דוח אמון
2019

היטל השבחה בחדשות - עמוד 13

סוכן חדשות
 
תביעה: עיריית ר"ג גבתה כספים להיתרי בנייה בניגוד לחוק
‎‎חברת הנדל"ן מ. מגן אינטרנשיונל טוענת כי הערבות נמסרה לעירייה כיוון שהיא "הצמידה אקדח לרקה" של החברה
  
 
יש גם בשורה: פטור מהיטל השבחה לקבוצת רכישה
בצד ההחמרות החדשות הנשמעות בתחום של קבוצות רכישה, ניתן לאחרונה פסק דין של בית משפט השלום לפיו כל אחד מיחידי קבוצת הרכישה יהיה רשאי לבקש את הפטור מהיטל השבחה.
  
 
כל היטל עומד בפני עצמו
השמאי המכריע, בצלאל קציר, קיבל את טענת הוועדה וקבע כי התשלום הראשון מתייחס להיטל השבחה עקב אישור בקשה ספציפית לקבל היתר, שכללה הקלות ולא עקב אישור תוכנית בניין עיר לתוספת זכויות בנייה
  
 
אין לגבות "על החשבון"
תקציר: מה תוקפו של הסכם עם רשות מקומית לתשלום היטל שאינו מגיע לה בחוק, כתנאי לקידום אינטרסים של היזם? בית המשפט העליון עתיד להכריע בשאלה עקרונית זו, לאחר שהמדינה באופן חריג התייצבה לצד היזם.
  
 
יש השבחה גם בלי שינוי בדמי השכירות
אישור התוכנית השביח בכך שהרחבת השימושים הסירה את רכיב הסיכון מבעלי הנכסים שהשכירו נכסיהם לשימושי משרדים בניגוד למותר
  
 
תמ"א 38 היא בכייה לדורות
הממשלה בעיקר מכסת"חת אך הציבור מזהה פוטנציאל כלכלי ■ כדאי להרגיע את הטרנד
  
 
היטל השבחה: על הוועדה להוכיח
"היטל השבחה חייב לשלם בעליהם של מקרקעין ביום אישור התוכנית. ככל שהנישום לא היה בעלים ביום אישור התוכנית, אין לחייבו בתשלום. אין גם לחייבו בהצגת אישור שהמוכר שילם היטל השבחה".
  
 
השבחה לשנת 2054 - למרות שיש נעלמים רבים
שלילת זכויות תיאורטיות יחייבו את הוועדה בתשלום פיצויים
  
 
גם תוכנית ביוזמת הבעלים אינה בהכרח תוכנית משביחה
את ההשבחה בעקבות אישור תוכנית יש לבדוק לגופו של עניין ולא לגופו של יזם
  
 
סתירה בין החלטות שמאים מכריעים
במסגרת הדיון בתיק עלתה פעם נוספת השאלה האם במצב קודם הותרה הקמת מרתפים ברמת השרון; לדעת אשד, הדרך הראויה לשום את ההשבחה הינה עריכת שומה עצמאית בכל נקודת זמן ללא קשר לקביעת עבר
  
 
הכרעת שמאי מכריע: מבנה קיים מקטין את היטל ההשבחה
נקבע כי המבנה הבנוי יוצר מגבלות במגרש שאינן מאפשרות ניצול איכותי ויעיל שלו, ובכך גורם לפחת ניכר בשווי הקרקע
  
 
בניין להריסה כמוהו כמגרש ריק
ביהמ"ש העליון נותן פרשנות מהותית-תכליתית למונח מגרש ריק, ככולל גם מגרש מבונה המיועד להריסה
  
 
פסיקת שמאי מכריע: נוהג מתמשך מפחית את היטל ההשבחה
השמאי שמואל רוזנברג אימץ את הגישה המביאה בחשבון את שווי השוק בהתחשב בנוהג
  
 
החלטה של שמאי מכריע אינה מהווה בהכרח תקדים
במסגרת דיון היטל השבחה עקב אישור תוכניות שונות, לבית צמוד קרקע ברמת השרון, עלתה לדיון שאלת מחויבותו של שמאי מכריע לשומות מכריעות קודמות שנערכו בסביבה
  
 
העליון: זכאי סיוע ממשרד השיכון אינם זכאים עוד לפטור מהיטל השבחה
זאת נוכח שינוי שיטת הזכאות של משרד השיכון והסרת מגבלות השטח מתוכניות הסיוע
  
 
שמאי מכריע: ניגוד עניינים בתיקון 84?
לא ירחק היום ויהיה על מועצת השמאים לקבוע קריטריונים שקופים וציבוריים ולהציב רף גבוה של חוסר תלות בחוות דעת קודמות שניתנו ע"י השמאים המכריעים במשרדם הפרטי, קודם למינויים לשמאים מכריעים לפי תיקון 84
  
 

<    67891011121314151617181920    >

   נמצאו 378 כתבות   |   עמוד 13 מתוך 24