ביטול עסקאות, העדפת עסקאות בחדשות - עמוד 2

סוכן חדשות
 
ביטול עיסקה במקרקעין באופן חד צדדי
הוראה חדשה מאפשרת לבטל שומה ולהחזיר מיסים ששולמו עקב הודעה על ביטול עיסקה, וזאת גם אם הביטול נעשה באופן חד צדדי
  
 
בין הקדש לבין רוכש - מי עדיף?
המשיב רכש מקרקעין בצפת שמזה 70 שנה קיים על חלק ממנה מבנה של בית כנסת. המשיב בעת הרכישה ידע כי על המקרקעין יש בית כנסת ותביעתו לסלוק יד התקבלה. בעליון נפסק כי מבנה בית הכנסת הינו הקדש גם אם לא רשום והמערער ידע על כך
  
 
רבים לדירה
לא אחת נמכרות זכויות באותו נכס, באופן מנוגד, לשני רוכשים שונים הפועלים בתום לב. דיני העסקאות הנוגדות מקנים עקרונית עדיפות לקונה הראשון, אלא אם כן הרוכש השני עמד בתנאים מסוימים. פסק דין חדש של בית המשפט העליון בוחן מחדש את התנאים המזכים את הרוכש הראשון בעדיפות
  
 
המעקל גובר על מקבל המתנה
צמצום הלכת מזל אהרונוב. המערערים זכאים על-פי חוזה המתנה לקבל מקרקעין, אך לפני שהספיקו להירשם כבעלים של המקרקעין, משיב 1 הטיל עיקול על המקרקעין בגין חובות של נותן המתנה. ביהמ"ש פסק כי ידו של המעקל על העליונה, ומקבל המתנה נסוג בפניו
  
 
אבד המסמך, אבד המשכון של הבנק
המבקשת קיבלה הלוואה מהבנק לממן רכישה של דירה, ושיעבדה את הדירה לטובת הבנק. לימים, המבקשת קיבלה מאחיה הלוואה ושעבדה את הדירה לטובתו גם כן, אך בזמן העברת הזכויות במינהל המשכון של הבנק הוסר, ולטענת הבנק שלא כדין. בימ"ש קבע כי המשכון של האח גובר
  
 
נפילה בתום לב
חובת תום הלב בניהול משא ומתן מוצאת את הישראלים מופתעים כל פעם מחדש; בתחום הנדל"ן, שם נסגרות עסקאות בסכומים גדולים, המחיר לעיתים כבד במיוחד
  
 
פיצוי על מו"מ שלא בתום לב
מתי ניתן לפסוק פיצוי הסתמכות, ומתי פיצוי קיום, לטובת הצד שנפגע ממו"מ שלא בתום לב
  
 
יש לדאוג לפומביות המשכנתא
המבקשים רכשו דירה שרשומה רק בחברה המשכנת ובמינהל. בנק נתן הלוואה למישהו שרכש את הדירה לפני כן, אך העיסקה בוטלה. הבנק לא רשם הערה בחברה המשכנת על המשכנתא, ועל כן המבקשים לא ידעו על קיומה. ביהמ"ש פסק כי הזכויות בדירה יועברו למבקשים, באשר היה על הבנק לדאוג ולתת פומביות לזכויותיו
  
 
שלילת תוקף עסקה בשל אי דיווח
ראוי לפרש את סעיף 16 לחוק המקרקעין, השולל את תוקפן של עסקות שלא דווחו או שלא שולם המס בגינן, באופן מקל. אין לומר כי הסעיף שולל את עצם ההתקשרות החוזית שבין הצדדים, אלא יש לראות בו כקובע תניה מכללא בהסכם שתוכנה הוא קיום חובה חוקית לדווח על העיסקה ולשלם מס בגינה
  
 
נכד ממשיך - רק בכפוף לתנאי ההסכם משולש
אם ובנה חתמו על חוזה מתנה לפיו הבן יטפל באם, ובתמורה יוכר כבן ממשיך במשק של האם. הבן נפטר לפני האם, ועל כן הנכד לא יורש את האב באשר האב לא קיים את חלקו במתנה, בשל מותו
  
 
עיסקה למראית עין - בטלה
בית המשפט נדרש לשאלה מהם המבחנים לקביעת אמיתותה של עיסקה במקרקעין, ובחן את הראיות הנלמדות מנסיבות כריתת ההסכם ואופן ביצועו
  
 
לא רשמת משכון? הלכה ההלוואה
בנק, בהיותו "סוכנות חברתית", שאינו מקיים את עקרון הפומביות - נסוג בפני הקונה
  
 
ביהמ"ש העליון: אין להכריע בעסקאות נוגדות אלא לאחר חקירה ובדיקה
פסק הדין מחייב בתי משפט למיניהם היושבים על המדוכה של עסקאות נוגדות לא לפסוק אלא לאחר בדיקה מעמיקה של כל הנסיבות הקשורות והמבהירות את העסקאות הנוגדות
  
 
ביהמ"ש דחה בקשה לצו ביניים נגד מכירת קרקע בעין-כרם
עניינו של ההסכם הוא רכישת מקרקעין בשטח של 60 דונם ממרכז משען סמוך לעין-כרם בירושלים
  
 

   123456789    >

   נמצאו 134 כתבות   |   עמוד 2 מתוך 9

צרו איתנו קשר *5988