גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

דורי בנייה: תביעות ייצוגיות בסך כולל של 45 מ' ש'

שלשום הודיעה חברת הנדל"ן דורי בנייה על צפי להפסד של 250-350 מיליון שקל עקב "סטייה מהותית" באומדני עלויות פרויקטים ■ התובע מאשים את החברה בהטעיית משקיעים: "הדוחות הכספיים אינם שווים את הנייר עליהם הם כתובים"

חיים כצמן, דורי סגל / צלם: תמר מצפי
חיים כצמן, דורי סגל / צלם: תמר מצפי

הצרות של דורי בנייה באות בצרורות. יומיים לאחר הודעת חברת הנדל"ן על צפי להפסד של 250-350 מיליון שקל עקב "סטייה מהותית" באומדני עלויות פרויקטים, וקריסת מניית החברה, מגיעות גם התביעות הייצוגיות.

הבוקר (ג') הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב שתי תביעות ייצוגיות, האחת בהיקף 40 מיליון שקל והשנייה בהיקף 5 מיליון שקל, בטענה כי דורי בנייה הטעתה את ציבור המשקיעים שרכשו את מניותיה לאורך תקופה ארוכה, על בסיס דוחות כספיים ודיווחים שאינם משקפים את מצבה הכספי האמיתי.

בתביעה הראשונה, שהוגשה בידי עזרא מוראד, משקיע פרטי ובעל מניות בחברה, באמצעות עורכי הדין ישראל וולנרמן ויחל בקר, נתבעים דורי בנייה, קבוצת א. דורי, מנהלים ודירקטורים בחברה וכן משרד רואי החשבון קוסט-פורר-גבאי (ארנסט אנד יאנג) המשמש כמבקר של החברה, בסך של 40 מיליון שקל.

בבקשה לאישור התביעה כייצוגית נטען כי "בימים האחרונים התחוור כי הדוחות הכספיים של דורי בנייה מטעים ומוטעים מתחילתם ועד סופם, ולמעשה אינם שווים את הנייר עליהם הם כתובים".

לטענת המבקש, התברר כי ההון העצמי של החברה בסך של כ-160-230 מיליון שקל, כפי שהוצג לציבור בשנים 2011, 2012, 2013 ו-2014, ורווחים בהיקף מצטבר של קרוב ל-80 מיליון שקל שהוצגו לציבור באותן שנים, לא היו אלה "המצאה ופבריקציה", ולמעשה החברה מצויה במצב של הון עצמי שלילי, וסובלת מהפסדים מצטברים של מאות מיליוני שקלים.

עוד טוען המבקש כי בחודשים האחרונים החלו להיחשף, טפח אחר טפח, פרטים מטעים שנכללו בדוחות הכספיים של דורי בנייה, וכי בעקבות חשיפות אלה צנח שער המניה של החברה משער של 420 אגורות (במארס השנה) לשער של 137 אגורות (ביולי השנה), תוך אובדן של קרוב ל-100 מיליון שקל בשווי השוק של החברה, מתוכם כ-40 מיליון שקל, בשווי המניות המוחזקות בידי הציבור.

"ליקוי מאורות"

לטענת מוראד, עוצמת ההטעיה חריפה במיוחד נוכח אופייה של החברה, כמי שהינה קבלן מבצע של פרויקטים בנדל"ן, תחום הנחשב שמרני יחסית (להבדיל מחברה יזמית בתחום הנדל"ן), כאשר סטייה של עשרות אחוזים בעלויות בנייה והכנסות בפרויקטים שכאלה בין המוצג בדוחות הכספיים לבין המצב בפועל היא סטייה שאין הדעת סובלת אותה, ומצביעה על ליקוי מאורות רבתי, לרבות אצל הגורמים המפקחים דוגמת הדירקטורים ורואי החשבון המבקרים של החברה.

לטענתו, עוצמת ההטעיה קשה במיוחד, לטענתו, גם נוכח התקופה הארוכה במהלכה פרסמה החברה, באישור כל הגורמים המנהלים והמפקחים או המבקרים, דוחות כספיים מוטעים מן היסוד.

בכל הנוגע לאחריותה של פירמת רואי החשבון ארנסט אנד יאנג, המבקרת את הדוחות הכספיים של דורי בנייה, צוין בתביעה כי "כאשר קיימת טעות כה מהותית בדוח כספי, ולבטח כאשר מדובר בטעות שאינה נובעת ממעילה או זיוף, אלא מתהליכים שגויים של הכרה בהכנסות ואומדן הוצאות - מדובר בטעות שרובצת בבירור לפתחם של רואי החשבון, שמתפקידם להעריך ולבקר את תהליכי ההכרה בהכנסות ואומדן ההוצאות".

בהקשר זה, נטען בתביעה, רואי החשבון לא עשו תפקידם ולא ביקרו כראוי ולאורך השנים את תהליכי ההכרה בהכנסות ואומדן ההוצאות; לא וידאו כי מערך ביקורת הפנים של החברה עומד על תהליכים אלה כנדרש; וגם לאחר גילוי החולשה האמורה אישור בחוות-דעתם את הדוחות הכספיים לשנת 2013, אשר כללו טעויות בהיקף אסטרונומי של בין 250 ל-350 מיליון שקל.

בקשה נוספת

במקביל, הגיש בעל מניות מיעוט בחברה תביעה, ובקשה לאישורה כייצוגית בהיקף של 5 מיליון שקל ("אומדן ראשוני, שמרני וגס"), כנגד דורי בנייה ודירקטוריון החברה.‏

עם הדירקטורים של חברת דורי בנייה, מקבוצת גזית גלוב של חיים כצמן ודורי סגל, נמנים בין היתר רונן אשכנזי, בעל מניות ומנכ"ל החברה-האם קבוצת דורי ויו"ר דירקטוריון דורי בנייה; נחמה דואק, כתבת "ידיעות אחרונות"; עוזי ורדיזר, המנכ"ל המיתולוגי של חברת שיכון ובינוי; ויו"ר סלע קפיטל, שמואל סלבין, שכיהן בעבר כמנכ"ל משרד האוצר.

‏התובע הייצוגי בתביעה השנייה, שמעון ריטבלט, המחזיק כ-2,500 מניות דורי בנייה, טוען, באמצעות עורכי הדין רונן להב וגיל להב, כי במהלך תקופה שתחילתה במועד לא ידוע וסופה ביום ראשון השבוע (ה-26.7.14 - מועד הודעת החברה על הסטייה המהותית באומדנים), לא גילתה דורי בנייה לציבור המשקיעים את דבר קיומם של הליקויים הקשים והפרטים המטעים בדוחותיה הכספיים ובדיווחיה.

לטענתו, "עולה כי החברה והדירקטוריון הנתבעים פעלו בניגוד לדין ותוך רשלנות כלפי רוכשי ניירות הערך של החברה".

‏עוד נטען בתביעה זו כי כתוצאה מהפרטים המטעים בדוחות התקופתיים, ומתן הגילוי על קיומם בדיווח מיידי ביום ראשון השבוע בלבד, נגרם נזק כספי לרוכשי מניות דורי בנייה, "אשר רכשו את מניות החברה במהלך התקופה בה נסחרו מניות דורי בנייה במחיר מנופח", בהסתמך על הפרטים המטעים, אך "הערכה מדויקת של אותו נזק כספי אינה אפשרית בשלב זה, הואיל וחלק מהמידע הרלוונטי לעניין זה, והמצוי מטבע הדברים ברשותה של החברה, טרם גולה על-ידה".

עם זאת, לטענתו, אין חולק כי נגרם נזק משמעותי ביותר לחברי הקבוצה, עליו ניתן ללמוד מהצניחה הדרמטית במחיר מניית דורי בנייה מיד לאחר פרסום הדיווח המיידי - התרסקות של 45% ביום.

מחברת א. דורי בנייה נמסר: "התביעה טרם התקבלה במשרדי החברה. עם קבלת התביעה נלמד את פרטיה ונגיב בהתאם".

תביעות אלה מצטרפות לבקשה לתביעה ייצוגית שהגישה ‏‎‎התנועה לאיכות השלטון לפני כשבועיים נגד דורי בנייה, הדירקטורים שלה והמנכ"ל לשעבר, אריק וילנסקי, וכן נגד בעלות השליטה בה - קבוצת דורי וגזית גלוב, בטענה לנזק מצרפי של 20 מיליון שקל, שנגרם לטענתה למשקיעים בחברה מאי-גילוי מידע מהותי.

אי-גילוי המידע מיוחס בין היתר לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת של החברה, שעמד בסוף הרבעון הראשון של השנה על 115 מיליון שקל, לצד הפסד רבעוני של 28 מיליון שקל שרשמה.

המניה התרסקה, והמסחר הופסק

‎‎בראשית השבוע הודיעה דורי בנייה - הפועלת כקבלן מבצע של פרויקטים לבנייה בתחום המגורים, המשרדים, התעשייה והמסחר - כי במסגרת תהליך בדיקה כוללת שמתבצע בחברה התברר כי "קיימת סטייה מהותית באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים בביצועה של החברה לעומת האומדנים שהיו קיימים בידיה עד כה, בטווח הנאמד בין 250 מיליון שקל לבין 350 מיליון שקל". וכך, במחי הודעה, נעלמו מאות מיליוני שקלים מקופת החברה.

ההודעה הובילה לפאניקה בשוק ההון ולהתרסקות מניית החברה ביום שני ב-45% לשווי שוק של פחות מ-50 מיליון שקל. אתמול (ב') אף הופסק המסחר במניות דורי בנייה וקבוצת דורי, שבשליטת גזית גלוב, עד לפרסום "דיווח מהותי" בקשר לאירועים שהובילו לצניחת המניה.

הסיבה להפסקת המסחר, על-פי ההערכות, היא דרישה של רשות ניירות ערך מדורי בנייה לפרסם מידע על מצבה הפיננסי הצפוי לאחר ביצוע מחיקת ההון. לפני הפסקת המסחר אתמול צנחה מניית דורי בנייה ב-5% נוספים.

‏בעקבות הדיווח החמור, ענקית הנדל"ן המניב גזית גלוב, המחזיקה ב-74% ממניות קבוצת דורי, הודיעה כי תעמיד הלוואה של עד 200 מיליון שקל שתשמש לחיזוק מבנה ההון של הקבוצה.

ההודעה הדרמטית על ההפסדים הצפויים הצטרפה לשורת הודעות שליליות מטעם החברה, לאחר שברבעון הראשון של השנה רשמה החברה הפסד של 28 מיליון שקל בעקבות הוצאות בלתי צפויות וטעויות באומדן עלויות של פרויקטים.

בחברה נערכת כעת בדיקה הבוחנת את כל האומדנים הקיימים בפרויקטים שלה, כאשר מדובר בפעילות בהיקף כולל של 5 מיליארד שקל בפרויקטים שבוצעו, וכן בכאלה שנמצאים בתהליכי ביצוע.

ככל הנראה, הטעויות שבוצעו באומדנים היו רוחביות ונוגעות לפרויקטים רבים, ולכן נראה כי את רוב הנזק שנגרם ניתן לייחס להחלטות ההנהלה.

עוד כתבות

ד"ר אמיר ירון / צילום: יונתן בלום

בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי וצופה צמיחה מהירה ב-2021 בהנחה שלא יהיה גל תחלואה נוסף

בבנק ישראל מעריכים כי שיעור האבטלה במחצית השנייה של 2020 צפוי לעלות ל-8.5% ● חטיבת המחקר צופה התכווצות של 4.5% בתוצר בשנת 2020 אך צמיחה מהירה ב-2021 ● היקף ההשבתה של המשק הצטמצם לכ-19% באמצע מאי לעומת 36% בשיא המשבר

הבורסה בת"א / צילום: שלומי יוסף, גלובס

דעה: היתה מפולת? פניית הפרסה של האג"ח הקונצרניות

כמו שוק המניות, גם שוק האג"ח הקונצרניות חווה התרסקות עם התפשטות מגפת הקורונה, ומיד לאחריה התאוששות - שתיקנה כשני שלישים מהירידות ● האם השוק יחזור לנקודת השיא שלו? ומה הסיכון העיקרי במשבר?

עמית משיח / צילום: יח"צ

אפקט הקורונה: פיטורים, קיצוצי שכר ושינויים בצמרת מקאן ת"א

במכתב שנשלח אמש לעובדי החברה על ידי המנכ"ל עמית משיח הוא העריך כי מדובר במשבר שיימשך עוד תקופה ארוכה ● אתמול הודיעו במשרד על פיטורי כ-35 עובדים, ושכרם של כל המשתכרים מעל 10 אלף שקל קוצץ

בנימין נתניהו / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

משפט דרייפוס והקופסה השחורה: איך סיקרו את משפט נתניהו בעולם?

פתיחת משפט ראש הממשלה התקשתה להתברג לראש סדר היום באתרי החדשות בעולם ● כלי התקשורת האיטלקים דיווחו על ההאשמות ב"שמפניה וסיגרים" בעוד הכתב הצרפתי הבחין במפגינים מוחים נגד "משפט דרייפוס"

דף הטוויטר המזויף של יעקב ליצמן / צילום: צילום מסך

האם טוויטר העניקה תו אותנטיות לעמוד הפיקטיבי של השר יעקב ליצמן?

תופעת הפרופילים המזוייפים היא לא עניין חדש ברשת המצייצים, אולם מה שנראה כחריג במקרה של השר ליצמן, הוא שאת הפרופיל המדומה עיטר וי כחול - כזה המעניק גושפנקה לאותנטיות שלו

מוכר בכניסה לחנות מחכה ללקוחות. העסקים מתקשים לחזור לשגרה לאחר תקופת הסגר הממושכת / צילום: כדיה לוי, גלובס

יותר גרוע ממשבר 2008: המשק התכווץ ברבעון הראשון בשיעור שיא של 20 שנה

לפי אומדן ראשון של הלמ"ס, המשק התכווץ ב-7.1% לעומת הרבעון הקודם ● הפגיעה הקשה ביותר: בצריכה הפרטית ● יצוא הסחורות והשירותים ירד ב-0.5% בלבד ● שיא הפגיעה עוד לפנינו

גונן אוסישקין  / צילום: סיון פרג'

מנכ"ל אל על מגיב לפיצוץ עם ועד העובדים: לא נאפשר אלימות

"אני וכל חברי ההנהלה נחושים ופועלים לקראת הגעה לסיום מהיר של התהליך לקבלת הלוואה וחתימה על הסכם עבודה" - כך לפי מכתב ששלח מנכ"ל אל על גונן אוסישקין לעובדים

דודו זבידה מנכל דרבן / צילום: איל יצהר

מבנה פרסמה דוחות טובים לרבעון הראשון והמניה מזנקת

ה-FFO (רווח נקי תזרימי) מנכסים מניבים עלה ברבעון הראשון ב-11% לכ-103 מיליון שקל ● הרווח נקי עמד על 135 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 81 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

השר משה 40, רמת גן / הדמיה: שרפן

"אנחנו רק שמונה דירות, אבל לא היה פשוט עם כל הדיירים"

במקום 8 דירות בבניין שנמצא ברחוב השר משה 40 ברמת גן, בבניין החדש יהיו 24 דירות ● הדיירים יקבלו דירות גדולות יותר עם מעלית, חניה ומרפסת

רפא גוזאלו / צילום: Javier Guridi & Carlos Frutos

15 דקות ביום: מסלולי לימוד חדשים מאתגרים את האוניברסיטאות

האם תואר שני שמציעה חברה עסקית מסמן מגמה חדשה באופן שבו חברות מכשירות עובדים?

אנטילופות ישראליות במרחב הפתוח של הספארי  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

האם יש כיסוי ביטוחי לרכב שנפגע מעדר אנטילופות בפארק הספארי?

בהחלטת ביהמ"ש העליון נקבע כי בשונה ממקרה שבו רכב נפגע ממתקן נפץ שהוצמד אליו, כאשר עדר אנטילופות פוגע ברכב בספארי מדובר בתאונת דרכים ויש כיסוי ביטוחי לנפגעים

יאיר לפיד / צילום: רפי קוץ, גלובס

יו״ר האופוזיציה לפיד: "משפט נתניהו התחיל בהסתה פרועה נגד שלטון החוק"

יו"ר האופוזיציה התייחס היום בישיבת סיעת יש עתיד-תלם לפתיחת המשפט נגד ראש הממשלה ● "מדינת ישראל בסכנה מבפנים, מראש הממשלה ומהשרים"

גילה גמליאל, מיקי חיימוביץ’, אלון שוסטר / צילום: מארק ישראל סלם, שלומי יוסף, רפי קוץ

ממשלה מנופחת? צפו לכמה בשורות טובות דווקא בתחום הסביבה

אחרי שנים שמשבר האקלים היה מחוץ לפוקוס הציבורי, הצהירה השרה הנכנסת להגנת הסביבה שתציב אותו בראש סדר העדיפויות ● הממשלה התחדשה גם בשר חקלאות שקידם יוזמות סביבתיות ובראשת ועדה עם אג'נדה לוחמנית ● האם הם יחוללו מהפכה?

ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה־הכהן / צילום: איל יצהר, גלובס

רמת גן ורעננה מבטלות העלאת הארנונה ב-2021

בעוד משרד האוצר מתעכב ומתפתל במתן עזרה לעסקים ולתושבים, הרשויות המקומיות כבר מרימות את הכפפה, ומודיעות על צעדים שיסייעו לתושביהן, עסקים ופרטיים

נתניהו משדר עסקים כרגיל, אולם בית המשפט / צילום: עמית שאבי, ידיעות אחרונות

דעה: זה לא הימין שעומד למשפט, זו הפוליטיקה

משפט נתניהו הוא שיאו של תהליך ארוך בו מבקשות רשויות החוק לסרס את הפוליטיקה, לשעבד אותה ולהכפיף אותה לכללים משפטיים ● אלא שנתניהו, המבקש לחפות על פגמים שנפלו בהתנהלותו האישית, מבקש לצבוע את המאבק הצודק הזה בצבעי ימין ושמאל ● הטעות הזו טרגית

נתי כהן מנכל משרד התקשורת / צילום: איל יצהר

הערכות: מחירי המינימום במכרז הדור החמישי יגיעו לכ-200 מיליון שקל

מחיר המינימום שפרסם המשרד רחוק מההפחדות של חברות הסלולריות שהעריכו את עלות התדרים במאות מיליוני שקלים

עליזה בלוך, ראשת העיר בית שמש / צילום: תמר מצפי

IBC במו"מ לכניסה לשוק החרדי: החלה במגעים עם עיריית בית שמש

ראשת העירייה עליזה בלוך ואיתמר ברטוב מנכ"ל החברה מקדמים הפריסה ברמת בית שמש

סיקור משפט נתניהו ב"חדשות 13" / צילום: יח"צ

פתיחת משפט נתניהו: מה היה הרייטינג של משדרי החדשות?

פתיחת המשפט של ראש הממשלה התקיימה בשעות שאינן עתירות רייטינג, אך הרייטינג שנרשם למשדרי החדשות שיקף עלייה משמעותית בהיקפי הצפייה: 6.7% ל"חדשות 12" ו-4.3% ל"חדשות 13"

ווינד שליחים / צילום: נדב בן משה

חברת הקורקינטים WIND נכנסת לתחום המשלוחים בישראל

בצל משבר הקורונה, הבינו גם בחברה שתחום השליחויות הפך למשגשג במיוחד ושעליהם להמציא את עצמם מחדש למקרה שיפרוץ גל שני ● בתי העסק שיניעו את המהלך כוללים חנויות יין, מאפיות, קצביות, בתי מרקחת וסופרמרקטים ● תוך כמה זמן מתחייבים בחברה שהמשלוח יגיע?

לשכת התעסוקה בתל אביב בחודש שעבר / צילום: רובי קסטרו - וואלה חדשות

ההקלות ששלחו מיליון ישראלים לחל"ת עומדות להסתיים, אבל באוצר עדיין לא טרחו לגבש מדיניות חדשה

בשבוע הבא יסתיימו ההקלות שהעניקה הממשלה למי שאיבד את עבודתו בתקופת הקורונה, אבל האוצר מעדיף לחכות ולא ליזום הטבות נוספות • מומחים לשוק התעסוקה מזהירים ממדיניות שתגרום לכך ששיעור האבטלה יישאר גבוה מאוד גם אחרי משבר הקורונה