שערים יציגים ביחס לשקל

שערים יציגים בש"ח (ציטוט ישיר)נכון ל: 15.02.2019
מטבע שער אחרון
שינוי יומי
מתחילת
החודש

מתחילת
השנה


1 כתר דני 0.5504 ש''ח
-0.47%
-1.84%
-4.21%


1 כתר שוודי 0.3909 ש''ח
-0.91%
-3.17%
-6.68%


1 דולר ארה"ב 3.6410 ש''ח
-0.57%
-0.03%
-2.85%


1 אירו 4.1060 ש''ח
-0.51%
-1.90%
-4.32%


100 ינים יפנים 3.2995 ש''ח
+0.04%
-1.63%
-3.28%


1 ליש"ט 4.6608 ש''ח
-0.63%
-2.66%
-2.77%


1 דולר אוסטרלי 2.5809 ש''ח
-0.82%
-2.64%
-2.43%


1 דולר קנדי 2.7359 ש''ח
-0.90%
-1.32%
-0.57%


1 פרנק שוויצרי 3.6183 ש''ח
-0.33%
-1.34%
-4.96%


1 כתר נורבגי 0.4198 ש''ח
-0.76%
-3.16%
-2.71%


1 ראנד דרא"פ 0.2577 ש''ח
-0.58%
-6.02%
-1.26%


1 לירה מצרית 0.2076 ש''ח
-0.57%
+0.63%
-0.72%


1 דינר ירדני 5.1364 ש''ח
-0.60%
+0.07%
-2.69%


10 לירות לבנוניות 0.0241 ש''ח
-0.41%
---
-2.82%