לכתבה הקודמתכשל ממשלה לכתבה הבאהשומת מע"מ (שומת מע"מ תשומות)

שווי כוח הקנייה

שווי כוח הקניה של מטבע - הוא מדד אלטרנטיבי למדד של שער החליפין של המטבע.

09/01/2012, 17:31
מילון / צלם: פוטוס טו גו

שווי כוח הקניה (באנגלית: Purchasing Power Parity, בר"ת: PPP) של מטבע - הוא מדד אלטרנטיבי למדד של שער החליפין של המטבע. לשווי כח-הקניה ישנם שימושים רבים, כגון בהשוואות בינלאומיות הנערכות בעת מדידת: תוצר, תוצר לנפש, צמיחה, מחירים, וכדומה.

בהיות שער החליפין משקף רק את יחס המטבעות זה לזה בשוק המטבעות גרידא, אין הוא בהכרח משקף את כח הקנייה האמיתי - בשוק המוצרים המקומי הכללי - של כל אחד מהמטבעות המושווים, ולכן אינו מבטיח השוואה בטוחה ביניהם; מאידך, שווי כוח הקניה מאפשר השוואה מדויקת יותר בין מטבעות, שכן הוא מתבצע בעזרת הגדרת סל מוצרים בינלאומי כללי המשקף את הצרכים הכלכליים של בני אדם בעולם.

זהו אם כן מדד שמבטא הכנסה במונחים של כח קנייה ומנסה לנטרל השפעות הבדלי שערי חליפין.

יחידת המטבע המקובלת בעולם שבה נמדד מחיר המחושב לפי שווי כוח הקנייה - נקראת: "דולר בינלאומי". בשונה מהדולר האמריקני - אשר כרגיל ערכו מוגדר בשוק המקומי בתור כמות יחידות המטבע המקומי המשולמות בשוק המקומי בהתאם לשער החליפין המקומי עבור דולר אמריקני אחד, הרי שערכו של הדולר הבינלאומי מוגדר בשוק המקומי בתור כמות יחידות המטבע המקומי המשולמות בשוק המקומי עבור "סל מוצרים" בינלאומי שעבורו משולם בשוק האמריקני דולר אמריקני אחד. שוויו של הדולר הבינלאומי בשוק האמריקני - זהה תמיד לדולר האמריקני. ביחס לשוק הישראלי - הוערך בשנת 2007 שוויו של הדולר הבינלאומי בכשלושה שקלים (בעוד שבהתאם לשער החליפין בישראל - שוויו של דולר אמריקני היה אז כארבעה שקלים); קרן המטבע הבינלאומית נוקבת במספר מדויק יותר: דולר בינלאומי הוערך ב-2.82 ש"ח נכון לשנת 2007. לעומת ישראל - אשר בה שער החליפין מפחית את ערכו של המטבע המקומי - יחסית לערכו לפי שווי כוח הקנייה, הרי שברוב מדינות האיחוד האירופי המצב הפוך באשר אל מטבע האירו המקומי שם (נכון לשנים האחרונות).

צמיחה המחושבת לפי שווי כוח הקניה - מתחשבת (בין השאר) באינפלציה - במקום בשינוי שבשער החליפין.

שווי כוח הקניה בניסוחה המתמטי היא קשר בין שיעור האינפלציה המקומית (π) לבין שיעור האינפלציה הזרה (*π) והשינויים בשער החליפין (de): ‏(π+1)=(π*+1)(de+1)

בהנחה שהאינפלציה הזרה קבועה, יקבעו סימולטנית השינויים בשער החליפין והאינפלציה המקומית.

* תודות לדרור מורן CFO אלון החזקות ברבוע כחול ישראל

הערך נכתב או נערך בויקיפדיה על ידי חברי פורום CFO וצוותיהם כחלק מפרויקט של פורום CFO לשיפור הנגישות לידע וחינוך כלכלי בציבור הרחב.

לקריאת כתבות וסקירות נוספות של פורום CFO, הקליקו כאן גלובס לחודש היכרות – כל הכתבות, המאמרים וטורי הדעה אצלך מדי ערב >>
 

כתבות נוספות

מיסוי דו שלבי מיסוי דו שלבי מיסוי דו שלבי מתאר טכניקת חישוב מס החל על חברה ועל בעלי מניותיה 09/01/2012
תהליך השומה תהליך השומה פירוש המילה שומה בעברית הוא "הערכה" "קביעת שווי" או "אומדן לערכו של דבר". תהליך השומה הוא קביעה של אחת מרשויות המס מהו סכום המס שעל הנישום לשלם. 09/01/2012
ציטוט פיננסי (Financial quotation) ציטוט פיננסי (Financial quotation) ציטוט פיננסי הוא קביעת מחיר לקנייה או מכירה של מוצר פיננסי או אחר 09/01/2012