דוח אמון
2019

רז כהן בחדשות

סוכן חדשות
 
משרד עמידור: לבטל את זכיית משרד ויינרוט במכרז של עמידר לבחירת יועץ משפטי
בתיק העיקרי מתבקש בית המשפט להצהיר כי הצעתו של משרד עוה"ד ד"ר יעקב ויינרוט ושות' פסולה ובחירתו כזוכה במכרז בטלה - זאת בטענה כי הוא הטעה את ועדת המכרזים והצעתו לא עמדה בתנאי הסף במכרז