דוחות סולו בחדשות

סוכן חדשות
 
תוכנית רשות ני"ע: דוחות החברות יציגו נזילות ומימון בנפרד
כל חברה ציבורית תצהיר האם קיים חשש סביר לעמידה בחובות בשנתיים הקרובות, וכן תפרט את עלות הגיוס הצפויה של החוב החדש
  
 
פיני רובין
עו"ד פנחס רובין
הכוונה להטעות משקיע סביר
הרהור נוסף על הרשעת דב תדמור בעבירת אי-צירוף דו"חות "כדי להטעות משקיע סביר"
סעיף 53 לחוק ניירות ערך בשנים 1990 עד 1995 קבע, בחלקים הרלוונטיים לענייננו ובפרפרזה, כי אי-הגשת דו"ח כספי במועדו במטרה להטעות משקי...המשך
  
 
רשות ני"ע תחייב להציג דו"ח סולו רבעוני לפי שווי מאזני
לאחר מאבק בין הבנקים לבין החברות, החליטה רשות ני"ע לחייב את החברות הציבוריות להגיש דו"ח סולו רבעוני על בסיס שווי מאזני - ולא על בסיס עלות ■ עם זאת, לא מדובר בדו"ח סולו מלא אלא בתמצית של הנתונים
  
 
רשות ני"ע שוקלת לחייב להציג דו"חות סולו כבר ברבעון הרביעי
זאת במקום החל מרבעון הראשון של 2010 ■ כיום מציגות החברות הציבוריות דו"חות מאוחדים המתייחסים לקבוצת החברות, דבר המקשה לקבל מידע מפורט על מצבה של כל אחת מהחברות בקבוצה
  
 
צרו איתנו קשר *5988