אגד תפרסם נשים על האוטובוסים שלה - המדינה תפצה כשיינזקו

הפרקליטות הודיעה כי המדינה מנהלת בימים האחרונים מו"מ עם אגד, במטרה לסכם על האופן שבו המדינה תשתתף באבטחת האוטובוסים שלה בירושלים

המדינה מנהלת משא-ומתן עם קואופרטיב האוטובוסים אגד, במטרה לסכם על האופן שבו תשתתף המדינה באבטחת האוטובוסים בירושלים, במקרה שאלה יינזקו כתוצאה מכך שיישאו שלטי פרסומת ובהן דמויות נשים - כך הודיעה בימים האחרונים פרקליטות המדינה לבג"ץ, במסגרת עתירתה של עמותת "תנועת ירושלמים" נגד משרד התחבורה וחברת אגד.

עם זאת, עומדת הפרקליטות על עמדתה כי אגד חייבת בנשיאת שלטים על אוטובוסים, לרבות כאלה הכוללים דמויות של נשים, וכי למדינה אין כל חובה להשתתף במימון אבטחת האוטובוסים או בכיסוי הביטוחי במקרה שיינזקו.

מדובר בעתירה שהוגשה בינואר 2012, שבו ביקשה העמותה לקיים מסע פרסום על גבי אוטובוסים בירושלים, תחת הכותרת "ירושלמיות, נעים להכיר", שבו יופיעו תמונות נשים. ואולם, אגד וחברת הפרסום כנען דחו את בקשתה של העמותה.

הפרקליטות, שהשיבה לעתירה בשם משרד התחבורה, הודיעה לבג"ץ כי המפקח על התעבורה החליט להתנות את רישיון הפעלת התחבורה הציבורית שניתן לאגד, בתנאי שהשירותים יינתנו "בשוויון, לרבות בפרסום המוצג על גבי האוטובוס ובאוטובוס".

בהמשך הודיעו אגד וכנען כי החליטו, החל מאוגוסט 2012, שלא להתיר פרסום דמויות בני אדם כלשהם על שלטי הפרסום באוטובוסים בירושלים, לרבות נשים, גברים וילדים. ואולם הפרקליטות טענה כי מדובר בהפרה של תנאי הרישיון, מאחר ש"מתקבל הרושם, שאי-פרסום דמויות גברים וטף נועדה רק לאפשר מסגרת לגיטימית כביכול להימנעות מפרסום נשים, על מנת ליצור מראית-עין של שוויון, ואולם זהו שוויון מלאכותי ופורמלי גרידא".

לאור זאת, הודיעה כעת המדינה כי נוכח חששותיה של חברת אגד, שפרסום תמונות נשים בירושלים עלול להביא לגרימת נזקים לאוטובוסים, הסכימה המדינה "לבחון הסדר לתקופה מוגבלת שלפיו המדינה תסייע לאגד בהתמודדות עם נזקים אלה. זאת, מבלי לגרוע מעמדת המדינה כי הדין מחייב את אגד לפרסם תמונות בירושלים כמו בשאר שטחי ישראל, וכי הדין איננו מחייב את המדינה לסבסד הוצאות שנגרמו בשל כך".

במסגרת זאת התקיימו בחודשים האחרונים מספר פגישות בין אנשי אגד לבין אנשי משרד האוצר, הפרקליטות ומשרד המשפטים, כולל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים כלכליים-פיסקליים, עו"ד אבי ליכט.

הצדדים כבר גיבשו טיוטת הסכם בין המדינה לאגד, וזו אמורה להיחתם בקרוב. (בג"ץ 39/12).

צרו איתנו קשר *5988