טאואר מקטינה חובות: הסכם עם מחזיקי האג"ח של ג'אז

מקטינה את החוב נטו שזמן פירעונו עד חודש יוני 2015 בכ-55 מיליון דולר תוך החלפת אגרות חוב קצרות טווח לפירעון ביוני 2015 בארוכות טווח לפירעון בדצמבר 2018

חברת השבבים טאואר פועלת לצמצום חובותיה. החברה הודיעה היום כי חתמה על הסכם מחייב עם בעלי אגרות חוב מוסדיים אמריקאיים של חברת ג'אז, לפיו היא תבצע עסקת החלפה במסגרתה החוב נטו של החברה שעומד לפירעון עד חודש יוני 2015 יקטן בכ-55 מיליון דולר.

על פי עסקת ההחלפה, תקצה חברת ג'אז אגרות חוב חדשות שיעמדו לפירעון בדצמבר 2018 במקום כ-45 מיליון דולר מתוך כ-94 מיליון דולר של אגרות החוב הקיימות של ג'אז, שמועד פירעונן טרם עסקת ההחלפה היה חודש יוני 2015. אגרות החוב החדשות תהיינה לא מובטחות בכל שעבודים שהם או בתנאי עמידה ביחסים פיננסיים כלשהם ותהיינה לפיכך בעלות מעמד נחות מקו האשראי בסך של עד 70 מיליון דולר מ-Wells Fargo שמועד פירעונו 2018 ובעלות מעמד זהה לאגרות החוב שנותרו לפירעון ביוני 2015.

כמו כן, חלק ממחזיקי אגרות החוב שהשתתפו בהחלפת האג"ח השקיעו בחברת ג'אז סכום נוסף ורכשו כ-10 מיליון דולר אגרות חוב נוספות מהסדרה החדשה שמועד פירעונה 2018. עסקאות אלו מחזקות את מאזן החברה תוך הפחתת החוב נטו שמועד פירעונו עד יוני 2015 בכ-55 מיליון דולר וזאת על ידי הגדלת מזומני החברה בכ-10 מיליון דולר הנובעים מההשקעה הנוספת באגרות החוב החדשות והקטנת אגרות החוב שמועד פרעונן היה עד יוני 2015 בכ-45 מיליון דולר מ-94 מיליון דולר ל-49 מיליון דולר.

אגרות החוב החדשות, שמועד פירעונן דצמבר 2018, יישאו ריבית שנתית של 8% שתשולם בשני תשלומים זהים פעמיים בשנה והן יהיו המירות למניות רגילות של החברה במחיר מימוש של 10.07 דולר למניה, מחיר המייצג פרמיה של כ-20% על ממוצע מחיר הנעילה של המניה בחמשת ימי המסחר האחרונים.

אורן שירזי, סמנכ"ל הכספים של החברה, אמר: "עסקה החלפת אגרות החוב קצרות הטווח של ג'אז באגרות חוב ארוכות לפירעון בדצמבר 2018 וההשקעה החדשה של בעלי האג"ח המוסדיים האמריקאיים על סך כולל של כ-55 מיליון דולר מהווה עדות נוספת לאמון ששוק ההון נותן בחברה ובאסטרטגיה שלה. קו האשראי של עד 70 מיליון דולר שעליו חתמנו עם הבנק האמריקאי Wells Fargo לאחרונה , ביחד עם עסקת החלפה זו, הינם חשובים מאד על מנת לאפשר לחברה לממש את תוכניותיה האסטרטגיות תוך שיפור מאזנה ומצבה הפיננסי".

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר, הוסיף: "עסקת החלפת אגרות חוב זו, בשילוב הודעת הקבינט של ממשלת הודו על החלטתו בנוגע להקמת מפעל מתקדם מסוגו בעולם לייצור פרוסות של 300 מ"מ בהודו שלו תעניק החברה שירותי ייעוץ, המיזם המשותף עם פנסוניק שצפוי להיחתם בשבועות הקרובים והודעתנו על צמיחה אורגנית ברבעון הרביעי לשנת 2013 ב-25% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, מעידים על פעילותה הנמרצת של החברה לקידום וחיזוק עסקיה האורגניים, פעולות מיזוג ומיזמים משותפים, לשיפור תוצאותיה העסקיות ומאזנה. התוצאה הסופית היא חברה חזקה יותר המשרתת בסיס לקוחות שממשיך לצמוח תוך הצפת ערך לבעלי מניותיה".

ההסכמים כפופים לתנאים רגולטורים כמקובל בעסקאות מסוג זה והחברה צופה כי מועד ה-closing של עסקת ההחלפה יהיה עד סוף החודש הנוכחי.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988