העדר רגולציה מתאימה בתחום. בשנים האחרונות, רבים הברנדים בתחום העובדים עם רגולציה בתחום ובמיוחד בישראל כך שזה הופל לתחום של מסחר באופציות כמו כל תחום אחר ולא שונה מבחינת הסיכונים למסחר באופציות בבנקים.
ניתן לסחור באופציות בינאריות על גבי סחורות מדדים ומטבע חוץ בסכומים הרבה יותר קטנים ממה שניתן לעשות זאת בבנקים ובכך יש יתרון לסוחרים חדשים.