שערים יציגים ביחס לשקל

שערים יציגים בש"ח (ציטוט ישיר)נכון ל: 18.01.2022
מטבע שער אחרון
שינוי יומי
מתחילת
החודש

מתחילת
השנה


1 כתר דני 0.4780 ש''ח
+0.38%
+1.01%
+1.01%


1 כתר שוודי 0.3449 ש''ח
+0.26%
+0.38%
+0.38%


1 דולר ארה"ב 3.1240 ש''ח
+0.61%
+0.45%
+0.45%


1 אירו 3.5573 ש''ח
+0.38%
+1.06%
+1.06%


100 ינים יפנים 2.7238 ש''ח
+0.39%
+0.80%
+0.80%


1 ליש"ט 4.2506 ש''ח
+0.25%
+1.13%
+1.13%


1 דולר אוסטרלי 2.2457 ש''ח
+0.17%
-0.62%
-0.62%


1 דולר קנדי 2.4996 ש''ח
+0.78%
+2.34%
+2.34%


1 פרנק שוויצרי 3.4138 ש''ח
+0.53%
+0.27%
+0.27%


1 כתר נורבגי 0.3567 ש''ח
+0.28%
+1.19%
+1.19%


1 ראנד דרא"פ 0.2023 ש''ח
+0.25%
+3.37%
+3.37%


1 לירה מצרית 0.1989 ש''ח
+0.86%
+0.51%
+0.51%


1 דינר ירדני 4.4066 ש''ח
+0.62%
+0.47%
+0.47%


10 לירות לבנוניות 0.0207 ש''ח
+0.98%
+0.49%
+0.49%