דוח אמון
2019

היטל השבחה בחדשות - עמוד 10

סוכן חדשות
 
מי ישלם מס על הפוטנציאל
כונס נכסים מטעם בנק חויב לשלם היטל השבחה בגין הקלה בנכס שמכר. בית המשפט העליון קבע כי מאחר וההקלה אושרה לאחר מינויו ככונס, אין לחייבו, וכי על הקונה לשלם את ההיטל
  
 
גבול התערבות ועדת ערר
תקציר: מוכר בית מגורים בחולון חוייב בתשלום היטל השבחה הנגזר מתכנית המאפשרת לבנות בחלל גג הרעפים. במקרה זה נחלקו הצדדים לא על שווי, אלא על עצם התוכנית והזכויות הנגזרות ממנה.
  
 
האם רשויות המס צריכות להתחשב בספקולציות?
שמאי מכריע העיר בעבר שיש להתחשב בציפיות לגבי עליית שווי, בחישוב היטל השבחה. על סמך תקדים זה, ראוי היה להתחשב בציפיות מי שחיכו לשינוי יעוד למגורים, וקיבלו שינוי יעוד לשמורת טבע. היועץ המשפטי, לא סבור כך
  
 
סוף להסדרים הלא חוקיים
מקרה שאירע בראשל"צ מלמד שוועדות התכנון מנסות להשיג טובות הנאה מעבר למגיע להן בחוק. כך הן פוגעות בצדק החברתי וגורמות נזקים ועיכובים שאף רפורמה לא תוכל להן
  
 
שמאי מכריע - הימור מסוכן
העירייה דרשה 915 אלף, שמאי פרטי הוריד ל-135 אלף - שמאית מכריעה קבעה: 1.37 מיליון
  
 
הוועדה תביא נתונים ברורים
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד שרית דנה, פרסמה השבוע הוראת הבהרה לוועדות המקומיות שבה הן מתבקשות לפרט את שומות המקרקעין שהן מפרסמות, ולצרף אליהן אסמכתאות המבססות בנתונים ותחשיבים את החלטתן. רצוי שגם המדינה תאמץ מדיניות זו ותחיל אותה, למשל, על מנהל מקרקעי ישראל
  
 
היזמים יתקשו להסכים מראש
פסיקה חדשנית של בית המשפט העליון בשבוע שעבר, קובעת כי לא ניתן להתקשר בהסכם עם הרשות לעניין תשלומים שטרם הגיע מועד תשלומם על פי חוק. בנסיבות המקרה שנדון בפסק הדין ביטל בית המשפט את ההסכם בשל אי חוקיות
  
 
העליון: לא ניתן לחייב יזם בהיטל השבחה על בנייה שטרם אושרה
הערכה: הפסיקה תפגע ברשויות המקומיות - "יאבדו הכנסות של מאות מיליוני שקלים בשנה"
  
 
המוכרים יוכלו לשלם פחות מס
תקציר לאחרונה העניקה המדינה הקלות נוספות הנוגעות לתמ"א 38. ננסה לבחון האם וכיצד משפיעות ההקלות הנוספות על החבות במס שבח, של מוכרי זכויות הבניה, במע"מ, בגין שירותי הבנייה הניתנים ע"י היזמים.
  
 
"במגזר הערבי ייעוד הקרקע קובע"
בבקשה להיטל השבחה על קרקע שהוגדרה חקלאית בימי המנדט ועברה לתוך שטח השיפוט העירוני ב-2007, נקבע: מה שקובע אינו אחוזי הבנייה, אלא ייעוד הקרקע
  
 
היטל השבחה לפני היתר בנייה
תקציר: בעיריית תל אביב יש הוראה להתייחס למכירת מקרקעין כמימוש זכויות לצורך חיוב בהיטל השבחה מכוח תמ"א 38
  
 
הצעה לשינוי סדרי עולם ונדל"ן
לפני כארבעה חודשים כתבנו במדור זה אודות החלטה תקדימית של שמאי מכריע אשר קבע, כי המועד הקובע לעניין קביעת השבחה יהיה יום הוצאת היתר בניה ולא מועד אישור התוכנית, זאת כאשר לא ניתן לבנות בשל תנאים מסוימים הקבועים בתכנית
  
 
הגדלת שטח שפטורה מהיטל השבחה
בעלי נכס בבנייה ביקשו להגדיר שטחים בתוך הדירה כשטחי שירות שאינם חייבים בהיטל השבחה. הוועדה המקומית לא קיבלה את בקשת הבעלים. כשהדבר הובא לידי השמאי המכריע, הוא זעם
  
 
אין היטל השבחה בשימוש חורג להיתר
יצוין, כי החלטה זו תואמת החלטת ועדת ערר אשר ניתנה לאחרונה ולפיה אין לסרב לבקשה לשימוש חורג להיתר אלא מטעמים מיוחדים.
  
 
תמ"א 38: מי מתנגדות לפטור מהיטל השבחה על יציאה לגג?
התשובה: עיריות תל אביב והרצליה ■ אחת הסיבות להתנגדות העיריות היא שסעיף זה מייצג הצעה שפוגעת ביכולתן של הרשויות המקומיות לבצע עבודות פיתוח
  
 
פטור מלא בתמ"א 38
במסגרת הסרת חסמי המס בעסקאות תמ"א 38, אישרה הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק התכנון והבנייה באופן שיוענק פטור מלא מהיטל ההשבחה בגין רכישת זכויות הבנייה מכוח תמ"א 38 בתמורה לחיזוק הבניין בפני רעידות אדמה
  
 

<    34567891011121314151617    >

   נמצאו 378 כתבות   |   עמוד 10 מתוך 24