המשק הישראלי של אבא שלהם: 19 משפחות של מיליארדרים ישראלים אחראיות ל-54% מתמ"ג הסקטור העסקי ולהכנסות בסך 248 מיליארד שקל

כך עולה ממדד הריכוזיות במשק הישראלי ל- 2006 שערכה חברת BDI; חלקו של נוחי דנקנר עלה ב-15% ל-18.7% מההכנסות* משפחת עופר במקום השני ואחריה יצחק תשובה ודודי ויסמן

19 משפחות לבדן שולטות בכשליש (248 מיליארד שקל) מסך הכנסותיהן של 500 החברות המובילות בישראל. כך עולה ממדד הריכוזיות של BDI, המתפרסם היום (ה'). סך ההכנסות של 500 החברות המובילות בדירוג ב-2006 מוערך בכ-722 מיליארד שקל.

כלכלני BDI מצאו כי סך הכנסותיהן של 19 המשפחות שווה ערך בהיקפו לכ-88% מהתקציב הממשלתי, המוערך בכ-283 מיליארד שקל, וללמעלה ממחצית מהתמ"ג העסקי, הנאמד בכ-457 מיליארד שקל.

בין המשפחות המשפיעות ביותר ב-2006 ניתן למצוא את דנקנר, עופר, תשובה, ויסמן, סבן, אריסון, בינו, פדרמן, בורוביץ, לבייב, המבורגר, עזריאלי, פישמן, שטראוס, ורטהיים, אלוביץ, זיסאפל, שחר-קז ושמלצר.

המשפחות עזריאלי ואלוביץ הצטרפו השנה למועדון 19 המשפחות המשפיעות במשק הישראלי ומשפחת ורטהיימר יצאה מהרשימה, עם מכירתה של ישקר לוורן באפט האמריקני. משפחת עזריאלי רכשה מבורוביץ את אחזקותיה בגרנית כרמל ודרכה את האחזקות בטמבור, סונול וסופרגז, והצטרפה ל-19 המשפחות החזקות במשק. אלוביץ, שרכש את קווי זהב באמצעות אינטרנט זהב מידיו של פישמן מצטרף אף הוא השנה לרשימת המשפחות.

למרות שהריכוזיות במשק לא רשמה שינוי משמעותי בשנה החולפת, הריכוזיות בקרב המשפחות עצמן עלתה באופן משמעותי. חלק מהמשפחות השולטות הרחיבו ב-2006 את אחזקותיהן במספר תחומים ובכך הגדילו את נתח הכנסותיהן, מה שהביא לכך שאותן משפחות שולטות על יותר נכסים.

כך למשל נמצא כי חמש המשפחות המובילות מבין ה-19 מחזיקות בכ-61% מסך הכנסותיהן של כל 19 המשפחות, בהשוואה לכ-54% בלבד ב-2005.

רכישת כור על-ידי דנקנר הגדילה את נתח הכנסותיו בשיעור ניכר של כ-15%. נתחו של דנקנר נאמד בכ-18.7% מכלל הכנסותיהן של 19 המשפחות, בהשוואה לכ-16.3% בלבד ב-2005. בין החברות שבשליטתו נמצאות אי.די.בי, סלקום, כלל ביטוח, כור, שנרכשה במהלך 2006 ודרכה מחזיק דנקנר במכתשים אגן, ב-ECI ועוד.

בעקבות רכישת השליטה בחברת הפניקס מידי המשפחות שחר-קז, הגדילה משפחת תשובה בעלת השליטה בחברת דלק את נתחה בשיעור חד של כ-84%. שיעור הכנסותיה של משפחת תשובה נאמד ב-2006 בכ- 10.9% מסך הכנסות 19 המשפחות, בהשוואה לכ- 5.9% בלבד ב-2005.

הפרטת בז"ן אשדוד ורכישתה על-ידי צדיק בינו ורכישת השליטה בבנק אוצר החייל מידי אריסון, הביאו לגידול משמעותי בנתחו של בינו צדיק, שנאמד השנה בכ-5.7% מכלל הכנסות 19 המשפחות, בהשוואה לכ-3.9% בלבד ב-2005, גידול בשיעור של כ-46%.

משפחת עופר, השולטת, בין היתר, בחברה לישראל, כי"ל, ובנק המזרחי-טפחות, אוחזת בכ-12.8% מסך הכנסותיהן של 19 המשפחות.

ויסמן, באמצעות החברות שבשליטתו, הריבוע הכחול ואלון, מחזיק בכ- 10.7%. קבוצת עופר-פדרמן זכתה לאחרונה בגרעין השליטה בבז"ן חיפה.

כלכלני BDI מציינים שלמרות הריכוזיות הגבוהה, התהליכים שעבר המשק הישראלי בשנים האחרונות, ההפרטה ועוד קודם לכן מעבר עסקים מבעלות הסתדרותית-ציבורית לידיים פרטיות, הינו תהליך חיובי ויש להמשיך את המגמה של הוספת כוחות נוספים במשק.

הכנסות

שיעור הריכוזיות בישראל לעומת ארה"ב

כלכלני BDI-COFACE מצאו כי הריכוזיות בישראל במספר ענפים גבוהה באופן משמעותי מהמקובל בארה"ב. כך למשל, בענף הבנקאות מגיעה הריכוזיות בישראל לכ-84%, לעומת 30% בארה"ב; בתחום התקשורת לכ-83% בישראל, לעומת 46% בארה"ב; ברשתות מזון 77% בישראל, לעומת 28% בארה"ב, בחברות הביטוח 74% בישראל, לעומת13.5% בארה"ב.

בולט במיוחד הוא ענף "ייצור הולכה והפצה של אנרגיה חשמלית", המרוכז בישראל כמעט ב-100% בידי חברת החשמל, בהשוואה לכ-13.5% בלבד בארה"ב. גם ענף כרטיסי האשראי מאופיין בריכוזיות גבוהה במיוחד, כאשר 3 חברות בלבד חולשות על הענף כולו, בעוד בארה"ב נאמדת ריכוזיות הענף בכ-76%.

מדד הריכוזיות של BDI מתייחס למשפחות בעלות השליטה בחברות במשק, חברות המשפיעות על כל תחומי חיינו ומנהלות אותם. המדד אינו בוחן את עושרן של המשפחות, ולפיכך משפחות שהכנסותיהן בסדרי גודל דומים, אך השפעתן במשק מועטה ו/או עושרן נצבר מפעילות בחו"ל, לא נלקחו בחשבון. כך גם משפחות מתוקשרות מאוד שאינן שולטות במגזר העסקי. במדד הריכוזיות נלקחו בחשבון סך ההכנסות של החברות שבשליטת המשפחות ולא רק שיעור אחזקותיהן בחברות.

אייל ינאי, מנכ"ל משותף של BDI, ציין היום בכנס העוסק במבנה המשק בישראל במרכז הבינתחומי בהרצליה כי בשנת 2006 חל גידול של 2% במספר העסקים שנפתחו השנה ואשר שליש מהעסקים שנתפתחו הם חברות ושיעור העסקים שנסגרו קטן משיעור העסקים שנפתחו במהלך השנה. מן הנתונים שהציג ינאי עולה כי המשק הישראלי מורכב בעיקרו מעסקים קטנים כאשר רק ל-2% מהעסקים במשק מגלגלים מחזור שנתי העולה על 10 מיליון דולר.

עוד עולה מדבריו של ינאי כי המשק הישראלי מרוכז ברובו במרכז המדינה כאשר 55% מהעסקים מרוכזים באזור תל-אביב, המרכז והשרון. עם זאת שיעור היזמות בישראל גבוה אף הוא; הנתונים מצביעים כי על כל 16 תושבים ישנו עסק אחד לעומת הממוצע האירופאי העומד על 25.

עם זאת מוסר התשלומים בישראל מוסיף להוות נתון בעיתי כאשר מהמחצית הראשונה של 2007 עולה כי מספר ימי האשראי בפועל, הימים בהסכמה והימים בפיגור, עומד על 98 ימים בהשוואה ל-99 ימים ב-2006. עוד נציין כי הממוצע במדינות אירופה עומד על 50 יום. ענף הבנייה בולט לרעה עם 119 ימי אשראי בסך הכל. מדבריו של ינאי עולה, כי קיים פער ניכר במוסר התשלומים בין החברות המקומיות לבין עצמן לבין מוסר התשלומים של חברות ישראליות עבור ייבוא מחו"ל, אשר אף גבוה מהממוצע העולמי.

חברת BDI דירגה גם את רמת הסיכון של חברות הפועלות בישראל לפי שיעורי חדלות הפרעון, כאשר המשק הישראלי בכללותו זכה לדרוג של A4 ובחודש הבא יעלה דרוגו ל-A3 לשם השוואה צפון אמריקה ומערב אירופה זוכות לדרוג A1, ומצבה של ישראל בהיבט זה טוב ממדינות כטורקיה, רוסיה וארגנטינה - הזוכות לדרוג B.

אליעזר פישמן הוא בעל השליטה ב"גלובס"

שיעור השינוי 2005 2006 המשפחה
גידול של כ- 15% 16.30% 18.70% דנקנר
קיטון של כ- 6.5% 13.70% 12.80% עופר
גידול של כ- 84% 5.90% 10.90% תשובה
גידול של כ- 20% 8.90% 10.70% ויסמן
קיטון של כ- 15% 9.10% 7.70% סבן
קיטון של כ- 17% 8.80% 7.30% אריסון
גידול של כ-46% 3.90% 5.70% בינו
קיטון של כ- 27% 2.60% 3.30% פדרמן
קיטון של כ- 51% 6.20% 3.00% בורוביץ
קיטון של כ- 7% 2.80% 2.60% לבייב
קיטון של כ-14% 2.90% 2.50% המבורגר
- - 2.40% עזריאלי
קיטון של כ-18.5% 2.70% 2.20% פישמן
גידול של כ-4.7% 2.10% 2.20% שטראוס
קיטון של כ-31% 2.90% 2.00% ורטהיים
- - 1.90% אלוביץ
קיטון של כ-6% 1.60% 1.50% זיסאפל
קיטון של כ-66% 4.10% 1.40% קז-שחר
קיטון של כ- 7.7% 1.30% 1.20% שמלצר
צרו איתנו קשר *5988