סגור חלון
שירות למנויי העיתון
בקשה לשינוי כתובת המנוי
*ת.ז.
*שם פרטי
*שם משפחה
*טלפון
כתובת נוכחית
רחוב
מספר
ישוב
טלפון עבודה
שנוי קבוע או זמני
שנוי זמני
מתאריך
עד תאריך
שנוי קבוע
מתאריך
כתובת חדשה
רחוב
מספר
ישוב
טלפון עבודה
טלפון בית
האם השנוי כרוך גם בשנוי פרטי משלוח החשבונית?
 לא
 כן - בהתאם לכתובת החדשה
 כן - בהתאם לפרטים הנ"ל
רחוב
מספר
ישוב
* - הם שדות חובה