תאריך: 19.11.2019    טבלת דירוג על פי נפח מסחר יומי למניות מדד תא-35      עזרה הוסף
לתיק

נפח יומי
בהשוואה לנפח
ממוצע ל-5 יום

נפח
מסחר
באלפי ש"ח

דרוג
בטבלה
21 ימים

דרוג
בטבלה
5 ימים

מספר
הימים
בטבלה

דרוג
ממוצע
בטבלה

שינוי
מאתמול
בסולם הדירוג

מספר
הימים הרצופים
בדרוג נוכחי

שינוי
 ביום מסחר 
האחרון

שם
מניה

דרוג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


הוסף

86,685
  2
2
11
2.27

1
+5.53%
   טבע
1

הוסף

79,922
  1
  1
434
2.16

1
-1.69%
   לאומי
2

הוסף

47,282
  6
  5
4
4.25

1
-3.12%
   נייס
3

הוסף

43,436
  4
7
36
4.53

1
-1.09%
   דיסקונט א
4

הוסף

32,782
  5
3
11
4.55

2
-0.58%
   כיל
5

הוסף

28,767
  10
  ---
2
8.00

1
+2.62%
   עזריאלי קבוצה
6

הוסף

28,004
  3
6
272
3.14

1
+0.18%
   פועלים
7

הוסף

27,015
  8
  9
6
8.67

1
-0.65%
   אלביט מערכות
8

הוסף

26,091
  ---
  ---
1
9.00

1
+3.40%
   שופרסל
9

הוסף

24,862
  9
4
5
6.20

1
-0.69%
   בזק
10

    נכנסו היום לטבלה: שופרסל

    יצאו היום מהטבלה: מזרחי טפחות

דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-21 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-5 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר יומי
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר תוך יומי

טבלה זו מאפשרת לעקוב אחר מגמות נפח המסחר במניות הפעילות ולאתר מניות שהפעילות בהן מתעוררת. מניה שנכנסת לטבלה היומית, עוברת לטבלה של 5 ימים ואח"כ לטבלה של 21 יום ובמקביל מטפסת בדרוגים עשויה להיות מעניינית להשקעה בתקופה העוקבת. כן יש לעקוב אחר מניות שיורדות בסולמות הדרוג ולשקול את המשך אחזקתן.