שערים יציגים ביחס לשקל

שערים יציגים בש"ח (ציטוט ישיר)נכון ל: 22.06.2021
מטבע שער אחרון
שינוי יומי
מתחילת
החודש

מתחילת
השנה


1 כתר דני 0.5216 ש''ח
-0.17%
-2.27%
-1.58%


1 כתר שוודי 0.3811 ש''ח
+0.24%
-2.88%
-3.08%


1 דולר ארה"ב 3.2610 ש''ח
-0.15%
+0.25%
+1.43%


1 אירו 3.8785 ש''ח
-0.19%
-2.28%
-1.66%


100 ינים יפנים 2.9544 ש''ח
-0.38%
-0.28%
-5.28%


1 ליש"ט 4.5265 ש''ח
-0.15%
-2.04%
+3.06%


1 דולר אוסטרלי 2.4485 ש''ח
-0.22%
-2.67%
-1.41%


1 דולר קנדי 2.6334 ש''ח
+0.14%
-2.25%
+4.43%


1 פרנק שוויצרי 3.5436 ש''ח
-0.06%
-2.23%
-2.91%


1 כתר נורבגי 0.3793 ש''ח
+0.42%
-2.82%
+0.69%


1 ראנד דרא"פ 0.2279 ש''ח
-0.70%
-3.19%
+4.06%


1 לירה מצרית 0.2082 ש''ח
-0.24%
+0.34%
+1.81%


1 דינר ירדני 4.5997 ש''ח
-0.14%
+0.25%
+1.45%


10 לירות לבנוניות 0.0216 ש''ח
+0.00%
---
+1.41%