גלובס מציג

פאנל אחריות תאגידית / צילום: שלומי יוסף "יש קשר בין חברות מצליחות לערכים, אולי הן עושות משהו נכון" במפגש "אג'נדה" של "גלובס" בשיתוף קסם מדדים, דן הפאנל בחשיבותו של תחום האחריות התאגידית ■ יואב גפני, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון: "כשיש סיכון סביבתי, המוסדיים צריכים להביא אותו בחשבון. זה בא לידי ביטוי בהוראות הרגולציה שלנו"