שערים יציגים ביחס לשקל

שערים יציגים בש"ח (ציטוט ישיר)נכון ל: 20.10.2020
מטבע שער אחרון
שינוי יומי
מתחילת
החודש

מתחילת
השנה


1 כתר דני 0.5361 ש''ח
+0.21%
-0.85%
+3.27%


1 כתר שוודי 0.3846 ש''ח
+0.05%
+1.00%
+3.53%


1 דולר ארה"ב 3.3790 ש''ח
+0.03%
-1.80%
-2.23%


1 אירו 3.9901 ש''ח
+0.23%
-0.89%
+2.89%


100 ינים יפנים 3.1987 ש''ח
-0.29%
-1.72%
+0.44%


1 ליש"ט 4.3726 ש''ח
-0.53%
-0.87%
-4.10%


1 דולר אוסטרלי 2.3767 ש''ח
-1.06%
-2.92%
-1.91%


1 דולר קנדי 2.5627 ש''ח
-0.13%
-0.27%
-3.42%


1 פרנק שוויצרי 3.7225 ש''ח
+0.28%
-0.09%
+4.13%


1 כתר נורבגי 0.3642 ש''ח
+0.08%
+0.44%
-7.38%


1 ראנד דרא"פ 0.2044 ש''ח
-0.49%
+0.20%
-17.08%


1 לירה מצרית 0.2150 ש''ח
+0.05%
-1.38%
-0.23%


1 דינר ירדני 4.7657 ש''ח
+0.04%
-1.79%
-2.22%


10 לירות לבנוניות 0.0223 ש''ח
+0.00%
-2.19%
-2.62%