loading
"צריך לדאוג שאם מחירי הדירות ירדו, שירדו במתינות"
איך פותרים את הבעיות בשוק הדיור? מדוע נתוני הצמיחה נמוכים מהממוצע העולמי? ואיך מביאים לשיפור במצב המשק הישראלי? ראיון מיוחד עם יאיר סרוסי, יו"ר בנק הפועלים
04:46 09/12/2013 18:24
לכל כתבות ארכיון שוק ההון >>