טבע קיבלה 40% מהטבות המס בחוק עידוד השקעות הון

(עדכון) - סך הטבת המס לתאגידים הגדולים גדלה ב-2011 ב-20% ל-7.2 מיליארד שקל ■ בין 2003-2011 הסתכם סך ההטבות בסכום-עתק של 42.6 מיליארד שקל

סך הטבת המס לשנת 2011 שניתנה לחברות הנהנות מהחוק לעידוד השקעות הון עמדה על 7.2 מיליארד שקל - כך עולה מדוח מינהל הכנסות המדינה שפורסם הבוקר (ג'). לפי הדוח, זהו גידול ריאלי של 20% לעומת 2010, וזאת לאחר גידול ריאלי של 7% ב-2010 לעומת 2009.

כזכור, ביולי האחרון חשף "גלובס", בעקבות עתירה שהגיש נגד האוצר ורשות המסים, את הטבות המס שקיבלו החברות הגדולות בשנים 2006-2011. חשיפה זו פירטה כיצד טבע, ענקית הגנריקה, היא הנהנית העיקרית מהחוק לעידוד השקעות הון, וכי בשנת 2011 הטבת המס שקיבלה עמדה על 2.9 מיליארד שקל; בעוד שצ'ק פוינט קיבלה הטבה בשווי של 411 מיליון שקל; וכיל קיבלה 458 מיליון שקל.

פירוש הדבר הוא שההטבה של טבע באותה שנה היוותה 40% מסך ההטבה הכוללת - נתון מדהים לכשעצמו - בעוד ההטבות של צ'ק פוינט וכיל היוו 6% כל אחת.

הדוח מאשרר את חשיפת "גלובס", וממנו עולה כי 90% מהחברות נהנו מ-8.8% מסך הטבת המס של אותה שנה, כשהטבת המס המצטברת של מחצית מהחברות עמדה על פחות מ-1% מסך הטבת המס. במילים אחרות, החלק הארי של סך ההטבה ל-2011 נפל בחלקן של מספר מאוד מצומצם של חברות, ובמספרים - 10% מהחברות נהנו מ-91.2% מסך הטבת המס.

עד כמה מצומצם? ובכן, לפי הדוח, המאון העליון של החברות, שבאותה שנה מנה אך ורק 8 חברות, קיבל כ-60% מסך ההטבות, וזה אומר שאם טבע קיבלה 40% מהסך - 7 הנותרות קיבלו את ה-20% הנותרים.

נתונים אלה ממחישים עד כמה ריכוזיות ההטבות גבוהה, דהיינו מספר מאוד קטן של חברות מקבלות את חלק הארי של הטבות במס במסגרת החוק לעידוד השקעות הון.

עוד עולה כי מספר החברות שקיבלו ב-2011 הטבת מס עמד על 829 - גידול חד של 75%. "יחד עם זאת, הגידול במספר החברות המוטבות חל במקביל לירידה חדה בשיעור ריאלי של 35% בגובה ההטבה הממוצעת", דברי הדוח.

עם זאת, הדוח מבהיר כי ממוצע ההטבה של 4 החברות הגדולות - שאחת מהן כאמור היא טבע - נותר ללא שינוי.

דוח זה מכיר בעובדה כי מ-2003 ועד 2011 נרשמה עלייה חדה בהטבות המס, מסך של 2.3 מיליארד שקל ל-7.2 מיליארד שקל ב-2011 - דהיינו פי שלושה (!) - עלייה שנובעת בחלקה מתיקון מספר 60 לחוק, תיקון שקבע "מסלול אסטרטגי" שאפשר לטבע ליהנות מאפס מס לאורך תקופה בת 10 שנים.

בצמוד לנתון זה, נכתב בדוח כי במהלך אותה תקופה, דהיינו 2011-2003, הופחת מס החברות הסטטוטורי מ-36% ל-24%, ולו היה נותר על 36% (בארה"ב, נזכיר כבדרך אגב, הוא עומד כרגע על 35%), סך ההטבה ב-2011 היה עומד על 11.3 מיליארד שקל.

הדוח, כאמור, אינו נוקב בשמות החברות הגדולות שנהנות מהחוק לעידוד השקעות הון, אך בשילוב חשיפת "גלובס", ניתן להבין כי חלק ניכר מהנתונים מתייחסים ללא אחרת מאשר טבע.

לפי הדוח, הגידול הניכר בהטבות המס בעשור האחרון מתרכז במאון העליון, וליתר דיוק בארבע מתוך השמונה הכלולות בו, והוא נובע, בין היתר, "מגידול חד במשקל ההכנסות הפטורות (במיוחד הכנסות הנובעות מ'המסלול האסטרטגי')", דברי הדוח.

והנה עוד נתון שערורייתי שעולה מהדוח, ותואם את מעקב "גלובס" בנושא: בין השנים 2003-2011, ירד שיעור המס האפקטיבי במאון העליון של החברות ב-10.3 נקודות האחוז ל-5.7%, בעוד שבעשירון הנמוך נותר שיעור המס האפקטיבי ללא שינוי. כזכור, שיעור המס האפקטיבי של טבע בשנת 2011 עמד על 4.3%, ואילו רק בגין פעילותה בארץ מדובר היה על 3.5%. בשנת 2012, נזכיר, עמד שיעור המס האפקטיבי של טבע רק בגין פעילותה בארץ על 0.3%.

בשורה התחתונה, בין השנים 2003-2011 סך הטבות המס במסגרת החוק לעידוד השקעות הון עמד על סכום-עתק של 42.6 מיליארד שקל.

הדוח כלל פרק שכותרתו "תחזית הטבות המס לשנים 2013-2014", וזאת כשאין כלל התייחסות לנתוני 2012. לפי תחזית זו, סך הטבות המס ל-2013, רק בגין החוק לעידוד השקעות הון יעמוד על 6.9 מיליארד שקל, ואילו ב-2014 מדובר יהיה 7.2 מיליארד שקל - דהיינו די דומה לנתון של 2011.

"הפעילות המוטבת גדלה מאוד, וייתכן כי הסיבה לכך היא, בין היתר, תיקון 60 לחוק", נכתב בדוח. "ייתכן כי", ציטוט, לא נגענו.

סך הטבות המס, כולל אלה שבמסגרת החוק לעידוד השקעות הון, יעמוד השנה על 44.9 מיליארד שקל, ואילו בשנת 2014 מדובר יהיה על 46.6 מיליארד שקל. זה אומר שהחוק לעידוד השקעות הון יהיה אחראי השנה ל-15.4% מסך הטבות המס השונות ולשיעור כמעט זהה בשנת 2014.

הטבות המס
 הטבות המס

הטבות המס ב-2014: 46.6 מיליארד שקל

הטבות המס לקבוצות השונות, המכונות "פטורים", יסתכמו השנה בכ-44.9 מיליארד שקל, ובשנת 2014 בכ-46.6 מיליארד שקל - כך עולה מדוח מינהל הכנסות המדינה לשנים 2012-2011 שפרסם היום האוצר.

מדובר בסכומים שמהווים כ-19% מסך ההכנסות ממסים וכ-4.6% תוצר - מספר הגבוה בכ-50% מהיקף הגירעון הממשלתי לשנה הנוכחית. לשם השוואה, היקף הפטורים ב-2012 הסתכמו ב-39.6 מיליארד שקל, כך שתוך שנתיים גדל היקף הפטורים בכ-7 מיליארד שקל - תוספת של 18%.

נזכיר כי מתן פטורים אלה והמחסור בהכנסות ממסים הם אלה שהובילו את הממשלה הנוכחית להעלות את שיעור המע"מ, את המס על סיגריות ואלכוהול ואת מס הכנסה לחברות ולמעסיקים.

בתחילת השנה עוד שקלה הממשלה לבטל חלק מהפטורים, אך לבסוף הוחלט לוותר ולהעלות את שיעורי המס. בדוח נכתב כי ביטול של כלל הפטורים היה מאפשר להפחית את המע"מ ב-1%, את מס ההכנסה בין 5 ל-15 נקודות אחוז ואת מס החברות ב-6 נקודות אחוז.

סעיף הטבות המס הגדול נותר זה הקשור לחיסכון הפנסיוני (כ-13.2 מיליארד שקל), כאשר הפטור על קרנות השתלמות - הפטור השלישי בגודלו - צפוי לזנק מ-2.4 מיליארד שקל ב-2012 ל-4.4 מיליארד שקל ב-2014 - כמעט כפול.

לפיכך, ביטול פטור זה היה מונע את העלאת המע"מ הפוגעת בעיקר בבעלי הכנסות נמוכות, או את ההעלאה המתוכננת במס הכנסה לכלל מדרגות המס. יתרה מזו, באוצר מציינים כי אם לוקחים בחשבון את ההטבה המגולמת גם מהביטוח הלאומי וממס הבריאות, הנזק של הפטור לקופת המדינה יגיע בשנה הבאה לכ-5.8 מיליארד שקל (!).

לפי האוצר, רק שליש (34%) מהשכירים נהנים מהטבה זו, כאשר 93% מעובדי העשירון העליון ו-80% מעובדי העשירון התשיעי נהנים מההטבה, זאת לעומת 2% מהעובדים השייכים לעשירון התחתון ו-4% מעובדי העשירון השני. כך שמדובר באחת ההטבות הרגרסיביות ביותר במערכת המס הישראלית.

גם הפטור על מע"מ על פירות וירקות צפוי לגדול מ-2.1 מיליארד שקל ולהגיע ל-2.8 מיליארד בשנה הבאה. ביטול הפטור הזה יאפשר לבטל את העלאת מס חברות ואת העלאת הפרשות מס מעסיקים יחד.

הפטורים העיקריים ממס
 הפטורים העיקריים ממס

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988