"מניות בכורה עשויות להוביל לשיפור באיכות האשראי של החברה"
"מניות בכורה עשויות להוביל לשיפור באיכות האשראי של החברה" מניות הבכורה הן מכשיר שבין הון לחוב והאפשרות להנפיק אותן תהווה מקור מימון נוסף לחברות, הן לצמיחה והן למיחזור חובות, ללא צורך בהגדלת רמת המינוף, אומרת רונית הראל בן זאב, מנכ"ל S&P מעלות ■ מעבר לגמישות הפיננסית לחברות, עבור המשקיעים נפתחת האפשרות להשקיע במניה עם רמת ודאות גבוהה באשר להיקף הדיבידנד הצפוי

לדברי רונית הראל בן זאב, מנכ"ל S&P מעלות, "עלייתן לארץ של מניות הבכורה מספקת לסמנכ"לי הכספים מכשיר חדש בעת בחינת אלטרנטיבות וקבלת החלטות בנושא מימון החברה. היא מסבירה כי "מדובר בסוג של מכשיר היברידי - נייר ערך הנמצא על הרצף בין מניה לאג"ח, עם מאפיינים הן של איגרות חוב והן של מניות: מרכיב האג"ח מתבטא בזכאות המחזיקים לתשלומים תקופתיים קבועים לאורך חיי הנייר ובבכירות המכשיר בעת חדלות פירעון על פני בעלי המניות הרגילות של החברה. המרכיב המנייתי מתבטא, כאמור, בנחיתות המכשיר ביחס לחובות האחרים של החברה".

הראל בן זאב מוסיפה כי "מניות הבכורה תפסו תאוצה בשנים האחרונות בארה"ב וכן באירופה והן עשויות להיות, כאמור, כלי מימון נפוץ גם בישראל, לאחר שהכללים החדשים של הבורסה לרישום למסחר של מניות בכורה אושרו לאחרונה. מניות בכורה אינן מוצר מדף - ותכנון מושכל של תנאי ומאפייני מניות צריך להתאים לצרכי המימון הספציפיים, מבנה הרווחיות, תזרים המזומנים ומדיניות חלוקת הדיבידנד של כל חברה".

מי רשאי להנפיק מניות בכורה ומה היתרונות בהנפקתן?

"הבורסה קבעה מספר קריטריונים לחברות שתוכלנה להנפיק מכשיר זה בשוק המקומי, ביניהם: חברה ששווי ושיעור ההחזקות הציבור במניות הרגילות שלה עומדים בנדרש מחברה חדשה, חברה שכלולה במדד ת"א 125 או במדד SME60, או חברה ששווי השוק שלה הינו לפחות 500 מיליון שקל", אומרת הראל בן זאב.

"הנפקת מניות בכורה יכולה להניב תועלות רבות גם לחברות המנפיקות וגם למשקיעים. מצד החברה - גיוס באמצעות מניות בכורה מאפשר למנפיקים, בין היתר, לגייס הון מבלי לדלל שליטה, משיג גמישות גבוהה יותר בניהול תזרים מזומנים ומחזק את כרית הביטחון של החברה מפני אירוע של חדלות פירעון. מבחינת המשקיעים - מניות בכורה מאפשרות קבלת דיבידנד לפני המניות הרגילות, כאשר המשקיעים יודעים מהו שיעור הדיבידנד המובטח להם".

מה המשמעות של הנפקת מניות בכורה מבחינת דירוג?

"הנפקת מניות בכורה עשויה לתרום מבחינת הדירוג לשיפור יחסי הכיסוי והורדת המינוף, שכן הנפקת מניות בכורה עשויה לשפר את איכות האשראי הכוללת של החברה", אומרת בן זאב.

לדבריה, "כדי להגדיר את היקף הגיוס או חלקו כהון , ללא קשר לסיווג בדוחות הכספיים של החברה , אנו בוחנים האם המאפיינים החוזיים של המכשיר ומדיניות ההנהלה תומכים בתכונות הבאות : גמישות בדחיית תשלומי דיבידנד במקרה הצורך , היותו של המכשיר מרכיב קבוע וארוך טווח במבנה ההון של החברה ונחיתות ביחס לשאר חובות החברה . לאחר בחינה זו אנו מגדירים את רכיב ההון במכשיר על פי היחס בין החוב להון . רכיב הון גבוה יקבע כשהמכשיר מוגדר כ -100% הון וכל התשלומים השוטפים למחזיקים מסווגים כתשלומי דיבידנד ; רכיב הון בינוני ייקבע כשהמכשיר מוגדר כ -50% חוב ו -50% הון , והתשלומים השוטפים למחזיקים מסווגים 50% לתשלומי דיבידנד ו -50% לתשלומי ריבית ; רכיב הון נמוך ייקבע כשהמכשיר מוגדר כ -100% חוב וכל התשלומים השוטפים מסווגים כתשלומי ריבית".

היא ממשיכה ומסבירה כי "סיווג המכשיר כחוב או הון וסיווג התשלומים כריבית או דיבידנד משפיעים על היחסים הפיננסיים ודרכם על הערכתנו את הפרופיל הפיננסי של החברה . אנו מנחיתים את דירוג המכשיר במספר דרגות ביחס לדירוג החברה המנפיקה , כדי לבטא את הסיכון הגדול יותר למשקיעים בשל יכולת המנפיק לדחות תשלומים תקופתיים מעת לעת ובשל הנחיתות המבנית של המכשיר ביחס למכשירי החוב האחרים בעת חדלות פירעון . במרבית המקרים , דירוג המכשיר נקבע שתי דרגות מתחת לדירוג המנפיק עבור חברות בדירוג השקעה גלובלי (בישראל חברות בדירוג ilAA ומעלה וחלק מהחברות בדירוג ilAA - מ .ק.) ושלוש דרגות מתחת לדירוג המנפיק עבור חברות בעלות דירוג גלובלי ספקולטיבי.

"כאמור, בפרספקטיבה דירוגית, הנפקת מניות בכורה תורמת לשיפור יחסי הכיסוי והורדת המינוף של החברה", מסכמת הראל בן-זאב. "כך, שבנוסף להיותה כלי לגיוון מקורות המימון של החברה, הנפקת מניות בכורה עשויה לתמוך בדירוג החברה ואף להוביל לשיפור באיכות האשראי הכוללת של החברה".

עו"ד מיכל קורן 08/08/2017 14:34

"פז גאה להיות החברה התעשייתית הראשונה שמעניקה מניות לעובדים"
"פז גאה להיות החברה התעשייתית הראשונה שמעניקה מניות לעובדים" שרונה נובק CFO קבוצת פז, חלקה בכנס השנתי של פורום CFO את המהלכים שהכינו את החברה לפרידה מבעל השליטה וכן את אתגרי ניהול החברה לאחריה

קבוצת פז היא חברת האנרגיה הגדולה בישראל. הקבוצה המורכבת משלושה מגזרים: מגזר הקמעונאות והמסחר עם 420 מיליון שקל רווח תפעולי ו-1.1 מיליארד שקל רווח גולמי ב-2016. לפז 273 תחנות דלק ורשת של 241 חנויות נוחות Yellow עם מחזור מכירות של 790 מיליון שקל ב-2016. בתוך המגזר פועל גם השיווק הישיר במסגרתו פז מוכרת ישירות לחברות ולרשות הפלסטינית כ-50% מהדלקים הנצרכים ברשות. המגזר כולל את פעילות פזומט, שמספקת התקנים לציי רכב וחברת פזמוביל שמובילה ומפיצה דלקים, את מרבית מוצרי ה- Yellow ומחזיקה במרלו"ג.

המגזר השני הוא מגזר הזיקוק - בית הזיקוק באשדוד הוא אחד משני בתי הזיקוק הפועלים בישראל, שרכשה החברה בסוף שנת 2006, וזאת בכדי לייצר שרשרת ערך מלאה בקבוצה וסינרגיה ורטיקלית. כך סיפרה שרונה נובק CFO פז, בכנס השנתי של פורום CFO. לדבריה "ממועד הרכישה השקענו למעלה מ-2 מיליארד שקל להתאמת בית הזיקוק לשוק המקומי ולהפיכתו למתקדם טכנולוגית, בדגש על בנזין וסולר".

"מגזר הזיקוק מרתק בעיני", הוסיפה והסבירה: "אמנם אין לנו השפעה על המחיר הבינלאומי של הבנזין והסולר. אבל יש לנו שליטה על תפעול בית הזיקוק המייצר בנזין, סולר, דלק סילוני, גפ"מ ומזוט. בנזין וסולר הם המוצרים הכי רווחיים ולכן בית הזיקוק מתרכז בלהפיק מקסימום ממוצרים אלו מכל חבית".

המגזר השלישי - מגזר התעשיות. למגזר 270 מיליון שקל רווח תפעולי ב-2016 והוא כולל את פזגז, המשווקת גפ"מ לבתים, לתעשייה ולרשות הפלסטינית, פז שירותי תעופה ופז נכסי תעופה הפועלת בתחום הדלק הסילוני, חברת האיטום והתשתיות פזקר ואת פז שמנים.

פז נסחרת במדד ת"א 35 וממומנת באג"ח ציבורי. ריבית הקבוצה נמוכה מאד - כ-2% בשנת 2016 וזאת גם הודות לדירוג הגבוה ויוצא הדופן לחברת אנרגיה בישראל AA -. המנייה עלתה ב-60% בחמש השנים האחרונות ונסחרת ב-6 מיליארד שקל שווי שוק. נובק הדגישה כי "כל העסקים שלנו רווחיים וצומחים והביקוש קשיח וגדל. לחברה 11 מיליארד שקל הכנסות ב-2016, רווח גולמי 1.8 מיליארד שקל, מעל מיליארד שקל תזרים מפעילות שוטפת ו- EBITDA מתואם של 1.234 מיליארד שקל. בצד המאזן ישנם עודפים של 2.2 מיליארד שקל עם רווחים ראויים לחלוקה של 1.4 מיליארד שקל".

"בסוף 2016", סיפרה נובק, "כשצדיק בינו נפרד מהחברה בעקבות חוק הריכוזיות, אימצנו מדיניות דיבידנד. כך שהחל מינואר 2017, לפי המדיניות 70% מהרווח הנקי המדווח יחולק".

בבניית תוכניות העבודה השנתיות והרב שנתיות דרוש אוסף הנחות עבודה מורכבות. נובק חלקה כמה מהשיקולים סביב קווי העסקים השונים: "אנו משערים מה יהיה שער חבית הנפט שמשפיע על כל המגזרים - הוא מהווה מרכיב בעלות הייצור בבית זיקוק, משפיע על הכמויות שנמכרות בתחנות הדלק וגם על מגזר התעשיות; שער החליפין - אנחנו מעדיפים שער גבוה, היות שההכנסות בבית הזיקוק הן בדולרים בעוד שההוצאות התפעוליות רובן בשקלים; אנו משערים את כמות ימי הגשם מאחר וזהו נתון המשפיע על הכמויות שימכרו בפזגז בכל הארץ, ובעיקר באזורים קרים כמו רמת הגולן וירושלים; גם מספר יחידות הבנייה החדשות שייצאו לשוק משפיע על פזגז ופזקר; כמו כן, היקף ההכנסה הפנויה של הישראלים חשוב להנחות הצמיחה ברשת הנוחות Yellow ועוד ועוד".

שנת 2016 היתה מרתקת במיוחד

נובק מספרת על הפרידה מבעל השליטה הקודם,צדיק בינו: "ב-2016 עברנו שינוי בעלות. ב-2013 התקבל חוק הריכוזיות שאילץ את צדיק בינו להיפרד מהחזקותיו בבינלאומי או בפז. עכשיו, אחרי עשור, בינו מכר את מרבית החזקותיו בפז ונשאר עם כ-5%".

"היו מתעניינים מקומיים וזרים ברכישת החברה. אולם בינו באופן אישי החזיק את היתר שליטה על בית הזיקוק – המהווה נכס אסטרטגי של ישראל, כלומר שלמכירתו נדרש אישור ממשלה. כך שגם אם פז היא 100% בעלים בבתי הזיקוק - ההיתר ניתן אישית לבעל השליטה", הסבירה נובק: "החשש שלנו היה שאם צדיק בינו ימכור את מניותיו בבורסה וירד מגרעין השליטה - נהיה בהפרה מול המדינה. פנינו לממשלה לתיקון העיוות ואכן בסוף 2016 ניתן אישור שאם בינו ימכור מניות בבורסה, היתר השליטה יעבור לפז".

"בהיבט המכירה של מניותיו של בינו - לרוב המשקיעים הזרים יש פעילות במדינות ערב ונדרש הון עצמי משמעותי עבור הרכישה. צדיק בחר בפתרון של למכור בבורסה ותוך חודשים בודדים מכר את מרבית מניותיו. עכשיו פז 100% בידי הציבור והציבור נהנה מביצועי החברה".

נובק אף חלקה כמה מחשבות על השינויים העסקיים: "בקמעונאות, החל משנת 2000 אנו מחוללים שינוי - תחנות דלק נקיות, בטוחות, המהוות מתחם קמעונאי ובו חנויות Yellow , בתי קפה ועוד. אנו מתמודדים עם הטרנספורמציה הדיגיטלית, אין דרך לתדלק באונליין כך שבעלי הרכבים עדיין נדרשים להגיע לתחנה. אולם זיהינו הזדמנות בתחום איסוף חבילות: רכשנו לוקרים שמשמשים הן עבור מסירות של חברות שילוח, הן מול אתרים בחו"ל שחברת פזמוביל תטפל עבורם בשחרור מהמכס ובהפצה והן למכירות דרך האתר שלנו, שנאספות בתחנות".

"מבחינת הניהול הפיננסי, יש לנו אג"ח מ-2009 לפרעון בולט ב-2019 בהיקף של 3.1 מיליארד שקל. חשבנו כיצד נכון להתמודד עם פרעון סכום משמעותי כל כך. BUY BACK במקרה שלנו נראה מאד יקר, בסוף 2015 עשינו מחזור ע"י גיוס ויצירת פקדון מיועד עבור האג"ח, בריביות טובות. במהלך 2016 המשכנו להשטיח את הפרעון בעיקר ע"י גיוס ויצירת פיקדון נוסף ומעט BUY BACK וכך הורדנו את הסכום לפרעון ב-2019 ל-1.2 מיליארד שקל. בשני הגיוסים הגיעו ביקושים אדירים והודות לכך גייסנו בריביות מצוינות".

"התמודדות נוספת היא בניהול האנשים. בתקופה בה היה גרעין שליטה לא יכולנו להשתמש במניות באוצר כי נדרשנו לשמור על האחוזים לגרעין השליטה. היות שפז היום היא חברה ציבורית ללא גרעין שליטה החלטנו להשתמש בנכס ויצרנו באמצעותו תגמול משתף לטווח ארוך לעובדים - במאי הכרזנו שנעניק לכ-1600 עובדים מניות חסומות בהיקף 20 מיליון שקל. זה מייצר שותפות מלאה מול העובדים וזהות אינטרסים בין ההנהלה לעובדים בכל הקשור לשגשוג החברה. מדובר במהלך חדשני בתעשייה בישראל. ואנו גאים להוביל אותו".

עו"ד מיכל קורן 06/08/2017 14:39

 
 

"מתפקידי לאפשר הזדמנויות צמיחה ע"י מצוינות במהלכי המימון"
"מתפקידי לאפשר הזדמנויות צמיחה ע"י מצוינות במהלכי המימון" רן ברקת CFO אורבוטק, סיפר בכנס השנתי של פורום CFO על מהלכי המימון מחדש שביצע במסגרת התוכנית האסטרטגית של החברה לקראת הזדמנויות צמיחה עו"ד מיכל קורן 02/08/2017 14:53

אורי יוגב : "מ-600 מיליון הפסד לשני מיליארד רווח בארבע שנים"
אורי יוגב : "מ-600 מיליון הפסד לשני מיליארד רווח בארבע שנים" מנהל רשות החברות הממשלתיות אומר כי הרווח הנקי לחברות הממשלתיות בשנתיים הקרובות צפוי להסתכם בכ-3 מיליארד שקלים ▪ "בזכות הרפורמה בחברות הממשלתיות הצלחנו לייצב את החברות ולהעבירן מהפסדים של מאות מיליוני שקלים בשנה לשיעורי הרווחיות הנוכחיים" עו"ד מיכל קורן 25/07/2017 13:01

קובי וינוקור: "הזדמנות נדירה כ- CFO להיות חלק משינוי דינמי"
קובי וינוקור: "הזדמנות נדירה כ- CFO להיות חלק משינוי דינמי" וינוקור CFO מגל מערכות בטחון, חלק בכנס השנתי של פורום CFO את השינוי האסטרטגי והטיית מודל ההכנסות של החברה מפרויקטי אינטגרציה לפיתוח, ייצור והפצה של מערכות סנסורים ותוכנה מתקדמות עו"ד מיכל קורן 23/07/2017 08:35

לחשוב מחוץ לקופסה : יצירתיות וחדשנות בשוק האג"ח התאגידי
לחשוב מחוץ לקופסה : יצירתיות וחדשנות בשוק האג"ח התאגידי אופיר שריד CFO מליסרון, חלק בכנס השנתי של פורום CFO את הצלחת החברה בביצוע מהלך יצירתי של הצעת רכש חליפין של אג"ח בדרך של מכרז ▪ "החלפנו אג"ח ישן באג"ח חדש, שמשלם ריבית נמוכה משמעותית מהאג"ח המוחלף, תוך דחיית הפירעון בחמש שנים" עו"ד מיכל קורן 18/07/2017 10:18

מלגת שטיינברג הוענקה למזי פנחוסוביץ' CFO חברת IDE טכנולוגיות
מלגת שטיינברג הוענקה למזי פנחוסוביץ' CFO חברת IDE טכנולוגיות בטקס שהתקיים במסגרת המפגש השנתי ל-CFOs טכנולוגיות, הוענקה מלגה ע"ש אורן שטיינברג למזי פנחוסוביץ' CFO חברת IDE טכנולוגיות, על היותה "שותפה בהתוויית האסטרטגיה של החברה ובהוצאתה לפועל" עו"ד מיכל קורן 16/07/2017 12:16

יעקב חן: "במהלכי רכישה, ניהול 'פינאנשים' עושה את ההבדל"
יעקב חן: "במהלכי רכישה, ניהול 'פינאנשים' עושה את ההבדל" בכנס השנתי של פורום CFO שהתקיים בגליליון, דיבר יעקב חן CFO דלתא גליל על חשיבות ניהול המימד האנושי בנוסף לפיננסים - "פינאנשים", וחלק תובנות ממהלכים בהם היה מעורב - רכישת נטוויז'ן ע"י סלקום ב-2011; מכירת תנובה לברייט פוד הסינית ב-2014; ועסקת הרכישה של דלתא גליל את חטיבת CBC של VF ב-2016 עו"ד מיכל קורן 09/07/2017 16:46

כתבות נוספות >>

כתבות נוספות

CFO אסותא: "למצוא דרך להגיד 'כן' לטובת המטופלים" CFO אסותא: "למצוא דרך להגיד 'כן' לטובת המטופלים" חזי שירי CFO אסותא חולק בראיון מקצועי את האתגר הכפול בתפקידו - השאת ערך אנושי בלי לשכוח את הכלכלה והעסקים ■ "אנחנו עוסקים בחיי בני אדם וההחלטות לא תמיד יהיו על בסיס כלכלי" עו"ד מיכל קורן 09/07/2017
יעקב חן: "במהלכי רכישה, ניהול 'פינאנשים' עושה את ההבדל" יעקב חן: "במהלכי רכישה, ניהול 'פינאנשים' עושה את ההבדל" בכנס השנתי של פורום CFO שהתקיים בגליליון, דיבר יעקב חן CFO דלתא גליל על חשיבות ניהול המימד האנושי בנוסף לפיננסים - "פינאנשים", וחלק תובנות ממהלכים בהם היה מעורב - רכישת נטוויז'ן ע"י סלקום ב-2011; מכירת תנובה לברייט פוד הסינית ב-2014; ועסקת הרכישה של דלתא גליל את חטיבת CBC של VF ב-2016 עו"ד מיכל קורן 16/07/2017
מלגת שטיינברג הוענקה למזי פנחוסוביץ' CFO חברת IDE טכנולוגיות מלגת שטיינברג הוענקה למזי פנחוסוביץ' CFO חברת IDE טכנולוגיות בטקס שהתקיים במסגרת המפגש השנתי ל-CFOs טכנולוגיות, הוענקה מלגה ע"ש אורן שטיינברג למזי פנחוסוביץ' CFO חברת IDE טכנולוגיות, על היותה "שותפה בהתוויית האסטרטגיה של החברה ובהוצאתה לפועל" עו"ד מיכל קורן 16/07/2017