בחר את שנת המדד
אינפלציה בין השנים 1982- 2023
שנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומה הבנייה למגורים מדד המחירים הסיטונאיים
1982131.5%130.4%-
1983190.7%178.5%-
1984444.9%476.0%-
1985185.2%135.9%-
198619.7%24.0%-
198716.1%23.7%20.9%
198816.4%16.8%15.8%
198920.7%18.9%19.5%
199017.6%17.0%12.6%
199118.0%14.9%14.6%
19929.4%8.7%9.1%
199311.2%7.9%7.2%
199414.5%11.5%9.7%
19958.1%8.9%10%
199610.6%7.8%6.9%
19977.0%8.3%5.9%
19988.6%6.2%8.2%
19991.3%2.2%3.5%
20000%2.06%1.98%
20011.4%1.0%-1.9%
20026.5%6.6%6.9%
2003-1.9%2.4%3.3%
20041.2%4.9%7.6%
20052.4%5.9%5.2%
2006-0.1%5.9%2.1%
20073.4%3.1%11.4%
20083.8%3.3%-4.4%
20093.9%0.0%3.4%
20102.7%3.9%3.7%
20112.2%3.8%6.9%
20121.6%3.3%4.5%
20131.8%1.4%-24.8%
2014-0.2%0.8%-2.9%
2015-1.0%0.9%-7.1%
2016-0.2%1.5%0.4%
20170.3%1.7%0.5%
20180.8%2.0%1.4%
2019-0.4%1.1%-1.2%
2020-0.7%%
20212.8%5.6%
20225.3%4.8%