תאריך: 13.12.2018    טבלת דירוג על פי נפח מסחר יומי למניות מדד תא-35      עזרה הוסף
לתיק

נפח יומי
בהשוואה לנפח
ממוצע ל-5 יום

נפח
מסחר
באלפי ש"ח

דרוג
בטבלה
21 ימים

דרוג
בטבלה
5 ימים

מספר
הימים
בטבלה

דרוג
ממוצע
בטבלה

שינוי
מאתמול
בסולם הדירוג

מספר
הימים הרצופים
בדרוג נוכחי

שינוי
 ביום מסחר 
האחרון

שם
מניה

דרוג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


הוסף

103,834
  1
  1
209
2.09

3
+1.69%
   לאומי
1

הוסף

98,901
  2
2
47
3.19

3
+1.55%
   פועלים
2

הוסף

60,878
  4
4
56
3.71

1
-0.14%
   כיל
3

הוסף

56,348
8
7
7
7.43

1
-0.49%
   אלביט מערכות
4

הוסף

50,655
  3
3
13
4.23

1
+1.07%
   טבע
5

הוסף

44,915
  7
6
9
6.44

2
+0.25%
   בזק
6

הוסף

42,130
  5
5
56
5.66

1
-0.14%
   נייס
7

הוסף

36,892
  ---
  ---
1
8.00

1
-1.41%
   שטראוס
8

הוסף

36,615
  6
8
47
5.96

1
+0.56%
   דיסקונט א
9

הוסף

26,962
  ---
  ---
1
10.00

1
-1.19%
   טאואר
10

    נכנסו היום לטבלה: שטראוס, טאואר

    יצאו היום מהטבלה: מזרחי טפחות, פריגו

דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-21 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-5 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר יומי
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר תוך יומי

טבלה זו מאפשרת לעקוב אחר מגמות נפח המסחר במניות הפעילות ולאתר מניות שהפעילות בהן מתעוררת. מניה שנכנסת לטבלה היומית, עוברת לטבלה של 5 ימים ואח"כ לטבלה של 21 יום ובמקביל מטפסת בדרוגים עשויה להיות מעניינית להשקעה בתקופה העוקבת. כן יש לעקוב אחר מניות שיורדות בסולמות הדרוג ולשקול את המשך אחזקתן.