תאריך: 19.07.2018    טבלת דירוג על פי נפח מסחר יומי למניות בבורסת תל אביב      עזרה הוסף
לתיק

נפח יומי
בהשוואה לנפח
ממוצע ל-5 יום

נפח
מסחר
באלפי ש"ח

דרוג
בטבלה
21 ימים

דרוג
בטבלה
5 ימים

מספר
הימים
בטבלה

דרוג
ממוצע
בטבלה

שינוי
מאתמול
בסולם הדירוג

מספר
הימים הרצופים
בדרוג נוכחי

שינוי
 ביום מסחר 
האחרון

שם
מניה

דרוג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


הוסף

51,357
  2
4
691
1.90

1
-1.05%
   טבע online קניה ומכירה של ני''ע
1

הוסף

49,513
  1
  1
215
3.65

1
+0.46%
   לאומי online קניה ומכירה של ני''ע
2

הוסף

38,062
4
  3
38
3.71

1
-0.05%
   פרוטרום online קניה ומכירה של ני''ע
3

הוסף

35,778
  5
  2
5
3.60

1
-0.17%
   נייס online קניה ומכירה של ני''ע
4

הוסף

33,875
3
5
144
3.71

1
-0.08%
   פועלים online קניה ומכירה של ני''ע
5

הוסף

22,869
  9
  9
1
6.00

1
+2.99%
   טאואר online קניה ומכירה של ני''ע
6

הוסף

18,686
  10
7
3
6.67

1
+0.18%
   כיל online קניה ומכירה של ני''ע
7

הוסף

18,087
  6
6
6
6.67

1
+0.18%
   דיסקונט א online קניה ומכירה של ני''ע
8

הוסף

17,789
  ---
  ---
1
9.00

1
---
   פז נפט online קניה ומכירה של ני''ע
9

הוסף

16,094
  ---
  ---
2
10.00

2
-2.28%
   פריגו online קניה ומכירה של ני''ע
10

    נכנסו היום לטבלה: טאואר, פז נפט

    יצאו היום מהטבלה: שופרסל, שיכון ובינוי

דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-21 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-5 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר יומי
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר תוך יומי

טבלה זו מאפשרת לעקוב אחר מגמות נפח המסחר במניות הפעילות ולאתר מניות שהפעילות בהן מתעוררת. מניה שנכנסת לטבלה היומית, עוברת לטבלה של 5 ימים ואח"כ לטבלה של 21 יום ובמקביל מטפסת בדרוגים עשויה להיות מעניינית להשקעה בתקופה העוקבת. כן יש לעקוב אחר מניות שיורדות בסולמות הדרוג ולשקול את המשך אחזקתן.