שערים יציגים ביחס לשקל

שערים יציגים בש"ח (ציטוט ישיר)נכון ל: 23.10.2019
מטבע שער אחרון
שינוי יומי
מתחילת
החודש

מתחילת
השנה


1 כתר דני 0.5261 ש''ח
-0.30%
+3.24%
-8.44%


1 כתר שוודי 0.3660 ש''ח
-0.33%
+2.75%
-12.63%


1 דולר ארה"ב 3.5380 ש''ח
+0.03%
+1.61%
-5.60%


1 אירו 3.9303 ש''ח
-0.30%
+3.29%
-8.42%


100 ינים יפנים 3.2612 ש''ח
+0.10%
+1.03%
-4.40%


1 ליש"ט 4.5490 ש''ח
-0.69%
+6.29%
-5.10%


1 דולר אוסטרלי 2.4201 ש''ח
-0.30%
+2.77%
-8.51%


1 דולר קנדי 2.7011 ש''ח
-0.10%
+2.83%
-1.84%


1 פרנק שוויצרי 3.5723 ש''ח
-0.16%
+1.87%
-6.17%


1 כתר נורבגי 0.3859 ש''ח
-0.28%
+0.52%
-10.57%


1 ראנד דרא"פ 0.2408 ש''ח
-0.17%
+4.29%
-7.74%


1 לירה מצרית 0.2186 ש''ח
+0.09%
+2.39%
+4.54%


1 דינר ירדני 4.9896 ש''ח
+0.02%
+1.60%
-5.47%


10 לירות לבנוניות 0.0234 ש''ח
+0.00%
+1.74%
-5.65%