שערי ריבית


נכון ל: 07.03.2013 שערי ריבית 
שנה
שלושה
חודשים

חודש
מטבע
0.6975
0.1775
0.0325
כתר דני

1.7400
1.3212
1.2425
כתר שבדי

0.7365
0.2806
0.2022
דולר ארה"ב

0.4264
0.1236
0.0557
אירו

0.4521
0.1600
0.1257
יין יפני

0.9162
0.5069
0.4938
לירה שטרלינג

3.5560
3.1680
3.1160
דולר אוסטרלי

1.8070
1.1860
1.0500
דולר קנדי

0.2664
0.0220
-0.0010
פרנק שוויצרי

0.0000
0.0000
0.0000
דולר ניו-זילנדי