גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

נטל הפנסיה התקציבית מאיים על קיימות המשק

דוח המבקר: התחייבויות הממשלה לזכאי פנסיה תקציבית וביטוח לאומי, הנאמדות בכ-577 מיליארד שקל ו-440 מיליארד שקל בהתאמה, עלולות לאיים על הקיימות הפיסקלית של המדינה ■ ‏‏‏‎‎‏"על המדינה לבחון את יכולתה לשאת נטל תקציבי זה"‏

‎‎התחייבויות הולכות וגדלות כלפי זכאי פנסיה תקציבית עלולות לאיים על הקיימות הפיסקלית של המדינה בטווח הארוך - כך רומז מבקר המדינה, יוסף שפירא, בדוח מבקר המדינה לשנת 2014.

מהדוח שפורסם היום (ד'), עולה כי ‏‏‏התחייבויות אלו נאמדות בכ-577 מיליארד שקל, שהם כמעט שליש מסך ההתחייבויות לטווח ארוך. יתרה מזו, התשלום השנתי בגין פנסיה תקציבית צפוי להגיע ליותר מ-26 מיליארד שקל (!) בשנת 2032. "מגמה זו, שמשמעותה נטל תקציבי הולך וגדל, מחייבת את המדינה לבחון בחינה מדוקדקת ומעמיקה את יכולתה לשאת בו בעתיד", נכתב.

‏‏שפירא מזכיר כי סוגייה זו כבר הועלתה על ידי המבקר הקודם, מיכה לינדנשטראוס, בדוח בשנת 2009. הוא מותח ביקורת חריפה על אגף התקציבים, שכן "תהליך המעקב אחר היקף הנטל העתידי שיוטל על תקציב המדינה בשל חבות הפנסיה התקציבית אינו שקוף, ולא התבצע תיעוד לפיו אמורות להתקבל החלטות".

‏שפירא קובע כי הפתרון לבעיה הוא הגדלת ההפרשות של כלל העובדים הזכאים לפנסיה תקציבית במשק, החלטה שלדבריו, התקבלה כבר בשנת 2005. "...יניח שר האוצר, בשיתוף משרד המשפטים, על שולחן הממשלה באופן מיידי הצעת חוק ולפיה יועלה מ-1.1.09 ואילך מדרג הניכוי מהשכר עבור פנסיה תקציבית במשך השנים, עד לשיעור של 5.5% מהמשכורת הקובעת", נכתב בדוח. מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי עד מועד סיום הביקורת לא יושמה ההחלטה והדבר לא הובא לדיון בממשלה‏‎.‎‏

‏בתגובה השיבו פקידי אגף התקציבים כי הם מודעים למספרים, וכי "בעבר התקיימו דיונים שבהם נבחן הצורך להעלות את שיעור ההשתתפות של העובדים במימון הפנסיה התקציבית שלהם. ואולם, בדיונים אלו לא התקבלה החלטה מעשית בעניין זה". משרד מבקר המדינה דרש לקבל את הפרוטוקולים של הדיונים הללו, אך אנשי אגף התקציבים טענו כי "הם אינם מצויים ברשותם". על כך כותב המבקר: "משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את התופעה החוזרת ונשנית ולפיה נציגי אגף התקציבים מוסרים כי הם מבצעים עבודות מטה ופועלים לקבלת החלטות, אבל כשהם נדרשים לבסס את דבריהם באמצעות מסמכים הם משיבים כי אלה אינם בידם".

‏‏‏‏משיחות שקיימו גורמים מקצועיים בכירים באוצר עם "גלובס" טרם פרסום הביקורת עולה כי הדרג המקצועי תומך בהגדלת ההפרשות וביישום ההחלטה "בן-לילה", אך הדבר דורש את הסכמתו של שר האוצר.

‎‎לא מודדים את הנכסים

‏בתוך כך, המבקר מודאג גם מהיקף ההתחייבויות לביטוח הלאומי (כלפי מבוטחים שלגביהם נוצרה עילה לזכאות לגמלה), שנאמדות בכ-440 מיליארד שקל. בדוח צוין, כי עתודות אלו גדלו בכ-58 מיליארד שקל בתוך שנתיים (!), זאת משום שכמה פרמטרים במודל, לרבות ריבית ההיוון ותוחלת החיים, חושבו מחדש.

‏נזכיר כי לפני כשנתיים קבעה ועדה שבראשה עמדו אסתר דומיניסיני, מנכ"לית הביטוח הלאומי לשעבר; אודי ניסן, לשעבר הממונה על התקציבים באוצר; וקרנית פלוג, נגידת בנק ישראל הנוכחית, כי יש להעביר את כספי קרן העודפים של המוסד - 180 מיליארד שקל המניבים כ-7 מיליארד שקל לשנה בגין ריבית - לתקציב המדינה‏‎.‎‏ בהקשר הזה סבור מבקר המדינה כי "הגידול הניכר בהיקף תשלומי הגמלאות ותשלומי הפנסיה התקציבית מחייב את משרד האוצר לבצע עבודת מטה מקיפה שתנתח את ההשפעות של מגמה זו על היציבות הפיסקלית של המדינה בעתיד, ולהגיש את מסקנותיה בהקדם למקבלי ההחלטות בממשלה. עניין זה מקבל משנה תוקף נוכח התחזיות הנכללות במאזן האקטוארי שהכין ביטוח לאומי". לדבריו, "על משרד האוצר לבחון במרץ דרכים להתמודדות עם הנטל שייווצר, נוכח השפעתו של נטל זה על היציבות הפיסקלית בעתיד‏‏‏‎"‎‏.

‏גם בדוח הזה מבקש מבקר המדינה שהאוצר יתחיל להתייחס לא רק לגירעון הממשלתי (הוצאות המדינה בניכוי הכנסות המדינה), אלא לגירעון החשבונאי של המדינה כפי שדווח בדוחות הכספיים של הממשלה (הגירעון הממשלתי יחד עם נכסי הממשלה ובניכוי התחייבויות הממשלה). נזכיר, כי הגירעון החשבונאי השנתי נטו לשנת 2012 הסתכם ב-113.6 מיליארד שקל, כאשר יתרת הגירעון החשבונאי המצטבר בהון עומדת על כ-1.5 טריליון שקל. "מן הראוי שמשרד האוצר יצרף לדוחות הכספיים תחזיות בדבר שיעור הגירעון החשבונאי הממשלתי המצטבר כאחוז מכלל התמ"ג, כפי שנהוג במדינות המתקדמות בעולם. כך יתאפשר למקבלי ההחלטות להשתמש בדוחות הכספיים ככלי ניהולי, וכך יינתן לממשלה זמן מספק להיערך לשינויים הצפויים בעתיד על פי תחזיות אלו, ולשפר כבר כיום את איכות קבלת ההחלטות", נכתב בדוח המבקר.

‏‏‎ממצאי המבקר אף מעלים בעיה אקוטית שמורידה את מידת האמינות של אותו גירעון חשבונאי, והיא היכולת של הממשלה למדוד את נכסיה. כך, למשל, לגבי צה"ל ומשרד הביטחון, מציין המבקר כי כבר העיר בדוח בשנת 2010 כי "מרבית הרכוש הקבוע, ובכללו המבנים אשר ברשות המשרד וצי אלפי כלי הרכב של המשרד ושל צה"ל, לא הובא לידי ביטוי במצבת הנכסים של המשרד ובדוחותיו הכספיים כנדרש". המבקר מפציר בפני האוצר ומשרד הביטחון לסיים במהרה את החישוב והמיפוי של כלל נכסי מערכת הביטחון, לרבות נכסי נדל''ן, שכן "מדובר בהיקף אדיר של נכסים".

‏גם רכושם של 11 בתי חולים כלליים, 8 בתי חולים פסיכיאטריים וכן 5 בתי חולים גריאטריים הפועלים כיחידות סמך של המשרד הבריאות, אינם מחושבים כלל. גם במקרה הזה מפציר המבקר לסיים ולרשום את הנכסים הללו בדוחות הכספים של הממשלה.

‏‏‏"יש לראות בחומרה את הימנעותם של משרד האוצר ויתר משרדי הממשלה מלתקן ליקויים שעליהם העיר מבקר המדינה כבר לפני כמה שנים. על החשכ"ל לפעול בנחרצות לתיקונם של הליקויים ללא דיחוי, ולוודא כי הרישום החשבונאי של הנכסים וההתחייבויות נעשה בכל משרדי הממשלה על פי כללי החשבונאות המקובלים", מסכם המבקר. ‏‎‎‏

ח"כ אראל מרגלית מסר בתגובה: "הפנסיה התקציבית היא פצצה מתקתקת, והיא מאיימת להחריב גם את הדור הזה וגם את הדורות הבאים. המדינה חייבת לטפל בסוגייה הזו לאלתר, ולא לשלול גם פתרונות כמו הגבלת גובה הפנסיה התקציבית. לא ייתכן שאדם יקבל משכורת ממקור אחר ובנוסף גם פנסיה תקציבית של 60 אלף שקל ו-80 אלף שקל לכל חייו".

החבות האקטוארית

התחייבות בגין פנסיה תקציבית
התחייבות המדינה

עוד כתבות

עמוס לוזון / צילום: איל יצהר

תביעות ענק ומוניטין בצניחה: דורי בנייה הרימה ידיים. כך זה נראה מאחורי הקלעים

הליך משפטי של חברת אינסטלציה לגביית חוב הוביל את החברה להגשת בקשה להקפאת הליכים ● בדיקת "גלובס" מגלה שהחברה איננה מעורבת בשום פרויקט נדל"ני, וכי לקריסתה "אחראים" פרויקטים שבנתה בעבר ושבגינם היא נתבעת על ליקויים רבים

מה אפשר לקנות ב-1.2 מיליון שקל בדרום הארץ / צילום: טלי בוגדנובסקי

איזו דירה תוכלו לקנות ב-1.2 מיליון שקל בדרום הארץ

דירת 3 חדרים באילת, קוטג' דו משפחתי במצפה רמון, דירת 4 חדרים בבאר שבע או וילה בת 6 חדרים בדימונה

מדוזה אורליה במפרץ אילת/ צילום:  גולן רידר רשות הטבע והגנים

מזל דגים: מה הקשר בין לוקוס לסביבה ומה נסראללה עושה פה?

אי ירוק בים - זה נשמע פסטורלי, אבל כשצוללים במים העמוקים רואים שזה לא תמיד ככה ● ביקור בשמורה הימית החדשה באכזיב-ראש הנקרה

כידן דהרי וירון אדיב  / צילום: איל יצהר, גלובס

"הקונץ זה לקנות אדמה בזול": היזמים שמפסיקים לפזול הצידה

מאז רכשו את תנופורט לפני שנתיים וחצי, הבעלים החדשים ירון אדיב וכידן דהרי עסוקים בהשבחת נכסי החברה ● הם שקלו לרכוש את השליטה בבזק כי "הייתה הזדמנות עסקית", אך החליטו להישאר עם מה שהם יודעים לעשות – נדל"ן בארץ, בלי פזילות החוצה, לא לקנאביס ואפילו לא לנדל"ן בחו"ל

רפאל תספק מערכות מעיל רוח נוספות לצבא האמריקני / צילום: דוברות רפאל

צבא ארה"ב קיבל משלוח ראשון של מערכת ההגנה הישראלית לטנקים

רפאל השלימה בימים האחרונים את אספקת המשלוח הראשון של מערכת "מעיל רוח" לשימוש חטיבות השריון של הצבא ● במקביל, תעש מערכות פיתחה בהצלחה את המערכת המקבילה להגנה על טנקים ועל רק"מ מסוג "חץ דורבן"

צילום: shutterstock עיבוד: טלי בוגדנובסקי

מה אומר האופן שבו אנחנו מגישים הוצאות בעבודה על האופי שלנו

האם תגישו בקשה להחזר על הקפה ששתיתם בזמן שמילאתם את תפקידכם, או שתבדקו את גבולות המעסיק עם בקשה להחזרים מופרכים כמו הדברת פרעושים בבית? ● מחקרים ארגוניים ופסיכולוגים מגלים כי דוחות הוצאה שעובדים מגישים מלמדים הרבה על יחסם לכסף ולמקום העבודה

אי הפלסטיק/ צילום:  Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

כתם מוסרי: אי הפלסטיק באוקיינוס השקט זורע הרס וגדל לממדים בלתי נתפסים

הוא זכה לכינוי אי הפלסטיק, אבל למעשה מדובר בכתם עצום בגודלו – משהו בין מדינת טקסס לרוסיה כולה - שהולך ומתפשט באוקיינוס השקט, זורע הרס, ובעיקר לא הולך להיעלם לשום מקום ● האשמים: כולנו

נתניהו ומנדלבליט/  צילום: אלכס קולומויסקי / ידיעות אחרונות

היועמ"ש נגד "התערבות נתניהו במדיניות האכיפה ביו"ש": "צבר מקרים חמורים, פגיעה בשלטון החוק"

עו"ד ארז קמיניץ במכתב חריף: ראש הממשלה ושר הביטחון נתניהו פועל למנוע פינוי התיישבות לא חוקית ביהודה ושומרון ● בפגישה שנערכה מנדלבליט דרש מנתניהו כי יבהיר כי אסור למשרדו להתערב בהליכי האכיפה והפיקוח בהתנחלויות

יוזמה להפחתת קשיות פלסטיק חד פעמיות במסעדות ובתי קפה    / צילום: שני מוזס, גלובס

מזמינים שתייה קרה בבית קפה? אולי תקבלו אותה בלי קש

עמותת "מסעדנים חזקים ביחד" קוראת לבתי קפה ולמסעדות להפחית את השימוש בקשיות פלסטיק חד-פעמיות ע"י חלוקתן רק עפ"י בקשה או מעבר לחלופות מזהמות פחות ● עשרות בתי עסק ברחבי הארץ התגייסו למהלך - אך מה בנוגע לעלויות?

הבורסה לני"ע בת"א. / צילום: תמר מצפי

עליות בבורסה: ת"א 35 קופץ ב-1%, אנרג'יאן מזנקת

המדדים המובילים עולים בדומה לסנטימנט מעבר לים, ת"א 90 עולה ב-0.8%, מדד הבנקים מטפס ב-0.6% ● תמר פטרוליום דיווחה על חלוקת דיבידנד של 10 מיליון דולר ● בשל חול המועד שלב הנעילה בבורסה יחל ב-14:44

פורטנייט/צילום: REUTERSMike Blake

מתיחה של מאסק ושחקנים בוכים: מה קרה כשפורטנייט הוחשך?

"אסטרואיד" פגע אתמול בערב במשחק הווירטואלי של פורטנייט והותיר מיליוני צופים מול חור שחור, ושחקנים עם סימני שאלה רבים לגבי עתידו של המשחק, והאם הגיע לסופו ● היזם אלון מאסק צייץ מחדש ציוץ ישן ותרם לספקולציות

הדור שמגיע לו הכול פוגש בשוק פיננסי שאין לו לתת / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

מה קורה כשהדור שמגיע לו הכל פוגש עולם פיננסי שאין לו מה לתת

ילידי שנות ה-70 המאוחרות ואילך נולדו לתקופה של צמיחה כלכלית ושינויים תעשייתיים וטכנולוגיים מרחיקי לכת ●  קל לזנוח את ההתייחסות למה עלול לקרות אם הצמיחה הזו תיעצר או אפילו רק תואט באופן משמעותי

ההנפקה של ליפט./Shutterstock  צילום:א.ס.א.פ קריאייטיב

אובר לא לבד, גם ליפט תובעת את עיריית ניו יורק: "פוגעת בנוסעים ובנהגים"

חוק חדש בניו יורק קובע כי מעתה על הנהגים יהיה להסיע נוסעים ברכבם לפחות 69% מהזמן ● דובר ליפט: "חוק זה אינו נועד להתמודד ברצינות עם נושא העומס התחבורתי והפקקים, וסופו לפגוע בנוסעים ובנהגים בניו יורק"

מוחמד סעוד הבלוגר הסעודי / צילום: צילום מסך מתוך טוויטר

מוחמד סעוד, המוכר בכינויו "הבלוגר הסעודי": סוחטים אותי

מוחמד סעוד המפרסם חדשות לבקרים ציוצים בעד ישראל וראש הממשלה נתניהו בחשבון הטוויטר שלו, ואף נפגש עם נתניהו לפני מספר חודשים, מאשים את האקטיביסט באיומים ● זאת בתגובה לציוץ שפרסם רותם בו נכתב: "לא מציע לך להיכנס איתי ראש בראש כי זה יגמר רע מאד בשבילך"

מרכז העיצוב דיזיין סיטי, מעלה אדומים / הדמיה: יח"צ

בכמה שכרה רשת פנדור 600 מ"ר בדיזיין סיטי במעלה אדומים?

ועוד דירות וחללים שנמכרו והושכרו לאחרונה

יאיר דוכין, ויצמן נגר, אביחי שניר ואפרת טולקובסקי / צילום: שלומי יוסף

"אנחנו לקראת הסופה התחבורתית המושלמת בגוש דן. פקק של יממה"

המחירים בשמים? המשקיעים אשמים במשבר הדיור? הממשלה מגזימה בהתערבות בשוק? חסרות דירות? ● בפאנל "גלובס" כינסנו הפעם 4 חוקרים: ד"ר אפרת טולקובסקי, ד"ר ויצמן נגר, ד"ר יאיר דוכין וד"ר אביחי שניר, שמסכימים כי הדרך לפתור את משבר הדיור חייבת לעבור דרך תשתיות התחבורה

אדם נוימן, מייסד ומנכ"ל WeWork ומסיושי סאן, מייסד ומנכ"ל סופטבנק / צילומים: Noam Galai, flicker, shutterstock

דיווח: סופטבנק מכינה חבילת מימון להשתלטות על WeWork

על פי דיווחים, הענקית היפנית הכינה חבילת מימון במטרה להשתלט על החברה להשכרת חללים משותפים ● בתחילת החודש ביטלה החברה את ההנפקה הצפויה

ישראל זינגר / צילום: שלומי יוסף

ראש עיריית ר"ג לשעבר תובע חצי מיליון שקל ממחליפו בתפקיד

ישראל זינגר הגיש תביעת דיבה נגד ראש עיריית ר"ג המכהן כרמל שאמה-הכהן, בטענה כי יזם חקירה פלילית נגדו ואף ליווה וליבה את החקירה בפייסבוק ● טוען כי לפרסומים השליליים של שאמה-הכהן נגדו היה חלק משמעותי בהפסד שלו בבחירות לעירייה ב-2018

טראמפ וארדואן במטה נאט"ו בבלגיה ביולי / צילום: רויטרס

טראמפ עוצר את שיחות הסחר עם טורקיה ומקפיץ את המכס על יבוא פלדה

בנוסף הודיע נשיא ארה"ב כי המכס על פלדה מיובאת מטורקיה יעלה ל-50% וכי הוא צפוי להטיל סנצקיות גם נגד בכירים טורקים

דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

סלקום ופלאפון נאלצות להחליף תדרי סלולר, המדינה תפצה אותן

מסתמן פתרון לאחת הבעיות המורכבות בשוק הסלולר: המדינה תקל באגרות התדרים של סלקום ופלאפון, כפיצוי על כך שהיא מחייבת אותן להחליף תדרים ● במקביל הבהיר משרד התקשורת כי הוא עומד לקחת להן תדרים שבשימושן בשל הפרעות למדינות שכנות