שערים יציגים ביחס לשקל

שערים יציגים בש"ח (ציטוט ישיר)נכון ל: 05.03.2021
מטבע שער אחרון
שינוי יומי
מתחילת
החודש

מתחילת
השנה


1 כתר דני 0.5321 ש''ח
-0.67%
-1.37%
+0.40%


1 כתר שוודי 0.3885 ש''ח
-0.97%
-2.58%
-1.20%


1 דולר ארה"ב 3.3180 ש''ח
+0.18%
+1.16%
+3.20%


1 אירו 3.9566 ש''ח
-0.68%
-1.37%
+0.32%


100 ינים יפנים 3.0609 ש''ח
-0.74%
-0.97%
-1.87%


1 ליש"ט 4.5952 ש''ח
-0.48%
-0.96%
+4.63%


1 דולר אוסטרלי 2.5473 ש''ח
-1.29%
-2.73%
+2.57%


1 דולר קנדי 2.6141 ש''ח
-0.18%
-0.51%
+3.66%


1 פרנק שוויצרי 3.5658 ש''ח
-0.50%
-1.53%
-2.30%


1 כתר נורבגי 0.3846 ש''ח
-1.03%
-1.96%
+2.10%


1 ראנד דרא"פ 0.2168 ש''ח
-1.63%
-2.12%
-1.00%


1 לירה מצרית 0.2114 ש''ח
+0.05%
+1.15%
+3.37%


1 דינר ירדני 4.6793 ש''ח
+0.18%
+1.16%
+3.20%


10 לירות לבנוניות 0.0219 ש''ח
+0.00%
+0.92%
+2.82%