מניות בולטות בשווקים

שםשערשינוי

פעילות בתיקי גולשי גלובס

הנרכשים
הנמכרים

דירוג מחזורים ת"א 100

1
117,064.20
3
56,584.15
4
54,840.65

אופציות בולטות

הגרועות