לכתבה הקודמתביטוח התפור למידותיך- כיצד תתאים את ביטוח הפוליסה לסוג העיסוק שלך? לכתבה הבאהבעלי עסקים: 5 כללי הזהב למשא ומתן מסחרי מוצלח

הבדלים בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים

מה ההבדל בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים?

30/08/2012, 09:35
עו"ד ערן יעקובוביץ
Cisco בפייבוק
פנסיה / צלם: Africa Studio/Shutterstock.com. א.ס.א.פ קראייטיב
פנסיה / צלם: Africa Studio/Shutterstock.com. א.ס.א.פ קראייטיב

בהשוואה בין שני המוצרים: "ביטוח מנהלים" ו"קרן פנסיה", ניתן למצוא הבדלים רבים העוסקים במהות המוצר, אופן החיסכון וכיוצ"ב.

במאמר זה, אבקש להתמקד ולהציג את השוני הקיים בין שני מוצרים אלה מנקודת מבט משפטית, ואסקור מספר הבדלים אשר חשוב ליתן גם להם הדעת בעת קבלת החלטה לאיזה מסלול ברצוננו להצטרף.

ההבדל הראשון, והבסיסי ביותר, אשר ממנו גם נובעים, בד"כ, יתר ההבדלים, הינו העובדה כי ביטוח מנהלים הינו חוזה בין המבוטח (ולפעמים בעל הפוליסה קרי לרוב המעביד) לבין חברת הביטוח, שעה שבקרן הפנסיה המסמך המחייב הינו תקנון המסכם את זכויות העמיתים בקרן. התקנון אינו חוזה ולכן נתון לשינויים (לדוגמא: גידול תוחלת חיים או הפחתת אג"ח ממשלתיות אשר מיועדות לקרנות הפנסיה או אפילו העלאת גיל הפרישה לגיל 67), מנגד בביטוח מנהלים החוזה הינו מחייב ולא ניתן לעשות בו כל שינוי, ללא הסכמת המבוטח.

ההבדל שני, הינו באופן ההצטרפות: בביטוח מנהלים, חותם המועמד לביטוח על טופס הצעת ביטוח ויחד עמו על טופס הצהרת בריאות, במסגרתו מצהיר המבוטח על מצב בריאותו, ולפעמים אף נדרשת בדיקה רפואית אצל רופא מטעם חברת הביטוח, ובהתאם חברת הביטוח מחליטה, האם לקבלו לביטוח ובאילו תנאים (חלק מהתנאים הינם תוספת פרמיה או החרגה של מקרי ביטוח ספציפיים). משמע, בפוליסת מנהלים קיים נוהל של חיתום פרטני וקבלתו של מועמד נבחנת בהתאם למצב הרפואי שלו.

בקרן פנסיה, נהוגה תקופת אכשרה שבה הכיסוי הביטוחי בשנים הראשונות אינו חל על מקרי ביטוח הנובעים ממחלה קיימת. עבור מבוטחים שמצב בריאותם אינו תקין, שיטה זו עדיפה שכן הינה מאפשרת הצטרפות לביטוח ללא תוספת רפואית כלשהי. הקרן אינה יכולה לדחות מראש מבוטח מסיבה בריאותית.

חשוב לציין כי המדובר בדרך הצטרפות לרוב קרנות הפנסיה, יחד עם זאת, קיימים כיום בשוק קרנות פנסיה בהן קיים מסלול של חיתום פרטני.

יחד עם זאת, ככל הנראה לקרן פנסיה יש מחויבות להכיר בבעיות בריאותיות לפני ההצטרפות לקרן, ובלבד שיחלפו חמש שנים מתחילת ההצטרפות (מה שנקרה "תקופת האכשרה"). פוליסות ביטוח בדרך כלל לא יכירו בבעיות בריאותיות מלפני ההצטרפות, לא משנה כמה זמן חלף.

בעניין זה חשוב להדגיש כי בפוליסת ביטוח, בה קיים חיתום פרטני, כל מקצוע מתומחר בהתאם לרמת הסיכון שלו, ויכול וידרשו תוספות פרמיה למקצועות שונים (צוארון כחול או מקצועות שמוגדרים כמסוכנים). לעומת זאת, בקרן הפנסיה - אין תוספות תשלום למקצועות מסוכנים, שאר העמיתים מסבסדים את בעלי המקצועות המסוכנים.

הבדל שלישי - הינו ביחס לכיסויים הביטוחיים "המשלימים" אשר ניתן לרכוש בכל אחד מהמוצרים. כיום, הן קרנות הפנסיה והן חברות הביטוח מאפשרות ללקוחותיהם לרכוש, בנוסף לרכיב החיסכון, כיסויים ביטוחיים למקרים שונים. יחד עם זאת, קיימים הבדלים הן ביחס לסוג הכיסויים אותם ניתן לרכוש בכל מוצר, והן ביחס להיקפם.

לדוגמא, את הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה ניתן לרכוש בשני המוצרים, אולם בחינה מעמיקה של כיסוי זה בכל אחד מהמוצרים מגלה כי קיימים הבדלים מהותיים ומשמעותיים בין הכיסויים בכל אחד מהמוצרים, ננסה להציג את ההבדלים העיקריים ביניהם:

* הגדרת "אובדן כושר עבודה" בפוליסת ביטוח מנהלים, נתונה לבחירתו של המבוטח, האם ברצונו לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה לעיסוקו הספציפי, לעיסוק סביר אחר או לכל עבודה שהיא , ובהתאם לשלם פרמיות ביטוח עבור כיסוי זה. לעומת זאת, ברירת המחדל של קצבת הנכות של קרן פנסיה הינה, במקרה הטוב, כיסוי לאובדן כושר עבודה "לעיסוק סביר", במקרה הפחות טוב, "לכל עבודה שהיא". חשוב לזכור כי לגבי הכיסוי בקרן הפנסיה הוא מוצר מדף שאי אפשר לסטות ממנו ולשנות מההגדרה של "עיסוק סביר". כלומר, חשמלאי - אשר אינו יכול לעבוד כחשמלאי אבל יכול לעבוד בחנות למוצרי חשמל, הסיכוי שיקבל פיצוי מחברת הביטוח (במידה ורכש כיסוי לעיסוק ספציפי) גדול יותר מזה של קרן הפנסיה.

* אם בודקים את כיסויי הנכות ואובדן כושר העבודה שנותנות קרנות הפנסיה, מגלים שהם לרוב הרבה פחות טובים מאלה של פוליסות הביטוח: ישנם מקרים רבים, כמו תאונות דרכים, תאונות עבודה או פיגועים, שבגינם המבוטחים בקרן פנסיה אינם זכאים לפיצוי, ואילו מי שיש לו פוליסת ביטוח כן זכאי.

* גובה הקצבה במקרה של אובדן כושר עבודה בפוליסת ביטוח הוא לפי סכום שנקבע בפוליסה מראש. לעומת זאת, בקרן פנסיה גובה הקצבה, היא אחוז מהשכר המובטח (השכר שלפיו מפרישים) כתלות בגיל הצטרפות לקרן, למשל מצטרף בגיל פחות 30 מבוטח ב-75% ואילו מצטרף בגיל 50 מבוטח ב-25% מהשכר המבוטח.

* מעבר לכך, ההבדל נוסף ומשמעותי בכיסוי לאובדן כושר עבודה בשני סוגי המוצרים הוא שביטוח הנכות של קרן פנסיה קיים קיזוז עם גורמים נוספים מהם מקבל העמית תגמולים בגין נכותו זו, כלומר במקרה של אובדן כושר עבודה כל סכום שהעמית יקבל מגורם אחר (למשל: ביטוח לאומי) יקוזז עם הסכום שהוא עשוי לקבל מקרן הפנסיה. בביטוח מנהלים - המבוטח יכול בתמורה לפרמיה נוספת לבטל סעיף קיזוז, במידה וקיים.

בנוסף, בפוליסת ביטוח מנהלים קיים למבוטח מגוון מוצרים נוספים אותם הוא יכול לרכוש, תמורת פרמיה נוספת, במסגרת הפוליסה, לדוגמא: כיסוי למחלות קשות, פיצוי במקרה של אשפוז, שברים, כוויות, סיעוד, ביטוח למקרה מוות כתוצאה מתאונה ועוד, אפשרות זו, לרוב, אינה קיימת במסגרת קרנות הפנסיה.

הבדל רביעי - קשור למהותו של המוצר. ההבדל בין "חוזה" ל"תקנון" בא לידי ביטוי, בראש ובראשונה, בגמישות בבחירת מרכיבי התוכנית: שעה שבביטוח מנהלים קיימת גמישות גבוהה מאוד במסגרתה יכול לרכוש, בד"כ, המבוטח תנאים המתאימים לו, (בתמחור שונה כמובן) כפי שהצגתי לעיל: רכישת סכום ביטוח מינימאלי, סוג אובדן כושר עבודה, ביטול קיזוז מל"ל ועוד. הרי שקרן הפנסיה פועלת לפי תקנון המחייב אותה ביחס לכלל העמיתים. התקנון ניתן לשינוי באישור הרלגוטור (משרד האוצר), ולפיכך לא קיימת גמישות להתאמות ספציפיות לעמית, אלא לכל היותר נתונה לו הבחירה בין סוגי מסלולים (מסלול רגיל, מוטה פנסיית זקנה, מוטה פנסיית נכות או מוטה פנסיית שארים).

הבדל חמישי - קביעת מוטבים: בביטוח רשאי המבוטח לקבוע ולשנות בכל עת את המוטבים של יתרת כספו בתוכנית (למעט פיצויים) לאחר פטירתו, בכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח, כראות עיניו. בקרן פנסיה - אין לעמית שליטה בנושא זה, השארים ואופן תשלומם נקבע בהתאם לתקנון הקרן.

הבדל שישי - התדיינות משפטית - במקרה של ערעור על החלטה של חברת הביטוח מכוח פוליסת ביטוח מנהלים - הגורם שבפניו יתבצע הדיון המשפטי הינו בית משפט רגיל. במקרה של קרן הפנסיה הסמכות הייחודית הינה לבית הדין לעבודה.

עו"ד ערן יעקובוביץ, שותף במשרד עו"ד צבי יעקובוביץ העוסק בדיני ביטוח

גלובס לחודש היכרות – כל הכתבות, המאמרים וטורי הדעה אצלך מדי ערב >>
 

 
 
 
מהפכה בטכנולוגיית המידע: צפו בסביבת העבודה החדשה
(The New Collaboration Workspace) ■ מהפכה זו מונעת ע"י מספר מגמות כגון גידול אדיר במספר הטלפונים החכמים, מחשבי לוח וטכנולוגיות רבות נהיות פשוטות יותר והמעבר לשירותים מבוססי ענן
טיפים לעסקים: כך תקימו את הרשת הנכונה לעסק שלכם
טיפים לבחירת הרשת הנכונה לעסק שלכם
מגמה חדשה: ליסינג גם לציוד תקשורת
מגמת רכישת הציוד בליסינג מעמיקה בשוק התקשורת בישראל
 
 
המדריך להישרדות בזמן מלחמה
4 טיפים לעסקים קטנים-בינוניים
שאלות ותשובות: זכויות העובדים באזור הלחימה בדרום
על רקע מבצע "עמוד ענן", משרד התמ"ת פרסם מקבץ שאלות ותשובות בנושא זכויות וחובות העובדים ■ האם עובד הנעדר מהעבודה בגלל המלחמה זכאי לפיצוי?
התמ"ת מפעיל מוקד לפניות הציבור בנוגע לזכויות עובדים במצב חירום
המוקד ייתן מידע בנושאים הנוגעים למערך מעונות היום, הנחיות לעובדים במפעלים חיוניים וחובת התייצבות במקומות עבודה, מידע וסיוע לעסקים קטנים ועוד
שלום שמחון חתם על צו לגיוס עובדים במפעלים חיוניים
עקב המצב בדרום, חתם שר התמ"ת על צו המאפשר גיוס עובדים במפעלים למתן שירותים קיומיים באזור שחלה עליו הכרזת שר הביטחון בדבר מצב מיוחד בעורף
 
 
דרושים עובדים בינוניים
" שהמנהלים אינם מבינים כי אתגר השירות אינו למצוא עובד נדיר באיכויותיו, אלא בניית מודל שירות המאפשר לעובד הממוצע לתת שירות מעולה באופן שגרתי"
מבחן המרשמלו של המנכ"ל והדירקטוריון
למרות שמנהלי חברות מבינים את חשיבות השירות ויצירת אמון עם הלקוח, הם אינם עומדים בפיתוי למקסם את הרווחים בטווח הקצר גם במחיר שבירת האמון עם הלקוחות
למי שייך הפטנט- לעובד או למעסיק?
עד לא מזמן התשובה לשאלה זו הייתה ברורה - למעסיק כמובן. אולם, לפני מספר שבועות דן בית המשפט העליון בסוגיה ומתברר כי התשובה לשאלה זו איננה כה ברורה.
תעודת ביטוח למפתחי אפליקציות
אילו אמצעים עומדים בפני מפתח התוכנה כדי להגן על יצירתו?
 
תוכן מקודם