שערים יציגים ביחס לשקל

שערים יציגים בש"ח (ציטוט ישיר)נכון ל: 19.10.2018
מטבע שער אחרון
שינוי יומי
מתחילת
החודש

מתחילת
השנה


1 כתר דני 0.5620 ש''ח
-0.25%
-0.58%
+0.77%


1 כתר שוודי 0.4057 ש''ח
-0.25%
-0.90%
-3.89%


1 דולר ארה"ב 3.6670 ש''ח
+0.41%
+1.10%
+5.77%


1 אירו 4.1930 ש''ח
-0.26%
-0.54%
+0.97%


100 ינים יפנים 3.2607 ש''ח
+0.42%
+2.02%
+5.86%


1 ליש"ט 4.7730 ש''ח
-0.28%
+0.73%
+1.95%


1 דולר אוסטרלי 2.6058 ש''ח
-0.12%
-0.41%
-3.77%


1 דולר קנדי 2.8064 ש''ח
+0.24%
+0.70%
+1.50%


1 פרנק שוויצרי 3.6764 ש''ח
+0.13%
-1.09%
+3.43%


1 כתר נורבגי 0.4434 ש''ח
-0.16%
-0.27%
+5.05%


1 ראנד דרא"פ 0.2543 ש''ח
-0.70%
-0.78%
-9.60%


1 לירה מצרית 0.2047 ש''ח
+0.39%
+1.14%
+4.97%


1 דינר ירדני 5.1677 ש''ח
+0.43%
+1.10%
+5.67%


10 לירות לבנוניות 0.0242 ש''ח
+0.42%
+0.83%
+5.68%