גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

נדחתה עתירה נוספת לפסילת המכרז לשירותי נופש למשטרה

ביהמ"ש אישר את זכיית ארקיע והשטיח המעופף במכרז, למרות שבהצעתן נכללה ערבות שלא עומדת בתנאי המכרז הנוגע לתוקף הערבות הבנקאית ■ השופט: "הפגם במועד תחילת תוקף הערבות לא מצדיק את פסילת ההצעה" ■ אשת טורס שהפסידה במכרז: "נערער לעליון"

ארקיע / צילום: יח"צ
ארקיע / צילום: יח"צ

האם יוכלו השוטרים סוף-סוף לצאת לנופש? לאחר שנדחתה עתירה של חברת "הדקה ה-90" נגד מכרז של משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים למתן שירותי נופש למשטרה, דחה ביהמ"ש עתירה נוספת נגד המכרז.

מכרזים רבים "נתקעים" בשל עתירות מצד המתמודדים המפסידים, אך לא בכל יום נחלץ מכרז משתי עתירות שונות כשלאחת מהן היה סיכוי טוב להתקבל - עתירה שטוענת לפסילת החברות הזוכות בשל פגם בערבויות שהגישו. כך קרה לאחרונה, כשבפסק-דין חריג, הכשיר ביהמ"ש המחוזי מרכז בלוד את ערבויות המכרז שהגישו החברות ארקיע ו"השטיח המעופף", שזכו במתן שירותי נופש במשך שנתיים למשטרה בהיקף של 70 מיליון שקל. העותרת שביקשה לפסול את הזכייה, חברת אשת טורס, מתכוונת לערער לביהמ"ש העליון.

חמש חברות תיירות ניגשו למכרז החופשות של המשטרה, שתוצאותיו פורסמו ביולי האחרון: ארקיע, השטיח המעופף, הדקה ה-90, אשת טורס ו"קל שירותי נופש". לפי תוצאות המכרז, ארקיע והשטיח המעופף זכו במקום הראשון והשני - כך שהמשטרה תתקשר עם שתיהן לפני תנאי המכרז. הדקה ה-90 זכתה במקום השלישי, אשת טורס במקום הרביעי ו"קל שירותי נופש" במקום החמישי.

העתירה הראשונה שנדחתה, עליה דיווח "גלובס", הייתה זו של חברת הדקה ה-90, שטענה כי ארקיע שילבה בהצעתה במכרז תעריפים בבתי מלון, מבלי שקיבלה הצעות מחיר מהם. ביהמ"ש קבע כי עתירתה של "הדקה ה-90" הוגשה בשיהוי ניכר, כי קבלתה תפגע בציבור הנופשים, וכי בכל מקרה טענתה להתנהלות שקרית מצד ארקיע - "אין בה דבר".

העתירה השנייה שנדחתה כעת, הציבה בפני הזוכות במכרז והמשטרה מהמורה עמוקה אף יותר. העותרת הפעם הייתה חברת אשת טורס, שהגיעה למקום הרביעי במכרז. המשמעות של מיקומה הוא כי כדי לזכות בעבודה בלי שיתבטל המכרז כולו, היה עליה לפסול לפחות שתי משתתפות. אשת טורס טענה כי ארקיע והשטיח המעופף לא עמדו בתנאי המכרז, שחייב את המשתתפים להגיש ערבות בנקאית שתהיה בתוקף החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות ופתיחת תיבת ההצעות ועד ל-25 ביולי 2017.

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה בפועל שוב ושוב, ולטענת אשת טורס, בעוד שהיא הקפידה לבקש מהבנק ערבות חדשה בכל פעם, בהתאם למועד החדש - הרי שארקיע והשטיח המעופף לא עשו כן, ולפיכך הגישו בהצעתן למכרז ערבות-מכרז פגומה, הנכנסת לתוקף לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. לדברי אשת טורס, מדובר ב""ערבות מיטיבה" עם עורך המכרז, ולפיכך היא פוגעת בשוויון בין המשתתפים במכרז.

יצוין כי במקרים רבים מציאת פגם בערבות המכרז מספקת עילה לביטול המכרז כולו. דיני המכרזים קובעים כי ערבות השונה בתו אחד מהערבות הנדרשת בתנאי המכרז - תיחשב כפגומה ותהווה עילה לפסילת הליך המכרז כולו - כך שלכאורה לעותרת, אשת טורס, היה סיכוי גבוה לפסול את המכרז.

רשימה לא סגורה

השופט צבי דותן ציין כי אמנם נפל פגם בערבות, כזה שאין להכשירו על פי התנאים להכשרה שנקבעו ב"הלכת אדמונית החורש" (פסיקה הקובעת רשימת מקרים שרק אם הם מתקיימים, ניתן להכשיר פגם בערבות ולהביא בכך לביטול המכרז), אולם קבע כי אין בפגם זה כדי לפסול את ההצעות. "חרף כלל הפסילה הדווקני, בכל אופן ועדת המכרזים איננה מחשב. היא מורכבת מבני אדם, ומוטל עליה להפעיל שיקול דעת ושכל ישר ולהחליט אם בנסיבות הספציפיות מדובר בפגם הפוסל את ההצעה", נקבע.

ביהמ"ש קיבל למעשה את טענותיהם של באי-כוחה של ארקיע - עוה"ד משה בלטר, אייל בר אליעזר וענבל אלקיים, ממשרד בלטר-גוט-אלוני ושל בא כוחה של השטיח המעופף - עו"ד רועי קובובסקי, ממשרד שבלת ושות' - וקבע כי הלכת "אדמונית החורש" (הכללים לפסילת מכרז בשל פגם בערבות המכרז) לא באה לקבוע רשימה סגורה של מקרים שרק בהם ניתן יהיה להכשיר פגם בערבות, אלא היא קובעת כי בגדר החריגים ל"כלל פסילה" יש לכלול גם מקרים שבהם ברור שהשוני בערבות הבנקאית (בהשוואה לתנאי המכרז) הוא חסר כל משמעות שהיא.

את חוסר המשמעות במקרה הזה הסביר השופט דותן, כך: "תוקף הערבות בפועל, במציאות, קרי - התקופה שבה ניתן לממשה, איננו ארוך, ולו ביום אחד או בשעה אחת, מכפי שצריך היה להיות לפי תנאי המכרז, היינו מיום ה-6 ביולי (המועד להגשת הצעות, מ' ר') השנה. זאת למרות הכיתוב, שהערבות בתוקף מיום ה-23 במאי השנה (תוקף הערבות של ארקיע) או מה-27 ביוני (תוקף הערבות של השטיח המעופף)".

"לכן", ממשיך השופט, "בהינתן העובדה שהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז המשטרה היה ה-6 ביולי, ותיבת ההצעות החתומה והנעולה נפתחה רק ב-6 ביולי, הרי שהערבויות לא היו ולא יכלו להיות בידיה של בעלת המכרז (המשטרה - מ' ר') לפני ה-6 ביולי. היכול, אם כן, מאן דהוא לטעון כי ניתן היה לממשה? תוקפן של הערבויות מיום 23 במאי או 27 ביוני הוא תוקף וירטואלי".

ביחס לעובדה שהעותרת, אשת טורס, טרחה לעדכן את הערבות שלה, בניגוד לזוכות - השופט דותן מגיע למסקנה כי לא הושקעו זמן, מאמץ וכסף יוצאי דופן מצד העותרת בעניין זה. "כל שעשתה העותרת היה לשלוח על הבנק, פעמיים, פקס בכתב יד בבקשה לבטל הערבות ולקבל אחרת תחתיה. אני מסתכן בהערכה, שפעולה זו גזלה מהעותרת 'עבודה' וזמן של מספר דקות", נקבע.

השופט דותן התייחס גם לכלל הקובע, כי ערבות השונה בתו אחד מהערבות הנדרשת בתנאי המכרז - תיחשב כפגומה, וזאת, מתוך כוונה לייצר ודאות ויעילות בהליכי מכרזים. לדבריו, "ההלכה המחמירה בנושא הערבות הבנקאית נועדה (בין היתר) להפחית את העומס על בתי המשפט, אולם יישום ההלכה במקרה כמו המקרה דנן הוא זה שעלול ליצור עומס מיותר על בתי המשפט. זאת משום שעל כל פגם קטן בערבות, מיד 'רצים' לביהמ"ש לפסול את ההצעה ולבטל הזכייה, גם כאשר ברור - כמו לדעתי במקרה שבפניי - כי הפגם חסר כל משמעות, וכי העתירה, לכן, חסרת תוחלת".

ביהמ"ש סיכם וקבע: "ערבות בנקאית במכרז שנכנסת לתוקפה בניגוד לתנאי המכרז בתאריך שהוא קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ופתיחת תיבת ההצעות, היא ערבות שאכן נפל בה פגם, אולם אין זה פגם המצדיק פסילתה של אותה הצעה".

צעד קיצוני

בשולי הדברים ציין השופט כי פסילת הערבויות שהגישו ארקיע והשטיח המעופף בגין מועד כניסת תוקף הערבויות בהצעותיהן, הייתה מחייבת אותו לפסול גם את הצעה של הדקה ה-90 (מקום 3) , "שכן אין חולק כי גם הערבות הבנקאית שלה נושאת תאריך שהוא קודם למועד האחרון להגשת ההצעות".

כתוצאה מכך, הסביר בית המשפט המחוזי כי "הצעתה של העותרת, ושלה בלבד, הייתה נותרת במגרש. אלא שבמכרז זה אין אפשרות לזוכה אחת, ולפיכך התוצאה הייתה חייבת להיות ביטול המכרז, ויציאה למכרז חדש. בעניין זה קבעה הפסיקה, כי ביטול המכרז הוא צעד קיצוני, שהרשות נוקטת בו רק במקרים קיצוניים, וכי הוא מסכן את עקרון הסודיות והשוויון, שהם מאושיות שיטת המכרז".

שופט המחוזי דותן חייב את חברת אשת טורס בתשלום הוצאות משפט של 20 אלף שקל לארקיע, ל"השטיח המעופף" ולמדינה.

"נפלה טעות"

עו"ד אסף שובינסקי ממשרד יוסי לוי ושות', המייצג את אשת טורס, מסר ל"גלובס": "אנו סבורים, בכל הכבוד, שנפלה טעות בפסק דינו של ביהמ"ש. חרף העובדה שנקבע במפורש כי נפל פגם בערבויות, ושאינן עומדות בתנאי המכרז - ביהמ"ש החליט להכשיר את ההצעות הזוכות - לטעמנו - בניגוד להלכות שהתווה בית המשפט העליון. בכוונתנו להגיש ערעור על פסק-הדין". 

עו"ד רועי קובובסקי ממשרד שבלת ושות', המייצג את השטיח המעופף, מסר כי "פסק הדין נכון וצודק ועולה גם בקנה אחד עם הלכות בית המשפט העליון, בעוד שהעמדה שהעלתה אשת גובלת באבסורד".

עוד כתבות

אב טיפוס של המלט הסולארי/ צילום: יחצ

המיזם של יוצאי התעשייה האווירית שגייס 3 מיליון דולר

הסטארט-אפ הביטחוני APG מנתניה נכנס לשוק המל"טים הרווי, ומבטיח לחשוף בקרוב מאוד "כלי טיס שלא ניתן לחקות" ■ אחד הפיתוחים: מל"ט שנטען באמצעות פאנלים סולאריים המותקנים על הכנפיים

סטלה הנדלר / צילום: אביב חופי

בזק דורשת ממשרד התקשורת לתקן דיווח לוועדת הכלכלה

הדיווח נגע להיקף פריסת הסיבים של פרטנר וסלקום, שהוכפל מאז הותר לקבלנים חיצוניים לבצע עבודות השחלת סיבים ברשת בזק

קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

אנגלה מרקל בדרכה לכהונה רביעית כקנצלרית גרמניה

הסוציאל-דמוקרטים בגרמניה הצביעו בעד קואליציה עם מרקל ■ לאחר ספירה ידנית התגלה כי 362 מהנוכחים הצביעו בעד חבירה לקואליציה, 279 הצביעו נגד

שאול אלוביץ' / צילום: איל יצהר

משקיעים זרים בשאיפה להשתלטות על דריקטוריון בזק

בעקבות פנייה של קרן אליוט צפויים משקיעים זרים לנסות להשתלט על בזק ■ על פי המידע שמגיע לקרנות, ניתוק הקשר של קבוצת אלוביץ' יוביל את בזק להכנסה נוספת של עשרות מיליוני שקלים

apple / צילום: שאטרסטוק

איטליה מנהלת חקירה נגד אפל וסמסונג בחשד להאטת מכשירים

החקירה מתנהלת תחת חשד שהחברות האטו במכוון מכשירים מתוצרתן

חנות סלולר, אפל / שאטרסטוק

קריסת iShare: לקוחות בוזזים חנויות; מונו כונסי נכסים לרשת

בנק ישראל הגיש בקשה למינוי כונסי נכסים לרשת iShare, ששיווקה מוצרי אפל והפסיקה את פעילותה בשבוע שעבר ■ לרשת יש חוב של כ-2.5 מיליון שקל לבנק הפועלים

רון הדסי / צילום: איל יצהר

קשיים חדשים לאלביט הדמיה במכירת הקרקע בבנגלור שבהודו

המשקיע המקומי, שהיה אמור לרכוש את הקרקע בעיר בנגלור בכ-43 מיליון אירו, החליט לעצור באופן חד-צדדי את התשלומים לחברה

הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: איל יצהר

ירידות בסיום המסחר בבורסה; פריגו ושופרסל סגרו בעליות

ממשל ארה"ב הושבת לאחר שהצעת חוק התקציב עד 16 בפברואר לא עברה את משוכת הסנאט, לאחר שעברה את בית הנבחרים ■ בזק: בעקבות סכסוך העבודה שאושר לעובדים, כל המתעניינים בחברה החלו במגעים עם הוועד ■ מניות הפארמה רשמו עליות

אריה דרעי אביגדור ליברמן / צילומים: איל יצהר

נתניהו: אשוחח בנפרד עם ליברמן ודרעי כדי להרגיע אותם

בשבת בבוקר ערך השר ליברמן קניות במרכז ביג באשדוד ואמר כי חוק המרכולים יוצר פילוג ומתח ■ בתגובה, השר דרעי צוטט כאומר לאנשים בסביבתו: "אני עם ליברמן גמרתי; הוא דרס את השבת ברגל גסה"

פרוייקט שכירות בשוהם /  3ddeign.

מחיר למשתכן: בג"ץ דחה את העתירה של בני המקום בשוהם

על פי פסק הדין חלק מן העותרים יכלו להיכלל בסדרה אם היו מגישים את הבקשה בזמן ■ "בנסיבות אלה אין להם להלין אלא על עצמם, ואין מקום לטענות בדבר קיפוח ואפליה" כתב השופט יהודה עמית

ראש הממשלה, בנימין נתניהו / צילום: שאטרסטוק

מאז 2003: כ-10% ירידה בשיעור המס של 8 העשירונים העליונים

מסקירת הכלכלן הראשי עולה כי נטל המסים הכבד ביותר מוטל דווקא על העשירון הנמוך ביותר ■ אמנם עשירון זה משלם פחות מסים ישירים (מס הכנסה, מס בריאות וביטוח לאומי), אך כיוון שהוא מוציא כספים לצריכה מעבר להכנסתו השוטפת, הוא חשוף יותר למסים עקיפים

רמת השרון / צילום: איל יצהר

אין התנפלות: דירות ריקות בפרויקטים להשכרה לטווח ארוך

3 הפרויקטים הראשונים מתמודדים עם מלאי גדול של דירות פנויות ■ ברמה"ש בפרויקט שכולל גם דופלקסים להשכרה ב–9,000 ש' לחודש, יש 86 דירות פנויות ■ הדירות שאינן מושכרות כולן במחירי שוק חופשי בעוד המוזלות מאוכלסות כולן

זאב בילסקי / צילום: איל יצהר

יו"ר מטה הדיור הלאומי: כחלון עומד מאחורי בילסקי

שר האוצר הודיע רשמית על תמיכה בראש העיר רעננה לתפקיד ■ היו"ר הנוכחי, אביגדור יצחקי, יעזוב את המשרה בחודש מרץ

מתקן התפלה אשקלון, הפועל בשיטת האוסמוזה ההפוכה / צילום: שאטרסטוק

רשות המים אישרה הקמת מתקן התפלה בגליל המערבי

ההערכות של רשות המים לבצורת בישראל שנעשתה בשנים האחרונות נתקלה בהתנגדות תושבים ■ עפ"י רשות המים, בכוונתה למקם את המתקן באזור אשר "יפריע" לתושבים במידה הפחותה ביותר

ארי ברונשטיין, מנכ"ל אלרון  /  צילום: יחצ

"הנהנים מקרנות הסיכון הם בעיקר המנהלים שגוזרים דמי ניהול"

ארי ברונשטיין, מנכ"ל אלרון, מאמין שדברים טובים יקרו השנה לזרוע ההייטק של דסק"ש ■ שתיים מהאחזקות הגדולות של החברה יסיימו בקרוב את הניסויים הקליניים שלהן

רשת קשת וערוץ 10

אושרו הקלות לערוצים הגדולים; היוצרים: "מכירת חיסול שלנו"

במסגרת ועדת קיש אושר היום לקראת קריאה שנייה ושלישית כי קשת, רשת וערוץ 10 ישקיעו 15% מהכנסתם השנתית בסוגה עילית, ויבוטלו רוב ההגדרות שכפו עליהם כיצד לחלק את הסכום לפי ז'אנרים ■ נציגי היוצרים מחו בתוקף: "נצטרך להוכיח שלצלם את יעל בר-זוהר בביקיני בברזיל זה לא דוקו"

אסדת קידוח / צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

רשות הגז: "פגיעה מהותית בתחנות כח עם הספק מותקן נמוך"

"ישנה פגיעה מהותית בתחנות כוח בעלת הספק מותקן עד 5 מ"ו", נכתב במכתב של רשות הגז לרשות החשמל שנשלח לפני שבועיים "ככל שהתחנות קטנות יותר, כך הכלכליות והסיכוי להקמתן פוחתים"

CIA / שאטרסטוק

נער בן 15 התחזה לראש ה-CIA ופרץ למאגרי המידע שלהם

גמבל בן ה-15 פרץ גם לאינטרנט הביתי של ג'יי ג'ונסון, מזכיר ביטחון המולדת של ארה"ב, הקשיב להודעות הקוליות שלו ושלח הודעות טקסט מהטלפון שלו ■ לפי האישומים, הוא התקשר אליו ולאשתו ללא הרף והשאיר לו הודעות בהן הוא מאיים ש"ישכב עם הבת שלו"

דר יהודה ברוך / צילום: כפיר זיו

מנהל בי"ח אברבנאל לשעבר חשוד בניצול מיני של מטופלת

הפרקליטות הודיעה לד"ר יהודה ברוך כי נשקלת העמדתו לדין, בכפוף לשימוע, בגין קיום יחסי מין עם מתלוננת שהייתה מטופלת שלו

קרנית פלוג / צילום: פלאש 90

הערכות: כ-80% מהשחקנים הזרים בשקל מדווחים לבנק ישראל

בנק ישראל מתערב במסחר כאשר בבנק מזהים ששער החליפין מושפע בפועל כתוצאה ממעורבות חריגה של גופים הסוחרים למטרות רווח פיננסי קצר-טווח