loading
"אני האישה הכי מפורסמת - כמו פרס אעבוד עד גיל 200"
פנינה רוזנבלום מדברת: "אני רוצה למנוע התבוללות, אני רוצה לעזור לשדך יהודים עם יהודים ביחד; אני אישה הכי מפורסמת כבר 40 שנה. אני כמו שמעון פרס - אעבוד עד גיל 200"
13:14 17/09/2013 16:03
לכל כתבות ארכיון נתח שוק וצרכנות >>