שערים יציגים ביחס לשקל

שערים יציגים בש"ח (ציטוט ישיר)נכון ל: 24.09.2021
מטבע שער אחרון
שינוי יומי
מתחילת
החודש

מתחילת
השנה


1 כתר דני 0.5050 ש''ח
+0.14%
-1.12%
-4.72%


1 כתר שוודי 0.3705 ש''ח
+0.32%
-0.88%
-5.77%


1 דולר ארה"ב 3.2010 ש''ח
-0.06%
-0.19%
-0.44%


1 אירו 3.7555 ש''ח
+0.14%
-1.10%
-4.78%


100 ינים יפנים 2.8994 ש''ח
-0.43%
-0.69%
-7.04%


1 ליש"ט 4.3870 ש''ח
+0.36%
-0.80%
-0.11%


1 דולר אוסטרלי 2.3286 ש''ח
+0.16%
-0.92%
-6.23%


1 דולר קנדי 2.5227 ש''ח
-0.09%
-1.05%
+0.04%


1 פרנק שוויצרי 3.4622 ש''ח
+0.11%
-1.44%
-5.14%


1 כתר נורבגי 0.3725 ש''ח
+0.51%
+0.46%
-1.11%


1 ראנד דרא"פ 0.2144 ש''ח
-1.61%
-2.77%
-2.10%


1 לירה מצרית 0.2039 ש''ח
+0.00%
-0.20%
-0.29%


1 דינר ירדני 4.5145 ש''ח
-0.05%
-0.20%
-0.43%


10 לירות לבנוניות 0.0212 ש''ח
+0.00%
---
-0.47%