מניות בולטות בשווקים

שםשערשינוי

פעילות בתיקי גולשי גלובס

הנרכשים
הנמכרים

דירוג מחזורים ת"א 100

1
73,738.73
2
65,548.38
3
64,288.48
4
56,069.54

אופציות בולטות

הטובות
הגרועות