ביטול עסקאות, העדפת עסקאות בחדשות - עמוד 7

סוכן חדשות
 
לא כל איחור הוא הפרה יסודית
תניה גורפת בהסכם הקובעת שאיחור מעבר למועד מסוים מהווה הפרה יסודית - בטלה
  
 
שימוש בזכות מפורשת בחוזה לצורך ביטולו יכולה להיחשב חוסר תום לב
ביהמ"ש קבע, כי האיחור הקל בקיום התחייבות של צד לחוזה אינו מצדיק את ביטולו האוטומטי
  
 
זהירות בנכסי חייבים
שתי החלטות של שופט בית המשפט העליון, יעקב טירקל, מבקשות לחזור ולהזכיר את נחיצותה של הקפדה על דרישות החוק הפורמליות לפני מתן צווים למימוש נכסיהם של חייבים בהוצל"פ
  
 
הלכת השיתוף גוברת על משכנתא של הבנק
בנק המבקש לשעבד דירה הרשומה על שם בן הזוג חייב להחתים גם את בן הזוג הלא רשום, במסגרת חובת הזהירות המוגברת החלה עליו
  
 
מכירת דירה כנגד חוב קיים אינה בהכרח הברחת נכס
מי שרוכש דירה ואת התמורה משלם באמצעות קיזוז חובו של המוכר יכול לגבור על נושה של המוכר
  
 
רק כאשר המתווך הוא באמת הגורם היעיל
בהיעדר היתר מפורש בחוק המתווכים, כל תניה על הוראותיו יוצרת חזקה קשה לסתירה, כי בתנאי מקפח עסקינן
  
 
הלכת אהרונוב ומקבל המתנה
ייתכן כי ראוי להבחין בין מקבל מתנה, היכול לרשום את הקניית המקרקעין, או, לפחות, הערת אזהרה, לבין זה אשר אינו יכול לעשות כן מבחינה טכנית
  
 
המפר הסכם מכר ישלם ביוקר
מוכר מקרקעין המפר הסכם, עלול לשלם פיצוי עד שליש משווי העיסקה לקונה, ששילם רק סכום סמלי בעת החתימה על ההסכם הראשוני
  
 
פס"ד כבסיס לצורך רכישה
קונה שני הרוכש מקרקעין ביודעו כי עיסקה ראשונה בוטלה מכוח פסק דין, אינו צריך לחקור אודות פסק הדין ורשאי להסתמך עליו
  
 
שניים אוחזים במקרקעין
"אי ידיעה רשלנית אינה עולה כדי חוסר תום לב", קובע בית המשפט
  
 
זכות החזרה מעיסקת מתנה
ויתור על זכות החזרה הוא סייג לכלל, שבהתחייבות לעשות מתנה מוענקת לנותן זכות לחזור בו ממנה. על כן יש לתת לסייג זה פירוש מצמצם
  
 
מתנת מקרקעין ניתן לבטל בהודעה בעל פה
מתנה במקרקעין שלא הושלמה עדיין ברישום ניתנת לביטול גם אם הביטול נעשה בהודעה בעל פה ולא במסמך כתוב
  
 
אין יותר חסינות לקונה הראשון שהתרשל מול הקונה השני
קונה מקרקעין שלא רשם הערת אזהרה במשך 10 חודשים על המקרקעין שרכש, עלול לאבד את זכות הבכורה שלו, לפי סעיף 9 לחוק המקרקעין
  
 
מה למאחר כי ילין?
כשהקונה לוקח על עצמו את תשלום מס שבח החל על המוכר ולא משלמו בזמן, אין זכות למוכר, שקיבל את כל כספו, לדרוש ביטול העיסקה
  
 
עיקול נדחה מפני העברת זכויות במושב
הפסיקה נוטה להפחית מערכו של עיקול על זכויות מוכר מקרקעין לאחר הסכם המכר עד כדי "איונו"
  
 
זכות במקרקעין או חוזית
העברת זכות חוזית במתנה איננה נחשבת העברת זכות במקרקעין; זכות חוזית למקרקעין ניתנת להעברה מיידית ועליה חלים סעיפים 6 ו-2 לחוק המתנה
  
 

<    123456789    >

   נמצאו 134 כתבות   |   עמוד 7 מתוך 9

צרו איתנו קשר *5988