פורטל פיננסי > אג"ח > בורסת ת"א - אג"ח לא צמודות ריבית קבועה
הנתונים בהשהייה של 20 דקות

בורסת ת"א - אג"ח לא צמודות ריבית קבועה

שם נייר ערך שינוי יומי ב-% תשואה ברוטו תשואה נטו מח"מ ערך מתואם תאריך
פדיון סופי
ריבית נקובה נפח מסחר
(בא' ₪)
שער אחרון  למסחר   לתיק   למעקב 
     
ממשל שקלית 0120 0.00% 0.34% -0.49% 1.65 101.52 31.01.2020 5.00% 18,366.8 109.37               
ממשל שקלית 0121 0.03% 0.57% 0.49% 2.68 100.15 31.01.2021 0.50% 95,738.3 99.96               
ממשל שקלית 0122 0.04% 0.81% 0.01% 3.42 101.67 31.01.2022 5.50% 42,668.0 118.68               
ממשל שקלית 0142 0.03% 2.94% 2.28% 15.30 101.67 31.01.2042 5.50% 58,769.8 145.05               
ממשל שקלית 0219 -0.02% 0.17% -0.93% 0.77 101.36 28.02.2019 6.00% 1,679.9 105.86               
ממשל שקלית 0323 -0.02% 1.09% 0.49% 4.50 100.62 31.03.2023 4.25% 28,805.3 115.47               
ממשל שקלית 0324 -0.03% 1.33% 0.80% 5.38 100.54 31.03.2024 3.75% 50,227.3 114.08               
ממשל שקלית 0327 0.06% 1.95% 1.65% 8.19 100.29 31.03.2027 2.00% 127,977.7 100.66               
ממשל שקלית 0347 -0.21% 3.18% 2.65% 18.59 100.54 31.03.2047 3.75% 7,388.6 111.01               
ממשל שקלית 0421 0.00% 0.63% 0.48% 2.91 100.06 30.04.2021 1.00% 11,548.2 101.12               
ממשל שקלית 0519 0.03% 0.21% -0.11% 1.02 100.00 31.05.2019 2.25% 36,761.9 102.03               
ממשל שקלית 0825 0.00% 1.66% 1.37% 6.82 101.27 31.08.2025 1.75% 35,568.4 101.88               
ממשל שקלית 1018 -0.01% 0.11% -0.06% 0.44 100.28 31.10.2018 0.50% 23,576.9 100.45               
ממשל שקלית 1026 -0.04% 1.80% 0.96% 6.89 103.48 30.10.2026 6.25% 28,687.0 138.10               
ממשל שקלית 1122 0.02% 1.04% 0.83% 4.41 100.59 30.11.2022 1.25% 39,473.0 101.52