מניות בולטות בשווקים

שםשערשינוי

פעילות בתיקי גולשי גלובס

הנרכשים
הנמכרים

דירוג מחזורים ת"א 100

1
99,802.06
2
79,075.67
3
62,599.93
4
48,094.61

אופציות בולטות

הגרועות