מניות בולטות בשווקים

שםשערשינוי

פעילות בתיקי גולשי גלובס

הנרכשים
הנמכרים

דירוג מחזורים ת"א 100

1
63,114.38
2
60,826.46
3
24,590.99

אופציות בולטות

הטובות
הגרועות