מניות בולטות בשווקים

שםשערשינוי

פעילות בתיקי גולשי גלובס

הנרכשים
הנמכרים

דירוג מחזורים ת"א 100

1
20,910.54
2
20,266.95
3
14,305.98
4
11,995.08

אופציות בולטות

הטובות
הגרועות