תאריך: 10.12.2017    טבלת דירוג על פי נפח מסחר יומי למניות מדד תא-35      עזרה הוסף
לתיק

נפח יומי
בהשוואה לנפח
ממוצע ל-5 יום

נפח
מסחר
באלפי ש"ח

דרוג
בטבלה
21 ימים

דרוג
בטבלה
5 ימים

מספר
הימים
בטבלה

דרוג
ממוצע
בטבלה

שינוי
מאתמול
בסולם הדירוג

מספר
הימים הרצופים
בדרוג נוכחי

שינוי
 ביום מסחר 
האחרון

שם
מניה

דרוג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


הוסף

67,322
  4
  2
2405
2.62

1
+7.55%
   טבע online קניה ומכירה של ני''ע
1

הוסף

28,148
  1
  3
2528
3.56

1
-0.24%
   פועלים online קניה ומכירה של ני''ע
2

הוסף

24,244
  3
  1
6
3.50

1
+5.95%
   מיילן online קניה ומכירה של ני''ע
3

הוסף

16,924
7
  10
1
4.00

1
-2.82%
   אלביט מערכות online קניה ומכירה של ני''ע
4

הוסף

16,252
  2
  4
2528
3.73

3
+0.25%
   לאומי online קניה ומכירה של ני''ע
5

הוסף

15,861
9
6
7
5.43

1
-1.35%
   טאואר online קניה ומכירה של ני''ע
6

הוסף

15,475
  ---
  ---
1
7.00

1
+4.63%
   פריגו online קניה ומכירה של ני''ע
7

הוסף

13,901
  ---
7
2
7.00

1
-1.00%
   מזרחי טפחות online קניה ומכירה של ני''ע
8

הוסף

13,160
  ---
  ---
1
9.00

1
-1.59%
   דלק קבוצה online קניה ומכירה של ני''ע
9

הוסף

12,205
  ---
  ---
1
10.00

1
-1.80%
   בזן online קניה ומכירה של ני''ע
10

    נכנסו היום לטבלה: אלביט מערכות, פריגו, דלק קבוצה, בזן

    יצאו היום מהטבלה: בזק, דיסקונט א, נייס, עזריאלי קבוצה

דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-21 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-5 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר יומי
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר תוך יומי

טבלה זו מאפשרת לעקוב אחר מגמות נפח המסחר במניות הפעילות ולאתר מניות שהפעילות בהן מתעוררת. מניה שנכנסת לטבלה היומית, עוברת לטבלה של 5 ימים ואח"כ לטבלה של 21 יום ובמקביל מטפסת בדרוגים עשויה להיות מעניינית להשקעה בתקופה העוקבת. כן יש לעקוב אחר מניות שיורדות בסולמות הדרוג ולשקול את המשך אחזקתן.