בנק ישראל בהתרעה יוצאת דופן: "חשש שאנשים ייאלצו למכור דירות במחירים נמוכים משווי המשכנתאות"

הבנק: "עליית שיעור הריבית על הלוואה לא צמודה תגרור גידול בהפרשות לחומ"ס" ■ בנק ישראל מזהיר מתרחיש של ירידה במחירי הדירות וגידול בהפסדי הבנקים, אך מדגיש: "איננו צופים פגיעה ישירה באיתנותה של המערכת הבנקאית" ■ השורה התחתונה: הבנקים צלחו את מבחני הלחץ

האם בבנק ישראל מכינים את הקרקע לאפשרות של התפוצצות הבועה בנדל"ן? הבנק המרכזי פירסם הבוקר (ד') קטעים מתוך סקירת מערכת הבנקאות בישראל לשנת 2009 בו מוקדש פרק מיוחד לנושא האשראי שנותנים הבנקים לדיור.

בחלק זה מזהירים בבנק ישראל מפני השפעות אפשריות של העלאת שיעור הריבית במשק על שוק המשכנתאות והאפקט של צעד זה על שוק המשכנתאות - זאת בנוסף להתרעה באשר להשפעה האפשרית של ירידה ניכרת במחירי הדיור.

"בשנתיים האחרונות עלו במידה ניכרת מחירי הדירות בישראל, לאחר ירידה מתמשכת של כעשר שנים, וחלק מהרכישות והעסקאות הן בדירות להשקעה", נכתב בסקירה

"בישראל שיעורי המימון הממוצעים ונטל החוב הממוצע נמוכים ביחס למקובל במדינות מפותחות בעולם. אף על פי כן התממשות תרחיש של ירידה ניכרת במחירי הדיור בד בבד עם פגיעה במקורות ההכנסה של משקי הבית עלול להוביל למכירת דירות במחירים הנמוכים משווי המשכנתאות שניטלו לשם רכישתן, וכך - לגידול של שיעורי ההפסד של הבנקים מתיקי האשראי לדיור".

עם זאת, מסייגים בבנק ישראל את הקביעה ואומרים כי הם "אינם צופים פגיעה ישירה באיתנותה של מערכת הבנקאות מהתממשות תרחיש מעין זה".

לדו"ח המלא של בנק ישראל על מבחני הלחץ של הבנקים - לחצו כאן

באשר לאפשרות של העלאת הריבית במשק והשפעתה על משכנתאות לא-צמודות, בריבית משתנה על נטל החוב: "התקבל שעלייה של כ-5 נקודות אחוז 8 בריבית, לרמה של 7% . מגדילה את נטל החוב ב-14 נקודות אחוז, לשיעור של 44% - בדומה לרמה ששררה בשנת 2003 התרחבות כזאת של נטל החוב צפויה להביא לגידול ההפרשות לחובות מסופקים בגין האשראי לדיור", נכתב בסקירה.

הבדיקות שערך בנק ישראל הן חלק מיישום תפיסת מבחני הקיצון ככלי בעל חשיבות גוברת לבחינת האיתנות המערכת הפיננסית - וזאת במסגרת הפקת הלקחים מהמשבר הגלובלי האחרון.

בבנק ישראל מעודדים מתוצאות הבדיקה ומבהירים: "בתרחיש שנבחן נמצא כי שיעור ההפסד מבסיס ההון של המערכת הבנקאית נאמד בכ-20%; תוצאות התרחיש מראות כי יחס הלימות ההון בכל הקבוצות הבנקאיות נותר מעל למינימום הנדרש".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988