גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

נטל הפנסיה התקציבית מאיים על קיימות המשק

דוח המבקר: התחייבויות הממשלה לזכאי פנסיה תקציבית וביטוח לאומי, הנאמדות בכ-577 מיליארד שקל ו-440 מיליארד שקל בהתאמה, עלולות לאיים על הקיימות הפיסקלית של המדינה ■ ‏‏‏‎‎‏"על המדינה לבחון את יכולתה לשאת נטל תקציבי זה"‏

‎‎התחייבויות הולכות וגדלות כלפי זכאי פנסיה תקציבית עלולות לאיים על הקיימות הפיסקלית של המדינה בטווח הארוך - כך רומז מבקר המדינה, יוסף שפירא, בדוח מבקר המדינה לשנת 2014.

מהדוח שפורסם היום (ד'), עולה כי ‏‏‏התחייבויות אלו נאמדות בכ-577 מיליארד שקל, שהם כמעט שליש מסך ההתחייבויות לטווח ארוך. יתרה מזו, התשלום השנתי בגין פנסיה תקציבית צפוי להגיע ליותר מ-26 מיליארד שקל (!) בשנת 2032. "מגמה זו, שמשמעותה נטל תקציבי הולך וגדל, מחייבת את המדינה לבחון בחינה מדוקדקת ומעמיקה את יכולתה לשאת בו בעתיד", נכתב.

‏‏שפירא מזכיר כי סוגייה זו כבר הועלתה על ידי המבקר הקודם, מיכה לינדנשטראוס, בדוח בשנת 2009. הוא מותח ביקורת חריפה על אגף התקציבים, שכן "תהליך המעקב אחר היקף הנטל העתידי שיוטל על תקציב המדינה בשל חבות הפנסיה התקציבית אינו שקוף, ולא התבצע תיעוד לפיו אמורות להתקבל החלטות".

‏שפירא קובע כי הפתרון לבעיה הוא הגדלת ההפרשות של כלל העובדים הזכאים לפנסיה תקציבית במשק, החלטה שלדבריו, התקבלה כבר בשנת 2005. "...יניח שר האוצר, בשיתוף משרד המשפטים, על שולחן הממשלה באופן מיידי הצעת חוק ולפיה יועלה מ-1.1.09 ואילך מדרג הניכוי מהשכר עבור פנסיה תקציבית במשך השנים, עד לשיעור של 5.5% מהמשכורת הקובעת", נכתב בדוח. מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי עד מועד סיום הביקורת לא יושמה ההחלטה והדבר לא הובא לדיון בממשלה‏‎.‎‏

‏בתגובה השיבו פקידי אגף התקציבים כי הם מודעים למספרים, וכי "בעבר התקיימו דיונים שבהם נבחן הצורך להעלות את שיעור ההשתתפות של העובדים במימון הפנסיה התקציבית שלהם. ואולם, בדיונים אלו לא התקבלה החלטה מעשית בעניין זה". משרד מבקר המדינה דרש לקבל את הפרוטוקולים של הדיונים הללו, אך אנשי אגף התקציבים טענו כי "הם אינם מצויים ברשותם". על כך כותב המבקר: "משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את התופעה החוזרת ונשנית ולפיה נציגי אגף התקציבים מוסרים כי הם מבצעים עבודות מטה ופועלים לקבלת החלטות, אבל כשהם נדרשים לבסס את דבריהם באמצעות מסמכים הם משיבים כי אלה אינם בידם".

‏‏‏‏משיחות שקיימו גורמים מקצועיים בכירים באוצר עם "גלובס" טרם פרסום הביקורת עולה כי הדרג המקצועי תומך בהגדלת ההפרשות וביישום ההחלטה "בן-לילה", אך הדבר דורש את הסכמתו של שר האוצר.

‎‎לא מודדים את הנכסים

‏בתוך כך, המבקר מודאג גם מהיקף ההתחייבויות לביטוח הלאומי (כלפי מבוטחים שלגביהם נוצרה עילה לזכאות לגמלה), שנאמדות בכ-440 מיליארד שקל. בדוח צוין, כי עתודות אלו גדלו בכ-58 מיליארד שקל בתוך שנתיים (!), זאת משום שכמה פרמטרים במודל, לרבות ריבית ההיוון ותוחלת החיים, חושבו מחדש.

‏נזכיר כי לפני כשנתיים קבעה ועדה שבראשה עמדו אסתר דומיניסיני, מנכ"לית הביטוח הלאומי לשעבר; אודי ניסן, לשעבר הממונה על התקציבים באוצר; וקרנית פלוג, נגידת בנק ישראל הנוכחית, כי יש להעביר את כספי קרן העודפים של המוסד - 180 מיליארד שקל המניבים כ-7 מיליארד שקל לשנה בגין ריבית - לתקציב המדינה‏‎.‎‏ בהקשר הזה סבור מבקר המדינה כי "הגידול הניכר בהיקף תשלומי הגמלאות ותשלומי הפנסיה התקציבית מחייב את משרד האוצר לבצע עבודת מטה מקיפה שתנתח את ההשפעות של מגמה זו על היציבות הפיסקלית של המדינה בעתיד, ולהגיש את מסקנותיה בהקדם למקבלי ההחלטות בממשלה. עניין זה מקבל משנה תוקף נוכח התחזיות הנכללות במאזן האקטוארי שהכין ביטוח לאומי". לדבריו, "על משרד האוצר לבחון במרץ דרכים להתמודדות עם הנטל שייווצר, נוכח השפעתו של נטל זה על היציבות הפיסקלית בעתיד‏‏‏‎"‎‏.

‏גם בדוח הזה מבקש מבקר המדינה שהאוצר יתחיל להתייחס לא רק לגירעון הממשלתי (הוצאות המדינה בניכוי הכנסות המדינה), אלא לגירעון החשבונאי של המדינה כפי שדווח בדוחות הכספיים של הממשלה (הגירעון הממשלתי יחד עם נכסי הממשלה ובניכוי התחייבויות הממשלה). נזכיר, כי הגירעון החשבונאי השנתי נטו לשנת 2012 הסתכם ב-113.6 מיליארד שקל, כאשר יתרת הגירעון החשבונאי המצטבר בהון עומדת על כ-1.5 טריליון שקל. "מן הראוי שמשרד האוצר יצרף לדוחות הכספיים תחזיות בדבר שיעור הגירעון החשבונאי הממשלתי המצטבר כאחוז מכלל התמ"ג, כפי שנהוג במדינות המתקדמות בעולם. כך יתאפשר למקבלי ההחלטות להשתמש בדוחות הכספיים ככלי ניהולי, וכך יינתן לממשלה זמן מספק להיערך לשינויים הצפויים בעתיד על פי תחזיות אלו, ולשפר כבר כיום את איכות קבלת ההחלטות", נכתב בדוח המבקר.

‏‏‎ממצאי המבקר אף מעלים בעיה אקוטית שמורידה את מידת האמינות של אותו גירעון חשבונאי, והיא היכולת של הממשלה למדוד את נכסיה. כך, למשל, לגבי צה"ל ומשרד הביטחון, מציין המבקר כי כבר העיר בדוח בשנת 2010 כי "מרבית הרכוש הקבוע, ובכללו המבנים אשר ברשות המשרד וצי אלפי כלי הרכב של המשרד ושל צה"ל, לא הובא לידי ביטוי במצבת הנכסים של המשרד ובדוחותיו הכספיים כנדרש". המבקר מפציר בפני האוצר ומשרד הביטחון לסיים במהרה את החישוב והמיפוי של כלל נכסי מערכת הביטחון, לרבות נכסי נדל''ן, שכן "מדובר בהיקף אדיר של נכסים".

‏גם רכושם של 11 בתי חולים כלליים, 8 בתי חולים פסיכיאטריים וכן 5 בתי חולים גריאטריים הפועלים כיחידות סמך של המשרד הבריאות, אינם מחושבים כלל. גם במקרה הזה מפציר המבקר לסיים ולרשום את הנכסים הללו בדוחות הכספים של הממשלה.

‏‏‏"יש לראות בחומרה את הימנעותם של משרד האוצר ויתר משרדי הממשלה מלתקן ליקויים שעליהם העיר מבקר המדינה כבר לפני כמה שנים. על החשכ"ל לפעול בנחרצות לתיקונם של הליקויים ללא דיחוי, ולוודא כי הרישום החשבונאי של הנכסים וההתחייבויות נעשה בכל משרדי הממשלה על פי כללי החשבונאות המקובלים", מסכם המבקר. ‏‎‎‏

ח"כ אראל מרגלית מסר בתגובה: "הפנסיה התקציבית היא פצצה מתקתקת, והיא מאיימת להחריב גם את הדור הזה וגם את הדורות הבאים. המדינה חייבת לטפל בסוגייה הזו לאלתר, ולא לשלול גם פתרונות כמו הגבלת גובה הפנסיה התקציבית. לא ייתכן שאדם יקבל משכורת ממקור אחר ובנוסף גם פנסיה תקציבית של 60 אלף שקל ו-80 אלף שקל לכל חייו".

החבות האקטוארית

התחייבות בגין פנסיה תקציבית
התחייבות המדינה

עוד כתבות

מוקי שנידמן / צילום: יוסי כהן

פעילויות הפיננסים של משפחת שנידמן: מימון ישיר ממשיכה לצמוח, איי.די.איי ביטוח מאכזבת את המשקיעים

מאז שנודע אשתקד על עזיבתו של המנכ"ל הקודם, רביב צולר, השילה מניית איי.די.איי ביטוח כ-36% מערכה ● רווח של כ-35 מיליון שקל למימון ישיר ברבעון הראשון

משה כחלון/ צילום:  איל יצהר

מחשש לעתיד הותמ"ל: קבינט הדיור אישר 7 מתחמי פינוי-בינוי חדשים לטיפול הוועדה

מדובר בשבעה מתחמי התחדשות עירונית חדשים בקריית גת, ראש העין, לוד, חדרה, יהוד-מונוסון ופתח-תקווה ● הישיבה נערכה על רקע עתידה המעורפל של הותמ"ל, שאמורה לסיים את פעילותה בסוף יולי

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

הבורסה ננעלה בעליות: ת"א 35 טיפס 0.7%, עזריאלי קפצה 3.3% אחרי הדוחות

ת"א 90 עלה ב-0.6%, מדד הבנקים איבד 0.3% ● שוהם ביזנס התחזקה אחרי הדוחות ●  גזית גלוב שרשמה עלייה ב-NOI ברבעון הראשון ● מחזור המסחר הסתכם ב-1.2 מיליארד שקל

גאווה / צילום: שאטרסטוק

שינוי מדיניות וחקיקה: דרישות הקהילה הגאה לקראת מצעדי הגאווה

שבועיים לפני אירועי מצעד הגאווה, התאחדו הארגונים המייצגים את הקהילה הלהט"בית וחיברו מסמך דרישות לממשלה ● מתוך הבנה שהתנאים הפוליטיים הנוכחיים יקשו להשיג שינוי בתחום הפונדקאות למשפחות המורכבות משני אבות, נושא הפונדקאות לא כלול במכתב

וול סטריט. גם אם שוק האג”ח מזהה סיכון, נראה ששוק המניות לא יודע עליו כלום / צילום: רויטרס

נעילה שלילית בוול סטריט; קוואלקום צללה ב-10.8%

אורבן רשמה קיפאון בהכנסות, והאשימה את מדיניות המכסים של טראמפ במצב ● סייפצ'ארג' של טדי שגיא זינקה 22% בלונדון על רקע הצעת רכש ● קוואלקום צנחה ב-10.8% לאחר פסיקה בארה"ב לפי ענקית השבבים עברה על חוקי ההגבלים העסקיים ● טרגט עקפה את תחזית הרווח למניה ● נעילה מעורבת באירופה

המלכה דאינריז / צילום: באדיבות יס

אין גיבורים טובים? האכזבה מהפינאלה של "משחקי הכס" והלקח לפוליטיקה האמריקאית

האכזבה מן הפינאלה של "משחקי הכס" היא כמעט כללית – אבל אולי אין צורך למהר: למדנו שאין גיבורים טובים, ואלה המאמינים שנולדו לשלוט הם תמיד מסוכנים, אפילו כשהם מבטיחים לשחרר את העם. פוליטיקאיות אמריקאיות רצו פעם להיות כמו דאינריז טארגאריין. הן שינו את דעתן, בחריקת שיניים

דני כהן - ראש החטיבה הבנקאית בנק לאומי / צילום: איל יצהר

יו"ר הפועלים מחפש בחוץ מועמדים לתפקיד המנכ"ל? פנה לדני כהן שפרש מלאומי

חרף העובדה שבעשורים האחרונים היה נהוג למנות מנכ"ל משורות הבנק, ל"גלובס" נודע כי בבנק הפועלים מקדמים גם את האפשרות למנות מנכ"ל מבחוץ ● היו"ר עודד ערן נפגש השבוע עם דני כהן, עד לא מזמן אחד מבכירי לאומי, שסירב להצעה

ברוריה לקנר / צילום: תמר מצפי

לצד מחאת עורכי הדין, נפתחה גם "מחאת המשפטניות" נגד פגיעה בביהמ"ש העליון

עשרות משפטניות בכירות פנו אמש במכתב דחוף לחברי כנסת בדרישה למנוע את חקיקת פסקת ההתגברות ● "אל תיתנו יד להרס הדמוקרטיה! החלשת ביהמ"ש - פגיעה בזכויות נשים ובשוויון המגדרי בישראל", כתבו המשפטניות

מחאת עורכי הדין / צילום: שלומי יוסף

שני פניה של מחאת עורכי הדין נגד החסינות

מאות עורכי דין התאחדו על מנת להילחם על בלימת החוק שיעניק לראש-הממשלה חסינות מפני העמדה לדין ● עוד על רכבת המחאה: עשרות משפטניות בכירות, שפנו לחברי-כנסת בדרישה למנוע את חקיקת פסקת ההתגברות, בטענה שהחלשת ביהמ"ש תפגע בזכויות נשים ובשוויון המגדרי

בנק הפועלים דיגיטל / צילום: יחצ

עדיין בלי בלוקצ'יין: בנק הפועלים השיק ערבות בנקאית דיגיטלית ללקוחות עסקיים

השירות החדש, שעל פיתוחו עבד הבנק בשנתיים האחרונות, מאפשר הפקה ושליחה של הערבות הבנקאית כקובץ דיגיטלי ללא צורך בהגעה לסניף ● ל"גלובס" נודע כי הבנק בוחן אפשרות להפיק את הערבויות על פלטפורמת בלוקצ'יין, שתפותח על ידי IBM או מיקרוסופט, שעמה אף השלים פיילוט ב-2017

טדי שגיא / צילום: יונתן בלום

טדי שגיא לקראת עוד אקזיט: ימכור את חלקו ב-SafeCharge ב-570 מיליון דולר; המניה מזנקת בלונדון

הצעת הרכש לחברת סייפצ'רג', המספקת פתרונות סליקה ותשלומים, משקפת לה שווי של 889 מיליון דולר ● את ההצעה הגישה החברה הקנדית Nuvei Bidco, חלק מקבוצת Nuvei, שעוסקת גם היא בטכנולוגיית סליקה ● ההצעה משקפת פרמיה של 25% על מחיר המניה, שעולה בלונדון ב-22%

רחוב ברודצקי נתניה / צילום: אלון רון

הריסה ובנייה בנתניה: 60 דירות במקום 24

השכנים התעניינו בשלט שהוצב בבניין הסמוך - ושני הבניינים התארכנו יחד לפרויקט הריסה ובנייה

נתניהו ומנדלבליט/  צילום: אלכס קולומויסקי / ידיעות אחרונות

דחייה של שלושה חודשים: מנדלבליט קבע - השימוע לראש הממשלה נתניהו ייערך בתחילת אוקטובר 2019

רה"מ ביקש לדחות בשנה את מועד השימוע בתיקים 1000, 2000 ו-4000, אך היום קבע מנדלבליט כי השימוע יידחה ב-3 חודשים בלבד, וזאת בנימוק שדחייה כה משמעותית מנוגדת לאינטרס הציבורי ● לפי ההערכה, משמעות הודעת היועמ"ש היא שהחלטתו הסופית האם להגיש כתב אישום נגד נתניהו תתקבל רק בתחילת שנת 2020 או אפילו מאוחר יותר

מנכל יונייטד מדגים את שיתוף הפעולה עם ספיידרמן / צילום: מיכל רז חיימוביץ'

התחרות על הקווים לצפון אמריקה מתחממת: יונייטד תשיק קו חדש מת"א לוושינגטון

כיום מפעילה יונייטד טיסה יומית לסן פרנסיסקו ושתי טיסות יומיות לניוארק ● הטיסה לוושינגטון, שתופעל במטוס 777-200ER, תתקיים בתדירות של שלוש פעמים בשבוע

עירא פלטי/ צילום: אורה בשן

סרגון עוברת לראש העין: שכרה 6,000 מ"ר בפארק העסקים נצבא סיטי

ענקית הטכנולוגיה תשכור 2.5 קומות עליונות בפרויקט נצבא סיטי בראש העין ● על פי הערכות, תשלם סרגון סכום של למעלה מ-5 מיליון שקל לשנת שכירות, ועוד כ-100 אלף שקל בשנה בעבור דמי ניהול

עמנואל מקרון  תרזה מיי ואנגלה מרקל. / צילום: רויטרס

בחירות באירופה: האם בת הכומר שהרגיזה את ענקיות הטק בדרך להפוך לנשיאת הנציבות?

הבחירות לפרלמנט האירופי ייצאו לדרך מחר ויינעלו ביום ראשון בערב ● בעוד עיני כולם נשואות לראות עד כמה יתחזק הימין האירו-סקפטי המתנגד להגירה, ענקיות הטכנולוגיה גם הן עוקבות בחשש אחרי התוצאות, שעשויות לסלול את דרכה של הנציבה הדנית לענייני תחרות לתפקיד החשוב ביותר באיחוד

מרכז הסחר העולמי בבחריין / צילום: REUTERS/Hamad I Mohammed

דיל המאה של טראמפ: למה אנשי עסקים פלסטינים מפחדים להגיע לכינוס בבחריין?

בראש המסרבים איש העסקים הפלסטיני בשאר אל-מאסרי, המוכר כיזם של העיר החדשה רוואבי בגדה ● מקצתם הודיעו על כך ברשתות החברתיות תוך שהם מציגים את מכתב ההזמנה של שר האוצר האמריקני מנוצ'ין ונשבעים שלא יגיעו ולא יפרו את הקו הרשמי ואת הקונצנזוס הפלסטיני

יניב אלפי, מנכל יאנגו ישראל Yango / צילום: אלירן אביטל

שוק המוניות מתחמם: יאנגו תעדכן מראש על מחיר הנסיעה ומבטיחה הנחה של 25% ממחיר המונה

לפי החברה, המחיר המשוערך שהנוסע יקבל מראש יהיה נמוך בכ-25% ממחיר המונה ● את המחיר משקללת יאנגו באמצעות טכנולוגית למידת מכונה (ML) שמתבססות על נתיב הנסיעה וחיזוי זמן הנסיעה בהתאם למשתנים השונים

עמוס שוקן/ צילום: יוסי כהן

הזוכים בפרס סוקולוב לעיתונות: רוני לינדר גנץ ויוסי ורטר

הפרס היוקרתי הוענק לכתבת הבריאות של דה מרקר והפרשן הפוליטי של עיתון הארץ ● השופטים נימקו את זכייתה של לינדר גנץ בסיקור מקצועי, ובכך שבמסגרת עבודתה העיתונאית לא הסתפקה בחשיפות ודיווחים אלא גם יצרה סיקור אינטנסיבי מכוון בניסיון להוביל שינוי ● ורטר זכה בפרס בעקבות פרסום סיפורים בלעדיים וחשיפות מאחורי-הקלעים של הסצינה הפוליטית

רחוב בקעת רמון 11, אשקלון / צילום: בר - אל, עיצוב תמונה: טלי בוגדנובסקי

איזו דירה אפשר לקנות ב-1.3 מיליון שקל באזור הדרום

דירת 4 חדרים בבאר-שבע, באשקלון או באילת וקוטג' בקריית מלאכי