כתבות נוספות

הישראלים שעושים הרבה כסף מבועת הנדל"ן הישראלים שעושים הרבה כסף מבועת הנדל"ן העשירונים העליונים המשיכו לקנות עוד דירות: נתונים חדשים חושפים את היקף רכישת הדירות בקרב העשירונים העליונים - אותן הם משכירים למי שנמצאים בעשירונים האמצעיים ■ לטיפולו של שר האוצר הבא ■ מדריך ומחשבון - מס על שכר דירה גיל שלמה 27/10/2016
שני שמאים, אותה קרקע - ופער של עשרות אחוזים בשווי שני שמאים, אותה קרקע - ופער של עשרות אחוזים בשווי שני שמאים מכריעים בחנו אותה קרקע, אך השומות שהוציאו הצביעו על פער של עשרות אחוזים בשווי ■ בעקבות המקרה ביהמ"ש התריע על הנזק שגורמת הגמישות השמאית, והציף את הדיון על כוחו של השמאי המכריע אורי חודי 26/03/2015
שוק הדיור במשבר? מתברר שיש בו גם הזדמנויות שוק הדיור במשבר? מתברר שיש בו גם הזדמנויות