ביטול עסקאות, העדפת עסקאות בחדשות - עמוד 4

סוכן חדשות
 
כולם התרשלו, זכות הקניין גברה
"החטאת רובצת לפתחם של שני הצדדים הטוענים לזכות קדימה, ומהעובדות עולה, כי רשלנותם של שני הצדדים תרמה לתאונה המשפטית"
  
 
התנגשות קניינית וכלכלית
המעקל דירת מגורים שנמכרה מזה שנים, אינו זוכה בדירה גם אם הקונה לא רשם הערת אזהרה
  
 
ב"חוזה יחס" דרוש תום לב גבוה במיוחד
הסכם ארוך טווח הנחתם לאור יחסי אמון מיוחדים מחייב גם תום לב מיוחד
  
 
חתמתי על ערבות או על משכנתא?
אין להפוך ערבות להסכם לשעבוד של נכס, ויש להסביר מהות המסמך
  
 
על הקשר בין "משכון מוסווה" לבין הסכם המכר
לא כל הסכם הנעשה להסדרת חוב, כגון תשלום על-ידי העברת בעלות בקרקע, הינו משכון מוסווה
  
 
המפגש בין עקרונות המיסוי לעקרונות חשבונאיים מקובלים
מקום שכלל חשבונאי עומד בניגוד להוראה הקבועה בדיני המס, יש להעדיף את דיני המס על פני אותו כלל חשבונאי
  
 
מראית עין של נכס שלא נרכש: העיסקה אינה עיסקה
הסכם בעל פה לרכוש נכס על מנת למכור אותו תוך התחמקות ממס - אינו תקף
  
 
הכללים למתן צוואה בפני עדים
אמנם היעדר חתימת עדים לא פוסלת צוואה, אך נוכחותם בעת חתימה של המצווה דרושה
  
 
יש "נושה" ויש "נושה מקצועי"
"הלכת גנז" התחילה את המלאכה, אך לא סיימה אותה: תחרות בין הזכויות במקרקעין הינה סוגיה בעלת השלכות יקרות ביותר מבחינה כלכלית, ועל הפסיקה להיות ספציפית יותר
  
 
זכות שביושר: אפילו בנעלי היורש
התחייבות להקניית זכות במקרקעין, שניתנה לפני חוק המקרקעין, מצמיחה לקונה זכות שביושר
  
 
הוכחת שווי במצבי תכנון שונים בגישת ההשוואה - האם תמיד ובכל מחיר?
באין בנמצא נתוני עסקאות רלבנטיות כאמור, אין אלא לבנות מודל שמאי סביר, שיכול להיות מושתת על אירוע עם מצב דברים דומה
  
 
אין חזרה מהסתלקות מירושה
מי שמסתלק מהירושה אינו יכול לחזור בו מסגרת הליכי הוצאת צו ירושה אצל הרשם לענייני ירושה
  
 
בית המשפט ביטל התניה בחוזה לרכישת דירה המגבילה זכות הרוכש לבטל החוזה
קבע כי הגבלת זכות התובע לקבל סעד בשל איחור במסירה היא תנאי מקפח
  
 
חיבור רטרואקטיבי של ארנונה - רק במקרים קיצונים
הטלת חיוב נוסף במהלך השנה הוא חיוב רטרואקטיבי אשר לא נעשה כדין, ופגיעה בעקרונות הסופיות והוודאות
  
 
"ושומתו תהיה מכרעת"
המחיר הנקוב בחוזה הוא אולי ראיה לכאורה למחירו של הנכס, אבל אינו מהווה כל הוכחה לשוויו
  
 
זכויות שביושר במקרקעין: צעד נוסף
כאשר מדובר בעיסקה "כמעט מושלמת", רק נימוקים כבדי-משקל במיוחד עשויים להצדיק לשלול מן הקונה את הזכות להשלים את העיסקה ולהירשם כבעלת הדירה
  
 

<    123456789    >

   נמצאו 134 כתבות   |   עמוד 4 מתוך 9

צרו איתנו קשר *5988