שערים יציגים ביחס לשקל

שערים יציגים בש"ח (ציטוט ישיר)נכון ל: 14.12.2018
מטבע שער אחרון
שינוי יומי
מתחילת
החודש

מתחילת
השנה


1 כתר דני 0.5705 ש''ח
-0.26%
+1.10%
+2.30%


1 כתר שוודי 0.4143 ש''ח
+0.07%
+1.77%
-1.85%


1 דולר ארה"ב 3.7710 ש''ח
+0.48%
+1.89%
+8.77%


1 אירו 4.2586 ש''ח
-0.26%
+1.13%
+2.55%


100 ינים יפנים 3.3220 ש''ח
+0.40%
+1.83%
+7.85%


1 ליש"ט 4.7458 ש''ח
-0.05%
+0.35%
+1.36%


1 דולר אוסטרלי 2.7003 ש''ח
-0.44%
-0.17%
-0.28%


1 דולר קנדי 2.8159 ש''ח
+0.32%
+1.22%
+1.85%


1 פרנק שוויצרי 3.7819 ש''ח
-0.05%
+1.84%
+6.39%


1 כתר נורבגי 0.4377 ש''ח
-0.18%
+1.27%
+3.70%


1 ראנד דרא"פ 0.2621 ש''ח
-1.02%
-2.82%
-6.83%


1 לירה מצרית 0.2100 ש''ח
+0.48%
+1.65%
+7.69%


1 דינר ירדני 5.3132 ש''ח
+0.48%
+1.89%
+8.65%


10 לירות לבנוניות 0.0250 ש''ח
+0.40%
+2.04%
+9.17%