שערים יציגים ביחס לשקל

שערים יציגים בש"ח (ציטוט ישיר)נכון ל: 27.01.2020
מטבע שער אחרון
שינוי יומי
מתחילת
החודש

מתחילת
השנה


1 כתר דני 0.5100 ש''ח
-0.20%
-1.75%
-1.75%


1 כתר שוודי 0.3603 ש''ח
-0.52%
-3.01%
-3.01%


1 דולר ארה"ב 3.4580 ש''ח
+0.09%
+0.06%
+0.06%


1 אירו 3.8112 ש''ח
-0.20%
-1.73%
-1.73%


100 ינים יפנים 3.1727 ש''ח
+0.62%
-0.38%
-0.38%


1 ליש"ט 4.5180 ש''ח
-0.36%
-0.91%
-0.91%


1 דולר אוסטרלי 2.3402 ש''ח
-1.10%
-3.42%
-3.42%


1 דולר קנדי 2.6225 ש''ח
-0.37%
-1.17%
-1.17%


1 פרנק שוויצרי 3.5651 ש''ח
+0.08%
-0.28%
-0.28%


1 כתר נורבגי 0.3802 ש''ח
-1.09%
-3.31%
-3.31%


1 ראנד דרא"פ 0.2378 ש''ח
-1.12%
-3.53%
-3.53%


1 לירה מצרית 0.2188 ש''ח
-0.14%
+1.53%
+1.53%


1 דינר ירדני 4.8770 ש''ח
+0.08%
+0.06%
+0.06%


10 לירות לבנוניות 0.0229 ש''ח
+0.44%
---
---