שערים יציגים ביחס לשקל

שערים יציגים בש"ח (ציטוט ישיר)נכון ל: 21.05.2019
מטבע שער אחרון
שינוי יומי
מתחילת
החודש

מתחילת
השנה


1 כתר דני 0.5371 ש''ח
+0.60%
-0.85%
-6.53%


1 כתר שוודי 0.3722 ש''ח
+0.49%
-2.10%
-11.15%


1 דולר ארה"ב 3.5980 ש''ח
+0.70%
-0.28%
-4.00%


1 אירו 4.0116 ש''ח
+0.62%
-0.80%
-6.52%


100 ינים יפנים 3.2644 ש''ח
+0.43%
+0.73%
-4.31%


1 ליש"ט 4.5683 ש''ח
+0.34%
-2.55%
-4.70%


1 דולר אוסטרלי 2.4752 ש''ח
+0.16%
-2.72%
-6.43%


1 דולר קנדי 2.6818 ש''ח
+0.88%
-0.02%
-2.54%


1 פרנק שוויצרי 3.5626 ש''ח
+0.66%
+0.62%
-6.42%


1 כתר נורבגי 0.4096 ש''ח
+0.66%
-1.99%
-5.08%


1 ראנד דרא"פ 0.2496 ש''ח
+0.48%
-0.99%
-4.37%


1 לירה מצרית 0.2117 ש''ח
+0.95%
+0.81%
+1.24%


1 דינר ירדני 5.0750 ש''ח
+0.62%
-0.26%
-3.86%


10 לירות לבנוניות 0.0238 ש''ח
+0.85%
-0.42%
-4.03%