העליון דחה ערעור פלאפון על תשלום תמלוגים של 150 מיליון שקל

זאת עבור השירות הסלולרי שסיפקה מאוקטובר 1994 ועד פברואר 1996 ■ העליון דחה את ערעור פלאפון על החלטת המחוזי, במסגרת מאבק שנמשך מעל 12 שנה

בית המשפט העליון דחה את ערעורה של פלאפון על תשלום תמלוגים בהיקף של כ-150 מיליון שקל, ששילמה עבור השירות הסלולרי שסיפקה מאוקטובר 1994 ועד פברואר 1996. בכך דחה העליון את ערעור החברה על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז מספטמבר 2010.

ההחלטה התקבלה בערעור שהגישה פלאפון על החלטתה שופטת בית המשפט המחוזי מרכז, אסתר שטמר, במסגרת מאבק ממושך - מעל 12 שנה - לגבי תשלום תמלוגים מהכנסותיה השנתיות במסגרת קבלת רישיונה הסלולרי.

בינואר 2000 הגישה המדינה את התביעה נגד פלאפון, במסגרתה טענה כי זו הפרה את התחייבויותיה לתשלומי תמלוגים בשיעור 8% מהכנסותיה השנתיות, להם התחייבה במסגרת הרישיון הסלולרי שקיבלה מהמדינה. המדינה טענה כי בין ינואר 1994 לפברואר 1996, ובניגוד למוסכם, החברה לא שילמה תמלוגים אלה.

מנגד, פלאפון טענה כי היא קיבלה את הרישיון רק בתחילת 1996, ולכן לא היה צריך לחייב אותה בתשלום תמלוגים בגין התקופה שקדמה לה. בנוסף טענה החברה כי בספטמבר 1996 שילמה למדינה כ-46 מיליון שקל, אותם צריך להפחית מהסכום הנתבע על-ידי המדינה. כמו כן טענה פלאפון כי בהתאם לפשרה שנערכה בין בזק למדינה בסוף 1995, החברה כבר שילמה את התמלוגים על התקופה שבין ינואר לאוקטובר 1994.

במסגרת פסק הדין המחוזי, אימץ בית המשפט את עמדת המדינה כי יש לתת תוקף לצו, שמכוחו הוטלה חובת תשלום התמלוגים החל מינואר 1994. בתוך כך קיבל בית המשפט גם את טענות המדינה באשר להתקיימות התנאי הנדרש בחוק המסמיך את התקנת הצו, בדבר היעדר קיומה של תחרות סבירה בענף באותה תקופה.

עם זאת, בית המשפט דחה את טענת המדינה כי על פלאפון לשלם לה תמלוגים לגבי התקופה מ-1.1.94 ועד 10.10.94. השופטת קיבלת את טענת פלאפון כי סכום התמלוגים המתייחס לתקופה זו כבר שולם (במקומה) על-ידי בזק.

על ההחלטה המחייבת אותה בתשלום התמלוגים ערערה פלאפון לעליון, וכאמור ערעורה נדחה.

צרו איתנו קשר *5988