שערים יציגים ביחס לשקל

שערים יציגים בש"ח (ציטוט ישיר)נכון ל: 27.06.2022
מטבע שער אחרון
שינוי יומי
מתחילת
החודש

מתחילת
השנה


1 כתר דני 0.4832 ש''ח
-0.76%
+0.54%
+2.11%


1 כתר שוודי 0.3370 ש''ח
-0.59%
-0.97%
-1.92%


1 דולר ארה"ב 3.3970 ש''ח
-1.31%
+1.77%
+9.23%


1 אירו 3.5956 ש''ח
-0.75%
+0.56%
+2.15%


100 ינים יפנים 2.5126 ש''ח
-1.63%
-3.47%
-7.01%


1 ליש"ט 4.1728 ש''ח
-1.07%
-0.64%
-0.72%


1 דולר אוסטרלי 2.3558 ש''ח
-0.67%
-1.65%
+4.25%


1 דולר קנדי 2.6347 ש''ח
-0.60%
-0.01%
+7.87%


1 פרנק שוויצרי 3.5462 ש''ח
-0.79%
+1.98%
+4.16%


1 כתר נורבגי 0.3452 ש''ח
-0.23%
-2.60%
-2.07%


1 ראנד דרא"פ 0.2140 ש''ח
-0.83%
+0.05%
+9.35%


1 לירה מצרית 0.1811 ש''ח
-1.20%
+0.78%
-8.49%


1 דינר ירדני 4.7911 ש''ח
-1.30%
+1.77%
+9.24%


10 לירות לבנוניות 0.0225 ש''ח
-1.32%
+1.81%
+9.22%