הנתונים בהשהייה של 20 ד' לצפיה בזמן אמת עדכון אחרון 14:28 רענן
פורטל פיננסי > מניות > מגוריט > דוחות כספיים

מניית מגוריט

MGURIT
מניה1139195תל-אביבNISסוף יום
שער
94.90
שינוי
--
שינוי באג'
0.00
  רבעון 2 (2018) רבעון 1 (2018) רבעון 3 (2017) רבעון 2 (2017) רבעון 3 (2016)
הכנסות 0.22 22.34   0.09  
רווח גולמי          
רווח גולמי ב-%          
הוצאות הנהלה ומכירה          
הוצאות הנהלה ומכירה ב-%          
רווח תפעולי -3.20 19.91 -1.64 -3.35 -0.37
רווח תפעולי ב-% -1,454.55% 89.12%  % -3,722.22%  %
הוצאות מימון          
הוצאות מימון ב-%          
רווח נקי         -0.37
רווח נקי ב-%          %
רווח למניה בשקלים -0.04 0.08 -0.01 -0.01  
התחייבויות לז"ק 4.19 2.36 0.74 0.32 0.94
תזרים מזומנים -3.15 -3.09 -1.49 -3.13 -0.05
הון עצמי* 277.41 235.03 219.63 223.18  
זכויות מיעוט          
התחייבויות לז"א 428.18 365.99 246.91    
מזומנים והשקעות לז"ק          
הון עצמי לסך המאזן 0.39 0.39 0.47 1.00  
* ההון העצמי מוצג ללא זכויות מיעוט
** הנתונים במליוני שקלים
 
 

חיפושים אחרונים

 

תיאור חברה

מגוריט
קרן השקעות במקרקעין )TIER( למגורים.
 

חדשות מגוריט

עוד חדשות

הצעות פרסומיות

 

ניירות ערך נוספים

שם הנייר סוג שינוי יומי
  מגוריט אגח א אג"ח ת"א 0.13%
 
 
מקרא סימנים
המלצה / מחיר יעד
המלצה / מחיר יעד במגמת עליה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד ללא שינוי לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד במגמת ירידה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
מחיר נוכחי
מחיר המניה הנוכחי גבוה משער הסגירה של יום המסחר הקודם
מחיר המניה הנוכחי נמוך משער הסגירה של יום המסחר הקודם