ביטול עסקאות, העדפת עסקאות בחדשות - עמוד 8

סוכן חדשות
 
משכון לטובת בנק יכול לגבור על פסק גירושין
בנק שרשם משכון על דירת בני זוג לאחר שאלו התגרשו בפסק גירושין, יגבר על זכויות בן הזוג שאמור היה לקבל את הזכויות בדירה
  
 
קיבלת מתנה מהחותנת? תתנהג יפה
על מקבל המתנה לנהוג בכבוד בנותן המתנה, אחרת נותן המתנה יכול לחזור בו
  
 
מתנה או ירושה עתידית - כוונת הצדדים
לצורך סעיף 8 (ב) לחוק הירושה, השאלה היא אחת בלבד: האם המתנה ניתנה לאלתר, או שמא רק בפטירת המצהיר
  
 
הקרקע נמסרה להקדש ונמכרה לאחר
כשבפועל מקבל ההקדש פועל בניגוד להוראות ההקדש, ההקדש לא בהכרח מתבטל, ובמיוחד כשזכויות צד ג' קשורות לעניין
  
 
מתנת מקרקעין שלא נגמרה ברישום - ניתן לבטל. אבל!
נותן המתנה יכול לחזור בו, כל עוד מתנת מקרקעין לא נרשמה. החריג היחידי הוא ויתור של נותן המתנה על זכותו לחזור בו מהמתנה. ויתור כזה יכוללהילמד לא רק באופן מפורש מהסכם מתנה אלא גם מנסיבות חיצוניות
  
 
אחריות המוכר גוברת על "ייזהר הקונה"
מוכר מקרקעין המצהיר הצהרות ללא כיסוי או עושה גילוי לא נאות, מעניק לקונה את הזכות לבטל את העיסקה, גם אם הקונה לא בדק הצהרות אלו
  
 
התחייבות לרישום משכנתה וזכויות הבנק
התובעים בחרו לקיים את ההסכם, חרף הפרתו ע"י הקונה, כדי להימנע מהחיוב לשלם לבנק את כספי ההלוואה שהגיעו לידיהם. נוכח האמור בכתב ההתחייבות, הם מנועים מלטעון כלפי הבנק כי הקונה אינו זכאי לרישום הזכויות על שמו
  
 
ייפוי כוח בנסיבות לא שיגרתיות
יש נסיבות, שהסתמכות על ייפוי כוח בלבד אינה מקיימת את דרישת תום הלב. על כן, עיסקה המתבצעת על סמך ייפוי כוח בנסיבות לא שיגרתיות, עלולה לאבד את תוקפה, בשל חוסר תום לב הדרוש
  
 
חוזה למראית עין - ראיות נסיבתיות
העובדה שההסכם נערך 5 ימים בלבד אחרי צו העיקול אומרת דרשני, מחשידה ביותר ומהווה ראיה מכרעת לטענת הבנק
  
 
ביטול חוזה מחוסר מעש
חוזה הוא מערכת זכויות וחובות שהמתקשרים בוחרים לעצמם * אף התחייבות למתן מתנה הוא הסדר רצוני שהצדדים בחרו לעצמם * אחת הדרכים להביא חוזה לסיומו היא חוסר מעש מתמשך של אחד הצדדים בביצוע החוזה וחוסר תגובה של הצד השני 20.08.1997 18:30 עו"ד משה קשת
  
 
חוזה למראית עין: החלטי או יחסי
על מנת לגלות כי מדובר בחוזה למראית עין שאין מאחוריו ולא כלום, או המשמש מסווה לחוזה נסתר אחר, יש להתחקות אחר כוונות הצדדים ויש משקל להתנהגות הצדדים המלמדת על יחסם לזכויות ולחובות שנקבעו בחוזה
  
 
יפוי הכוח וזכות השלוח
  
 
אי התאמה בחוזה מכר
  
 
ביטול חוזה: הארכה קובעת
מתן ארכה חייב להמחיש למפר ההסכם, שהפרתו המתמשכת עלולה להביא לביטול החוזה
  
 
מתנה לעולם חוזרת
התנהגות בלתי ראויה של מקבלי מתנה יכולה להיות עילה להחזרתה
  
 
צו עיקול מול עיסקת מכר
הלכת בוקר הגדירה את זכותו הגוברת של צו עיקול מאוחר על דירה, לגביה נערכה קודם ל כן עיסקת מכר שטרם הושלמה. הסטייה מהלכה זו מחייבת הוכחת חוסר תום לב
  
 

<    123456789    >

   נמצאו 134 כתבות   |   עמוד 8 מתוך 9

צרו איתנו קשר *5988