פורטל פיננסי > אג"ח > בורסת ת"א - אג"ח לא צמודות ריבית קבועה
הנתונים בהשהייה של 20 דקות

בורסת ת"א - אג"ח לא צמודות ריבית קבועה

שם נייר ערך שינוי יומי ב-% תשואה ברוטו תשואה נטו מח"מ ערך מתואם תאריך
פדיון סופי
ריבית נקובה נפח מסחר
(בא' ₪)
שער אחרון  למסחר   לתיק   למעקב 
     
ממשל שקלית 0120 0.00% 0.36% -0.56% 1.49 102.33 31.01.2020 5.00% 180,958.5 109.45               
ממשל שקלית 0121 -0.08% 0.65% 0.55% 2.52 100.23 31.01.2021 0.50% 64,372.9 99.83               
ממשל שקלית 0122 -0.12% 0.89% 0.05% 3.26 102.56 31.01.2022 5.50% 50,943.2 118.50               
ממשל שקלית 0142 -0.29% 2.94% 2.27% 15.14 102.56 31.01.2042 5.50% 79,193.0 145.57               
ממשל שקלית 0219 0.00% 0.17% -1.22% 0.61 102.33 28.02.2019 6.00% 18,010.4 105.89               
ממשל שקלית 0323 -0.15% 1.19% 0.57% 4.34 101.30 31.03.2023 4.25% 273,465.6 115.15               
ממשל שקלית 0324 -0.16% 1.43% 0.88% 5.22 101.15 31.03.2024 3.75% 190,871.4 113.74               
ממשל שקלית 0327 -0.26% 1.96% 1.65% 8.03 100.61 31.03.2027 2.00% 316,000.7 100.85               
ממשל שקלית 0347 -0.40% 3.19% 2.66% 18.42 101.15 31.03.2047 3.75% 91,129.3 111.40               
ממשל שקלית 0421 -0.10% 0.68% 0.52% 2.75 100.22 30.04.2021 1.00% 74,008.6 101.04               
ממשל שקלית 0519 0.00% 0.22% -0.17% 0.86 100.31 31.05.2019 2.25% 24,933.6 102.09               
ממשל שקלית 0825 -0.19% 1.76% 1.46% 6.65 101.55 31.08.2025 1.75% 92,967.5 101.50               
ממשל שקלית 0928 -0.23% 2.17% 1.83% 9.22 100.10 28.09.2028 2.25% 67,812.4 100.92               
ממשל שקלית 1018 0.00% 0.07% -0.19% 0.28 100.36 31.10.2018 0.50% 19,393.4 100.48               
ממשל שקלית 1026 -0.25% 1.85% 0.99% 6.73 104.49 30.10.2026 6.25% 109,673.4 137.95               
ממשל שקלית 1122 -0.15% 1.13% 0.91% 4.25 100.79 30.11.2022 1.25% 305,527.4 101.28