אזורים: עלייה של 33% במחיר הממוצע של דירה נמכרת

הרווח התפעולי של אזורים גדל בכ-16%, והסתכם ברבעון האחרון בכ-36 מיליון שקל, לעומת רווח של 31 מיליון שקל ברבעון המקביל

חברת אזורים מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הראשון של 2013. החברה סיכמה את הרבעון הראשון של השנה עם צמיחה של כ-163% בהכנסות, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, לכ- 274 מיליון שקל. הצמיחה בהכנסות נובעת מאסטרטגיה הכוללת, של התמקדות בנדל"ן למגורים בישראל. בנוסף, חלה עלייה בהכנסות החברה, כתוצאה מעליה בהיקף מסירת הדירות ועליה במחיר הממוצע לדירה.

ברבעון האחרון אוכלסו דירות בעיקר בפרויקטים: שער הים בראשל"צ, מגדלי נאמן בת"א, יבנה, רחובות, אשקלון ושקד בנתניה. כאמור, ברבעון הראשון לשנה דיווחה החברה על עליה של 163% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל, ובסה"כ מדווחת על רווח נקי של כ-6 מיליון שקל, שהושפע מגידול בהוצאות האחרות והוצאות המס אל מול קיטון בהוצאות המימון.

אזורים מדווחת על הכנסות ממכירת הדירות רק בעת מסירתן ללקוח. דירות נמסרות ללקוחות עם סיום בנייתן, בדרך כלל כ- 3-2 שנים לאחר מכירתן. על כן, המחיר הממוצע לדירה המדווח מהווה אינדיקציה למחירי השוק כפי שהיו בעת מכירתן, ולא מהווה אינדיקציה בהכרח למחירים כיום. וכך, במהלך הרבעון האחרון מכרה אזורים 159 יחידות דיור, עלייה של 20% לעומת הרבעון המקביל. כמו כן, עמד המחיר הממוצע לדירה על 1.47 מיליון שקל, עלייה של 33% לעומת מחיר ממוצע של 1.1 מיליון שקל לדירות שנמכרו בתחילת שנת 2012.

הרווח התפעולי של אזורים גדל בכ-16%, והסתכם ברבעון האחרון בכ-36 מיליון שקל, לעומת רווח של 31 מיליון שקל ברבעון המקביל, זאת כאשר החברה מסיימת את הרבעון ברוח גולמי של כ-65 מיליון שקל המשקף עלייה של מעל ל-150% לעומת הרבעון המקביל.

ברבעון זה רשמה החברה הוצאות בגין שערוך נדל"ן להשקעה בסך של 3.5 מיליון שקל לעומת הכנסות משיערוך נדל"ן להשקעה בסך של כ-20 מיליון שקל ברבעון המקביל. הגידול ברווח התפעולי בנטרול שיערוך נדל"ן להשקעה מסתכם בכ-290%.

דרור נגל, מנכ"ל אזורים: "אנו מסכמים את הרבעון עם המשך מגמת הצמיחה בהכנסות מפעילות הליבה - מכירת דירות. אני מאוד מעודד מהעלייה המשמעותית ברווח הגולמי וברווח התפעולי המשקפת את ההצלחה "בביזנס" העיקרי שלנו, ואשר יהווה עוגן משמעותי בצמיחה כמו גם בניהול החוב והחזרים העתידים. אנו כבר רואים בגיוסי החוב האחרונים את אמון המשקיעים באיתנות הפיננסית של החברה, ובפוטנציאל האדיר בפרויקטים שברשותה".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988