אי.די.בי (IDB) | לפני כולם

הערכות: באוצר לא מתלהבים ממכירת כלל ביטוח לכור

גורם בשוק העריך כי האוצר "לא שבע רצון מהמתווה הנוכחי שבו הקבוצה מתכננת לעשות את עסקת בעלי העניין" ■ מנגד טוען גורם המקורב לחברה: "אני משוכנע שהרגולציה תחבק את המהלך, כי מה שמעניין אותה זה חוזקה וביטחון פיננסי"

הפיקוח על הביטוח במשרד האוצר נוטה להתנגד על פי ההערכות למתווה שבו מבקשת קבוצת אי.די.בי להעביר את מניות השליטה בכלל ביטוח לידי החברה הנכדה כור, כך נודע ל"גלובס". גורם בשוק העריך כי האוצר "לא שבע רצון מהמתווה הנוכחי שבו הקבוצה מתכננת לעשות את עסקת בעלי העניין".

על פי הערכות, באוצר לא מרוצים מהמתווה משום שהוא יביא להרחקה בפועל של בעלי אי.די.בי (נוחי דנקנר ושותפיו, משפחות לבנת ומנור) - שקיבלו ממנו היתר לשלוט בכלל ביטוח - ממניות השליטה בחברה. בפירמידת חברות ההחזקה שעליה חולש דנקנר ממוקמת כור שתי קומות מתחת לאי.די.בי פתוח, המחזיקה במניות כלל ביטוח כיום. כמו כן, לאור ההוראות לפיהן פועל האוצר בעת אישור החזקת אמצעי שליטה במבטח, הוא גם צפוי לבקש שיפור במצב ההון של השולטים בחברת הביטוח.

גורם בשוק העריך היום בהקשר זה, כי סביר להניח שמבחינת האוצר "אם רוצים לשלוט בחברת ביטוח - אז שולטים בה, אין 'בערך'". עם זאת, ככל הידוע לא התקבלה עד כה באוצר החלטה סופית בנושא, ואי שביעות הרצון אינה בהכרח סוף פסוק מבחינת קיום העסקה.

בינתיים, באי.די.בי ממשיכים לקדם את העסקה להעברת מניות השליטה בכלל ביטוח, המנוהלת כיום בידי איזי כהן. מבחינתם עסקה שכזו דווקא תשרת את מצב ההון של בעל השליטה בפועל בכלל ביטוח, האיתנה כשלעצמה.

גורם המקורב לחברה טוען כי "זהו חיזוק עצום לאי.די.בי פתוח, של חוסן פיננסי ונזילות במיליארדי שקלים. חברת האם שתחזיק בכלל ביטוח תהיה בעלת חוסן פיננסי מהדרגה הראשונה. אני משוכנע שהרגולציה תחבק את המהלך הזה כי מה שמעניין אותה זה חוזקה וביטחון פיננסי".

חברת אי.די.בי פתוח הודיעה אמש כי העבירה באופן רשמי הצעה לחברה הנכדה כור, "לנהל מו"מ לקראת עסקה למכירת ההחזקות בחברת הביטוח, כולן או חלקן, על בסיס שווי שייקבע בהערכת שווי חיצונית ובלתי תלויה. זאת, תוך בחינת אפשרות להגיש הצעת רכישה גם לחלק מהחזקות הציבור בכלל ביטוח".

עוד נמסר בדיווח לבורסה, כי "דירקטוריון אי.די.בי פתוח מינה את חברי ועדת הביקורת של החברה כוועדה בלתי תלויה, והסמיכה בין היתר לבחון את הפרטים והתנאים של הרעיון העסקי האמור". קיום העסקה תלוי בקבלת שורה ארוכה של אישורים ובהם אישור הפיקוח על הביטוח. באי.די.בי מוסיפים כי "אין בשלב זה כל ודאות לגבי ביצוע המהלך... או כי יתקבלו כל האישורים הדרושים".

עסקה של Win-Win

אי.די.בי פתוח מחזיקה בכ-55% ממניות כלל ביטוח בשווי שוק של כ-1.64 מיליארד שקל, ועל פי ההערכות היא צפויה לדרוש מכור כ-2 מיליון שקל על חבילת המניות (כולל פרמיית שליטה). מטרת המהלך, מבחינת המוכרת, היא להעלות את המזומנים השוכבים כיום בקופתה של כור לאי.די.בי פתוח, כדי לאפשר לה להתמודד עם חובות הענק שלה למחזיקי האג"ח.

בקבוצת אי.די.בי מקדמים את העסקה, ככל הידוע, מתוך תפיסה שמדובר ב-Win-Win עבור בעלי החוב של אי.די.בי פתוח (לחברה אין מניות סחירות), כמו גם מבחינת בעלי המניות בכור (שהם הרלוונטיים לאישור העסקה מהצד הרוכש). זאת, מאחר שמבחינת המוכרת מדובר בתזרים מזומנים משמעותי שיספק לה מקורות לתקופה ניכרת, בעוד שמבחינת הרוכשת יש כאן שימוש טוב במזומנים הרבים שבקופתה.

עם זאת, לפי שעה לא ידועה עמדת בעלי מניות המיעוט בכור, כמו גם בעלי חוב של החברה - שמבחינתם מעוניינים שתשמור בידיה את המזומנים הרבים שלה, במיוחד בימים אלה. אפשר שתיווצר התנגדות לעסקה מצד מוסדיים ומשקיעים אחרים בניירות הערך של החברות המעורבות בעסקה, בדגש על אלו שמחזיקים בני"ע של כור.

צרו איתנו קשר *5988