גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

רו"ח של גופים פיננסיים ייבחרו במכרז כל 10 שנים

‎המפקח על הבנקים והממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון מגבשים הסדר לבחירת רוה"ח של הבנקים, חברות הביטוח ובתי ההשקעות ■ ההסדר המתגבש: חובת מכרז כל 10 שנים ובחירה מחייבת של שני משרדי רו"ח שיחלקו את הביקורת

המפקח על הבנקים, דודו זקן, והממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון באוצר, דורית סלינגר, עומדים לקראת סיום סדרת השימועים למשרדי רואי החשבון וגיבוש הסדר לבחירת רואי החשבון, שיחול על כל הגופים המנהלים כספי ציבור - בנקים, חברות ביטוח ובתי השקעות.

הבסיס המתגבש: חובת קיום מכרז בכל 10 שנים ובחירה מחייבת של שני משרדי רואי חשבון שיחלקו את הביקורת ביניהם באופן שווה ומלא (מה שלא קיים כיום בתאגידים שיש להם ביקורת משותפת) - הן את נפח הביקורת והן את האחריות עליה. לכל צד ניתנת האפשרות להפסקת ההתקשרות בהודעה מראש של שנה אחת.

לעניין המחיר, בשל החשש שהמכרזים יחתכו את מחירי הביקורת באופן העלול לאיים על איכותה, מתגבשת עמדה שלפיה המחיר המינימלי שכל משרד יוכל להגיש לא יהיה נמוך מהממוצע שהגוף המבוקר שילם ב-5 השנים האחרונות. כל זה יקרה רק בתום 3 שנים, לפחות, ממועד פרסום ההנחיה הרגולטורית המשותפת - מרווח זמן שיאפשר למשרדי רואי החשבון התארגנות, לימוד והעמקת ההתמחות.

עם זאת, ההסדר המסתמן אינו מטפל כלל בבעיית נתח השוק וריכוזיות הביקורת של המשרדים הנבחרים, ולמעשה מאפשר קיבוע המצב הנוכחי שבו משרד רואי חשבון אחד, סומך-חייקין, מבקר 4 מתוך 5 הבנקים המרכזיים, ומשרד רואי חשבון אחר, קוסט-פורר-גבאי את קסירר, מבקר 4 מתוך 5 חברות הביטוח הגדולות. כמו כן, נכון לעכשיו עדיין לא התגבשה עמדה המתייחסת לדרישת החלפה בתום איזושהי תקופת זמן.

שני הרגולטורים נמנעים במכוון מהתערבות אקטיבית וישירה בבחירת המשרדים ומאכיפה רגולטורית לדילול ריכוזיות הביקורת. לעמדתם, יישום עקרונות הממשל התאגידי, חובת מכרז ופיקוח רגולטורי שוטף, מהווים שיטה המבטיחה שקיפות הליכי בחירה, מחייבת יותר מתמיד את אחריות ועדת הביקורת של הדירקטוריון גם בבחירת רואה החשבון וגם במעקב אחר עבודתו.

כך, לצד התפתחות תהליך המאפשר שותפות מלאה בביקורת בין משרדים מיומנים וותיקים יותר ופחות, תתפתח אפשרות ויגדל התמריץ למשרדי רואי חשבון נוספים - מעבר למשרדים הגדולים והמובילים כיום - לגייס מומחים, להעמיק ידע ולהתמחות בפיננסים; מה שיגדיל, לאורך זמן, את מספר המשרדים המסוגלים לקיים בהצלחה את הביקורת על מוסדות המנהלים כספי ציבור ויפחת הסיכוי שאותו משרד ייבחר שוב ושוב.

במקביל גם יקטן הסיכוי שיהיה ניצול לרעה של הקשר המתמשך בין רואה החשבון למנהלי התאגיד המבוקר, מה שעלול להוביל למצבים של ניגוד עניינים שבהם כמה משרדי רואי חשבון מובילים פועלים מול מנהלי בנקים ותאגידים פיננסיים אחרים, בעבור לקוחות אחרים שלהם.

מגזר ייחודי

לפני כשבועיים פנתה ח"כ שלי יחימוביץ' (העבודה) לוועדת השרים לחקיקה, בבקשה להאיץ את הטיפול בהצעת החוק שהגישה במאי השנה עם ח"כ רובי ריבלין (ליכוד) וח"כ מאיר שטרית (התנועה), לחייב בחוק רוטציה של רואי חשבון המבקרים את כל המוסדות המנהלים כספי ציבור.

שרת המשפטים ציפי לבני, העומדת בראש הוועדה, דחתה את הבקשה ומסרה כי משרד האוצר ביקש לדחות את הדיון כדי לאפשר סיום השימועים לקראת סוף דצמבר, וגיבוש הסדר משותף לממונה על הביטוח והפנסיה, המפקח על הבנקים ורשות ניירות ערך, שצפוי להתפרסם לקראת סוף פברואר. אם ההסדר שיתגבש יהיה מקובל על חברי הכנסת - הם יוותרו על הצעת החוק שלהם.

גורם משמעותי שהביא לעמדה הנוכחית שאינה מתערבת בפועל במינוי רואי חשבון ואינה מחייבת רוטציה, הינו מסמך ועדת באזל ממארס השנה, שהתגבש לאחר תגובות בקיץ האחרון. במסמך נקבעו עקרונות ליכולות ולדרישות מרואי החשבון של הבנקים, פיקוח ועדות הביקורת והתקשורת בין רואי החשבון מול ועדות הביקורת והרגולטורים.

המסמך מציין כי מגזר הבנקאות ייחודי ונבדל ממגזרים אחרים, בעל מודל תפעולי ייחודי והשפעה קריטית על היציבות הפיננסית במדינה. לפיכך העיקרון המוביל הוא שלמבקר החיצוני חייבים להיות ידע ומומחיות בענף במידה שתאפשר לו התמודדות גם עם הרגולציה המקומית והעולמית, וגם עם הסיכונים הפנימיים והחיצוניים.

המסמך מציין את החשיבות בחיזוק התהליכים מול ועדת הביקורת, שבסמכותה לבחור את המבקר ואת חשיבות ואחריות הפיקוח שלה על עבודתו. מסמך באזל מתייחס לקונפליקט, שגם ישראל מצויה בו, בין החשש הנובע מהקשר האישי המתמשך בין מבקר ותיק להנהלת הבנק, שעלול להוביל להטיות בביקורת, לקיבעון של טעויות, לניגוד עניינים, לשיקולים זרים ולפגיעה בעצמאות המבקר כגורם קריטי ליציבות, ובין הסיכון - אי-הוודאות המקצועית שעלולה להיגרם מהחלפתו.

הסיכון הוא שרואה החשבון החדש נעדר את עומק הידע וההבנה של ההליכים והמערכות בבנק, מה שמסכן את היכולת לזיהוי סיכונים ולתגובה הולמת להם. בכל מקרה, הגורם האחראי הוא ועדת הביקורת של הדירקטוריון.

מהאוצר נמסר בתגובה לידיעה: "אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, יחד עם המפקח על הבנקים בבנק ישראל, נמצאים בעיצומו של הליך קבלת תגובות מהגורמים הרלוונטיים. בתקופה הקרובה נפרסם את המסקנות מתהליך העבודה המשותף".

צעד ראשון בפיקוח על בתי ההשקעות?

עד כה, כאשר דובר על טיפול בריכוזיות בתחום ראיית החשבון בגופים פיננסיים, ההתייחסות הייתה לבנקים ולחברות הביטוח. החידוש המשמעותי כעת הוא החלת המגבלות המתגבשות גם על בתי ההשקעות.

לבתי ההשקעות אין ממש רגולטור שמפקח עליהם, וכעת אנו רואים בפעם הראשונה את משרד האוצר מספח סמכויות בנושא, וצפוי להטיל מגבלות משמעותיות. בתי ההשקעות, שמרביתם מנהלים את דוחותיהם הכספיים אצל משרד אחד, יצטרכו כעת לבחור שני משרדים, וכן לבצע אחת ל-10 שנים מכרז בתחום.

בה בעת שהמגבלות על הבנקים וחברות הביטוח הלכו והתהדקו במשך השנים, בתי ההשקעות נפלו בין הכיסאות והצליחו לחמוק מהוראות שונות. נכון, רשות ניירות ערך מפקחת על פעילות קרנות הנאמנות, תעודות הסל וניהול התיקים, ואגף שוק ההון מפקח על פעילות הגמל והחיסכון ארוך הטווח; אבל מה לגבי פיקוח על הגוף עצמו, ולא רק על המוצרים שלו?. האם נכון שגופים שמנהלים נתחים כה גדולים מכספי הציבור יתנהלו בלי שהם צריכים לתת למישהו דין וחשבון על האופן שבו הם מתנהלים?

בתי ההשקעות נהפכו בשנים האחרונות לשחקנים מרכזיים מבחינת ניהול כספי ציבור. הם מנהלים חסכונות במאות מיליארדי שקלים, אחראים על חלק משמעותי מהאשראי העסקי במשק ומעסיקים אלפי עובדים.

ישנו ארביטראז' רגולטורי בולט מאוד בין הגופים הפיננסיים בישראל: על הבנקים חל הפיקוח ההדוק ביותר על-ידי בנק ישראל, אחריו חברות הביטוח המפוקחות על-ידי משרד האוצר, ואילו על בתי ההשקעות כמעט ולא חל פיקוח (רק על המוצרים שלהם).

כעת, בפעם הראשונה נעשה יישור קו בין הגופים בנושא ראיית החשבון. לנו נותר לקוות כי זהו רק צעד ראשון לקראת שיתוף-פעולה בין הרגולטורים לפיקוח יעיל ונכון על הגופים השונים במשק.

סומך-חייקין שולטים בבנקים; קוסט-פורר בביטוח

במשך השנים תחום ראיית החשבון בענף הפיננסים נחשב ריכוזי, ואולם סוגייה זו עלתה לסדר היום הציבורי לפני שנתיים כמעט, כאשר טיוטת דוח של קרן המטבע הבינלאומית התריעה מפני מונופול בתחום ראיית החשבון בבנקים.

בדוח לא צוין במפורש שמו של משרד רואה החשבון; ואולם ככל הנראה הכוונה הייתה למשרד KMPG סומך-חייקין, שמטפל בדוחות כל הבנקים חוץ ממזרחי-טפחות ומבנק ירושלים.

סומך-חייקין, בראשות רו"ח גד סומך, נחשב אחד ממשרדי רואי החשבון המובילים והגדולים בישראל. מלבד שליטה בתחום הבנקאות, הוא מטפל בשורה ארוכה של חברות גדולות במשק, וסומך נחשב מקורב ויועץ לרבים מהמנהלים הבכירים במשק.

אחרי סומך-חייקין נמצאים משרדי חשבון נוספים, אך בהפרש ניכר בנתח השוק: BDO זיו-האפט מטפל בבנק הפועלים ובדיסקונט עם סומך-חייקין; קוסט-פורר מטפל בלאומי עם סומך-חייקין; ומשרד דלויט-ברייטמן-אלמגור מטפל במזרחי-טפחות.

עוד נציין כי בבנק הבינלאומי ובמזרחי-טפחות יש משרד רואה חשבון אחד שמטפל בבנק, כך שהשניים יצטרכו להכניס משרד נוסף כאשר ההוראות החדשות ייכנסו לתוקפן.

בענף הביטוח, מי ששולט בביקורת באופן היסטורי הוא EY קוסט-פורר-גבאי (ארנסט אנד יאנג). את הבולטות של המשרד בתחום המקצועי הזה הם השיגו באמצעות עזרא גבאי ובנו בני גבאי, שיחד עם שורה של בעלי מקצוע צמחו יחד עם ענף הביטוח והשינויים הרגולטוריים הרבים שחלו בו, וזאת תוך קשר הדוק עם הרגולציה כגורם מתווך ורלבנטי לפני עריכת שינויים בשוק.

הפירמה מייעצת לשורה ארוכה של חברות ביטוח, כולל קטנות ובינוניות - בין היתר גם של חברת הביטוח הצעירה והחדשה של בית ההשקעות פסגות. למעשה, ארנסט אנד יאנג מבקרים 5 מתוך 6 קבוצות הביטוח הגדולות בענף, ומבקרים גם 6 חברות קטנות ובינוניות אחרות.

אחרי ארנסט אנד יאנג נמצא משרד KPMG סומך-חייקין שמבקר 3 חברות - כולן נמנות עם הגדולות בענף. החברה היחידה שמקבלת שירותי ביקורת חיצונית שלא משני המשרדים הללו היא חברת AIG, שבבעלות קבוצת AIG העולמית, המקבלת שירותים אלה מקסלמן וקסלמן.

סוגיית הריכוזיות בענף הפיננסים נחשבת סוגייה מעוררת מחלוקת וויכוחים סוערים - בכל זאת מדובר בתחום ששכר רואי החשבון שלו מגיע בשנה ל-200 מיליון שקל בקירוב.

מצד אחד, בעבר אמרו בבנק ישראל ובאוצר כי "ריכוזיות גבוהה והיעדר תחלופה בין מבקרים מעלים חשש שיחסים ארוכי-טווח בין מבקר למבוקר עלולים לפגוע באי-תלות, בביקורתיות ובספקנות מקצועית של המבקר". מנגד, יש הטוענים כי קיימת חשיבות גדולה למקצועיות בתחום זה הנחשב מורכב למדי, ולכן צריך להיזהר ולא להעביר בקלות פעילות בתחום לגופים שאין להם מספיק ניסיון, תשתיות וידע בביקורת בענף הפיננסים.

מבקר

עוד כתבות

סקר הסקרים

סקר ראשון אחרי פיזור הכנסת: כחול לבן שומרת על פער של 3 מנדטים מהליכוד

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה ● סקר הסקרים בודק מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הסוערת

השקת פרויקט הסיבים האופטיים של פרטנר / צילום: גד פרץ

עכשיו זה רשמי: האצ'יסון הגישה בקשה להיתר שליטה בפרטנר

הבקשה הוגשה למשרד התקשורת, אך היא תיבחן בעיקר ע"י משרד הביטחון ● התהליך עשוי לארוך כמה חודשים, בין היתר בשל העובדה שאין כרגע ממשלה

זהר גנדלר, ניזאר מישעאל, תמר קידר הריס, כאיד אבו עייאש וגארי ג'ייקובס  / צילום: הבא טורעאני

מדעי החיים האמיתיים: מי הגיעו למפגש של הקרן היהודית-ערבית NGT3

וגם: היו"ר וידמן והמנכ"ל פרשר ממזגים מחלקות בבנק מזרחי טפחות

 

בנימין נתניהו, גדעון סער / צילום: הליכוד

מבקר הליכוד מזהיר את נתניהו וסער: לא לעשות שימוש בנכסי המפלגה ועובדי המפלגה בקמפיין

מבקר הליכוד עו"ד שי גלילי שלח הבוקר מכתב אזהרה למועמדים בפריימריז על ראשות הליכוד, נתניהו וסער, שלא לעשות שימוש בנכסי המפלגה ועובדי המפלגה בקמפיין ● למעשה, האזהרה מופנית בעיקר כלפי נתניהו, השולט כיום במנגנון המפלגתי ובנכסי התנועה

הנשיא טראמפ עם נשיא סין שי ג'ינגפינג / צילום: רויטרס

רגע לפני הדד-ליין: האם מלחמת הסחר נמצאת על סף פיצוץ?

ביום א' יפוג הדד-ליין שהציבה ארה"ב לממשל הסיני, וייכנסו לתוקף מכסים אמריקאים נוספים על מוצרים תוצרת סין ● מה האינטרס של טראמפ לענות לבקשת הסינים לפטור ממכסים, ומה יש להם להפסיד? ● כך מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין הגיעה לסף פיצוץ, שלב אחר שלב ● האזינו

שי באב"ד/ תצלום: ליאור מזרחי

סערת הגירעון: מנכ"ל האוצר ייפגש עם היועמ"ש, צפוי לדרוש חקירה פלילית של ההדלפות מדוח המבקר

שי באב"ד פנה למנדלבליט בבקשה לפגישה דחופה, על רקע היחסים העכורים בינו לבין שאול מרידור, במטרה להחזיר את משרד האוצר לפעילות תקינה • הדברים מגיעים על רקע חשיפות "גלובס" של טיוטת המבקר העוסקת בגירעון ובהסרת פרקים הנוגעים למחלוקות הקשות בין בכירים באוצר

תחזיות לשווקים ב- 2020 / צילומים: shutterstock, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

תחזית מידרוג: קצב מכירת הדירות יגבר ב-2020, והמחירים יעלו; הריבית תמשיך להכביד על חברות הביטוח

2019 עומדת להסתיים כששני אפיקי ההשקעה המרכזיים בשוקי ההון בארץ ובעולם – מניות ואג"ח – הניבו למשקיעים תשואות מרשימות ● במבט קדימה, במידרוג מעריכים בסבירות גבוהה שגם השנה הקרובה תהיה חיובית ● אלה התחזיות של מידרוג לסקטורים המרכזיים בבורסה בת"א

אביגדור ליברמן  / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

ליברמן: אתמוך בחנינה לנתניהו תמורת פרישתו - אך לא בחסינות

לדברי ליברמן, אמש ניסו שרים בליכוד, ובהם יריב לוין, לשכנע את נתניהו לוותר על חסינותו כדי להקים ממשלת אחדות ● "נתניהו הפך לנטל. אף אחד לא רוצה לראות אותו בכלא, אבל אף אחד גם לא רוצה לראותו במערכת הפוליטית, וכולם מוכנים לתת לו לצאת בכבוד"

טקס השבעת חברי הכנסת ה־22 / צילום: רפי קוץ

פרשנות: גם ביום האחרון של הכנסת הח"כים דאגו בעיקר לעצמם. ישראל בוחרת, שוב. כך זה נראה מאחורי הקלעים

הפעם הראשונה שישראל הלכה לבחירות הייתה סבירה, הפעם השנייה הייתה טירוף, הפעם השלישית נראית כמעשה אובדני ● ככה לא מתנהלת מדינה מודרנית

מיה יניב / צילום: יחסי ציבור ועד עובדים

המשימה החדשה של הוועד בסלקום: לגרום לעובדים להתפקד למפלגות

ועד עובדי סלקום עורך בשעה זו כנס ומפגיש את עובדים עם פוליטיקאים, בהם דוד ביטן ואלעזר שטרן ● המטרה: לקדם כוח פוליטי שיפעל לשינוי כללי הרגולציה בשוק התקשורת

מחשוב ענן \ צילום: שאטרסטוק

אחרי שגייסה 70 מיליון דולר: חברת סטרטוסקייל של אריאל מייסלוס נסגרת

החברה שפעלה בתחום הענן גייסה מהקרנות בסמר ואנטרה והקרנות של סיסקו, קוואלקום ואינטל ● החברה נסגרת לאחר שעסקה למכירתה לא יצאה אל הפועל

בוריס ג'ונסון / צילום: רויטרס

בדרך לפרישה קרובה מהאיחוד האירופי: ניצחון היסטורי לג'ונסון בבחירות בבריטניה

לפי מדגמים ותוצאות חלקיות, השמרנים בבריטניה זכו בבחירות ברוב גדול, הסולל את הדרך לפרישה מהאיחוד האירופי כבר בינואר 2020 ● "ניצחון בקנה מדה היסטורי", הכריז ג'ונסון ● ה"לייבור" הובסו, קורבין הודיע שיעזוב עד הבחירות הבאות וגוברות הקריאות להתפטרותו המיידית

סוחרים בבורסת NYSE / צילום: רויטרס Lucas Jackson

הדיווח על הסכם סחר עקרוני בין ארה"ב וסין הזניק את בורסות וול סטריט לשיא

דיווחים על הסכם סחר שמתקרב בין ארה"ב לסין שלחו את מדד S&P 500 לשיא, בעוד העלאת המכסים הצפויה ב-15 לחודש מתקרבת ● ה-ECB בראשות קריסטין לגארד הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה אפסית ● תורים ארוכים בקלפיות בבריטניה ● דיווח על צו מניעה מה-FTC נגד פייסבוק הכביד על המניה

בוריס ג'ונסון / צילום: רויטרס

בריטניה מצביעה: תורים נרשמים בבחירות המכריעות של העשור

עד כמה ישפיעו הבחירות על עתיד הברקזיט ועל הליש"ט, מיהם המועמדים המובילים שמתמודדים, ומה חוזים הסקרים? ● "גלובס" מציג שורת שאלות ותשובות לגבי הבחירות

דודו זבידה / צילום: איל יצהר

אחרי מיזוג מבני תעשיה וכלכלית ירושלים: גם החברה הבת דרבן יוצאת מהבורסה

דרבן תבצע בסוף דצמבר פדיון מוקדם מלא של האג"ח שלה, בהיקף של 250 מיליון שקל, ותסיים את חייה כחברה מדווחת

בוריס ג'ונסון והכלב שלו, אחרי הצבעה בבחירות בבריטניה / צילום: Dylan Martinez, רויטרס

"הסיוט שלפני חג המולד": כך מסקרים בבריטניה את הבחירות

האזרחים הבריטים יצאו הבוקר להצביע בפעם השלישית בארבע השנים האחרונות ● בינתיים, העיתונים מנסים להסביר לקוראים מי הוא בדיוק הבחירה הנכונה לעמוד בראש המדינה

מלון הרודס באילת / צילום: יח"צ

בוכים ומרוויחים: שוק המלונות הישראלי חוגג את הרנסנס בעסקי התיירות המקומית

תוצאותיהן הכספיות של רשתות המלונות דן, פתאל וישרוטל, שמניותיהן נהנו מעליות דו-ספרתיות מתחילת 2019, יכולות להסביר את הפוטנציאל שמזהה עזריאלי בענף המלונאות ● עזריאלי חתמה על עסקה לרכישת מלון הר ציון בירושלים מידי שלמה אליהו בכ-322 מיליון שקל

בנימין נתניהו ואריה דרעי מאחוריו/ צילומים: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט, איל יצהר, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

דעה: נכנע ללא קרב - נתניהו סלל את הדרך להעברתו מתפקיד ראש הממשלה

ברגע שנתניהו מקבל (גם אם תוך כדי מחאה) את העובדה שהוא אינו יכול לכהן כשר, ולא מבקש להגן על זכותו לכהן בתפקיד זה - הוא מכשיר את פסיקת בג"ץ אף על כהונתו כראש הממשלה ● דעה

בנימין נתניהו, גדעון סער / צילום: הליכוד

מרכז הליכוד קבע: בחירות מקדימות ב-26 בדצמבר

הבחירות המקדימות נקבעו לפי דרישה של חבר הכנסת גדעון סער, שהודיע על כוונתו להתמודד מול ראש הממשלה נתניהו

אנדרו אביר / צילום:ליאור מזרחי

אנדרו אביר: "צירוף ישראל למדד WGBI יביא לזרם השקעות של 3-5 מיליארד ד', אין לנו שום בעיה לרכוש את כל הסכום"

על רקע לחצי הייסוף הצפויים מכניסתה של ישראל למדד ה-WGBI, בבנק ישראל מרסנים את הציפיות להתחזקות השקל, לצד המשך גל רכישות המט"ח בשוק מאז הודעת הריבית האחרונה