רכישה באתר גלובס

סגור
מסלולי
רישום
פרטי
המזמין
פרטי
החשבונית
פרטי
התשלום
סיום

מדיניות הביטולים של גלובס

ניתן לבטל עד יומיים לפני מועד הוועידה

בטלפון: 03-9538678 בפקס: 077-9538478 או במייל: danor-z@globes.co.il

לאחר מועד זה
יחויב הלקוח במלוא הסכום

סגורx