שנת שיא בגיוסי חברות נדל"ן ובהסדרי חוב של חברות החזקה

נתוני חברת מידרוג לסיכום 2013 מעלים כי היקף ההנפקות בשנה החולפת, ללא חברות ממשלתיות ופיננסים, גדל ב-64% והסתכם בכ-29 מיליארד שקל

הריביות הנמוכות והיעדר אלטרנטיבות השקעה, תמכו בצמיחה ניכרת בהיקף גיוסי החוב של החברות הבורסאיות בשנת 2013, ובראשן חברות הנדל"ן.

מנתוני חברת מידרוג לסיכום שנת 2013, עולה כי בנטרול חברות הפיננסים והחברות הממשלתיות, היקף הנפקות האג"ח שבוצעו בשנה החולפת זינק ב-64% לכ-29 מיליארד שקל.

בצירוף הגיוסים של שני מגזרים אלו, נרשמה ירידה של כ-9% בהיקף הגיוסים שהסתכם בכ-35 מיליארד שקל, לעומת 38 מיליארד שקל ב-2012. עיקר הפער מיוחס להיעדרות של הבנקים משוק ההנפקות בשנה האחרונה.

במידרוג מסבירים כי "הירידה בהיקף הנפקות הבנקים הינה פועל יוצא של עצירת הגיוסים של כתבי התחייבות נדחים, מכשיר שלא יהיה רלוונטי עוד תחת כללי באזל III, וטרם כניסתם לתוקף של מכשירים מורכבים חדשים".

בעניין החברות הממשלתיות, מציינים במידרוג כי הירידה נרשמה בעיקר "מהסטה של הנפקות חברת החשמל משוק ההון בישראל לחו"ל".

כאמור, לעיקר הפריחה בגיוסי החוב ב-2013 היה אחראי סקטור הנדל"ן, עם גיוסים של כ-17 מיליארד שקל, המהווים כ-70% מהיקף ההנפקות שבוצעו בנטרול חברות פיננסים וממשלתיות. גיוסי חברות הנדל"ן קפצו בכ-70% ביחס ל-2012, אז הסתכמו בכ-10 מיליארד שקל.

מגמה נוספת הנגזרת מהצמיחה בפעילות הנדל"ן היא עלייה במספר החברות המנפיקות, מ-80 ל-116, כאשר מספר חברות הקורפורייט (בנטרול פיננסים וממשלתיות) שהנפיקו בשנה החולפת קפץ מ-61 ל-107. במידרוג מסבירים כי "הגידול החד במספר המנפיקים נבע מהצמיחה בגיוסים של ענף הנדל"ן, שהינו ענף מבוזר יחסית וכולל מספר רב יותר של מנפיקים קטנים".

עלייה בקבוצת הדירוג הנמוכה

נתון מעניין נוסף מראה שבמקביל לצמיחה בגיוסי החברות, עלה משמעותית חלקן של המנפיקות בקבוצת השקעה נמוכה. לפי מידרוג, שיעור המנפיקות בדירוג מקבוצת Baa, המוגדרת קבוצת דירוג נמוכה, קפץ מ-3% ל-20% מהמנפיקות, ומבחינת חלקן בהיקף הגיוס, הרי שזה קפץ מ-1% ל-11%.

במידרוג מסבירים כי "הנתון מצביע על עלייה בסיכון האשראי של ההנפקות החדשות, והדבר צפוי להימשך בקורלציה גבוהה עם התיאבון לסיכון של המשקיעים והציבור".

מלבד מגזר הנדל"ן, חברות נוספות שהציגו התעוררות בפעילות הגיוסים ביחס ל-2012 היו: חברת הליסינג, עם הנפקות של כ-2.2 מיליארד שקל (לעומת פחות מ-1 מיליארד בשנת 2012); מגזר הקמעונאות, שלא היה פעיל כלל בשוק ב-2012 והשנה גייס 1.4 מיליארד שקל; וענפי התקשורת וההחזקה, שהכפילו את היקף הגיוסים מ-1 ל-2 מיליארד שקל בכל ענף.

אתגרי מחזור לחברות ההחזקה

באשר לגל הסדרי החוב בשוק ההון, במידרוג מעריכים כי הסכום המצוי כיום בשלבים שונים של הסדרי חוב עומד על כ-15 מיליארד שקל, לעומת 6.5 מיליארד שקל בסוף 2012.

הסכום המדובר כולל בעיקר את הסדרי החוב של חברות ההחזקה הגדולות - אי.די.בי אחזקות (חוב אג"ח של 1.8 מיליארד שקל), החברה הבת אי.די.בי פתוח לגביה אין כיום מגעים להסדר (3.5 מיליארד שקל), אלביט הדמיה והחברה הבת פלאזה סנטרס (קרוב ל-3 מיליארד שקל), הפטרוכימיים (1.4 מיליארד שקל), צים (1.3 מיליארד שקל) וחבס השקעות (450 מיליון שקל).

במידרוג מעריכים כי ב-2014 עומדים לפירעון כ-25 מיליארד שקל ערך נקוב (קרן בלבד) של אג"ח קונצרניות קורפורייט, וסבורים כי בקרב חברות ההחזקה קיימים "אתגרי מחזור גבוהים יותר, בייחוד אם יתפתחו תנאי שוק פחות חיוביים מאלו הנוכחיים".

ערן היימר, מנכ"ל מידרוג, אומר כי "2013 עמדה בסימן של מגמה חיובית בכיוון הדירוגים. בשנה זו נרשמו יותר העלאות מאשר הורדות דירוג, וכן שיפור דירוגים באמצעות ייצוב אופק דירוג שלילי או הצבת אופק חיובי. המגמה החיובית בלטה בסקטור הנדל"ן, אך כללה גם חברות מסקטור התעשייה.

"אנו לא צופים הסדרי חוב מהותיים בקרב מנפיקים המדורגים על ידינו במהלך השנה הקרובה", סיכם היימר.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988