39. סמדר ברבר-צדיק, מנכ"לית הבנק הבינלאומי
נימוקים לבחירה: הגנה על החוסן הכלכלי של הבנק החמישי בגודלו בתקופת המשבר ויצרה מיתוג קבוצתי לחמשת הבנקים שבשליטת הקבוצה. הבינלאומי מציג את הלימות ההון הגבוהה במערכת הבנקאית - 14%. הפגיעה בבנק הייתה פחותה מבנקים אחרים, בין היתר כי ברבר נמנעה מלממן חברות ישראליות שהשקיעו בחו"ל
סמדר ברבר-צדיק, מה המהלך החשוב שעשית השנה?

"מבחינתי, כעומדת בראש בנק, צליחת המשבר בהצלחה תוך הובלה בכל מדדי היציבות והאיתנות הפיננסית, זהו המהלך החשוב של השנה.

"הבנק הבינלאומי עדכן בשנים האחרונות את מדיניות הסיכון ופיזור הסיכון, והכין עצמו לתקופות קשות. הכנות אלו הביאו לכך שהבינלאומי יוצא מהמשבר הפיננסי כבנק חזק, איתן, רווחי ובעל בסיס ההון הרחב במערכת, נזילות גבוהה ותיק אשראי איכותי ומפוזר".

איזה קושי מקצועי חווית השנה?

"התקופה שמספטמבר 2008 (נפילת ליהמן ברדרס) עד סוף הרבעון הראשון של 2009, הייתה שיאו של המשבר הפיננסי הקשה ביותר בשמונים השנה האחרונות. בתקופה זו תרחישי קיצון של נזילות ואיתנות הפכו להיות מצב רגיל. ארגונים גדולים בארץ ובעולם, גם בעלי עוצמות ורווחיות רבת שנים, עמדו, וחלקם עדיין עומדים, בפני פשיטת רגל. אופן ניהול הסיכונים של מוסד פיננסי הפך להיות משתנה ברמה היומית.

"להיות מנכ"ל של בנק במשבר כזה ולהתמודד מול תרחישי קיצון ואקסיומות כלכליות שנשברות, היה חוויה מאתגרת. הבנק הבינלאומי השכיל להיערך גם לתקופות קשות ולהתאים עצמו לניהול בסביבה משתנה, כך שצלחנו את המשבר בהצלחה".

מה האירוע החשוב השנה בכלכלה הישראלית?

"ההתמודדות של המשק הישראלי עם המשבר הפיננסי, אשר הקיפה ועדיין משפיעה על כל המגזרים במשק, הן הפיננסי והן הריאלי, והגיעה לפתחה של כמעט כל חברה וכל אדם. השלכות המשבר באו לידי ביטוי בסדרה של אירועים כלכליים חשובים ביותר, למשל: סביבת ריבית אפס שהשפיעה על שוק ההון, על השוק הפיננסי ועל השוק הריאלי; הסדרי חוב בשוק האג"ח; רכישת מט"ח מסיבית על ידי בנק ישראל; והמיתון בשוק הריאלי".

מה התחזית הכלכלית שלך לשנה הקרובה?

"אני מעריכה שהחלק החמור ביותר של המשבר הפיננסי כבר מאחורינו. ניתן לראות כי מרווחי איגרות החוב בכל העולם יורדים, מה שמשקף את ירידת סיכוני האשראי והנזילות, והתכנסות למדדי סיכון ריאליים יותר. עם זאת, העולם עדיין נמצא במיתון שמשפיע על הביקושים, ולכן חלק מהכלכלה הישראלית - בעיקר זה החשוף לביקושים חיצוניים - עלול עדיין להיקלע לקשיים כלכליים ופיננסיים.

"בישראל ישנם סימנים של יציאה מהמיתון ותחילתה של צמיחה מתונה. אולם הכלכלה בארץ עדיין מושפעת מהגידול באבטלה בעולם, ולכן רואים גם קצב איטי של עלייה בביקושים. נראה כי היציאה מהמשבר הריאלי בעולם תיקח עוד זמן.

"לגבי המערכת הבנקאית: בנקים, בעיקר בעולם אבל גם בארץ, ישאפו ל'איכות הכנסות' גבוהה יותר. משמעות הדבר היא שחלק גדול יותר מהכנסות הבנק ינבע מהבנקאות הבסיסית, תוך פיזור הסיכון והקטנתו. מדיניות ניהול סיכונים שמרנית ובניית כריות ביטחון גבוהות יותר מבעבר, יידרשו במקביל להפעיל מנגנוני התייעלות ארגוניים".

איזו עצה כלכלית רלוונטית לתקופה הנוכחית?

"הגאות בשוקי ההון בעולם בכלל, ובישראל בפרט, עלולה להטעות. חלק מהגאות נובעת מסביבת ריבית מאוד נמוכה. אפשר להסתכל קדימה באופטימיות, אבל יחד עם זאת, כל ארגון צריך ללמוד לקחי עבר, לנהל מדיניות סיכונים שמרנית ולשמור על כרית ביטחון הונית ראויה".נושאים: סמדר ברבר-צדיק