loading
שלמה מעוז במתקפה על סטנלי פישר
מדוע הצעדים האחרונים של בנק ישראל למלחמה במחירי הדיור לא יעזרו ואיך כן אפשר להוריד מחירי הדירות? שלמה מעוז יורה לכל הכיוונים בראיון מיוחד
02:31 05/05/2011 16:39
לכל כתבות ארכיון שוק ההון >>