תאריך: 29.06.2022    טבלת דירוג על פי נפח מסחר יומי למניות ת"א-35      עזרה הוסף
לתיק

נפח יומי
בהשוואה לנפח
ממוצע ל-5 יום

נפח
מסחר
באלפי ש"ח

דרוג
בטבלה
21 ימים

דרוג
בטבלה
5 ימים

מספר
הימים
בטבלה

דרוג
ממוצע
בטבלה

שינוי
מאתמול
בסולם הדירוג

מספר
הימים הרצופים
בדרוג נוכחי

שינוי
 ביום מסחר 
האחרון

שם
מניה

דרוג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


הוסף

97,073
  1
  1
166
1.89

6
+0.22%
   לאומי
1

הוסף

74,689
  2
3
166
2.37

1
-0.67%
   פועלים
2

הוסף

68,546
  3
2
123
3.67

1
-0.45%
   איי.סי.אל
3

הוסף

68,546
5
4
48
6.77

1
+0.43%
   מזרחי טפחות
4

הוסף

51,626
4
6
13
6.77

1
-2.76%
   טבע
5

הוסף

46,280
  ---
  ---
1
6.00

1
-2.78%
   או פי סי אנרגיה
6

הוסף

41,871
7
5
12
5.33

2
-1.46%
   נייס
7

הוסף

37,915
  10
  9
1
8.00

1
+3.20%
   בזק
8

הוסף

34,113
  9
  8
2
6.50

1
+1.36%
   אלביט מערכות
9

הוסף

33,602
  ---
  ---
2
10.00

2
+0.52%
   אמות
10

    נכנסו היום לטבלה: או פי סי אנרגיה, בזק

    יצאו היום מהטבלה: דיסקונט א, חברה לישראל

דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-21 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-5 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר יומי
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר תוך יומי

טבלה זו מאפשרת לעקוב אחר מגמות נפח המסחר במניות הפעילות ולאתר מניות שהפעילות בהן מתעוררת. מניה שנכנסת לטבלה היומית, עוברת לטבלה של 5 ימים ואח"כ לטבלה של 21 יום ובמקביל מטפסת בדרוגים עשויה להיות מעניינית להשקעה בתקופה העוקבת. כן יש לעקוב אחר מניות שיורדות בסולמות הדרוג ולשקול את המשך אחזקתן.