מעברון

950X400 20KB

באנר המקבל את פני הגולש בכניסה לאתר

עולה על גבי התוכן ויורד אוטומטית לאחר 7 שניות.

- לא ניתן להעלות כ GIF / JPG