תאריך: 29.10.2020    טבלת דירוג על פי נפח מסחר יומי למניות בבורסת תל אביב      עזרה הוסף
לתיק

נפח יומי
בהשוואה לנפח
ממוצע ל-5 יום

נפח
מסחר
באלפי ש"ח

דרוג
בטבלה
21 ימים

דרוג
בטבלה
5 ימים

מספר
הימים
בטבלה

דרוג
ממוצע
בטבלה

שינוי
מאתמול
בסולם הדירוג

מספר
הימים הרצופים
בדרוג נוכחי

שינוי
 ביום מסחר 
האחרון

שם
מניה

דרוג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


הוסף

115,609
  2
  1
19
2.58

1
+2.88%
   פועלים
1

הוסף

102,323
  1
  2
19
2.37

2
+2.41%
   לאומי
2

הוסף

102,315
  4
5
4
4.75

1
+3.35%
   נייס
3

הוסף

82,019
  3
  3
19
4.53

1
+1.72%
   דיסקונט א
4

הוסף

71,803
  8
6
7
5.29

3
+2.29%
   מזרחי טפחות
5

הוסף

69,584
  7
  7
3
7.33

2
+0.72%
   טבע
6

הוסף

59,025
  ---
  9
1
7.00

1
+0.00%
   פריגו
7

הוסף

48,352
  5
  4
9
5.89

1
-1.00%
   אלביט מערכות
8

הוסף

46,992
  ---
  ---
2
9.00

2
+1.21%
   איי.אפ.אפ
9

הוסף

46,557
  10
  8
3
9.67

2
+1.83%
   בזק
10

    נכנסו היום לטבלה: פריגו

    יצאו היום מהטבלה: נטו מלינדה

דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-21 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-5 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר יומי
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר תוך יומי

טבלה זו מאפשרת לעקוב אחר מגמות נפח המסחר במניות הפעילות ולאתר מניות שהפעילות בהן מתעוררת. מניה שנכנסת לטבלה היומית, עוברת לטבלה של 5 ימים ואח"כ לטבלה של 21 יום ובמקביל מטפסת בדרוגים עשויה להיות מעניינית להשקעה בתקופה העוקבת. כן יש לעקוב אחר מניות שיורדות בסולמות הדרוג ולשקול את המשך אחזקתן.