גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הון סיכון

אם למנהל הקרן יש 'מגע קסם' בלתי מוסבר; אם הרווחים נראים עקביים או גבוהים מדי; ואם הוא מסוגל לשקר בעניין פעוט. כך תקטינו את הסיכון ליפול קורבן למיידוף התורן. תמרורי אזהרה למשקיעים

אחד הגילויים הכואבים לכל משקיע הוא הגילוי שהוא נפל קורבן למעשה מרמה. משקיעים שנפגעו ממרמה עשויים להסיק שהם נתנו אמון רב מדי בצד השני, ולא היו זהירים מספיק בנוגע להשקעתם. ואכן, במקרים רבים מתברר בדיעבד כי ניתן היה להימנע מההשקעה או למנוע חלק מהנזק. במאמר זה נציע מספר עצות בסיסיות המתאימות לטווח רחב של משקיעים וסוגי השקעה, שיסייעו במניעת מרמה בהשקעות. נוכלים עשויים להיות יצירתיים ומתוחכמים, ובמקרים מסויימים קשה למנוע את הנזק. עם זאת, מספר עצות עשויות לסייע למשקיע לזהות מקרים שבהם סיכון המרמה הוא גבוה מכפי שהוא נראה, ולהפחית את הסיכון ליפול קורבן להונאה.

נזקי המרמה עלולים להיות קשים. נוסף לאובדן סכום ההשקעה, משקיע בעל מוניטין עלול לספוג נזק תדמיתי שיעלה באובדן כלכלי עתידי. נזקים נוספים עלולים להיגרם עקב הצורך להשקיע זמן ומשאבים לאחר מעשה כדי לנסות להציל עד כמה שאפשר מכספי ההשקעה (כמו בהליכי פשיטת רגל או בהליכים משפטיים אחרים).

על המשקיע, כמו גם על יועצו הפיננסי ועורך דינו, להיות ערים לסימני אזהרה, אשר חלקם ניתנים לזיהוי ע"י המשקיע והיועץ הפיננסי עוד לפני ובמהלך ביצוע העסקה, וחלקם קלים יותר לאבחון ע"י עורך הדין במהלך הטיפול המשפטי. סביבת השקעה תחרותית מאוד (כפי שהייתה בתקופות מסוימות בעבר וסביר שתשוב בעתיד), נחישות רבה מצד המשקיע בביצוע העסקה, ואמון בצד השני, עלולים להקשות על זיהוי הסימנים, ולהגביר את החשיפה לסיכון. רוב העסקאות מבוצעות תחת לחץ זמן, אולם תהליך השקעה זהיר ומסודר (שלא בא על חשבון מהירות ביצוע) יסייע לזיהוי דגלים אדומים, שיאותתו למשקיע שהסיכון האמיתי גבוה מכפי שנראה על פני השטח. אף שכל מקרה שונה בנסיבותיו וכך גם סימני האזהרה הנלווים לו, הנה מספר עצות שמשקיע ויועציו צריכים לשקול במהלך הטיפול בהשקעה:

אם זה נראה טוב מכדי להיות אמיתי, זה עלול להיות כזה

חשבונות ההשקעה שניהל ברנרד מיידוף (שנידון ל-150 שנות מאסר בגין הונאת פונזי ב-65 מיליארד דולר) הפיקו תשואות שנתיות דו-ספרתיות בתקופות טובות ורעות כאחד, כמעט בלי חודש שלילי. תשואות אלה הוכחו כיותר מדי טובות, כפי שגילו המשקיעים אצל מיידוף. הדבר נכון גם באשר לחברה המועמדת להשקעת פרייווט אקוויטי, אם הדוחות הכספיים או התחזיות נראים טובים מדי. אם הרווחים ההיסטוריים או העתידיים נראים עקביים מדי או גבוהים מדי, או אם נראה שליזם יש 'מגע קסם' בלתי מוסבר (למשל, אם יש לו גישה שאין לאחרים) - על משקיע זהיר להיות סקפטי, לשאול שאלות, ולנסות לקבל הסבר סביר ואמין.

אם משהו אינו נראה הגיוני, משהו אכן עלול להיות לקוי

נדיר הוא ששקרן יודה בשקר או פשוט ייאלם דום. ברוב המקרים יוצע הסבר כלשהו לשאלות המשקיע. על המשקיע, כמו גם על יועצו המשפטי והפיננסי (כל אחד ע"פ תחום התמחותו), לוודא כי ההסברים הניתנים מתיישבים עם ההיגיון והנסיבות, ו-לא - יש להמשיך ולבדוק. בנוסף, אם ההסבר אינו ניתן לווידוא ע"י מקורות עצמאיים (כמו מסמכים או שיחות עם צדדים בלתי קשורים לחברה), ייתכן שיש כאן תמרור אזהרה.

אפס סובלנות כלפי חוסר אמינות

כל גילוי של חוסר אמינות מצד המועמד לקבל את כספי השקעה צריך שיוביל לשקילה מחודשת של החלטת ההשקעה. אם היזם או מנהל הקרן מסוגל לשקר לגבי דבר פעוט, ייתכן שהוא מסוגל לרמות גם בעניינים חשובים יותר. לדוגמה, נטען לגבי מנהל קרן הגידור Bayou Group, (שהורשע במרמה של 400 מיליון דולר), כי הטעה משקיעים לגבי ניסיונו המקצועי הקודם. כמו כן, אם להערכת המשקיע הצד השני אינו כן עם אחרים, ייתכן שהמשקיע עצמו הוא זה שמוטעה. כמה ממשקיעיו של מיידוף, למשל, חשבו שהתשואות המצוינות שלו נובעות מ-Front Running, אך הם גילו לדאבונם כי התשואות המצויינות שלו נובעות מהפעילות הבלתי חוקית שבה היה מעורב מיידוף וההונאה שלהם.

אמון הוא הכרחי, אך אינו מספיק

לעתים קרובות צדדים בעסקה מצפים שמידע שהם מספקים יתקבל כנכון על בסיס אמון בלבד, או שהם מעריכים מידע המתקבל מהצד השני כמדויק מסיבות דומות. לעתים הסיבה לאמון מופרז היא מתן משקל רב מדי לנסיבות מסוימות, כגון העובדה שצד כלשהו מגיע מרקע דומה לזה של המשקיע, ולעתים מדובר בעובדות רלוונטיות כגון מוניטין וניסיון. הגם שכל עסקה דורשת מידה של אמון, יש לעתים צורך לבסס את המידע באמצעים נוספים, למקרה שיתברר בדיעבד שמתן האמון היה שגוי.

אם עניין מהותי לעסקה ניתן לווידוא, יש לטרוח ולוודא, גם אם יש אמון מלא במוסר המידע. יש לשקול כמה מהמידע שעליו מסתמכים בביצוע ההשקעה (בייחוד המידע היותר קריטי) מבוסס על אמון בצד השני בלבד. לאחר מכן יש לחשוב אילו מההנחות שבבסיס ההשקעה יקרסו אם מידע זה יתברר כמוטעה, ואם ניתן לאשר את המידע כדי להפחית את הסיכון.

דע את הצד השני

אמון אינו תחליף לבדיקת נאותות פרסונלית ברמה ראויה לפני ביצוע ההשקעה. מעבר ל'דיו דיליג'נס' הרגיל, ניתן לשקול במקרים המתאימים בדיקת רקע (כולל ע"י חוקר פרטי) או בדיקה אחרת של המייסד, מנהל הקרן, או מוכר המניות. ניתן להיעזר בגורמים מקצועיים בתהליך זה. הממצאים עשויים לעתים להפתיע.

המשך לעמוד על המשמר

בניגוד לסוגים מסוימים של עסקות רכישה, השקעה נעשית בד"כ לטווח ארוך ומהווה תהליך מתמשך. על המשקיע להמשיך לפקח על ההשקעה. מקרי מרמה מתחילים לעתים כעסק לגיטימי, אך עקב שינוי נסיבות הופכים למנגנון הונאה. יתרה מכך, ישנם מקרים שבהם פעילות ההונאה חייבת לגדול כדי לשרוד, וכך, גם אם קשה לזהותה בשלב מוקדם, הדבר עשוי להפוך לקל יותר בהמשך. גם אם מרמה מתגלה בתקופת ההשקעה, ואף אם המשקיע מצליח להוציא את כספו במלואו, זה עדיין עלול להיות מאוחר מדי (במקרים מסוימים כספים שנמשכו עדיין יכולים להיות כפופים לזכויות השבה). אולם פיקוח הדוק וגילוי במועד עשויים להציל את כספי ההשקעה, למנוע השקעת כספים נוספים בהשקעה גרועה, או להקטין נזקים.

פיקוח על השקעה יכול לכלול למשל וידוא כי הדוחות הכספיים מתיישבים עם ההיגיון, שאילת שאלות ע"פי הצורך, עמידה על המשמר וגישה חקרנית כלפי ההשקעה. בהשקעות פרייווט אקוויטי זכויות המשקיע כוללות לעתים זכויות נרחבות בדבר קבלת מידע ופיקוח. במקרים המתאימים המשקיע יכול לשקול עשיית שימוש בזכויות אלה כדי לפקח על ההשקעה, ואף לבצע ביקורות כדי לוודא כי מצב החברה עדיין תואם את ציפיות המשקיע.

ראוי לוודא כי צדדים שלישיים המסוגלים לאתר פעילות בלתי לגיטימית, כגון רו"ח מבקרים, ספקי שירותים אדמיניסטרטיביים, ומעריכי שווי, הם עצמאיים ובעלי מוניטין. בעוד שהמשקיע זכאי להסתמך על גורמים אלה, המשקיע יכול לשקול גם ביצוע בדיקת נאותות משלו (ככל שזכויותיו מאפשרות). גם צדדים שלישיים בעלי מוניטין (כמו משרדי רו"ח ובנקים גדולים) עלולים לפעול באופן רשלני או פזיז, ויש שמי מנציגיהם עלולים להיות מעורבים בקונספירציה.

משקיע יכול להגדיל את השקעתו לאחר פרק זמן, לבקשת החברה (טיפוסי יותר בהשקעות פרייווט אקוויטי) או ביוזמת המשקיע (טיפוסי יותר בהשקעות קרנות גידור בני"ע סחירים). על המשקיע לשקול ניצול הזדמנות זו לביצוע בדיקת נאותות נוספת, כדי לוודא אם ההשקעה היא עדיין מה שהמשקיע סבור שהיא. ייתכן שמרמה החלה או התעצמה מאז הפעם האחרונה שהמשקיע ביצע בדיקה, והבדיקה המוקדמת (ואולי גם מה שנראה כדוחות חיוביים) עלולה לתת למשקיע תחושת ביטחון מדומה.

הבן את תנאי העסקה והאינטרסים המעורבים

השקעה יכולה לכלול טווח רחב של תנאים משפטיים. כדי להבין בדיוק מה המשקיע מקבל עבור כספו, עליו להבין את זכויותיו וחובותיו. על המשקיע לזהות גם ניגודי אינטרסים פוטנציאלים. כך, למשל, יש להבין כיצד הצדדים האחרים מתוגמלים, האם הם ירוויחו גם כשהמשקיע יפסיד, האם אחרים משלמים מה שהמשקיע משלם, או שצדדים כלשהם זכאים להטבות מסוימות. אלה הן שאלות בסיסיות שיש להבין טרם ביצוע השקעה, שיסייעו גם להפחתת הסיכון למניפולציה.

הכותב, עו"ד ממשרד Friedman Kaplan Seiler & Adelman LLP שבניו יורק, מתמחה בהשקעות בינלאומיות

עוד כתבות

דן בודנר, מנכ"ל ורינט / צילום: איל יצהר

אחרי אמדוקס וקורנית: ישראלית נוספת על כוונת השורטיסטים

להערכת האנליסטים של Spruce Capital ורינט צריכה לרדת ב-60%-70%  ● לדעתם העלייה האחרונה במניית ורינט אינה בת קיימא, בין היתר משום שהחברה נמצאת בפיגור של שנים מול המתחרות בעולם הענן

סוחרים בבורסת ניו יורק/ צילום: רויטרס, Brendan McDermid

מסחר תנודתי: אל תתנו לאדון שוק לשחק לכם בראש

ב-13 במאי צנח מדד דאו ג'ונס ביותר מ-600 נקודות ● משקיעים שהסתכלו על השוק ביום הזה התחילו לחשוש ממפולת ● אבל מי שעצמו עיניים וחיכו כמה ימים, לא ראו כלום, כי בזמן הזה המדד חזר לקדמותו ● התנודות הגדולות הללו צפויות להימשך, וכדאי שהמשקיעים יתרגלו אליהן

יעקב ליצמן, משה גפני / צילום: אמיר גוטפריד, תמר מצפי

ראשי יהדות התורה: לא ביקשנו שתהיה כאן מדינת הלכה

עדכון ● יו"ר מפלגת ישראל ביתנו בפוסט בפייסבוק: "זה לא במקרה שבפעם הראשונה מאז קום המדינה, מי שניצח בבחירות בצורה משכנעת לא מצליח להקים ממשלה" ● ליצמן וגפני בתגובה: "לצערנו ליברמן אינו דובר אמת בנושא חוק הגיוס"

תרזה מיי, ראשת ממשלת בריטניה, נואמת בפרלמנט / צילום: Reuters TV

תרזה מיי התפטרה והבהירה: חייבים להגיע לפשרה | פרשנות

את אנחת הרווחה של מיי, כשלא תצטרך יותר להמשיך ולעסוק ב"ברקזיט" מול תקשורת לועגת ופרלמנט מציק, היה אפשר לשמוע כל הדרך מ"דאונינג 10"

החיידקים שגורמים לנו לרוץ / איור: Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב

החיידקים שגורמים לנו לרוץ: מה למערכת העיכול ופעילות גופנית?

אחרי שנים שבהן התמקדה הגישה לשיפור הבריאות והביצועים הספורטיביים בתפקוד התאים, נראה שזו הגיעה לקצה גבול היכולת הפיזיולוגית ● הפתרון נמצא במקום חדש ופחות צפוי: חיידקי הגוף

סניף יינות ביתן בישפרו סנטר / צילום: שוקה כהן

יינות ביתן תכניס דיילות שירות לסניפיה

מדובר בשירות בתשלום שיינתן לחברות מזון או טואלטיקה שירצו להציג מוצרים חדשים ולחלק דוגמיות לצרכנים ● המהלך יוצא לדרך השבוע בארבעה סניפים של יינות ביתן עם המותגים יינות תבור, המותג גבינות צוריאל, החטיפים של שטראוס וגלידה מוצ'י של יבואנית המזון וילי פוד

אובך באילת / צילום: רשות שדות התעופה

שיא צריכת חשמל בימי שישי נשבר היום בצהריים

אחרי שבקיץ נשבר השיא לקיץ (12,921 מגה וואט) ובחורף נשבר השיא עד כה, היום בצהריים נשבר שיא הצריכה לחודש מאי ושיא הצריכה לימי שישי בכלל - צריכת החשמל הגיעה ל-12,036 מגה-וואט

אווירת רמאדן / צילום: יותם יעקובסון

לילות רמדאן: בואו לגלות את הרחוב המוסלמי המקומי

טיולי רמדאן נערכים בימים אלה בכפרים ובערים מוסלמיות ברחבי הארץ, וחשים את הדופק הלא מוכר של הרחוב המוסלמי ● מבקרים במסגדים, בשווקים ובבתים פתוחים

עוזרת קולית / צילום: Shutterstock

האו"ם נגד העוזרות האישיות: מנציחות סטריאוטיפים מיושנים

מחקר של האו"ם קובע כי העוזרות הקוליות הדיגיטליות, שמציפות את השוק בשנים האחרונות, מיוצגות לרוב על ידי מאפיינים נשיים מובהקים כגון אפיון הקול, טון הדיבור ואופן התגובה "הצייתני" ● לפי המחקר, עשויות להיות לכך השלכות מרחיקות לכת על האופן שבו נשים נתפסות ועל הנצחת יחס זה כלפיהן בעתיד

סוחרים בבורסת ניו יורק/ צילום: רויטרס, Brendan McDermid

מניות הטק עולות בוול סטריט; הפוטסי עולה על רקע הודעת מיי

בורסת ניו יורק נסחרת בטריטוריה ירוקה ● הנאסד"ק עולה 0.8%, S&P 500 והדאו ג'ונס עולים בכ-0.6% ● במסחר בנפט רושם חוזה מסוג ברנט עלייה של 1% לרמה של 68.4 דולר לחבית לאחר ירידה חדה של כ-6% אתמול

בנימין נתניהו / צילום: אמיל סלמן-הארץ

את מי פספסה מחאת עורכי הדין הבכירים נגד חוק החסינות

ממרומי הקומה ה-36 במגדל אלקטרה בתל אביב, שבה התכנסו בכירי עורכי הדין למחות על המתקפה על המערכת המשפטית, המציאות הישראלית נראתה יפה ומפויסת • טיפול המדינה בתיקי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מוכיח כי אין אצלנו באמת שוויון מלא בפני החוק ● פרשנות

שריפות ענק בכפר אוריה, גיזו, ויער הנשיא

רה"מ נתניהו מבקש סיועי אווירי לכיבוי השריפות

רה"מ פנה באמצעות המועצה לבטחון לאומי, משרד החוץ והמשרד לביטחון פנים לפעול מיידית להבאת סיוע אווירי לכיבוי שריפות

ראשת ממשלת ברטיניה, תרזה מיי / צילום: רויטרס

דרמה בבריטניה: תרזה מיי הודיעה כי תתפטר מראשות הממשלה ב-7 ביוני

הודעת ההתפטרות העמיקה מיי את המשבר הפוליטי בממלכה המאוחדת, והציבה את הפרישה מהאיחוד האירופי שוב על מסלול אי-ודאות ● לפי רוב ההערכות המועמד המוביל להחלפת מיי הוא שר החוץ הבריטי לשעבר – בוריס ג'ונסון

דוד (דודי) אבגי, מייסד ומנכ"ל חברת SafeCharge / צילום: יח"צ

מנכ"ל החברה של טדי שגיא מדבר על מאחורי הקלעים של האקזיט הענק

דוד אבגי, מייסד ומנכ"ל חברת טכנולוגיית התשלומים SafeCharge, שתימכר ב-889 מיליון דולר לחברה הקנדית Nuvei, מספר ל"גלובס" על החברה שהקים עם טדי שגיא ● "אחת הסיבות לעסקה זו הטכנולוגיה, ולכן עובדי הפיתוח בישראל ובבולגריה צריכים להיות רגועים"

גל גדות / צילום: Mario Anzuoni, רויטרס

הפרסומת של גל גדות להוט - הזכורה והאהודה ביותר השבוע

גיאוקרטוגרפיה: הפרסומת ללאומי - המושקעת ביותר - כמעט מיליון שקל, אך רק במקום החמישי במדד האהדה

פרופסור אבי בן בסט / צילום: שלומי יוסף

"על הממשלה החדשה לא להעלות מסים, אלא לטפל בפטורים ממס"

את הדברים אמר פרופ' אבי בן בסט בכנס "מסים וגלובליזציה" שהתקיים היום בבית הספר למשפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה ● בכנס נשאה דברים גם המשנה למנהל רשות המסים, רו"ח מירי סביון, שהסבירה על שילוב הידיים בין מדינות ה-OECD במאבקן בתכנוני המס

 

 

שריפות ענק בכפר אוריה, גיזו, ויער הנשיא

מסתמן: השריפות הגדולות לא פרצו בגלל מדורות; אש במספר מוקדים

חוקרי אגף הדליקות במערך הכיבוי מעריכים כי השריפות הגדולות שפרצו אתמול באזור כרמיה שבנגב המערבי ובקיבוץ הראל סמוך לירושלים נגמו כתוצאה מכשל חשמלי באחד מכבלי חברת חשמל ● נסיבות ההתלקחות בבן שמן עדיין בחקירה ● בתים פונו בשריפה נוספת שפרצה סמוך לבית עזרא

הבורסה בתל אביב / צילום: רויטרס

סגירה שלילית בבורסה: ת"א 35 איבד 1.1%, טבע איבדה 3%

המדדים בוול סטריט יורדים ביות מ-1.5% בצל התבצרותן של סין וארה"ב בעמדותיהן במלחמת הסחר ● מדד ת"א-90 ירד ב-0.9% ומדד הבנקים ירד 0.3% ● מניית הפניקס ירדה על רקע החתימה על הסכם למכירתה ● חברת קרור הודיעה על מינוי מנכ"ל חדש

רגשות / צילום: Shutterstock

דיווח: אמזון מפתחת צמיד שיזהה איך אתם מרגישים

לפי "בלומברג", המכשיר מתואר במסמכים פנימיים של החברה כזה שיסייע למשתמשים בתחום הבריאות והרווחה הנפשית, ואף יוכל לייעץ ללובש איך לתקשר עם אחרים בצורה יעילה יותר ● עם זאת, לא ברור אם הפרויקט אכן ייצא בצורה מסחרית

משה כחלון ואריה דרעי / צילום: איל יצהר, עיצוב תמונה: טלי בוגדנובסקי

קרב כחלון דרעי בדרך להכרעה וסיוט תמ"א אמיתי. כותרות הנדל"ן מהשבוע

מינהל התכנון עומד לשנות כתובת, איפה אושרו השבוע מתחמי דיור ענקיים ● הסיוט של דיירים בפרויקט תמ"א 38 ברמת גן, (עוד) מינוי של בכיר בשירות הציבורי שמתארך חודשים רבים ולמה זה קשור לתאונת העבודה הקטלנית מהשבוע שעבר ביבנה, איך מחיר למשתכן תרמה לפגיעה בתעשיות שונות, איפה בני זוג בשנות העשרים לחייהם רכשו דירות להשקעה, והקרב שמתפתח נגד עבודות הרכבת הקלה ביפו ● אלה היו כותרות הנדל"ן שלנו מהשבוע האחרון