כך הפכו "הירוקים" בגרמניה לזרז של חתימת עסקת הצוללות