loading
חדשה וקטלנית: מע' הנשק הישראלית שתיירט פצמ"רים
קטלנית במיוחד, אינה נראית לעין ובלתי ניתנת לזיהוי: כך פועלת מערכת "קרן ברזל" החדשה מתוצרת רפא"ל שמיועדת לספק תשובה לאיום הפצמ"רים שמרחף מעל עוטף עזה
01:15 25/08/2014 15:24
לכל כתבות ארכיון כתבות מיוחדות >>