מניות בולטות בשווקים

שםשערשינוי

פעילות בתיקי גולשי גלובס

הנרכשים
הנמכרים

דירוג מחזורים ת"א 100

1
74,497.38
2
53,045.29
3
42,604.39
4
22,239.42

אופציות בולטות

הטובות
הגרועות