שערים יציגים ביחס לשקל

שערים יציגים בש"ח (ציטוט ישיר)נכון ל: 28.05.2020
מטבע שער אחרון
שינוי יומי
מתחילת
החודש

מתחילת
השנה


1 כתר דני 0.5168 ש''ח
-0.06%
+1.25%
-0.44%


1 כתר שוודי 0.3648 ש''ח
-0.22%
+2.27%
-1.80%


1 דולר ארה"ב 3.5020 ש''ח
+0.09%
+0.06%
+1.33%


1 אירו 3.8534 ש''ח
-0.09%
+1.23%
-0.64%


100 ינים יפנים 3.2477 ש''ח
-0.03%
-1.12%
+1.98%


1 ליש"ט 4.2950 ש''ח
-0.45%
-1.96%
-5.81%


1 דולר אוסטרלי 2.3147 ש''ח
-0.84%
+1.02%
-4.47%


1 דולר קנדי 2.5436 ש''ח
-0.11%
+0.83%
-4.14%


1 פרנק שוויצרי 3.6101 ש''ח
+0.00%
+0.16%
+0.98%


1 כתר נורבגי 0.3543 ש''ח
-0.34%
+4.21%
-9.89%


1 ראנד דרא"פ 0.2010 ש''ח
+0.05%
+3.77%
-18.46%


1 לירה מצרית 0.2211 ש''ח
+0.09%
-0.27%
+2.60%


1 דינר ירדני 4.9391 ש''ח
+0.07%
+0.13%
+1.34%


10 לירות לבנוניות 0.0232 ש''ח
+0.43%
+0.43%
+1.31%