loading
מיוחד: שלי יחימוביץ פותחת את כל הקלפים
"בארבע עיניים" עם חגי גולן: כלכלת השקר של הטייקונים והפיננסיירים, מדיניות המסים של נתניהו וגם איראן ודעותיה המדיניות: שלי יחימוביץ פותחת את כל הקלפים בראיון מיוחד
15:46 22/05/2012 13:59
לכל כתבות ארכיון שוק ההון >>