תאריך: 25.02.2021    טבלת דירוג על פי נפח מסחר יומי למניות מדד תא-35      עזרה הוסף
לתיק

נפח יומי
בהשוואה לנפח
ממוצע ל-5 יום

נפח
מסחר
באלפי ש"ח

דרוג
בטבלה
21 ימים

דרוג
בטבלה
5 ימים

מספר
הימים
בטבלה

דרוג
ממוצע
בטבלה

שינוי
מאתמול
בסולם הדירוג

מספר
הימים הרצופים
בדרוג נוכחי

שינוי
 ביום מסחר 
האחרון

שם
מניה

דרוג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


הוסף

158,266
  1
2
62
1.89

1
+0.40%
   לאומי
1

הוסף

135,325
  3
3
39
4.23

1
+2.56%
   נייס
2

הוסף

121,991
  2
1
62
2.90

2
+0.13%
   פועלים
3

הוסף

85,370
  5
  6
60
5.23

1
+2.00%
   טבע
4

הוסף

73,866
  6
  5
7
4.71

1
+0.58%
   איי.סי.אל
5

הוסף

66,672
  7
  7
4
6.50

1
-8.53%
   אורמת טכנו
6

הוסף

65,634
  4
  4
62
4.24

1
-1.60%
   דיסקונט א
7

הוסף

64,681
  ---
  10
1
8.00

1
-0.36%
   פריגו
8

הוסף

50,672
  8
8
3
8.67

2
-0.63%
   מזרחי טפחות
9

הוסף

49,660
  9
  ---
1
10.00

1
-2.56%
   אלביט מערכות
10

    נכנסו היום לטבלה: פריגו, אלביט מערכות

    יצאו היום מהטבלה: בזק, הראל השקעות

דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-21 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-5 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר יומי
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר תוך יומי

טבלה זו מאפשרת לעקוב אחר מגמות נפח המסחר במניות הפעילות ולאתר מניות שהפעילות בהן מתעוררת. מניה שנכנסת לטבלה היומית, עוברת לטבלה של 5 ימים ואח"כ לטבלה של 21 יום ובמקביל מטפסת בדרוגים עשויה להיות מעניינית להשקעה בתקופה העוקבת. כן יש לעקוב אחר מניות שיורדות בסולמות הדרוג ולשקול את המשך אחזקתן.