עמותת ה-CFOs: ביטול איחוד עוסקים במע"מ יגרור עלויות מימון מיותרות לחברות

לדברי העמותה הביטול יגרום ליצירת ביורוקרטיה נוספת גם למע"מ

10/06/2013, 13:41
משה אשר / צילום : אוריה תדמור
משה אשר / צילום : אוריה תדמור

עמותת ה- CFOs לקשרי ממשל ומשק, יוצאת נגד כוונת רשות המסים לבטל את מוסד איחוד העוסקים. העמותה שיגרה לאחרונה נייר עמדה בנושא לזאב פורת, סמנכ"ל בכיר אכיפה וגבייה ברשות המסים, בו הציגה את עמדתה כי אין לבטל את איחוד עוסקים במע"מ וכי החלטת ביטול איחוד העוסקים צפויה לגרום לעלויות גבוהות לחברות ולביורוקרטיה מיותרת, אך לא תסייע באכיפת חוק מע"מ, ובצמצום השגויים העולים מהדיווח המפורט של החברות. ה- CFOsמציעים לרשות המסים חלופות יישומיות שונות, בעלות יתרון עלות-תועלת, לפתרון הסוגיות עמן מתמודדת רשות המסים.

סעיף 56 לחוק מע"מ מאפשר למספר עוסקים להירשם כאחד לעניין הדיווח למע"מ, בתנאי שניהול הפנקסים משותף או שהחברות קשורות ביניהן. סעיף זה מאפשר לצמצם את הביורוקרטיה הכרוכה בדיווח לרשות המסים ובתשלום ובקשת ההחזר במקביל, כך ניתן להקטין את מספר הדוחות המוגשים, ומתאפשר דיווח ותשלום מס על הערך המוסף הנוצר לקבוצת החברות מחוץ לאיחוד העוסקים.

בחודש מרס השנה הודיעה רשות המסים, כי היא בוחנת את ביטול הרישום במסגרת איחוד עוסקים. לטענת זאב פורת, ניתוח מצב החשבון של עוסקים הרשומים במסגרת איחוד עוסקים אינו משקף באופן נאות את הערך המוסף של כל עוסק שנרשם, אלא מהווה שקלול של הערך המוסף שהופק על-ידי כלל העוסקים הרשומים במסגרת איחוד העוסקים. נתון זה מקשה לטענתו על ביצוע הליך של ביקורת על-ידי רשות המסים. זאת ועוד, הרישום באיחוד עוסקים גורם לחריגויות ולקשיים במסגרת הדיווח המפורט ובהקשר זה מציין פורת כי הדיווח החד שנתי הנדרש לפי סעיף 71 א' בחוק מע"מ לצורך אכיפה ובקרה, לא הוגש על-ידי כמחצית מהעוסקים הרשומים במסגרת איחוד עוסקים.

ה- CFOs סבורים כי השגויים הרבים בדיווחי המע"מ המפורטים נובעים מבעיות טכניות שונות בהצלבה שבין דיווח התשומות והעסקאות בין עוסקים ואינם קשורים לנסיון שלא לשלם מס ערך מוסף. להערכת ה-CFOs, השגויים שאינם טכניים מהווים את החלק הזניח מכלל הדיווחים השגויים, וההצעה לבטל את איחוד העוסקים אינה מידתית ביחס לבעיה אותה מנסים לפתור. לחברות הגדולות במשק, המקפידות על דיווח אמת, ייווצר קושי מימוני-תפעולי משמעותי מביטול מעמד איחוד עוסקים שיוביל לאבדן משאבים של זמן וכסף, וביורוקרטיה נוספת ויהווה גזרה שהציבור לא יוכל לעמוד בה. כך ייווצר מצב שבאותו ארגון, חלק משלם מע"מ ב-15 לחודש וחלק אחר מגיש בקשות להחזר מע"מ.

והנה, במקום שרשות המסים תבצע התארגנות מתאימה של מערכת המחשוב לצד שיפור אכיפת הדוח השנתי המפורט והוצאת הנחיות לגבי פעולות למניעת שגויים, היא יוזמת את ביטול איחוד עוסקים ובכך מעבירה את כובד המשקל אל החברות.

עוד מוסיפים ה-CFOs, כי הביטול יגרום ליצירת ביורוקרטיה נוספת גם למע"מ, שייאלץ להתמודד עם אלפי תיקים ודיווחים נוספים ולבצע בקרה ואכיפה כפולה - על צד העסקאות ועל צד התשומות בגין עסקאות שיבוצעו בין חברות הנמצאות באיחוד עוסקים ומצד שני, לא יצליח לאכוף דיווח נאות על אלה שמנסים להתחמק מתשלום המס. לכן נראה כי מהלך זה יגרום נזק לחברות אך לא תצמח ממנו תועלת לרשות המסים או למשק.

מצד שני, מאחר ובשנתיים האחרונות הקימו החברות מערכות דיווח מקוונות למע"מ, ניתן למנוע באופן משמעותי את בעיית השגויים בעזרת אכיפה ממוחשבת והנחייה של העוסקים לפעולות למניעת שגויים.

גם עו"ד טלי ירון אלדר, היועצת המשפטית של עמותת ה-CFOs, מצטרפת לדרישה שלא לבטל את מעמד איחוד העוסקים: "המטרה המקורית של מוסד איחוד העוסקים היתה לבטל את הצורך בפעולות ביורוקרטיות מיותרות כשנעשות עסקאות בין גורמים קשורים כשהאחד חייב במע"מ והשני מקזז את המע"מ. לכן ביטול המעמד של איחוד עוסקים יחזיר את כל הביורוקרטיה וההתעסקות בעסקאות האלה כשאין לכך ערך אמיתי של ביקורת ובקרה. הרי ממילא החוק מחייב לדווח על העסקאות פעם בשנה והבעיה היא שהדיווחים האלה לא נאכפים כראוי. אין סיבה להחזיר את המטלות הביורוקרטיות רק בשל כשלון האכיפה של רשות המסים, עדיף לשפר את האכיפה במסגרת החוקית הקיימת היום. הטענה היא שרוצים לטפל בשגויים, התוצאה תהייה נטל גדול שיביא לשגויים נוספים. כך שבמקום שהכלב יכשכש בזנב, הזנב יכשכש בכלב".

גם פורום המסים של לשכת עורכי הדין בראשות עו"ד מאיר לינזן ועו"ד זיו שרון, פנה לזאב פורת בבקשה שלא לבטל את מוסד איחוד העוסקים.

לשכת עו"ד ציינה בפנייתה כי היתרון העיקרי הנובע משימוש בסעיף איחוד העוסקים במע"מ נוגע למימון תשלום המס שכן העוסק הבודד באיחוד לא נדרש לשלם באופן מיידי את המע"מ, ולהמתין עד למועד בו עוסק אחר הרשום באיחוד יקבל את ההחזר. כך שמבחינה כלכלית אין צורך ש"יספוג" את עלות משך זמן ההמתנה להחזר. עוד נטען כי באשכול חברות, סוגיית המימון הבין חברתי הינה שאלה קרדינאלית, ולמעשה בראיית מקרו, הטלת חובה על "יד ימין" לשלם את המע"מ הנובע מעסקאותיה, מבלי לאשר באופן מיידי ל"יד שמאל" לקבל את ההחזר בשל רכישותיה, פירושה הטלת נטל מימוני כבד ומיותר. הפורום מזכיר כי גם הקהילה האירופאית אימצה את עיקרון ההתנהלות באמצעות איחוד עוסקים (VAT group).

פורום המסים של הלשכה קובע כי בחוק המע"מ לא נמצאה כל הוראה ליצירת פער הזמנים בין הגבייה של מע"מ להחזר מע"מ וכי קיום איחוד העוסקים הוא הכלי המשרת את תכלית החוק ואילו היוזמה לביטולו מנוגדת לתכלית החוק. עו"ד זיו שרון אמר לערוץ CFO-TV בגלובס כי מוסד איחוד עוסקים מהווה מסלקה ברשות החוק בין צדדים חייבים במע"מ לצדדים שצריכים לקבל כסף ממע"מ:" קיומה של המסלקה הזו היה כנראה לצנינים בעיני רשויות המס שנהנות מתקופת הביניים שבה הן מחזיקות את הכסף אצלן שלא כדין. אם רוצים לשנות את המוסד הזה יש להביא זאת לחקיקה. שר האוצר והממשלה יפרשו בפני המחוקקים את הסיבות האמיתיות למהלך הזה וחברי הכנסת יצטרכו להחליט האם מוצדק לבטל את מוסד איחוד עוסקים.

"לדעתי אין סיבה לבטל את המוסד הזה מהסיבות שמונה רשות המסים. על המכשלות הטכניות שהיא מזכירה, אפשר להתגבר באמצעות 'דוחצ'יק' שאין טרחה אמיתית בהכנתו און ליין בזמן הגשת המע"מ התקופתי. לאור כל אלה עולה החשש שכוונת רשות המסים בביטול מוסד איחוד העוסקים נובעת מרצונה להכניס עוד כסף לקופה הציבורית אך מבלי לומר את הדברים בפה מלא".

תגובת רשות המסים: "לאור מכלול טעמים שוקלת הרשות שינויי של הרישום במסגרת איחוד עוסקים. הרשות פנתה לכלל הגופים המייצגים במשק בעניין לקבלת התייחסותם והסוגיה נבחנת בימים אלה. לכשתקבע הרשות את עמדתה תעדכן בכך את הציבור".

לקריאת כתבות וסקירות נוספות של פורום CFO, הקליקו כאן גלובס לחודש היכרות – כל הכתבות, המאמרים וטורי הדעה אצלך מדי ערב >>
 

כתבות נוספות

"התרומה האמיתית של CFO היא ביכולתו להשפיע על עתיד החברה" "התרומה האמיתית של CFO היא ביכולתו להשפיע על עתיד החברה" בראיון לרגל קבלת אות ההוקרה של פורום CFO, מתאר דניאל ארדרייך CFO סודהסטרים, את העליות והמורדות בהובלת החברה ועד המכירה לפפסיקו עו"ד מיכל קורן 08/01/2019
חשיבות הטיפול בפנסיה לעובד ולמעסיק בעידן רגולטורי משתנה חשיבות הטיפול בפנסיה לעובד ולמעסיק בעידן רגולטורי משתנה זו כבר הפעם השמינית ברציפות שמנורה מבטחים גמל ופנסיה זוכה בתואר קרן הפנסיה של השנה • גיא קריגר, המנכ"ל, מדבר על האתגרים הניצבים בפני קרן הפנסיה הגדולה בישראל, הערך האמיתי המוצע ללקוחות ומה נדרש מהמעסיק בהקשר של ניהול פנסיה כנרת בן אשר 26/12/2018
"לחברות ישראליות יש הרבה מה להרוויח ממסחר ב-OTC" "לחברות ישראליות יש הרבה מה להרוויח ממסחר ב-OTC" כך אומר ג'ייסון פלטרוביץ, סגן נשיא בכיר בקבוצת OTC Markets Group, המפעילה שלוש פלטפורמות OTC  (מסחר מעבר לדלפק) בארה"ב • "ממחקר עדכני עולה כי חברות שאינן אמריקאיות נהנו מגידול של 37% בנפח המסחר ב'שווקי הבית' שלהן לאחר שנרשמו למסחר בדרך זו בבורסת OTCQX" כנרת בן אשר 17/09/2018