בתים משותפים בחדשות - עמוד 8

סוכן חדשות
 
הקלות לדיירות המוגנת
מכירת מלוא זכות הדיירות המוגנת על-ידי הדייר המוגן לבעלים בעיסקה החייבת במס, תמוסה במס רווח הון על הרווח הריאלי בשיעורים מופחתים בתקופת הרפורמה
  
 
איסור התקנת מזגן ברכוש המשותף
אין לקבל את הטענה שהמזגן לא גורם לנזק או למטרד משום שלמתלונן מזגן משלו, שכן כל עוד לא ניתנה הסכמה, קיימת פגיעה בזכות הקניין
  
 
תנאי הוצאת חלקים מהרכוש המשותף
הוצאת נכס מהרכוש המשותף שנעשתה על-ידי קבלן שלא כדין, חלה לגבי לכלל הדיירים בבית המשותף
  
 
ביהמ"ש: החלל שבין גג רעפים לתקרה בקומה עליונה - רכוש משותף לדיירי הבניין
ההליכים המשפטיים התחילו בפנייה של אחד השכנים למפקח על רישום המקרקעין בטאבו, בבקשה להכריז על גג הבית כרכוש משותף
  
 
המחאת זכות מכללא בבית משותף
יש לקבל את טענת המערערים בדבר המחאת הזכות מצד מי שמוכר להם את הדירה, גם אם בגוף חוזה הרכישה אין מופיעה המחאת הזכות
  
 
בית משותף: אם בין כה וכה יש הצמדה
סעיף 71ב' לחוק המקרקעין טעון תיקון קל, כי אם להצמדת רכוש משותף ובנייה עליו די ברוב מיוחס, אזי לבנייה על הצמדה לא כל שכן
  
 
רישיון חינם במקרקעין ושיקולי הצדק
יש נסיבות שבהן מערכת הנתונים מונעת מבעל המקרקעין את ביטולה של רשות ללא תנאי, וביהמ"ש רשאי למנוע את ביטול הרשות או להתנותה
  
 
דיירות מוגנת - תום הלב
  
 
בתים משותפים, דיירות מוגנת ושכר דירה
רקע ופסקי דין מנחים
  
 
האחריות של נציגות בית משותף
בימ"ש השלום: נזקי רטיבות שנגרמו לדירה הם באחריות נציגות הבניין, שלא אטמה קיר חיצוני
  
 
אחוזי בנייה על הגג שייכים למי שקנה אותם במפורש
בעל דירת גג הטוען כי רכש גם את זכויות הבנייה שעל הגג, חייב להוכיח כי רכש אותם במפורש בהסכם הרכישה וכל ספק יכול להתפרש כנגדו
  
 
חריגות בנייה לחוד, ורישום בית משותף לחוד
מתן היתר בנייה הוא סוגיה תכנונית, ואילו פירוק השיתוף באמצעות רישום בית משותף הוא סוגיה קניינית. אין בהכרח קורלציה בין השניים, ואין ברישום הנכס כבית משותף כדי להכשיר את חריגות הבנייה
  
 
דרך המלך
בית המשפט המחוזי בת"א - ועדות התכנון למיניהן המופקדות על הוצאת היתרים אינן פועלות בחלל הריק, כי אם במסגרת הסמכות הנתונה להן, שאינה טכנית גרידא, אלא דורשת התייחסות למסגרת הכוללת הקשורה בבית המשותף
  
 
האם כל שימוש סותר מקנה עילה לפינוי?
בכדי שתקום עילת תביעה נגד דייר מוגן בגין שימוש שלא לפי חוזה, על השימוש המותר על פי חוזה להיות שימוש בלעדי
  
 
הגנת הדייר נוסח עמידר
"אין לפרש את התנאי הקובע זיקת מגורים, בהגדרת 'דייר ממשיך' כתנאי המבטא דרישה לנוכחות פיזית רצופה ומתמשכת לאורך כל התקופה הקבועה". עו"ד צבי נח 29/04/2001 15:38:46
  
 

<    123456789101112    >

   נמצאו 181 כתבות   |   עמוד 8 מתוך 12

צרו איתנו קשר *5988