תאריך: 23.01.2020    טבלת דירוג על פי נפח מסחר יומי למניות בבורסת תל אביב      עזרה הוסף
לתיק

נפח יומי
בהשוואה לנפח
ממוצע ל-5 יום

נפח
מסחר
באלפי ש"ח

דרוג
בטבלה
21 ימים

דרוג
בטבלה
5 ימים

מספר
הימים
בטבלה

דרוג
ממוצע
בטבלה

שינוי
מאתמול
בסולם הדירוג

מספר
הימים הרצופים
בדרוג נוכחי

שינוי
 ביום מסחר 
האחרון

שם
מניה

דרוג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


הוסף

91,629
  1
  ---
17
2.41

2
+0.60%
   לאומי
1

הוסף

80,357
  2
  ---
17
2.82

3
+1.70%
   פועלים
2

הוסף

74,697
  4
  ---
13
4.92

1
-2.79%
   נייס
3

הוסף

74,547
  3
  ---
3
6.67

1
+0.00%
   דיסקונט א
4

הוסף

57,443
  5
  ---
7
5.14

1
+2.58%
   טבע
5

הוסף

40,415
  ---
  ---
1
6.00

1
-0.83%
   פז נפט
6

הוסף

33,500
7
  ---
2
8.50

1
+1.52%
   מזרחי טפחות
7

הוסף

31,461
  ---
  ---
1
8.00

1
-3.14%
   דלק קידוחים יהש
8

הוסף

29,204
  10
  ---
1
9.00

1
-2.04%
   כיל
9

הוסף

28,528
  8
  ---
1
10.00

1
-1.61%
   אלביט מערכות
10

    נכנסו היום לטבלה: פז נפט, דלק קידוחים יהש, כיל, אלביט מערכות

    יצאו היום מהטבלה: אלוני חץ, גב ים, שיכון ובינוי, שפיר הנדסה

דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-21 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-5 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר יומי
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר תוך יומי

טבלה זו מאפשרת לעקוב אחר מגמות נפח המסחר במניות הפעילות ולאתר מניות שהפעילות בהן מתעוררת. מניה שנכנסת לטבלה היומית, עוברת לטבלה של 5 ימים ואח"כ לטבלה של 21 יום ובמקביל מטפסת בדרוגים עשויה להיות מעניינית להשקעה בתקופה העוקבת. כן יש לעקוב אחר מניות שיורדות בסולמות הדרוג ולשקול את המשך אחזקתן.