 --- הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלדן תחב מסחרי3 11:35:00
 995.19
+0.19 +0.02% 159.23 995.19 995.18 +1.26% 1,000.00 --- הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלדן תחב מסחרי4 11:49:00
 980.00
0.00 0.00% 197.15 981.00 980.00 +2.25% 1,000.00 --- הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלדן תחבו אגח א 10:36:00
 102.50
-0.20 -0.19% 99.57 102.63 102.50 +2.71% 100.78 4.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלדן תחבו אגח ב 12:08:00
 103.90
-0.05 -0.05% 66.90 103.90 103.90 +3.07% 101.07 4.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלדן תחבו אגח ג 12:14:00
 102.80
-0.07 -0.07% 1,638.94 102.80 102.80 +2.81% 100.98 3.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלדן תחבו אגח ד 10:23:00
 104.000
+0.20 +0.19% 10.40 104.000 103.87 +1.93% 101.06 2.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלה פקדון אגח א 12:39:00
 97.38
+0.48 +0.50% 197.24 97.52 97.38 +2.98% 95.87 2.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלה פקדון אגח ב 12:29:00
 101.12
+0.21 +0.21% 216.57 101.13 100.97 +0.30% 100.27 0.62% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלומיי אגח א 10:39:00
 107.28
+0.08 +0.07% 0.84 107.28 107.28 +2.27% 100.45 4.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלומיי אגח ב 12:20:00
 103.29
+0.30 +0.29% 17.56 103.29 103.06 +2.74% 100.36 3.69% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלון רבוע אגח ד 12:34:00
 104.32
-0.03 -0.03% 323.19 104.65 104.31 +3.54% 100.45 4.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלוני חץ אגח ו 12:34:00
 124.03
+1.15 +0.94% 3,383.35 124.25 122.97 +1.56% 124.79 4.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלוני חץ אגח ח 12:09:00
 114.03
+0.08 +0.07% 156.24 114.04 113.84 +0.51% 106.77 4.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלוני חץ אגח ט 12:40:00
 111.04
+0.36 +0.33% 1,980.36 111.12 110.68 +2.35% 103.61 3.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלוני חץ אגח י 12:39:00
 105.40
+0.54 +0.51% 585.20 105.45 105.29 +1.63% 100.43 2.34% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלמוגים אגח ב רציף
 104.75
0.00 0.00%   104.75 104.75 +3.17% 101.63 7.35% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלמוגים אגח ג 10:48:00
 112.000
+5.53 +5.19% 0.18 112.000 112.000 +3.34% 103.46 8.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלמוגים אגח ד 10:26:00
 101.81
-0.19 -0.19% 72.42 102.01 101.81 +4.29% 100.52 5.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלעזרא אגח ב רציף
 110.35
0.00 0.00%   110.35 110.35 +3.09% 102.15 7.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלעזרא אגח ד 12:22:00
 108.38
+1.57 +1.47% 36.53 108.85 108.38 +4.52% 100.60 6.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלקו אגח יא 12:36:00
 111.84
+0.02 +0.02% 126.07 112.000 111.74 +1.48% 100.54 5.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלקטרה אגח ג רציף
 130.20
0.00 0.00%   130.20 130.20 +0.32% 121.77 4.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלקטרה אגח ד 11:57:00
 108.42
+0.24 +0.22% 464.51 108.64 108.000 +1.79% 100.37 3.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלקטרה נדלןאגחד 11:13:00
 112.67
+0.08 +0.07% 52.69 112.67 112.60 +1.05% 106.70 4.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלקטרה נדלןאגחה 11:45:00
 108.30
+0.26 +0.24% 270.29 108.30 108.06 +2.37% 100.41 4.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלרוב נדלן אגחב 12:35:00
 107.54
+0.02 +0.02% 211.51 107.64 107.42 +1.09% 101.54 4.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלרוב נדלן אגחג 12:31:00
 101.40
+0.05 +0.05% 26.62 101.48 101.40 +1.35% 100.33 1.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלרוב נדלן אגחד 12:05:00
 105.31
+0.29 +0.28% 890.04 105.35 105.09 +1.26% 100.64 2.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלרן השק אגח ג הפסקת מסחר
 37.00
0.00 0.00%   37.00 37.00 +258.59% 107.91 7.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אלרן נדלן אגח ג הפסקת מסחר
 25.01
0.00 0.00%   25.01 25.01 --- 163.24 12.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אם.אר.פי אגח ג 11:53:00
 107.96
-0.13 -0.12% 84.61 108.17 107.14 +3.83% 101.70 5.49% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אמ.די.ג'י אגח א הפסקת מסחר
 117.05
0.00 0.00%   117.05 117.05 +4.77% 116.26 34.12% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אמ.די.ג'י אגח ב 12:33:00
 102.70
+0.72 +0.71% 91.74 102.70 102.05 +3.59% 101.00 3.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אמ.די.ג'י אגח ג 12:31:00
 104.75
-0.01 -0.01% 637.50 105.68 104.75 +5.13% 100.70 5.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אמות אגח א 11:44:00
 126.31
+0.02 +0.02% 241.52 126.32 126.31 +0.69% 121.46 4.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אמות אגח ב 11:46:00
 118.39
+0.49 +0.42% 414.43 118.39 117.90 +0.32% 104.09 4.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אמות אגח ג 12:17:00
 117.19
+0.08 +0.07% 11.77 117.19 117.19 +0.31% 107.98 4.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אמות אגח ד 12:39:00
 113.37
+0.39 +0.35% 720.27 113.64 113.05 +1.44% 101.91 3.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אמות אגח ה 12:40:00
 105.97
+0.44 +0.42% 1,250.08 106.10 105.51 +2.20% 100.30 3.39% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אמיליה פת אגח א 12:27:00
 111.01
+0.01 +0.01% 49.92 111.01 111.01 +1.13% 106.71 6.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אנגל משאב אגח ח 11:17:00
 108.23
+0.08 +0.07% 11.87 108.23 108.23 +3.23% 100.71 4.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אנלייט אנר אגחב 11:52:00
 112.50
+0.13 +0.12% 22.03 112.50 112.45 +1.89% 103.12 7.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אנקור אגח א 10:31:00
 101.32
+0.25 +0.25% 25.32 101.32 101.14 +5.46% 100.52 5.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אנקור אגח ב 10:07:00
 101.74
+0.07 +0.07% 0.80 101.74 101.74 +6.84% 100.69 7.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אספן גרופ אגח ו 12:26:00
 108.18
+0.15 +0.14% 224.34 108.30 108.000 +1.70% 100.38 3.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אספן גרופ אגח ז 12:17:00
 101.15
+0.50 +0.50% 269.49 101.20 100.72 +3.11% 100.34 3.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפקון החז אגח ג רציף
 106.74
0.00 0.00%   106.74 106.74 +1.08% 100.56 5.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפריל נדלןאגח 1 12:37:00
 106.32
0.00 0.00% 281.11 106.39 106.32 +1.74% 101.02 6.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפריקה אגח כו 12:24:00
 83.75
+0.16 +0.19% 106.96 83.75 83.75 +24.79% 119.48 7.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפריקה אגח כז רציף
 77.89
0.00 0.00%   77.89 77.89 +21.92% 110.36 6.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפריקה אגח כח רציף
 61.70
0.00 0.00%   61.70 61.70 +27.97% 109.14 6.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפריקה מג אגח ב 11:32:00
 107.30
+0.31 +0.29% 10.73 107.30 107.30 +1.55% 104.13 4.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפריקה מג אגח ג 11:51:00
 107.55
+0.10 +0.09% 27.14 107.55 107.37 +2.13% 101.36 3.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפריקה מג אגח ד 11:21:00
 98.48
+0.14 +0.14% 36.97 98.48 98.48 +2.95% 100.36 2.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפריקה נכס אגחה 11:49:00
 109.90
+0.36 +0.33% 75.01 109.90 109.54 +0.95% 105.42 5.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפריקה נכס אגחו 12:14:00
 107.59
+0.31 +0.29% 179.11 107.60 107.36 +1.15% 100.41 4.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפריקה נכס אגחז 12:35:00
 108.85
+0.53 +0.49% 1,334.91 108.92 108.32 +1.73% 100.98 3.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אפריקה נכס אגחח 12:18:00
 100.76
+0.25 +0.25% 590.55 100.97 100.67 +2.39% 100.73 2.57% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אקסטל אגח א 12:38:00
 97.04
+0.63 +0.65% 3,267.55 97.44 95.63 +8.83% 100.48 4.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אקסטל אגח ב 12:33:00
 94.73
+0.55 +0.58% 603.78 94.98 93.90 +9.27% 100.62 6.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ארזים אגח 2 רציף
 53.20
0.00 0.00%   53.20 53.20 +17.08% 128.60 6.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ארזים אגח 4 רציף
 99.58
0.00 0.00%   99.58 99.58 +9.72% 119.63 6.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ארפורט אגח ג 12:15:00
 105.57
-0.05 -0.05% 15,753.21 105.58 105.57 +8.27% 105.91 3.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ארפורט אגח ד 12:41:00
 101.30
+0.02 +0.02% 87.41 101.30 101.21 +0.78% 100.71 1.64% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ארפורט אגח ה 12:40:00
 105.23
+0.31 +0.30% 602.25 105.37 104.98 +1.32% 102.19 2.34% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ארפורט אגח ז 10:55:00
 107.27
+0.01 +0.01% 11.28 107.27 107.27 +0.49% 100.40 3.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ארקו אגח ג 12:35:00
 106.06
+0.23 +0.22% 1,347.56 106.10 105.83 +3.38% 100.48 4.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אשדר אגח א 12:34:00
 127.11
+0.11 +0.09% 34.41 127.95 127.09 +1.03% 121.20 4.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אשדר אגח ג רציף
 112.64
0.00 0.00%   112.64 112.64 +1.01% 103.89 5.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אשדר אגח ד 11:40:00
 107.39
+0.37 +0.35% 48.00 107.39 107.09 +2.16% 100.40 4.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אשטרום נכ אגח 7 11:43:00
 114.41
+0.36 +0.32% 22.71 114.41 114.13 +0.79% 107.18 4.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אשטרום נכ אגח 8 11:50:00
 111.18
+0.08 +0.07% 191.76 111.18 111.17 +0.77% 101.37 4.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אשטרום נכ אגח 9 12:35:00
 112.09
+0.44 +0.39% 2,142.48 112.30 111.73 +3.08% 101.70 4.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אשטרום נכ אגח10 12:22:00
 107.000
+0.11 +0.10% 726.02 107.26 105.67 +1.65% 100.39 3.06% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אשטרום קב אגח א 12:16:00
 103.87
+0.65 +0.63% 406.66 103.94 103.22 +1.40% 100.57 2.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אשטרום קב אגח ב 12:33:00
 107.89
+0.36 +0.33% 663.71 107.90 107.71 +2.36% 101.00 4.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע אשטרום קב אגח ג 12:09:00
 107.22
+0.67 +0.63% 376.04 107.22 106.62 +2.83% 100.25 4.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בוני תיכון אגחח 10:56:00
 104.50
-0.14 -0.13% 19.30 104.50 104.50 +3.51% 102.42 6.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בוני תיכון אגחי רציף
 101.05
0.00 0.00%   101.05 101.05 +3.70% 100.47 4.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בוניתיכון אגחיא רציף
 101.79
0.00 0.00%   101.79 101.79 +3.40% 100.46 4.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בוניתיכון אגחיב 12:30:00
 100.88
+0.37 +0.37% 28.25 100.88 100.88 +5.41% 100.47 4.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בוניתיכון אגחיג רציף
 101.64
0.00 0.00%   101.64 101.64 +3.19% 100.40 4.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בוניתיכון אגחיד 12:17:00
 101.07
+0.25 +0.25% 100.20 101.07 101.000 +6.35% 100.93 6.15% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בזן אגח א 12:21:00
 123.85
+0.34 +0.28% 240.27 123.88 123.80 +0.96% 117.61 4.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בזן אגח ד 12:27:00
 110.70
+0.28 +0.25% 145.61 110.70 110.49 +1.72% 100.59 6.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בזן אגח ה 12:41:00
 115.20
+0.38 +0.33% 459.39 115.33 114.85 +2.47% 100.58 5.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בזן אגח ו 12:40:00
 98.80
+0.52 +0.53% 277.42 99.04 98.28 +4.27% 89.08 6.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בזן אגח ז 12:08:00
 129.04
+0.19 +0.15% 144.24 129.04 128.88 +1.38% 122.76 5.69% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בזן אגח ט 12:38:00
 96.77
+0.27 +0.28% 918.97 96.98 96.77 +4.73% 95.54 4.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בזק אגח 10 12:29:00
 106.03
+0.25 +0.24% 416.44 106.16 105.10 +1.15% 100.40 2.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בזק אגח 6 12:38:00
 113.45
-0.05 -0.04% 1,384.11 113.59 113.24 +0.36% 103.53 3.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בזק אגח 7 12:36:00
 101.27
-0.09 -0.09% 265.54 101.35 101.27 +1.02% 100.28 1.52% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בזק אגח 9 12:32:00
 107.28
+0.29 +0.27% 796.21 107.53 106.90 +2.42% 100.66 3.65% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בי קומיונק אגחב 11:15:00
 105.71
-0.04 -0.04% 65.66 105.72 105.70 +1.07% 102.26 6.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בי קומיונק אגחג 12:38:00
 102.40
+0.60 +0.59% 2,780.14 102.61 101.70 +2.92% 100.66 3.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ביג אגח ג 12:29:00
 125.27
+0.04 +0.03% 112.82 125.40 125.27 +1.43% 122.41 4.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ביג אגח ד 09:49:00
 115.30
-0.03 -0.03% 11.53 115.30 115.30 +0.37% 108.47 3.77% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ביג אגח ה 12:40:00
 106.89
+0.03 +0.03% 225.02 106.89 106.76 +0.87% 100.28 2.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ביג אגח ו רציף
 106.20
0.00 0.00%   106.20 106.20 +1.75% 100.32 3.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ביג אגח ז 12:17:00
 106.07
+0.21 +0.20% 430.06 106.43 105.86 +1.37% 100.60 2.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ביג אגח ח 12:39:00
 100.47
+0.16 +0.16% 73.83 100.47 100.46 +1.27% 100.62 1.34% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ביג אגח ט 12:27:00
 101.000
+0.30 +0.30% 1,289.50 101.12 100.74 +1.56% 100.35 1.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ביג אגח י 12:21:00
 98.60
+0.28 +0.28% 416.54 98.71 98.59 +4.12% 100.78 3.78% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בינל הנפק אגח ג רציף
 126.78
0.00 0.00%   126.78 126.78 +0.74% 124.76 4.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בינל הנפק אגח ח 11:44:00
 102.35
-0.04 -0.04% 96.50 102.40 102.35 +0.81% 100.12 1.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בינל הנפק אגח ט 12:15:00
 102.85
-0.34 -0.33% 92.49 103.19 102.63 +0.35% 101.50 0.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בינל הנפק התח ד רציף
 129.56
0.00 0.00%   129.56 129.56 +0.33% 122.29 4.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בינל הנפק התח כ 11:10:00
 111.09
+0.02 +0.02% 18.84 111.09 110.67 +0.25% 105.13 3.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בינל הנפק התחכא 11:43:00
 106.70
+0.15 +0.14% 79.95 106.70 106.42 +0.47% 102.82 2.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בינל הנפק התחכב 09:57:00
 5,424,375.00
0.00 0.00% 54.24 5,424,375.00 5,424,375.00 +0.81% 5,111,430.00 2.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בינל הנפק התחכג רציף
 5,150,000.00
0.00 0.00%   5,150,000.00 5,150,000.00 +0.94% 5,036,772.00 1.49% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בינלהנפ שה נד ב רציף
 128.11
0.00 0.00%   128.11 128.11 +1.27% 125.38 5.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בית הזהב אגח ב רציף
 113.000
0.00 0.00%   113.000 113.000 +1.82% 100.07 5.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בית הזהב אגח ג רציף
 108.29
0.00 0.00%   108.29 108.29 +1.90% 100.94 3.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בראק אן וי אגחא רציף
 110.78
0.00 0.00%   110.78 110.78 +0.73% 104.76 4.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בראק אן וי אגחב 10:33:00
 110.38
+0.25 +0.23% 125.57 110.39 110.21 +0.87% 100.70 3.29% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע בראק אן וי אגחג 12:36:00
 111.12
+0.17 +0.15% 40.30 111.12 111.12 +1.23% 100.14 3.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ברוקלנד אגח א רציף
 106.52
0.00 0.00%   106.52 106.52 +3.09% 101.77 6.73% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ברוקלנד אגח ב 10:37:00
 111.88
+0.64 +0.58% 81.82 112.83 111.32 +5.52% 101.60 8.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ברם אגח א רציף
 107.37
0.00 0.00%   107.37 107.37 +2.24% 101.69 4.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גאון אחז אגח ב רציף
 107.08
0.00 0.00%   107.08 107.08 +2.22% 101.25 6.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גב ים אגח ה רציף
 122.19
0.00 0.00%   122.19 122.19 +5.88% 122.28 4.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גב ים אגח ו 12:41:00
 147.33
+0.13 +0.09% 916.21 147.83 147.30 +0.87% 122.37 4.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גב ים אגח ח 11:52:00
 99.79
+0.42 +0.42% 1,349.44 99.79 99.44 +2.60% 100.25 2.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גולד אגח ג רציף
 103.88
0.00 0.00%   103.88 103.88 +1.62% 100.27 2.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גזית גלוב אגח ג 12:39:00
 126.000
-0.21 -0.17% 274.73 126.12 125.98 +0.88% 123.93 4.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גזית גלוב אגח ד 12:41:00
 133.55
-0.21 -0.16% 3,652.66 133.80 133.35 +0.89% 122.91 5.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גזית גלוב אגח ט 11:15:00
 119.34
-0.13 -0.11% 63.14 119.36 119.34 +0.80% 117.21 5.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גזית גלוב אגח י 11:46:00
 126.000
+0.23 +0.18% 20.68 126.000 125.80 +0.56% 114.80 6.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גזית גלוב אגחיא 12:41:00
 122.55
+0.25 +0.20% 3,664.44 122.79 122.09 +1.42% 104.66 5.35% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גזית גלוב אגחיב 12:41:00
 110.01
+0.38 +0.35% 5,994.66 110.49 109.71 +2.24% 100.39 4.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ג'י.אף.אי אגח א 12:31:00
 113.35
+0.60 +0.53% 329.70 113.52 112.65 +4.11% 100.91 7.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ג'י.אף.אי אגח ב 12:37:00
 104.90
+0.98 +0.94% 395.42 105.50 103.99 +5.28% 101.98 5.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גינדי אגח ד 10:15:00
 101.98
+0.05 +0.05% 49.99 101.98 101.98 +7.38% 100.00 6.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גירון אגח ה רציף
 106.000
0.00 0.00%   106.000 106.000 +2.26% 100.64 3.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גירון אגח ו 10:59:00
 106.41
-0.19 -0.18% 10.09 106.41 106.41 +1.42% 100.65 2.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גירון אגח ז 12:41:00
 98.41
-0.21 -0.21% 397.75 98.92 98.41 +1.99% 100.25 1.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גלובל כנפ אגח ב 10:34:00
 94.49
+0.77 +0.82% 15.40 94.49 93.72 +4.55% 89.42 5.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גלובל פינ8אגח ד רציף
 116.000
0.00 0.00%   116.000 116.000 +6.69% 116.82 4.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גליל 5903 12:37:00
 152.45
-0.15 -0.10% 28,365.83 152.69 152.33 -0.52% 132.20 4.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע גליל 5904 12:26:00
 156.89
+0.02 +0.01% 15,344.11 157.60 156.47 -0.07% 125.13 4.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דה זראסאי אגח ג 12:39:00
 107.14
+0.48 +0.45% 3,147.45 107.31 106.66 +2.99% 100.98 4.35% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דה לסר אגח ב 10:22:00
 114.18
-0.41 -0.36% 11.72 114.18 114.18 +2.47% 109.67 6.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דה לסר אגח ג רציף
 105.96
0.00 0.00%   105.96 105.96 +2.09% 103.03 5.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דה לסר אגח ד 12:40:00
 99.37
+0.37 +0.37% 315.02 99.96 99.02 +3.23% 100.66 2.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דה לסר אגח ה 12:34:00
 112.20
+1.30 +1.17% 925.33 112.20 111.000 +4.77% 101.55 6.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דור אלון אגח ה 12:26:00
 108.21
+0.28 +0.26% 452.34 108.30 107.88 +1.83% 100.44 4.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דור אלון אגח ו 11:45:00
 103.55
+0.14 +0.14% 41.42 103.55 103.55 +2.14% 100.54 2.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דורסל אגח ב רציף
 102.96
0.00 0.00%   102.96 102.96 +1.34% 100.28 2.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דורסל אגח ג 10:37:00
 103.96
-0.20 -0.19% 15.59 103.96 103.96 +2.63% 100.35 3.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דיסק השק אגח ו 12:41:00
 134.85
+1.20 +0.90% 1,533.87 134.85 134.000 +1.89% 120.44 4.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דיסק השק אגח ח 11:00:00
 126.48
-0.02 -0.02% 67.48 126.58 126.48 +1.16% 122.77 4.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דיסק השק אגח י 12:17:00
 103.70
+0.77 +0.75% 3,530.19 103.86 103.34 +4.00% 100.49 4.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דיסק התח נד י 12:19:00
 118.61
+0.19 +0.16% 113.90 118.70 118.44 +0.27% 107.70 3.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דיסק התח נד יא 12:05:00
 115.97
+0.02 +0.02% 97.34 116.10 115.97 +0.98% 101.00 6.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דיסק התח נד יב 11:23:00
 5,339,500.00
+3,500.00 +0.07% 53.40 5,339,500.00 5,339,500.00 +1.55% 5,012,822.00 3.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דיסק מנ שה נד 1 12:25:00
 127.50
+0.30 +0.24% 327.94 127.60 127.20 +0.47% 112.67 6.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דיסקונט מנ הת א 09:31:00
 129.84
+0.02 +0.02% 17.43 129.84 129.84 +5.63% 129.89 5.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דיסקונט מנ הת ב 10:27:00
 131.80
+0.13 +0.10% 1.98 131.80 131.80 +0.61% 123.77 5.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דיסקונט מנ הת ד 10:55:00
 132.84
-0.23 -0.17% 44.31 133.01 132.84 +0.27% 118.68 4.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דיסקונט מנ הת ה 11:55:00
 108.85
0.00 0.00% 39.19 108.85 108.85 +0.55% 105.60 6.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דיסקונט שה א 12:39:00
 139.75
-0.15 -0.11% 553.05 139.94 139.68 +0.80% 120.44 5.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלק אנרגיה אגחה 11:10:00
 112.10
+0.03 +0.03% 20.52 112.15 112.10 +0.44% 107.69 5.15% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלק קב אגח יג 12:31:00
 131.53
-0.01 -0.01% 421.72 131.66 131.30 +1.23% 122.30 4.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלק קב אגח יד 10:14:00
 103.85
+0.03 +0.03% 145.42 103.85 103.79 +1.01% 100.42 8.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלק קב אגח יח 12:41:00
 124.68
+0.18 +0.14% 1,042.74 124.90 124.36 +1.34% 109.72 6.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלק קב אגח יט 12:41:00
 116.51
+0.32 +0.28% 2,325.65 116.60 116.11 +1.35% 106.62 4.65% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלק קב אגח כב 12:26:00
 129.54
+0.06 +0.05% 620.19 129.65 129.24 +1.29% 120.06 4.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלק קב אגח לא 12:37:00
 104.25
+0.59 +0.57% 6,365.55 104.36 103.70 +3.14% 101.99 4.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלק קב אגח לד 12:39:00
 100.70
+0.81 +0.81% 7,249.89 100.99 100.00 --- --- --- הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלק קידוחיםאגחא 10:49:00
 94.00
+0.93 +1.00% 387.85 94.00 93.01 +4.27% 90.21 4.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלשה קפיטל אגחא 12:02:00
 106.73
+1.01 +0.96% 407.23 106.73 105.99 +5.10% 102.37 6.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלשה קפיטל אגחב 12:36:00
 102.46
+0.83 +0.82% 210.11 102.58 101.70 +4.44% 101.60 4.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלשה קפיטל אגחג 12:27:00
 103.48
+0.68 +0.66% 1,853.86 103.61 102.75 +5.28% 103.02 6.15% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלתא אגח א 12:34:00
 113.86
+0.15 +0.13% 201.05 113.95 113.56 +2.16% 102.16 5.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלתא אגח ב 11:33:00
 104.63
+0.24 +0.23% 194.98 104.64 104.46 +1.58% 100.77 2.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלתא אגח ה 12:35:00
 115.87
0.00 0.00% 47.52 116.07 115.87 +0.92% 100.75 7.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דלתא אגח ו 12:37:00
 99.99
+1.18 +1.19% 79.31 99.99 98.84 +3.67% 95.16 3.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דמרי אגח ד רציף
 104.50
0.00 0.00%   104.50 104.50 +0.99% 100.54 5.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דמרי אגח ה 11:49:00
 103.78
+0.15 +0.14% 20.40 103.78 103.78 +1.45% 100.35 3.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דמרי אגח ו 11:38:00
 105.20
+0.32 +0.31% 32.32 105.20 105.20 +2.14% 100.34 3.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דמרי אגח ז רציף
 101.40
0.00 0.00%   101.40 101.40 +2.68% 100.30 3.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דקסיה הנ אגח י 12:39:00
 103.40
+0.04 +0.04% 94.52 103.41 103.04 +0.83% 100.02 1.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דקסיה הנ אגח יא רציף
 100.64
0.00 0.00%   100.64 100.64 +0.91% 100.10 1.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דקסיה הנ מסחרי2 רציף
 1,003.29
0.00 0.00%   1,003.29 1,003.29 +0.27% 1,002.96 0.41% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דקסיה הנפ אגח ב 12:20:00
 130.14
+0.01 +0.01% 22.02 130.14 130.14 +0.23% 120.29 4.65% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דקסיה הנפ אגח ז 12:24:00
 119.80
-0.08 -0.07% 270.97 119.81 119.72 +0.18% 109.00 3.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דקסיה הנפ נד יג רציף
 106.98
0.00 0.00%   106.98 106.98 +0.23% 102.93 4.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דקסיה הנפ נד יד רציף
 105.26
0.00 0.00%   105.26 105.26 +0.63% 100.85 2.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע דרבן אגח ד 11:40:00
 131.73
+0.02 +0.02% 44.09 131.73 131.72 +0.83% 122.75 4.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הוט אגח א 12:39:00
 107.02
+0.09 +0.08% 581.57 107.02 106.93 +1.91% 105.57 3.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הוט אגח ב 12:28:00
 106.10
+0.06 +0.06% 45.94 106.13 106.10 +1.01% 102.40 6.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הכש חב בטוחאגח1 רציף
 109.30
0.00 0.00%   109.30 109.30 +1.86% 105.65 5.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הכש חב בטוחאגח2 11:45:00
 101.95
0.00 0.00% 23.92 101.95 101.90 +2.19% 100.05 3.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הכשרת ישוב אג13 11:34:00
 122.41
+0.02 +0.02% 110.16 122.41 122.39 +3.19% 121.79 5.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הכשרת ישוב אג14 רציף
 101.16
0.00 0.00%   101.16 101.16 +2.18% 100.93 5.16% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הכשרת ישוב אג15 10:20:00
 104.55
+0.07 +0.07% 10.46 104.55 104.55 +1.04% 100.87 4.81% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הכשרת ישוב אג16 רציף
 107.51
0.00 0.00%   107.51 107.51 +1.00% 101.51 5.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הכשרת ישוב אג17 11:13:00
 105.95
+0.01 +0.01% 11.10 105.95 105.95 +1.46% 100.49 5.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הכשרת ישוב אג18 12:26:00
 107.90
0.00 0.00% 60.11 107.90 107.90 +2.18% 100.55 5.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הכשרת ישוב אג19 10:07:00
 105.01
+0.08 +0.08% 123.00 105.01 104.96 +2.51% 100.39 4.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הכשרת ישוב אג20 12:16:00
 106.12
+0.29 +0.27% 192.47 107.78 105.55 +1.65% 100.72 3.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הכשרת ישוב אג21 12:36:00
 98.77
+0.39 +0.40% 189.18 98.99 98.37 +1.84% 100.28 1.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הכשרת ישוב אג22 12:33:00
 101.40
+0.27 +0.27% 10.00 101.40 101.20 +2.05% 100.31 2.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הלמן גמל אגחא 09:30:00
 110.10
+0.37 +0.34% 30.66 110.10 110.10 +2.68% 101.77 5.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע המשביר 365 אגחד 11:52:00
 107.60
+0.10 +0.09% 15.01 107.60 107.60 +5.18% 100.61 8.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הפניקס אגח 1 רציף
 127.33
0.00 0.00%   127.33 127.33 +1.45% 125.07 4.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הפניקס אגח 2 12:24:00
 108.88
+0.01 +0.01% 50.07 108.89 108.88 +0.63% 101.73 2.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הפניקס אגח 3 12:15:00
 98.30
+0.29 +0.30% 419.28 98.35 98.14 +2.42% 100.07 2.22% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפ אגח טו 12:15:00
 95.36
+0.47 +0.50% 1,584.85 95.79 94.84 +3.36% 100.07 3.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפ אגח יא 12:01:00
 112.23
+0.60 +0.54% 300.26 112.23 111.71 +2.83% 100.43 4.36% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפ אגח יב 11:59:00
 108.26
+0.60 +0.56% 168.72 108.26 107.74 +2.95% 100.39 3.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפ אגח יג 12:31:00
 107.44
+0.70 +0.66% 454.95 107.51 106.81 +3.04% 100.39 3.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפ אגח יד 12:04:00
 96.88
+0.51 +0.53% 1,092.85 96.88 95.60 +3.26% 100.07 3.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפק אגח א 10:31:00
 132.47
+0.10 +0.08% 14.43 132.47 132.47 +0.28% 120.17 4.65% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפק אגח ב רציף
 100.25
0.00 0.00%   100.25 100.25 +0.82% 100.35 1.91% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפק אגח ג 09:30:00
 101.50
+0.42 +0.42% 100.47 101.50 101.50 +1.16% 100.35 1.91% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפק אגח ד רציף
 116.94
0.00 0.00%   116.94 116.94 +0.31% 108.23 3.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפק אגח ה 10:56:00
 120.28
-0.07 -0.06% 161.80 120.35 120.28 +0.50% 108.23 3.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפק אגח ו רציף
 118.81
0.00 0.00%   118.81 118.81 +0.73% 103.17 3.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפק אגח ז 12:39:00
 120.10
+0.20 +0.17% 53.69 120.16 119.98 +0.94% 103.17 3.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפק אגח ח 12:05:00
 110.29
+0.03 +0.03% 376.39 110.35 110.18 +0.65% 100.79 2.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפק אגח ט 12:39:00
 107.34
+0.01 +0.01% 160.62 107.40 107.12 +1.24% 100.24 2.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הראל הנפק אגח י 12:16:00
 107.40
+0.06 +0.06% 24.60 107.41 107.40 +1.28% 100.24 2.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע הרץ פרופר אגח א 12:31:00
 104.15
+0.41 +0.40% 11,451.49 104.78 103.46 +4.81% 100.76 5.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע וואן טכנ אגח ג רציף
 104.70
0.00 0.00%   104.70 104.70 +1.29% 100.59 3.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ווטרסטון אגח א 12:22:00
 104.45
+0.65 +0.63% 1,262.42 104.80 104.20 +4.60% 101.05 5.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע וויי בוקס אגח א רציף
 105.01
0.00 0.00%   105.01 105.01 +3.89% 102.14 4.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ווסיג'י אגח א 12:39:00
 105.17
+0.24 +0.23% 181.11 105.19 105.000 +4.86% 100.58 6.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ווסיג'י אגח ב 10:54:00
 106.10
+0.30 +0.28% 732.31 106.12 105.72 +6.76% 100.77 8.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע וורטון אגח א 12:17:00
 102.71
+0.48 +0.47% 863.23 103.000 102.30 +3.23% 100.72 3.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע וילאר אגח ה רציף
 104.99
0.00 0.00%   104.99 104.99 +0.46% 102.23 5.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע וילאר אגח ו רציף
 118.33
0.00 0.00%   118.33 118.33 +0.57% 109.85 3.64% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע וילאר אגח ז 12:34:00
 111.72
+0.05 +0.04% 34.45 111.75 111.72 +1.61% 100.48 4.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע וילאר אגח ח 12:15:00
 101.56
+0.63 +0.62% 70.75 101.56 101.11 +2.20% 100.28 2.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע וילאר אגח ט 12:13:00
 98.80
+0.36 +0.37% 46.31 98.80 98.49 +1.09% 100.02 0.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ויקטורי אגח א 11:16:00
 103.51
-0.34 -0.33% 15.53 103.51 103.51 +1.87% 101.52 3.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ויתניה אגח ד 09:34:00
 107.39
+0.30 +0.28% 53.98 107.50 107.39 +2.03% 100.38 3.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חברה לישראלאגח7 12:31:00
 130.35
+0.18 +0.14% 794.56 130.80 129.52 +0.89% 122.39 4.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חברהלישראלאגח10 12:16:00
 108.68
+0.25 +0.23% 235.75 108.99 108.48 +2.12% 100.75 4.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חברהלישראלאגח11 12:40:00
 96.00
+0.42 +0.44% 838.48 96.40 95.71 +4.17% 89.83 5.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חג'ג' אגח ה 12:37:00
 105.36
-0.94 -0.88% 108.89 105.64 105.36 +2.06% 100.59 6.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חג'ג' אגח ו רציף
 109.50
0.00 0.00%   109.50 109.50 +1.48% 101.59 6.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חג'ג' אגח ז רציף
 104.24
0.00 0.00%   104.24 104.24 +3.78% 100.50 5.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חלל תקש אגח ו 10:56:00
 104.96
+0.04 +0.04% 80.35 104.99 104.92 +3.02% 100.45 4.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חלל תקש אגח ח 09:30:00
 104.57
+0.07 +0.07% 1.70 104.57 104.57 +1.97% 100.38 3.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חלל תקש אגח ט 11:57:00
 102.78
+0.45 +0.44% 83.16 102.78 102.20 +3.74% 100.54 5.46% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חלל תקש אגח טז 12:36:00
 92.53
+0.29 +0.31% 384.55 93.53 92.40 +5.78% 90.39 5.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חממה סחר אגח ג רציף
 102.55
0.00 0.00%   102.55 102.55 +2.35% 100.09 5.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חנן מור אגח ה רציף
 104.91
0.00 0.00%   104.91 104.91 +1.77% 100.73 7.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חנן מור אגח ו רציף
 106.72
0.00 0.00%   106.72 106.72 +3.54% 102.84 6.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חנן מור אגח ז רציף
 105.48
0.00 0.00%   105.48 105.48 +3.27% 101.88 4.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חנן מור אגח ח רציף
 102.20
0.00 0.00%   102.20 102.20 +3.98% 101.18 4.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חשמל אגח 26 12:40:00
 115.21
+0.17 +0.15% 911.97 115.25 114.69 +1.57% 101.51 4.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חשמל אגח 27 12:41:00
 122.09
+0.45 +0.37% 4,489.05 122.24 121.56 +1.43% 101.21 3.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חשמל אגח 28 11:46:00
 112.57
+0.16 +0.14% 508.45 112.58 112.41 +1.12% 101.98 4.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע חשמל אגח 29 12:31:00
 126.55
+0.33 +0.26% 674.98 126.85 126.14 +1.09% 102.60 4.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע טאואר אגח ז 12:20:00
 104.87
+0.36 +0.34% 229.30 104.87 104.54 +1.68% 100.97 2.79% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע טמפו משק אגח א 09:42:00
 106.56
+1.81 +1.73% 64.04 106.78 106.56 +1.19% 102.40 5.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע טמפו משק אגח ב 11:11:00
 104.88
-0.20 -0.19% 94.26 105.20 104.88 +1.48% 100.32 3.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע טן דלק אגח ג רציף
 105.10
0.00 0.00%   105.10 105.10 +1.93% 100.85 4.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע יואייארסי אגח א 09:33:00
 105.33
+0.07 +0.07% 2.05 105.33 105.33 +4.68% 102.39 5.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע יואייארסי אגח ב 11:04:00
 108.80
+1.10 +1.02% 108.80 108.80 108.80 +6.12% 103.33 8.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע יואל אגח 4 רציף
 100.69
0.00 0.00%   100.69 100.69 +0.84% 100.34 1.06% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע יוניברסל אגח א 12:34:00
 103.71
+0.06 +0.06% 570.23 103.87 103.55 +1.33% 100.00 2.65% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע יוניברסל אגח ב 12:28:00
 103.77
+0.21 +0.20% 66.01 103.77 103.70 +2.19% 100.00 3.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע יוניברסל מסחרי1 11:38:00
 992.50
+1.00 +0.10% 109.17 992.50 992.40 +0.99% 1,000.00 --- הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע יוניטרוניק אגח4 10:31:00
 107.33
-0.01 -0.01% 186.86 107.40 107.33 +1.00% 100.88 5.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע יוניטרוניק אגח5 09:35:00
 116.25
+2.01 +1.76% 29.04 116.25 116.25 +1.61% 102.51 5.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע יעקובי קב אגח א רציף
 101.89
0.00 0.00%   101.89 101.89 +2.36% 100.53 3.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ירושליםהנ אגחיג 12:05:00
 100.00
+0.35 +0.35% 20.98 100.00 99.81 +0.60% 99.91 0.68% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ירושליםהנ אגחיד רציף
 100.52
0.00 0.00%   100.52 100.52 +0.88% 100.28 1.56% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ירושליםהנפ אגחח 11:07:00
 100.40
+0.03 +0.03% 220.88 100.40 100.40 +0.91% 100.24 1.31% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ירושליםהנפ אגחט 12:23:00
 104.98
-0.06 -0.06% 27.28 105.03 104.98 +0.42% 101.19 2.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ירושליםהנפ נד10 12:21:00
 105.55
+0.14 +0.13% 14.86 105.55 105.48 +0.61% 101.23 2.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ירושליםהנפ נד11 רציף
 5,325,000.00
0.00 0.00%   5,325,000.00 5,325,000.00 +1.68% 5,048,340.00 1.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ירושליםהנפ נד12 רציף
 5,009,671.00
0.00 0.00%   5,009,671.00 5,009,671.00 +1.76% 5,004,606.00 1.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ישפרו אגח ב 12:36:00
 130.49
-0.11 -0.08% 63.27 130.49 130.49 +0.24% 120.07 5.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ישראל קנדה אגחה רציף
 105.89
0.00 0.00%   105.89 105.89 +2.86% 101.60 4.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ישראמקו אגח א 12:38:00
 97.50
+0.43 +0.44% 518.96 97.54 97.28 +3.78% 96.09 3.49% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ישרוטל אגח א 10:58:00
 103.44
+0.11 +0.11% 76.54 103.44 103.07 +1.70% 100.64 2.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ישרס אגח טו 12:39:00
 101.27
+0.19 +0.19% 210.72 101.47 101.15 +1.29% 100.55 1.58% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ישרס אגח טז 12:39:00
 103.96
+0.22 +0.21% 429.79 104.78 103.81 +1.71% 100.13 2.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ישרס אגח יא 12:30:00
 109.20
+0.03 +0.03% 54.07 109.31 109.20 +0.83% 100.71 7.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ישרס אגח יג 12:40:00
 108.46
+0.11 +0.10% 273.35 108.61 108.40 +1.22% 100.34 3.48% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ישרס אגח יד 12:35:00
 113.20
+0.44 +0.39% 380.96 113.60 112.84 +2.29% 102.17 5.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כיל אגח ה 12:25:00
 103.10
+0.37 +0.36% 729.41 103.21 102.94 +1.87% 100.85 2.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כלכלית ים אגחטו 11:43:00
 101.75
+0.40 +0.39% 130.88 101.75 101.42 +2.18% 100.26 2.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כלכלית ים אגחיא רציף
 100.40
0.00 0.00%   100.40 100.40 +1.17% 100.54 3.01% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כלכלית ים אגחיב 12:20:00
 111.67
+0.14 +0.13% 28.00 111.67 111.66 +1.57% 100.80 4.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כלכלית ים אגחיג 11:54:00
 110.65
+0.20 +0.18% 24.36 110.65 110.45 +1.90% 101.33 5.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כלכלית ים אגחיד 11:50:00
 105.40
+0.42 +0.40% 12.65 105.40 105.40 +1.60% 100.84 2.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כללביט אגח א רציף
 131.78
0.00 0.00%   131.78 131.78 +0.38% 121.95 4.89% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כללביט אגח ב רציף
 115.90
0.00 0.00%   115.90 115.90 +1.45% 114.52 5.20% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כללביט אגח ג 11:47:00
 119.02
+0.28 +0.24% 77.10 119.02 118.74 +0.48% 106.79 3.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כללביט אגח ז 12:39:00
 107.09
+0.22 +0.21% 777.64 107.21 106.86 +1.02% 100.23 2.32% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כללביט אגח ח 12:30:00
 110.62
+0.46 +0.42% 423.74 111.12 110.24 +1.92% 100.41 4.14% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כללביט אגח ט 12:39:00
 108.12
+0.04 +0.04% 17.09 108.12 108.12 +1.05% 100.03 2.48% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כללביט אגח י 12:34:00
 108.75
+0.50 +0.46% 4,902.47 108.87 108.17 +2.39% 100.05 3.92% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע כנפיים אגח ז 10:43:00
 112.56
+0.28 +0.25% 58.39 112.56 112.28 +2.82% 102.17 6.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לאומי אגח 177 12:36:00
 100.73
-0.11 -0.11% 1,909.52 100.91 100.64 +0.33% 100.06 0.59% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לאומי אגח 178 12:34:00
 108.05
+0.45 +0.42% 1,020.42 108.16 107.60 +1.76% 101.05 3.01% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לאומי התח נד יד 12:41:00
 112.37
+0.04 +0.04% 1,774.06 112.59 112.28 +0.17% 103.28 3.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לאומי התח נד400 12:37:00
 5,247,011.00
+1,010.00 +0.02% 314.82 5,247,011.00 5,247,000.00 +1.29% 5,016,028.00 3.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לאומי שה נד 200 12:19:00
 119.42
+0.03 +0.03% 2,689.91 119.56 118.95 +0.34% 107.47 4.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לאומי שה נד 201 11:47:00
 101.69
-0.02 -0.02% 35.50 101.69 101.69 +1.01% 100.00 1.52% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לאומי שה נד 300 11:51:00
 122.59
+0.13 +0.11% 409.58 122.62 122.16 +0.28% 109.33 5.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לאומי שה נד 301 12:00:00
 103.03
+0.04 +0.04% 317.77 103.03 102.96 +0.93% 100.00 2.12% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לודן אגח ד 12:08:00
 105.70
0.00 0.00% 380.12 105.70 105.70 +3.12% 100.54 5.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לוזון קב אגח ו רציף
 113.86
0.00 0.00%   113.86 113.86 +3.81% 108.51 7.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לוזון קב אגח ז 10:49:00
 98.45
-0.03 -0.03% 4.92 98.45 98.45 +4.03% 101.18 3.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לוזון קב אגח ח רציף
 108.51
0.00 0.00%   108.51 108.51 +3.97% 101.49 6.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לוי אגח ו רציף
 106.27
0.00 0.00%   106.27 106.27 +36.20% 107.83 7.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לוינסקי אגח א 11:05:00
 103.90
+0.40 +0.39% 22.86 103.90 103.90 +3.05% 102.04 4.15% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לוינשט נכ אגח א רציף
 101.72
0.00 0.00%   101.72 101.72 +1.23% 100.65 3.61% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לוינשט נכ אגח ב 12:03:00
 104.90
+0.01 +0.01% 42.17 104.90 104.90 +1.51% 100.63 2.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לונשטן הנד אגחג 11:57:00
 107.35
+0.52 +0.49% 12.88 107.35 107.35 +2.00% 101.32 3.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לידר השק אגח ה רציף
 128.05
0.00 0.00%   128.05 128.05 +1.74% 107.10 3.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ליטו גרופ אגח ב הפסקת מסחר
 6.40
0.00 0.00%   6.40 6.40 --- 169.53 4.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע לייטסטון אגח א 12:33:00
 111.30
+0.27 +0.24% 17,298.62 111.73 110.95 +2.81% 101.11 6.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מ. ישיר אג 4-רמ 10:26:00
 101.97
-0.12 -0.12% 122.38 101.99 101.97 +1.28% 100.12 1.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מבני תעש אגח ח 12:25:00
 123.000
+0.21 +0.17% 424.76 123.000 122.50 +0.92% 123.10 4.65% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מבני תעש אגח טו 12:09:00
 113.89
+0.08 +0.07% 62.25 113.90 113.81 +2.04% 102.00 5.74% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מבני תעש אגח טז רציף
 115.20
0.00 0.00%   115.20 115.20 +2.46% 100.56 5.65% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מבני תעש אגח יז 12:20:00
 111.20
+0.34 +0.31% 112.19 111.20 111.15 +1.57% 100.36 3.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מבני תעש אגח יח 12:40:00
 112.17
+0.32 +0.29% 309.70 112.41 111.77 +1.10% 101.99 2.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מבני תעש אגח יט 12:39:00
 108.50
+0.28 +0.26% 22.24 108.50 108.47 +1.41% 101.00 2.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מבני תעש אגח כ 12:41:00
 102.92
+0.28 +0.27% 162.15 103.000 102.64 +2.17% 100.68 2.81% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מגדל הון אגח ג 12:33:00
 111.04
+0.50 +0.45% 1,556.14 111.24 110.62 +1.91% 103.05 3.58% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מגדל הון אגח ד 12:33:00
 110.15
+0.42 +0.38% 281.89 110.22 109.70 +1.89% 102.89 3.39% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מגדל הון אגח ה 12:34:00
 107.04
+0.51 +0.48% 678.56 107.11 106.60 +2.34% 101.98 3.29% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מגדל הון אגח ו 12:32:00
 98.07
+0.47 +0.48% 17,522.62 98.49 97.67 +2.82% 100.25 2.63% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מגדלי תיכוןאגחב 12:16:00
 106.50
+0.11 +0.10% 347.18 106.50 106.32 +1.84% 101.17 3.35% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מגדלי תיכוןאגחג רציף
 98.99
0.00 0.00%   98.99 98.99 +2.30% 100.26 2.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מגה אור אגח ד 11:52:00
 109.000
+0.21 +0.19% 137.75 109.000 107.80 +1.18% 100.91 3.43% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מגה אור אגח ה רציף
 108.11
0.00 0.00%   108.11 108.11 +1.78% 100.36 3.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מגה אור אגח ו 11:38:00
 103.36
+0.47 +0.46% 223.95 103.36 102.81 +1.39% 100.70 2.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מגה אור אגח ז 10:38:00
 102.86
+0.39 +0.38% 292.52 102.86 102.47 +1.57% 4,259.00 2.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מגוריט אגח א 10:48:00
 98.06
+0.07 +0.07% 2.39 98.06 98.06 +1.45% 100.60 1.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מדלי אגח א 12:22:00
 100.41
+0.42 +0.42% 4,051.58 100.78 99.69 +5.48% 100.82 5.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מויניאן אגח א 12:33:00
 105.50
+0.31 +0.29% 1,909.76 105.69 105.04 +2.55% 100.44 4.45% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מויניאן אגח ב 12:17:00
 98.75
+0.36 +0.37% 1,852.29 98.84 98.46 +3.53% 100.15 3.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק 35 12:41:00
 104.73
+0.13 +0.12% 809.19 104.85 104.62 +0.25% 102.55 2.58% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק 37 12:41:00
 106.28
-0.04 -0.04% 720.66 106.32 106.15 +0.79% 101.87 2.74% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק 38 12:41:00
 99.83
+0.03 +0.03% 498.12 100.01 99.70 +0.57% 100.17 0.41% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק 39 12:41:00
 100.30
-0.20 -0.20% 1,654.45 100.39 100.16 +0.17% 99.21 0.64% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק 40 12:37:00
 107.50
+0.47 +0.44% 1,798.20 107.60 107.29 +2.12% 101.98 2.98% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק 41 12:33:00
 105.90
+0.26 +0.25% 812.66 105.90 105.64 +1.40% 101.64 2.47% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק 42 12:00:00
 100.26
+0.29 +0.29% 394.45 100.50 99.97 +0.67% 100.21 0.47% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק 43 12:34:00
 116.44
+0.08 +0.07% 433.50 116.51 116.28 +0.18% 102.79 4.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק 44 12:41:00
 103.24
+0.17 +0.16% 1,441.88 103.38 102.33 +0.37% 100.46 0.99% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק 45 12:35:00
 101.18
+0.49 +0.49% 1,007.05 101.23 100.63 +0.65% 100.51 0.86% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק 46 12:16:00
 101.03
+0.38 +0.38% 408.14 101.25 100.56 +1.04% 100.63 1.22% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק הת31 10:06:00
 111.52
-0.34 -0.30% 126.57 111.66 111.52 +0.14% 106.96 3.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מז טפ הנפק הת47 11:47:00
 5,060,000.00
0.00 0.00% 101.20 5,060,000.00 5,060,000.00 +0.78% 5,011,962.00 1.06% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מזרח טפחות שה א 12:41:00
 136.85
+0.15 +0.11% 186.95 137.000 136.85 +0.77% 120.14 4.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מידאס אגח ב 12:29:00
 99.91
-1.09 -1.08% 28.42 99.91 99.91 +5.14% 100.08 5.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מידאס אגח ג 10:49:00
 101.51
-0.67 -0.66% 127.89 101.52 101.51 +6.83% 100.89 6.80% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מיטב דש אגח ג 11:56:00
 118.87
+0.05 +0.04% 130.45 119.27 118.81 +0.98% 105.71 3.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מירלנד אגח ז רציף
 75.16
0.00 0.00%   75.16 75.16 +6.48% 100.10 1.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מישורים אגח ג רציף
 108.30
0.00 0.00%   108.30 108.30 +1.06% 101.71 6.15% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מישורים אגח ד 11:57:00
 107.65
+0.28 +0.26% 62.31 107.70 107.45 +1.69% 100.48 4.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מישורים אגח ה 11:12:00
 99.84
+0.67 +0.68% 9.98 99.84 99.84 +3.76% 93.85 5.35% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מישורים אגח ו 12:15:00
 107.41
+0.53 +0.50% 133.10 107.41 107.39 +4.09% 99.03 5.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מישורים אגח ח 10:49:00
 97.66
+0.64 +0.66% 121.06 97.69 97.40 +2.96% 100.05 2.65% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליבו אגח ג רציף
 105.63
0.00 0.00%   105.63 105.63 +4.86% 102.23 6.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח ה 10:55:00
 123.47
-0.04 -0.03% 40.78 123.49 123.47 +0.13% 110.69 5.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח ו 12:41:00
 117.000
-0.07 -0.06% 336.39 117.01 116.91 +0.78% 103.87 4.90% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח ז 09:48:00
 110.33
-0.08 -0.07% 177.10 110.34 110.32 +0.51% 102.33 3.40% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח ח 12:37:00
 107.35
+0.09 +0.08% 185.70 107.39 107.19 +0.70% 100.62 2.55% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח ט 12:09:00
 103.50
+0.10 +0.10% 108.61 103.50 103.43 +0.88% 100.22 2.29% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח טו 12:37:00
 103.72
+0.16 +0.15% 1,311.04 103.92 103.63 +2.72% 100.35 3.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח טז 09:34:00
 106.49
+0.66 +0.62% 35.22 106.49 105.90 +1.44% 101.22 2.35% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח י 12:22:00
 102.74
+0.25 +0.24% 698.45 102.89 102.48 +1.28% 100.93 1.76% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח יא 12:37:00
 103.36
+0.26 +0.25% 795.02 103.60 103.05 +1.69% 100.97 2.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח יב רציף
 122.18
0.00 0.00%   122.18 122.18 +1.45% 120.74 5.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח יג 12:41:00
 123.47
-0.10 -0.08% 1,577.23 123.65 123.13 +0.86% 108.61 5.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מליסרון אגח יד 12:40:00
 104.81
+0.14 +0.13% 24.92 105.22 104.81 +1.51% 101.61 2.15% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממן אגח ב 11:46:00
 104.58
-0.06 -0.06% 185.47 104.59 104.57 +1.74% 100.29 2.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממן אגח ג 11:00:00
 99.85
+0.20 +0.20% 39.16 99.85 99.85 +2.36% 100.24 2.39% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל משתנה 0520 רציף
 99.97
0.00 0.00%   99.97 99.97 +0.18% 100.02 0.11% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל משתנה 0526 12:20:00
 99.26
0.00 0.00% 136.66 99.26 99.26 +0.26% 100.02 0.11% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל משתנה 1121 12:17:00
 99.75
0.00 0.00% 1,160.13 99.76 99.60 +0.21% 100.02 0.11% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל צמודה 0418 12:39:00
 120.31
-0.08 -0.07% 73,468.21 120.33 120.27 +1.05% 119.74 3.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל צמודה 0527 12:38:00
 104.18
+0.28 +0.27% 11,079.99 104.37 103.64 +0.24% 100.82 0.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל צמודה 0536 12:24:00
 182.44
+0.24 +0.13% 15,663.62 182.88 181.65 +0.82% 121.26 4.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל צמודה 0545 12:32:00
 90.36
+0.06 +0.07% 664.61 90.75 90.24 +1.35% 100.78 1.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל צמודה 0841 12:32:00
 140.87
+0.17 +0.12% 923.54 141.40 140.70 +1.09% 107.51 2.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל צמודה 0922 12:33:00
 118.55
-0.07 -0.06% 24,265.32 118.83 118.48 -0.39% 103.85 2.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל צמודה 0923 12:26:00
 112.48
0.00 0.00% 17,073.17 112.67 112.27 -0.21% 101.61 1.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל צמודה 1019 12:40:00
 117.02
-0.12 -0.10% 89,572.73 117.04 116.91 -0.61% 110.20 3.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל צמודה 1020 12:38:00
 101.85
-0.05 -0.05% 58,093.26 101.91 101.75 -0.56% 100.12 0.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל צמודה 1025 12:32:00
 104.07
+0.20 +0.19% 21,680.98 104.30 103.80 +0.08% 99.89 0.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0120 12:31:00
 109.49
+0.04 +0.04% 5,175.91 109.52 109.42 +0.20% 100.07 5.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0121 12:29:00
 100.04
+0.06 +0.06% 2,579.23 100.11 100.04 +0.35% 100.01 0.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0122 12:29:00
 118.84
+0.22 +0.19% 11,770.10 118.94 118.62 +0.61% 100.08 5.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0142 12:40:00
 146.78
+1.38 +0.95% 19,092.63 146.91 145.50 +2.74% 100.08 5.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0219 12:23:00
 111.84
-0.02 -0.02% 4,204.45 111.86 111.83 +0.13% 105.62 6.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0323 12:40:00
 119.93
+0.34 +0.28% 41,375.53 120.03 119.67 +0.92% 103.62 4.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0324 12:29:00
 117.82
+0.39 +0.33% 42,482.38 117.94 117.60 +1.18% 103.20 3.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0327 12:41:00
 102.77
+0.50 +0.49% 24,707.24 102.79 102.34 +1.80% 101.70 2.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0347 12:09:00
 117.09
+1.29 +1.11% 3,550.43 117.50 115.87 +2.96% 103.20 3.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0421 12:31:00
 102.25
+0.10 +0.10% 3,866.00 102.29 102.16 +0.44% 100.77 1.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0519 11:56:00
 104.31
+0.01 +0.01% 3,159.40 104.32 104.30 +0.12% 101.55 2.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 0825 12:39:00
 101.78
+0.40 +0.39% 21,271.17 101.84 101.50 +1.52% 100.76 1.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 1018 12:37:00
 100.41
0.00 0.00% 3,664.63 100.42 100.41 +0.09% 100.13 0.50% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 1026 12:40:00
 138.02
+0.51 +0.37% 20,734.27 138.05 137.55 +1.64% 101.66 6.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע ממשל שקלית 1122 12:35:00
 101.71
+0.24 +0.24% 7,842.03 101.76 101.53 +0.86% 100.23 1.25% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מנורה הון אגח א 12:09:00
 132.24
-0.62 -0.47% 48.85 132.95 132.24 +0.33% 122.42 4.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מנורה הון התח ד 12:12:00
 111.38
+0.46 +0.41% 60.21 111.38 110.85 +2.15% 100.39 4.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מנורה מב אגח א 12:20:00
 126.43
-0.11 -0.09% 16.38 126.43 126.43 +0.75% 122.42 4.28% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מנורה מב אגח ג 11:53:00
 105.16
+0.48 +0.46% 62.29 105.28 105.16 +2.15% 101.02 2.94% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מניבים ריט אגחא 09:33:00
 103.18
+0.07 +0.07% 1.54 103.18 103.18 +1.44% 101.34 2.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מנרב אגח א 10:08:00
 106.000
-0.10 -0.09% 25.00 106.000 106.000 +1.59% 100.68 3.71% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מנרב אגח ב 12:35:00
 102.93
+0.24 +0.23% 4,030.11 103.63 102.76 +2.07% 100.45 2.60% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מנרב אגח ג 12:40:00
 99.81
+0.33 +0.33% 287.72 100.48 99.81 +3.72% 100.05 3.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מצלאוי אגח ב 11:32:00
 102.18
+0.01 +0.01% 15.33 102.18 102.18 +14.92% 102.64 6.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מצלאוי אגח ג רציף
 101.21
0.00 0.00%   101.21 101.21 +5.41% 100.98 5.41% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מצלאוי אגח ד רציף
 108.55
0.00 0.00%   108.55 108.55 +3.53% 100.85 8.59% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מצלאוי אגח ה רציף
 105.91
0.00 0.00%   105.91 105.91 +5.50% 100.10 7.10% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע מרכנתיל הנ אגחב 11:49:00
 104.66
+0.30 +0.29% 130.84 104.66 104.27 +1.35% 101.76 2.07% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נאוי אגח ב 10:32:00
 102.19
+0.05 +0.05% 40.89 102.21 102.19 +1.05% 101.17 2.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נאוי אגח ד 12:28:00
 100.71
+0.04 +0.04% 100.01 100.74 100.71 +1.01% 100.37 1.30% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נאויטס מימ אגחא 10:57:00
 105.70
+1.00 +0.96% 243.91 105.75 104.50 +6.31% 97.25 7.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נאויטס מימ אגחב 12:20:00
 103.40
+0.81 +0.79% 599.61 103.40 102.88 +6.49% 96.61 7.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נאוסיטי אגח א רציף
 120.57
0.00 0.00%   120.57 120.57 +5.99% 123.50 6.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נובל אגח א 12:22:00
 109.50
+0.33 +0.30% 103.34 109.72 109.50 +5.17% 102.79 6.75% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נורסטאר אגח ח 12:39:00
 99.79
+0.04 +0.04% 71.40 99.79 99.75 +1.12% 100.09 0.87% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נורסטאר אגח ט 12:38:00
 115.93
-0.03 -0.03% 231.52 116.000 115.90 +0.97% 108.99 4.70% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נורסטאר אגח י 12:38:00
 111.85
0.00 0.00% 1,518.51 111.91 111.48 +1.43% 102.53 4.42% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נורסטאר אגח יא 12:40:00
 106.44
+0.04 +0.04% 597.16 106.80 106.33 +1.90% 101.55 3.00% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נייר חדרה אגח 3 רציף
 118.20
0.00 0.00%   118.20 118.20 +0.72% 116.40 4.65% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נייר חדרה אגח 6 12:16:00
 116.76
+0.31 +0.27% 214.91 116.95 116.65 +2.11% 100.58 5.89% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נכסים ובנ אגח ד 12:31:00
 142.76
+0.76 +0.54% 732.50 142.91 142.10 +1.25% 120.44 4.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נכסים ובנ אגח ו 12:36:00
 114.95
+0.20 +0.17% 403.61 115.19 114.75 +0.89% 101.49 4.95% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נכסים ובנ אגח ז 12:14:00
 121.10
+0.25 +0.21% 451.46 121.12 120.82 +2.07% 100.70 7.05% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נכסים ובנ אגח ח רציף
 107.30
0.00 0.00%   107.30 107.30 +1.42% 100.38 2.85% הוסף
online קניה ומכירה של ני"ע נכסים ובנ אגח ט 12:39:00
 106.25