הנקראות ביותר

הכנסות הבנקים מעמלות הסתכמו בשנת 2007 ב-12 מיליארד שקל

ההכנסות ב-2007 עלו ב-10%, אך רק ב-3.8% מפעילות הלקוחות במגזר הקמעונאי * הפעילות מני"ע תרמה 50% מהעלייה, כרטיסי האשראי תרמו 33%

הכנסות הבנקים מעמלות צפויות להגיע בשנת 2007 ל-12 מיליארד שקל. ב-9 החודשים הראשונים של 2007 עמדו ההכנסות מעמלות על 9 מיליארד שקל, עלייה של 10.1% לעומת התקופה המקבילה. עם זאת, מהדו"חות הכספיים לרבעון השלישי עולה כי שיעור העלייה בגביית העמלות, בנטרול הכנסות מפעילות לקוחות בשוק ההון, הוא 3.8%.

העמלות מהוות 83% מההכנסות התפעוליות של הבנקים ו-30% מההכנסות הכוללות (תפעוליות ומימוניות) של הבנקים. בסך הכל עלתה גביית העמלות מהציבור ב-829 מיליון שקל. הפעילות מניירות ערך תרמה 50% מהעלייה בעמלות. עוד 33% מהעלייה נרשמו מעמלות כרטיסי אשראי, תחום שבו גדלו הכנסות הבנקים ב-13%, בעיקר בזכות העלייה הדו-ספרתית בהיקפי הפעילות בכרטיסי האשראי במשק.

הסעיף המרכזי בהכנסות ממגזר שוק ההון הוא הכנסות מניירות ערך, שהסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2007 ב-2.2 מיליארד שקל -קפיצה של 23% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2006. העלייה בהכנסות נובעת מעלייה של 37% במחזור המסחר בבורסה היומי, שעמד על 2 מיליארד שקל לעומת 1.45 מיליארד שקל. הבנקים מרוויחים מביצוע הפעולה, כך שגם בימים של ירידות בשווקים, הכנסות הבנקים אינן נפגעות. בנוסף, בנובמבר 2006 העלו רוב הבנקים את תעריפי העמלות במגוון פעולות, בעיקר בתחום ניירות ערך, למשל עמלת דמי משמורת.

העלייה החדה ביותר בגביית העמלות היתה בבנק דיסקונט (15.8%) ואחריו לאומי (12.1%) והפועלים (9.2% בנטרול בנק אוצר החייל). גם בנטרול פעילות שוק ההון נרשם שיעור העלייה הרב ביותר בבנק דיסקונט (10%), ואחריו בלאומי (5.6%) ובמזרחי טפחות (2.7%). בבנק הפועלים העלייה בגביית העמלות בנטרול שוק ההון היתה צנועה ועמדה על 1.7%, ואילו בבינלאומי נרשמה ירידה של 5.7%. הבינלאומי הקפיא בנובמבר 2006 את העמלות לשנה שלמה וייקר אותן בדצמבר האחרון.

הבינלאומי עבר את מזרחי טפחות בהיקף גביית העמלות ועלה למקום הרביעי. הכנסות הבינלאומי מעמלות לאחר איחוד תוצאות בנק אוצר החייל עמדו על 833 מיליון שקל לעומת 769 מיליון שקל במזרחי-טפחות.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
נתח שוק
דין וחשבון
הסיפורים הגדולים של השבוע
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות